Επικαιρότητα

09-12-2014

Η απάντηση ενός Πληροφορικού της εκπαίδευσης στα σχετικά με την “αξιολόγηση”

Απάντηση του Φώτη Αλεξάκου στα σχετικά με την “αξιολόγηση” εικόνα για περισσότερα


06-12-2014

Ο προγραμματισμός είναι η νέα "lingua franca" και ο κόσμος μας χρειάζεται περισσότερες γυναίκες που να την μιλούν!

Ο προγραμματισμός είναι η νέα "lingua franca" και ο κόσμος μας χρειάζεται περισσότερες γυναίκες που να την μιλούν!εικόνα για περισσότερα


16-11-2014

Τροπολογία του Υπουργείου Παιδείας στο Σχέδιο Νόμου “Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις”

Επιστολή της ΕΠΕ για την τροπολογία του Υπουργείου Παιδείας στο Σχέδιο Νόμου “Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις” στην οποία καταργείται το μάθημα Γενικής Παιδείας της Πληροφορικής στην Γ' τάξη του Γενικού Λυκείουεικόνα για περισσότερα


13-11-2014

Οργανογράμματα Αποκεντρωμένων Διοικήσεων

Επιστολή της ΕΠΕ προς το Υπουργείο Εσωτερικών και τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις και Περιφέρειες σχετικά με τα Οργανογράμματα Αποκεντρωμένων Διοικήσεωνεικόνα για περισσότερα


12-11-2014

Πλήρωση οριζόντιων θέσεων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης των Υπουργείων

Πλήρωση οριζόντιων θέσεων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης των Υπουργείων κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του ΥΚ, όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του Ν. 4275/2014εικόνα για περισσότερα