Δελτίο Τύπου - Η "New Skills Agenda" της ΕΕ, η Πληροφορική και οι "ψηφιακές δεξιότητες" ή "e-Skills"

29/07/2016 Παλαιότητα 3 yrs
Κατηγορία: Επικαιρότητα

Με αφορμή τις πρόσφατες ανακοινώσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την πρωτοβουλία “New Skills Agenda”, αλλά και των ελληνικών επιχειρήσεων στον τομέα της Πληροφορικής και των νέων τεχνολογιών σχετικά με την απασχόληση, η Ένωση Πληροφορικών Ελλάδας οφείλει να σχολιάσει το συγκεκριμένο ζήτημα και ειδικότερα σε ό,τι αφορά τις λεγόμενες “ψηφιακές δεξιότητες” ή “e-Skills”.


Δελτίο Τύπου - Η "New Skills Agenda" της ΕΕ, η Πληροφορική και οι "ψηφιακές δεξιότητες" ή "e-Skills"

Αθήνα, 29-7-2016

Με αφορμή τις πρόσφατες ανακοινώσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την πρωτοβουλία "New Skills Agenda", αλλά και των ελληνικών επιχειρήσεων στον τομέα της Πληροφορικής και των νέων τεχνολογιών σχετικά με την απασχόληση, η Ένωση Πληροφορικών Ελλάδας οφείλει να σχολιάσει το συγκεκριμένο ζήτημα και ειδικότερα σε ό,τι αφορά τις λεγόμενες "ψηφιακές δεξιότητες" ή "e-Skills".

Έχει αποδειχθεί διεθνώς ότι η μονομερής έμφαση της εκπαίδευσης και της κατάρτισης των εργαζομένων σε εφήμερες, πολύ συγκεκριμένες τεχνικές ικανότητες όχι μόνο δεν καθιστά μια οικονομία ή μία οικονομική ομάδα ανταγωνιστική, αλλά αντιθέτως δημιουργεί σοβαρές δυσχέρειες στον τεχνολογικό εκσυγχρονισμό. Επιπλέον, ενισχύει την εξάρτηση από τις χώρες και τις επιχειρήσεις που ελέγχουν τις τεχνολογικές υποδομές τις οποίες θεωρούν δεδομένες οι προσεγγίσεις της λογικής των "ψηφιακών δεξιοτήτων" ή "e-Skills" (π.χ. συγκεκριμένες εφαρμογές λογισμικού, λειτουργικά συστήματα, κλπ).

Η δημιουργικότητα και η καινοτομία απαιτούν ανθρώπους με γνώσεις που δεν απαξιώνονται στο χρόνο, με στέρεο επιστημονικό υπόβαθρο και κοινωνικές-ανθρώπινες αξίες. Ανθρώπους που έχουν διακριτή επιστημονική ταυτότητα και επαγγελματική ακεραιότητα. Συνακόλουθα, η σταθερή επιδίωξη της Ένωσης Πληροφορικών Ελλάδας είναι η ενίσχυση του ρόλου και του έργου των Τμημάτων Πληροφορικής των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της χώρας μας ως φυτώρια των αυριανών Πληροφορικών. Δηλαδή, των επιστημόνων και των επαγγελματιών που έχουν την ευθύνη για την εξέλιξη και την ορθολογική αξιοποίηση των ψηφιακών τεχνολογιών και τη διασφάλιση του συνταγματικά κατοχυρωμένου καθολικού δικαιώματος συμμετοχής στην Κοινωνία της Πληροφορίας.

Αυτή τη στιγμή η χώρα μας δεν αντιμετωπίζει κανένα πρόβλημα έλλειψης Πληροφορικών. Αντιθέτως, το πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε είναι αυτό της διαρροής εγκεφάλων, της μαζικής μετανάστευσης των Πληροφορικών σε χώρες της Ευρώπης και της Βορείου Αμερικής προς αναζήτησης καλύτερων συνθηκών εργασίας. Το φαινόμενο της "διαρροής εγκεφάλων" ή "brain drain", και μάλιστα ανθρώπων κατά κανόνα ανώτατου μορφωτικού επιπέδου, επιβεβαιώνεται τόσο από πρόσφατα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, όσο και από διεθνείς μελέτες.

Επομένως, είναι εκτός πραγματικότητας κάθε συζήτηση περί "χάσματος ψηφιακών δεξιοτήτων". Συνιστά δε απαράδεκτη σπατάλη πολύτιμων πόρων κάθε σχετικό επιδοτούμενο "πρόγραμμα" ή "δράση", με μόνο σκοπό την ταχύρρυθμη εκπαίδευση σε πολύ συγκεκριμένες τεχνολογίες και την πιστοποίηση (έναντι αμοιβής) εργασιακής επάρκειας σε αυτές. Η μόνη συζήτηση που πρέπει να γίνει και μάλιστα επειγόντως είναι η αξιοποίηση του πολυπληθούς επιστημονικού δυναμικού Πληροφορικών και ο τερματισμός της μαζικής τους μετανάστευσής τους στο εξωτερικό.

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο
της Ένωσης Πληροφορικών Ελλάδας

URL: http://www.epe.org.gr, mailto:info<στο>epe.org.gr


Αρχεία:
G16-0729-01V1_eSkills_final.pdf126 Ki