Προκηρύξεις για την πλήρωση θέσεων με επιλογή Διευθυντών Δημοσίων Ι.Ε.Κ. και Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας

07/05/2016 Παλαιότητα 3 yrs
Κατηγορία: Επικαιρότητα

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,   στις 20 Απριλίου 2016 δημοσιεύτηκαν, από τη Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς, οι προκηρύξεις για την πλήρωση θέσεων με επιλογή Διευθυντών Δημοσίων Ι.Ε.Κ. και διευθυντών Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας και μαζί με αυτές τα κριτήρια μοριοδότησης σύμφωνα με τα οποία θα γίνει η επιλογή.


ΠΡΟΣ: Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
ΚΟΙΝ:

Βουλευτές Ελληνικού Κοινοβουλίου

Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

ΟΛΜΕ

Τμήματα Πληροφορικής Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού Τομέα Α.Ε.Ι.

Μέσα Ενημέρωσης

ΘΕΜΑ: «Προκηρύξεις για την πλήρωση θέσεων με επιλογή Διευθυντών Δημοσίων Ι.Ε.Κ. και Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας»

Αθήνα, 6-5-2016

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

στις 20 Απριλίου 2016 δημοσιεύτηκαν, από τη Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς, οι προκηρύξεις για την πλήρωση θέσεων με επιλογή Διευθυντών Δημοσίων Ι.Ε.Κ. (http://tinyurl.com/jv3dkgn) και διευθυντών Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (http://tinyurl.com/z5na3ke) και μαζί με αυτές τα κριτήρια μοριοδότησης σύμφωνα με τα οποία θα γίνει η επιλογή.

Δυστυχώς και στις φετινές προκηρύξεις, όπως και στις περσινές, στα κριτήρια μοριοδότησης συνεχίζουν να μοριοδοτούνται οι γνώσεις χειρισμού Η/Υ (ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ) χωρίς όμως να μοριοδοτούνται στους εκπαιδευτικούς Πληροφορικής (ΠΕ19-20) με δικαιολόγηση τις προβλέψεις του νόμου 4327/14-05-2015. Όπως είχαμε ενημερώσει το Υπουργείο με το από 2-6-2015 έγγραφό μας με τίτλο «Μοριοδότηση κλάδων ΠΕ19-ΠΕ20 στις ΤΠΕ» (http://tinyurl.com/jjtyk8t), η επιλογή αυτή αποτελεί κατάφωρη αδικία εις βάρος των Πληροφορικών σε σχέση με τους καθηγητές των άλλων κλάδων, καταργεί την ισονομία μεταξύ των υποψηφίων για τη διεκδίκηση των προκηρυσσόμενων θέσεων στελεχών εκπαίδευσης και οδηγεί μαθηματικά στην επιλογή στελεχών με λιγότερα προσόντα. Ιδιαίτερα φέτος το πρόβλημα οξύνεται αισθητά καθώς η μοριοδότηση γίνεται με τρία (3) μόρια, δηλαδή σχεδόν όσο και η κατοχή ενός μεταπτυχιακού τίτλου (4 μόρια) ή όσο η υπηρέτηση ως υποδιευθυντής σε ένα Ι.Ε.Κ. για 6 έτη. Υπενθυμίζουμε ότι ο νόμος 4327/14-05-2015 στο ίδιο άρθρο (άρθρο 19 παρ. 2 στ) που καθόριζε ότι δεν μοριοδοτούνται οι εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ19-20 για τις γνώσεις Τ.Π.Ε. επιπέδου 1, μοριοδοτούσε τις γνώσεις αυτές με 0,5 μόρια, ενώ στην μοριοδότηση των δύο νέων προκηρύξεων γίνεται επιλεκτικά η χρήση της αναφοράς για μη μοριοδότηση αλλάζοντας όμως τον αριθμό των μορίων και συνεπώς αλλάζοντας το περιεχόμενο και την ουσία του νόμου σε μία προκήρυξη πράγμα το οποίο εγείρει σημαντικό νομικό ζήτημα.

