Θέμα: «Σχετικά με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και αναγνώριση προϋπηρεσίας στον ιδιωτικό τομέα για αποφοίτους ΤΕΙ Πληροφορικής»

27/05/2017 Παλαιότητα 2 yrs
Κατηγορία: Επικαιρότητα

Αξιότιμη κυρία Παπαδοπούλου, Καταρχήν ευχαριστούμε για την επικοινωνία. Η Ένωση Πληροφορικών Ελλάδας είναι ο επίσημος φορέας εκπροσώπησης των πτυχιούχων ΑΕΙ Πληροφορικής κάθε τομέα, συμπεριλαμβανομένων των αποφοίτων Πανεπιστημίων, Πολυτεχνείων και Τεχνολογικού Τομέα (ΤΕΙ).


Προς: Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, ΓΕΣ / Διεύθυνση Πολιτικού Προσωπικού (υπόψη: κα Ευτυχία Παπαδοπούλου)

Κοιν: --

Αθήνα, 27/5/2017

Θέμα: «Σχετικά με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και αναγνώριση προϋπηρεσίας στον ιδιωτικό τομέα για αποφοίτους ΤΕΙ Πληροφορικής»

 

Αξιότιμη κυρία Παπαδοπούλου,

Καταρχήν ευχαριστούμε για την επικοινωνία. Η Ένωση Πληροφορικών Ελλάδας είναι ο επίσημος φορέας εκπροσώπησης των πτυχιούχων ΑΕΙ Πληροφορικής κάθε τομέα, συμπεριλαμβανομένων των αποφοίτων Πανεπιστημίων, Πολυτεχνείων και Τεχνολογικού Τομέα (ΤΕΙ).

Στην Ελλάδα σήμερα δυστυχώς δεν υπάρχει επιμελητηριακός φορέας για τον κλάδο της Πληροφορικής. Ως εκ τούτου, δεν υφίσταται φορέας με συγκεκριμένο νομοθετημένο πλαίσιο και θεσμοθετημένο τρόπο λειτουργίας, ο οποίος να επιβλέπει και να διαχειρίζεται ζητήματα επάρκειας για την άσκηση των επαγγελμάτων συνολικά του κλάδου και την έκδοση των σχετικών αδειών για τους παραπάνω πτυχιούχους ΑΕΙ.

Ειδικά για στους απόφοιτους των Πολυτεχνείων, δηλαδή μηχανικούς Η/Υ και συναφείς τίτλους, υπάρχει η δυνατότητα εγγραφής στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ), από όπου μπορούν να λάβουν άδεια ασκήσεων επαγγέλματος ως “διπλωματούχοι μηχανικοί”. Όμως αυτό, βάσει της σημερινής νομοθεσίας, σχετίζεται σε πολύ περιορισμένο βαθμό με έργα και μελέτες του κλάδου Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (ΤΠΕ).

Επίσης, βάσει σχετικής Κ.Υ.Α.1, από το 2012 προβλέπεται η εκπόνηση και επίβλεψη μελετών εσωτερικής και ασύρματης δομημένης καλωδίωσης τηλεπικοινωνιακής υποδομής από μηχανικούς Η/Υ και συναφείς τίτλους, αντί γενικά από αποφοίτους ΑΕΙ Πληροφορικής. Πέρα από αυτή τη διαφοροποίηση, η επαγγελματική κατοχύρωση των διπλωματούχων μηχανικών και των πτυχιούχων πανεπιστημιακής εκπαίδευσης στα αντικείμενα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών θεσμοθετήθηκε με ενιαίο τρόπο επίσημα με σχετικό Π.Δ .2 το 2009.

Συμπληρωματικά, υπενθυμίζεται ότι δικαίωμα εγγραφής στο ΤΕΕ έχουν αποκλειστικά και μόνο απόφοιτοι Πολυτεχνικών Σχολών, δηλαδή σε ό,τι αφορά τα ΑΕΙ Πληροφορικής, μόνο μηχανικούς Η/Υ και συναφείς τίτλους.

