Αναθέσεις Μαθημάτων Γυμνασίου, Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. 2016

07/07/2016 Παλαιότητα 3 yrs
Κατηγορία: Επικαιρότητα

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ, στις 10 Ιουνίου 2016 δημοσιεύτηκαν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως οι Υ.Α. που αφορούν τις αναθέσεις μαθημάτων στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, με αριθμούς 94588/Δ2 «Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου και Γενικού Λυκείου» (ΦΕΚ τ. Β' αρ. 1670/10-6-2016) και 94590/Δ2 «Αναθέσεις μαθημάτων Επαγγελματικού Λυκείου» (ΦΕΚ τ. Β' αρ. 1671/10-6-2016).


ΠΡΟΣ: Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
ΚΟΙΝ:Βουλευτές Ελληνικού Κοινοβουλίου
Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
ΟΛΜΕ
Τμήματα Πληροφορικής Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού Τομέα Α.Ε.Ι.
Μέσα Ενημέρωσης

ΘΕΜΑ: «Αναθέσεις Μαθημάτων Γυμνασίου, Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. 2016»

Αθήνα, 4-7-2016

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

στις 10 Ιουνίου 2016 δημοσιεύτηκαν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως οι Υ.Α. που αφορούν τις αναθέσεις μαθημάτων στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, με αριθμούς 94588/Δ2 «Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου και Γενικού Λυκείου» (ΦΕΚ τ. Β' αρ. 1670/10-6-2016) και 94590/Δ2 «Αναθέσεις μαθημάτων Επαγγελματικού Λυκείου» (ΦΕΚ τ. Β' αρ. 1671/10-6-2016). Η Ένωση Πληροφορικών Ελλάδος έχει προτείνει, με το από 12/10/2015 έγγραφο «Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου και Γενικού Λυκείου» (http://tinyurl.com/zn3vy43), την εξέταση των αναθέσεων των μαθημάτων από την αρχή μέσα από ένα ουσιαστικό διάλογο μεταξύ του Υπουργείου, του Ι.Ε.Π., των Πανεπιστημίων, των Επιστημονικών Ενώσεων και των Εκπαιδευτικών ώστε να αρθούν οι στρεβλώσεις του παρελθόντος και να υποστηριχτούν οι ανάγκες της εκπαίδευσης σήμερα. Όσο δεν συμβαίνει αυτό θα διατηρούνται οι στρεβλώσεις και αδικίες των προηγούμενων αποφάσεων αλλά και θα δημιουργούνται συνεχώς νέες. Έτσι και στις φετινές αποφάσεις παρατηρούνται τα εξής σημαντικά προβλήματα:

Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου

 1. Ενώ στις Β' αναθέσεις στο μάθημα των Μαθηματικών έχει προστεθεί ο κλάδος ΠΕ19 (με πτυχίο Πληροφορικής ή Μαθηματικών), χωρίς καμία αιτιολόγηση ο κλάδος ΠΕ20 έχει προστεθεί με την απαίτηση της κατοχής πτυχίου Μαθηματικών. Σας υπενθυμίζουμε ότι:

 • το μάθημα αυτό συνεχίζουν να το έχουν ως Β' ανάθεση οι εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ04 (Φυσικοί, Χημικοί, Βιολόγοι, Γεωλόγοι), χωρίς την απαίτηση πτυχίου Μαθηματικών, οι περισσότεροι από τους οποίους, σύμφωνα με τα προγράμματα σπουδών των Ελληνικών Πανεπιστημίων, έχουν διδαχθεί στα τμήματα που αποφοίτησαν πολύ λιγότερα μαθήματα Μαθηματικών από ότι οι απόφοιτοι των τμημάτων Πληροφορικής ΠΕ19 και ΠΕ20.

 • οι εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ03 (Μαθηματικοί) έχουν ως Β' ανάθεση το μάθημα Φυσική, χωρίς την απαίτηση πτυχίου Φυσικής, ενώ στα προγράμματα σπουδών των τμημάτων Μαθηματικών, των Ελληνικών Πανεπιστημίων, δεν υπάρχουν περισσότερα από 2 μαθήματα Φυσικής.

  Οπότε η διαφοροποίηση αυτή δεν έχει καμία επιστημονική βάση και ζητούμε άμεσα να αλλάξει η διατύπωση και να γίνει και για τον κλάδο ΠΕ20 «με πτυχίο Πληροφορικής ή Μαθηματικών» όπως ακριβώς και για τον κλάδο ΠΕ19.

 1. Στις Β' αναθέσεις στο μάθημα της Πληροφορικής έχει προστεθεί το κείμενο «Όλοι οι κλάδοι-ειδικότητες εκπαιδευτικών ΠΕ με πτυχίο Πληροφορικής». Η συγκεκριμένη προσθήκη δημιουργεί πολλά ερωτήματα όσον αφορά την σκοπιμότητά της, αφού έχει μπει μόνο στο μάθημα της Πληροφορικής. Υπάρχει συγκεκριμένη νομοθεσία που καθορίζει τον τρόπο αναγνώρισης του δεύτερου πτυχίου μετά από αίτηση του εκπαιδευτικού η οποία παρακάμπτεται με τη συγκεκριμένη εγκύκλιο μόνο για το μάθημα της πληροφορικής, αντιμετωπίζοντας άνισα τους επιστημονικούς κλάδους. Ζητάμε την αναίρεση της συγκεκριμένης ρύθμισης και την ισότιμη αντιμετώπιση όλων των επιστημονικών κλάδων.

