Γενική Συνέλευση ΕΠΕ ΙΕΚ Αιγάλεω, 23/9/2017-14:00’

11/09/2017 Παλαιότητα 2 yrs
Κατηγορία: Επικαιρότητα

Η Ένωση Πληροφορικών Ελλάδας (Ε.Π.Ε.), καλεί όλα τα μέλη της (τακτικά και δόκιμα) σε τακτική Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.), που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 23/9/2017 στην Αθήνα και συγκεκριμένα στο ΙΕΚ Αιγάλεω.


Γενική Συνέλευση ΕΠΕ
ΙΕΚ Αιγάλεω, 23/9/2017-14:00’

 

Συμμετέχοντες:

 • Διοικητικό Συμβούλιο

 • Διοικητικά Όργανα (Ελεγκτική Επιτροπή, Επιτροπή Δεοντολογίας)

 • Γενικοί Διευθυντές (πρώτος & αναπληρωτές)

 • Τομέας Εκπαίδευσης & Θεματικές Επιτροπές

 • Τακτικά & δόκιμα μέλη της ΕΠΕ

Η Ένωση Πληροφορικών Ελλάδας (Ε.Π.Ε.), καλεί όλα τα μέλη της (τακτικά και δόκιμα) σε τακτική Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.), που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 23/9/2017 στην Αθήνα και συγκεκριμένα στο ΙΕΚ Αιγάλεω. Αναλυτικές πληροφορίες πρόσβασης βρίσκονται στο τέλος της παρούσας ανακοίνωσης.

Η ώρα έναρξης 14:00’ και εκτιμώμενη λήξη εργασιών στις 18:00’ περίπου.

Τα θέματα στην πάντα ανοικτή ατζέντα παρουσιάζονται αναλυτικά παρακάτω. Μεταξύ άλλων, θα συζητηθούν και τα εξής:

 1. Απολογισμός προηγούμενης περιόδου:

  1. Στρατηγικοί στόχοι – Ενημέρωση νέων μελών για την ΕΠΕ.

  2. Έκθεση πεπραγμένων (Δεκ.2016-Σεπτ.2017).

  3. Οικονομικός απολογισμός Ελεγκτικής Επιτροπής (περιόδου 2016).

  4. Στοιχεία ισολογισμού για το τρέχον έτος (2017).

  5. Αναδιοργάνωση εσωτερικής διαχείρισης & φορολογικών ζητημάτων.

  6. Κώδικας Δεοντολογίας Πληροφορικής.

 2. Παρουσίαση προγραμματισμού επόμενης περιόδου:

  1. Ενημέρωση για τις επερχόμενες εκλογές οργάνων της ΕΠΕ (Νοε.2017).

  2. Εκλογή Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής.

  3. Προτεινόμενο πλάνο δράσεων εντός του επόμενου έτους.

  4. Εξεύρεση οικονομικών πόρων και συνεργασίες ΕΠΕ.

  5. Προϋπολογισμός επόμενου έτους (2018).

 3. Θέματα ειδικού ενδιαφέροντος – Θεσμικές παρεμβάσεις:

  1. Προτεινόμενες αλλαγές σε Καταστατικό & Εσωτερικό Κανονισμό.

  2. Νέοι Εργασιακοί Τομείς & Θεματικές Επιτροπές.

  3. Μέτρα ενίσχυσης της οικονομικής επάρκειας & δράσεων της ΕΠΕ.

  4. Ψήφισμα για την Πληροφορική, σχετικά με την αναθεώρηση του Συντάγματος.

  5. Δημιουργία και οργάνωση Μητρώου Πληροφορικών.

  6. Διαμόρφωση της Εθνικής Ψηφιακής Στρατηγικής.

Τα παραπάνω θέματα θα συζητηθούν κατά προτεραιότητα στη σειρά που αναφέρονται, ενώ στην κύρια συζήτηση, ανταλλαγή απόψεων, σύνθεση προτάσεων και ψήφιση-έγκριση επί των θεμάτων ειδικού ενδιαφέροντος (θεσμικά) θα αφιερωθεί όπως πάντα το μεγαλύτερο μέρος του διαθέσιμου χρόνου.