Όπως ήδη γνωρίζετε σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία σχετικά με τις διαδικασίες του ΑΣΕΠ για τις προκηρύξεις για πλήρωση θέσεων του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, η γνώση Τ.Π.Ε. επιπέδου 1 πιστοποιείται και με το πτυχίο Πληροφορικής ΑΕΙ/ΑΤΕΙ (Π.Δ. 50/2001), οπότε ενώ οι καθηγητές Πληροφορικής με πτυχίο Πληροφορικής έχουν τον εν λόγω προσόν αυτό δεν μοριοδοτείται σε αυτούς αλλά μοριοδοτείται σε όλους τους άλλους. Για να φανεί το μέγεθος του παραλογισμού και της αδικίας που υφίστανται ο κλάδος των Πληροφορικών σας παραθέτουμε ενδεικτικά το εξής παράδειγμα:

Μεταξύ δύο εκπαιδευτικών που ο πρώτος είναι εκπαιδευτικός με πτυχίο Πληροφορικής (οπότε έχει πιστοποίηση γνώσης Τ.Π.Ε. επιπέδου 1 και φυσικά πολύ πιο αυξημένες, στον συγκεκριμένο τομέα, γνώσεις) και έχει υπηρετήσει και δύο (2) χρόνια ως διευθυντής σε Ι.Ε.Κ. ή Σ.Δ.Ε., ενώ ο δεύτερος εκπαιδευτικός είναι οποιουδήποτε άλλου κλάδου με πιστοποίηση γνώσης Τ.Π.Ε. επιπέδου 1 και έχει τα ίδια προσόντα με τον πρώτο αλλά δεν έχει υπηρετήσει ποτέ του σε θέση ευθύνης, η συγκεκριμένη μοριοδότηση επιλέγει ως καταλληλότερο διευθυντή τον δεύτερο που έχει εμφανώς λιγότερα προσόντα! Φυσικά τα παραδείγματα που μπορούν να δοθούν, στα οποία καταστρατηγείται η ισονομία αλλά και επιλέγονται στελέχη χαμηλότερων προσόντων για θέσεις ευθύνης, είναι πάρα πολλά.

Για να δοθεί τέλος σε αυτήν την αδικία πρέπει να δούμε το συγκεκριμένο ζήτημα στην ουσία του η οποία είναι ότι δεν μπορεί στη σημερινή εποχή ένα διοικητικό στέλεχος, που φέρει την ευθύνη χρήσης ενός συνόλου πληροφοριακών συστημάτων (για τη διαχείριση των πληροφοριών των μαθητών, των εκπαιδευτικών, του εξοπλισμού κλπ), να μην κατέχει πιστοποίηση γνώσης χειρισμού Η/Υ. Οπότε το συγκεκριμένο προσόν πρέπει να θεωρείται ως προαπαιτούμενο προσόν για να αναλάβει κάποιος θέση ευθύνης και δεν θα πρέπει να μοριοδοτείται.

Ζητάμε λοιπόν την άμεση παρέμβασή σας και την ανάληψη των απαραίτητων θεσμικών πρωτοβουλιών για να αλλάξει ο νόμος 4327/14-05-2015 και να θεσμοθετηθεί το συγκεκριμένο προσόν ως προαπαιτούμενο προσόν για την ανάληψη θέσης ευθύνης χωρίς την επιπλέον μοριοδότησή του. Σε κάθε άλλη περίπτωση θα φέρετε πλήρη την πολιτική αλλά και τυχόν νομική ευθύνη, που είχαν και οι προκάτοχοί σας, για την κατάφωρη αδικία εις βάρος των καθηγητών Πληροφορικής και για την εκούσια επιλογή εκπαιδευτικών με λιγότερα προσόντα εις βάρος άλλων με περισσότερα για την στελέχωση των θέσεων ευθύνης του δημόσιου τομέα.

Το Συντονιστικό Συμβούλιο του Εργασιακού Τομέα Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

της Ένωσης Πληροφορικών Ελλάδας

URL: http://www.epe.org.gr/, mailto: info<στο>epe.org.gr

Νικόλαος Κατσάλης (katsalis<στο>sch.gr)

Φώτης Αλεξάκος (falexakos<στο>hol.gr)