10/05/2020 - Αποτελέσματα εκλογών 8-10 Μαΐου 2020

Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή ανακοινώνει τα αποτελέσματα της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας.

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο:

Εκλέγονται
Αλεξάκος Φώτιος
Γεωργίου Χαρίλαος
Ξανθάκη Ζαχαρένια
Κυριακός Δημήτριος
Φάκας Ιωάννης

Αναπληρωματικά μέλη
Σταυρουλάκης Χρήστος
Κάκνα Ελένη
Γουρνάκης Κωνσταντίνος
Παπαδόπουλος Μάριος

 

Για την Επιτροπή Δεοντολογίας:

Εκλέγονται
Κατσάλης Νικόλαος
Μουμουτζής Νεκτάριος
Κιομουρτζής Ιωάννης

Αναπληρωματικά μέλη
Μουγγολιάς Ανδρέας

 

Για την Ελεγκτική Επιτροπή:

Εκλέγονται
Κονετάς Δημήτρης
Τσιάμη Χριστοφίλη
Καπετανάκη Ελένη

Αναπληρωματικά μέλη
Πουλής Ισίδωρος