Σύμφωνα με το άρθρο 15 παρ. 3 του Καταστατικού της Ε.Π.Ε., σε περίπτωση μη απαρτίας η Γ.Σ. μεταφέρεται αυτομάτως και χωρίς άλλη διατύπωση μία εβδομάδα αργότερα στην ίδια ώρα και τόπο διεξαγωγής, δηλαδή το Σάββατο 30/9/2017 ώρα 14:00’ στο ΙΕΚ Αιγάλεω. Αν και πάλι δεν υπάρξει απαρτία, η Γ.Σ. μεταφέρεται αυτομάτως και χωρίς άλλη διατύπωση μία εβδομάδα αργότερα στην ίδια ώρα και τόπο διεξαγωγής, δηλαδή το Σάββατο 7/10/2017 ώρα 14:00’ στο ΙΕΚ Αιγάλεω (τελική ημερομηνία σίγουρης διεξαγωγής).

Μέχρι και την ημέρα διεξαγωγής της Γ.Σ., όλα τα μέλη καλούνται να συνεισφέρουν με τις παρατηρήσεις και τις προτάσεις τους ως προς την ατζέντα μέσω:

Σημείωση: Η Γενική Συνέλευση θα μεταδοθεί μέσω live video streaming. Το link θα είναι διαθέσιμο στον ιστότοπο της ΕΠΕ, στην περιοχή μελών (απαιτείται login).

Συνάδελφοι,

Όπως και πέρυσι, έτσι και φέτος η χρονιά που ξεκινά σε μερικές εβδομάδες είναι εξαιρετικά κρίσιμη για την ιστορία του κλάδου της Πληροφορικής στη χώρα μας, για πολλούς λόγους.

Δρομολογούνται μια σειρά διαχρονικών θεμάτων και προωθούνται υλοποιήσεις συγκεκριμένων πολιτικών της Ε.Ε., που συνολικά θα διαμορφώσουν το τοπίο της Πληροφορικής και των Τ.Π.Ε. της επόμενης 15ετίας. Με τη δημιουργία του υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών & Ενημέρωσης και τη διαφαινόμενη πρόθεση να προωθηθούν θεσμικά θέματα όπως αυτό του επιμελητηριακού φορέα για τον κλάδο μας, είναι φανερό ότι οδεύουμε σε πολύ δραστήρια και εξαιρετικά σημαντικές αλλαγές.

Ταυτόχρονα, για την ΕΠΕ η φετινή Γενική Συνέλευση είναι εκλογο-απολογιστική. Η θητεία του απερχόμενου ΔΣ ολοκληρώνεται και ξεκινά η πορεία του νέου με τις επερχόμενες εκλογές οργάνων.

Η συμμετοχή μας στην πορεία του κλάδου μας είναι υποχρέωση όλων μας, για τη δική μας και κυρίως για τις επόμενες γενιές. Οφείλουμε να κάνουμε τα πάντα, στο μέγιστο δυνατό βαθμό, ώστε τα επόμενα χρόνια η μορφή της Πληροφορικής στη χώρα μας να μπει επιτέλους σε σωστή τροχιά.

Έχουμε μία και μόνο ευκαιρία – και μπορούμε να βοηθήσουμε όλοι σε αυτό.