Συνεπώς, με βάση το παραπάνω θεσμοθετημένο πλαίσιο που ισχύει σήμερα:

  • Η απόκτηση ή μη άδειας ασκήσεως επαγγέλματος για τον κλάδο της Πληροφορικής αφορά αποκλειστικά και μόνο μηχανικούς Η/Υ και συναφείς τίτλους από Πολυτεχνικές Σχολές (όχι Πανεπιστημίων ή ΤΕΙ).

  • Η αναγνώριση προϋπηρεσίας στον κλάδο της Πληροφορικής δεν σχετίζεται με κανένα τρόπο με τη απόκτηση ή μη άδειας ασκήσεως επαγγέλματος από τους μηχανικούς Η/Υ (αποφοίτους Πολυτεχνείων), ούτε φυσικά από αποφοίτους Τμημάτων Πληροφορικής Πανεπιστημιακών Σχολών ή Τεχνολογικού Τομέα (ΤΕΙ).

  • Η προϋπηρεσία εργαζόμενου στον κλάδο της Πληροφορικής, είτε ως υπάλληλος στον δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα, είτε ως ελεύθερος επαγγελματίας, τεκμηριώνεται όπως και σε κάθε άλλη περίπτωση με την προσκόμιση αντιγράφων αντίστοιχων συμβάσεων αορίστου ή ορισμένου χρόνου, συμβάσεων έργου (εκπόνηση μελέτης, ανάπτυξη λογισμικού, εκπαιδευτική ή/και ερευνητική δραστηριότητα, κτλ), καθώς και των σχετικών παραστατικών καταβολής αμοιβών και των βεβαιώσεων ασφαλιστικών εισφορών για την αντίστοιχη χρονική περίοδο όπου φαίνεται η θέση και το είδος της εργασίας στην οποία απασχολήθηκε.

Επομένως, στο συγκεκριμένο ερώτημά σας για τις τρεις περιπτώσεις αποφοίτων ΤΕΙ Πληροφορικής (Αθήνας, Πειραιά, Λαμίας), ισχύουν όσα περιγράφονται παραπάνω.

Τέλος, σημειώνεται ότι οι τρεις περιπτώσεις πτυχίων ΑΕΙ (Πολυτεχνείων, Πανεπιστημίων, ΤΕΙ), καθώς και κάθε άλλο πτυχίο από αντίστοιχο ξένο ίδρυμα ήδη αναγνωρισμένο ως ισότιμο βάσει της ελληνικής και της ευρωπαϊκής νομοθεσίας ή αναγνωρισμένο κατά περίπτωση από το ΔΟΑΤΑΠ, είναι απολύτως ισότιμες ως βαθμίδα εκπαίδευσης, ανεξαρτήτως ιδρύματος, ετών σπουδών ή κατεύθυνσης-ειδίκευσης. Οποιαδήποτε τέτοια διάκριση είναι εντελώς υποκειμενική και σε καμία περίπτωση δεν βασίζεται στη νομοθεσία.

Για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία, παραμένουμε στη διάθεσή σας.

Με εκτίμηση,

Το ΔΣ της Ένωσης Πληροφορικών Ελλάδας (ΕΠΕ)

Ο Πρόεδρος Ο Αντιπρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας Ο Ειδ. Γραμματέας Η Ταμίας
Δημήτρης Κυριακός Γιάννης Κιομουρτζής Χάρης Γεωργίου Φώτης Αλεξάκος Λένα Καπετανάκη
proedros<στο>epe.org.gr antiproedros<στο>epe.org.gr gen_grammateas<στο>epe.org.gr eid_grammateas<στο>epe.org.gr tamias<στο>epe.org.gr

1 βλ. σχετικά: ΦΕΚ 2776 Β’ / 15-10-2012, K.Y.A. 41020 / 819 / 2012.

2 βλ. σχετικά: Π.Δ. 44 ΦΕΚ 58A 8-4-2009.

 


Αρχεία:
L17-0527-01V1_GES-apantisi.pdf168 Ki