Επικαιρότητα

16-11-2014

Τροπολογία του Υπουργείου Παιδείας στο Σχέδιο Νόμου “Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις”

Επιστολή της ΕΠΕ για την τροπολογία του Υπουργείου Παιδείας στο Σχέδιο Νόμου “Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις” στην οποία καταργείται το μάθημα Γενικής Παιδείας της Πληροφορικής στην Γ' τάξη του Γενικού Λυκείουεικόνα για περισσότερα


13-11-2014

Οργανογράμματα Αποκεντρωμένων Διοικήσεων

Επιστολή της ΕΠΕ προς το Υπουργείο Εσωτερικών και τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις και Περιφέρειες σχετικά με τα Οργανογράμματα Αποκεντρωμένων Διοικήσεωνεικόνα για περισσότερα


12-11-2014

Πλήρωση οριζόντιων θέσεων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης των Υπουργείων

Πλήρωση οριζόντιων θέσεων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης των Υπουργείων κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του ΥΚ, όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του Ν. 4275/2014εικόνα για περισσότερα


20-10-2014

Ναι στην Επαναφορά της Πληροφορικής ως Πανελλαδικώς Εξεταζόμενο Μάθημα

Επιστολή μελών ΔΕΠ του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σχετικά με την επαναφορά της Πληροφορικής ως Πανελλαδικώς Εξεταζόμενο Μάθημα εικόνα για περισσότερα


15-10-2014

Ανακοινώσεις ΕΕΧ: Μονόλογοι σε τηλεοπτικά παράθυρα

Απάντηση της Ένωσης Πληροφορικών Ελλάδας (ΕΠΕ) σε πρόσφατες ανακοινώσεις της Ένωσης Ελλήνων Χημικών και την εμμονή της τελευταίας να μη δημοσιοποιεί τις προτάσεις της για το Νέο Λύκειο και την εκπαίδευση παρά την πρόσκληση σε διάλογο που έχει απευθύνει στην ΕΠΕ και σε άλλες επιστημονικές ενώσεις.εικόνα για περισσότερα