Γενική Συνέλευση ΕΠΕ - Ατζέντα Θεμάτων

 

ΩΡΑ

ΘΕΜΑ

14:00’

Καλωσόρισμα νέων μελών - Έναρξη εργασιών

14:15’

Γενική παρουσίαση θεμάτων Γ.Σ. - Θεματικές ενότητες:

 • Στρατηγικοί στόχοι

 • Απολογισμός ενεργειών

 • Προγραμματισμός δράσεων

 

14:30’

Στρατηγικοί στόχοι – Ενημέρωση νέων μελών ΕΠΕ:

 • Επίσημη αναγνώριση

 • Αναφορά στους τομείς παρέμβασης:

1. Εθνική Ψηφιακή Στρατηγική & Οικονομία

2. Εργασιακά (ΤΠΕ), Δημόσιος & ιδιωτικός τομέας

3. Παιδεία (Α', Β', Γ'), Έρευνα & Τεχνολογία

5. Έργα & υπηρεσίες ΤΠΕ

6. Ασφάλεια συστημάτων & δεδομένων

7. Ανοικτά συστήματα & πρότυπα, Χρήση ΕΛ/ΛΑΚ

9. Πνευματικά δικαιώματα

10. Κώδικας Δεοντολογίας (ΤΠΕ)

11. Κοινωνική μέριμνα (ICT4D)

 • Μέσα & τρόποι δράσης:

• Δημόσιες παρεμβάσεις, επιστολές, ανακοινώσεις

• Επαφές με φορείς, υπουργεία, άλλες Ενώσεις

• Θεσμοθέτηση Μητρώου Πληροφορικών

• Διεθνείς συνεργασίες

15:00’

Απολογισμός προηγούμενης περιόδου:

 • Έκθεση πεπραγμένων (Δεκ.2016-Σεπτ.2017)

 • Οικονομικός απολογισμός Ελεγκτικής Επιτροπής (περιόδου 2016)

 • Στοιχεία ισολογισμού για το τρέχον έτος (2017)

 • Αναδιοργάνωση εσωτερικής διαχείρισης & φορολογικών ζητημάτων

 

15:30’

Παρουσίαση προγραμματισμού επόμενης περιόδου:

 • Προτεινόμενο πλάνο δράσεων εντός του επόμενου έτους

 • Εξεύρεση οικονομικών πόρων και συνεργασίες ΕΠΕ

 • Προϋπολογισμός επόμενου έτους (2018)

 

16:00’

Θέματα ειδικού ενδιαφέροντος – Θεσμικές παρεμβάσεις:

 • Ενημέρωση για τις επερχόμενες εκλογές οργάνων της ΕΠΕ (Νοε.2017)

 • Εκλογή Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής

 • Προτεινόμενες αλλαγές σε Καταστατικό & Εσωτερικό Κανονισμό

 • Νέοι Εργασιακοί Τομείς & Θεματικές Επιτροπές

 • Μέτρα ενίσχυσης της οικονομικής επάρκειας & δράσεων της ΕΠΕ

 • Ψήφισμα για την Πληροφορική, σχετικά με την αναθεώρηση του Συντάγματος

 • Δημιουργία και οργάνωση Μητρώου Πληροφορικών

 • Διαμόρφωση της Εθνικής Ψηφιακής Στρατηγικής

 

17:00’

Ανοικτή συζήτηση:

 • Τομείς & προτεραιότητες δράσης

 • Θέματα επικαιρότητας

 • Κάλεσμα για εθελοντές

 

18:00’

Σύνοψη - Κλείσιμο εργασιών

 

Οδηγίες πρόσβασης με Ι.Χ.:

(περίπου 15’ λεπτά από κέντρο Αθήνας)

Από Πέτρου Ράλλη, προς Γ’ νεκροταφείο >> (Θηβών 252 στην άνοδο) >> στροφή δεξιά, στην προέκταση της Σκρά ευθεία (αρ.28).

Οδηγίες πρόσβασης με Μ.Μ.Μ.:

(περίπου 35’ λεπτά από κέντρο Αθήνας)

Μετρό Αιγάλεω >> λεωφορείο Ο.Α.Σ.Α., στάση “Γ. Ζαμπέτας” (λεωφορείο: 852) >> κάθοδος Θηβών (4 ή 5 στάσεις) >> στάση “Θεοχαράκη” (λεωφορεία: 703, 803, 820, 845, 852).

Το Διοικητικό Συμβούλιο
της Ένωσης Πληροφορικών Ελλάδας
URL: http://www.epe.org.gr , mailto:info<στο>epe.org.gr