Αναθέσεις μαθημάτων Επαγγελματικού Λυκείου

 1. Δυστυχώς και στις φετινές αναθέσεις των ΕΠΑ.Λ. διατηρείται η απαράδεκτη διαφοροποίηση, για τον τομέα Πληροφορικής, να μπαίνει δεύτερος εκπαιδευτικός στα εργαστηριακά μαθήματα στους 17 μαθητές και άνω, ενώ στα εργαστηριακά μαθήματα των άλλων τομέων αυτό γίνεται στους 13 μαθητές και άνω. Η συγκεκριμένη διαφοροποίηση δεν έχει καμία επιστημονική ή παιδαγωγική βάση και αποτελεί κατάλοιπο λανθασμένων επιλογών των προηγούμενων ετών, η οποία οδηγεί σε υποβάθμιση των εργαστηριακών μαθημάτων του τομέα Πληροφορικής και στην δημιουργία πλασματικών υπεραριθμιών για τους εκπαιδευτές των κλάδων ΠΕ19-20. Ζητάμε λοιπόν να αλλάξει άμεσα ώστε και στα εργαστηριακά μαθήματα του τομέα Πληροφορικής, όπως και στους άλλους τομείς, να μπαίνει ο δεύτερος εκπαιδευτικός στους 13 μαθητές και άνω.

 2. Στον τομέα Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού υπάρχουν πολλά μαθήματα, τα οποία είναι μαθήματα Πληροφορικής, δηλαδή μαθήματα που θα έπρεπε να διδάσκονται από Πληροφορικούς, στα οποία δεν έχουν προστεθεί, ούτε καν ως Β' ανάθεση, οι εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ19-20. Μάλιστα βλέπουμε ότι σε αντίστοιχα μαθήματα του τομέα Πληροφορικής έχουν μπει σε δεύτερη ανάθεση οι συνάδελφοι του τομέα Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού παρότι δεν είναι μαθήματα Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού. Σεβόμενοι την αυτονομία των τομέων και των ειδικοτήτων τους στα ΕΠΑ.Λ. ως έχουν σήμερα, και μέχρι την πραγματοποίηση μίας επιστημονικής μελέτης για τις αναθέσεις, ζητούμε άμεσα την προσθήκη ως Β' ανάθεσης των εκπαιδευτικών των κλάδων ΠΕ19-20 στα μαθήματα:

 • Εισαγωγή στα Υπολογιστικά συστήματα και στα Δίκτυα Επικοινωνιών της Β' τάξης του τομέα Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού.

 • Τεχνολογία Δικτύων Επικοινωνιών της Γ' τάξης της ειδικότητας Τεχνικός Ηλεκτρονικών και Υπολογιστικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων του τομέα Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού.

 • Ψηφιακά Συστήματα της Γ' τάξης της ειδικότητας Τεχνικός Ηλεκτρονικών και Υπολογιστικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων του τομέα Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού.

 • Ψηφιακά Συστήματα της Γ' τάξης της ειδικότητας Τεχνικός Αυτοματισμού του τομέα Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού.

 • Τεχνολογία Δικτύων Επικοινωνιών της Γ' τάξης της ειδικότητας Τεχνικός Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών του τομέα Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού.

 • Ψηφιακά Συστήματα της Γ' τάξης της ειδικότητας Τεχνικός Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών του τομέα Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού.

 • Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα-Εφαρμογές Τηλεματικής της Γ' τάξης της ειδικότητας Τεχνικός Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών του τομέα Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού.

Οι αναθέσεις των μαθημάτων δεν πρέπει να είναι αποτέλεσμα συντεχνιακών αντιλήψεων και πιέσεων, αλλά θα πρέπει να βασίζονται σε επιστημονικά και παιδαγωγικά τεκμηριωμένες μελέτες, να είναι προϊόν σοβαρού διαλόγου και να διασφαλίζουν το υψηλό επίπεδο της διδασκαλίας των μαθημάτων. Τα παραπάνω αιτήματά μας βασίζονται σε επιστημονικά και παιδαγωγικά κριτήρια και στην αρχή της ισότητας και ισονομίας και είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνηση και τεκμηρίωση απαιτηθεί.

Η Ένωση Πληροφορικών Ελλάδος αναμένει τις άμεσες ενέργειές σας για την ικανοποίηση των παραπάνω δίκαιων αιτημάτων ώστε να αρθούν οι επιλογές που λειτουργούν εις βάρος της σωστής διδασκαλίας των μαθημάτων αλλά και της ισότητας των κλάδων των εκπαιδευτικών.

 

Το Συντονιστικό Συμβούλιο του Εργασιακού Τομέα Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

της Ένωσης Πληροφορικών Ελλάδας

URL: http://www.epe.org.gr/, mailto: info<στο>epe.org.gr

Νικόλαος Κατσάλης (katsalis<στο>sch.gr)


Φώτης Αλεξάκος (falexakos<στο>hol.gr)