Προκήρυξη εκλογών ανάδειξης Συντονιστικών Συμβουλίων για εσωτερικά όργανα

03/03/2018 Παλαιότητα 1 year
Κατηγορία: Επικαιρότητα

Αγαπητά μέλη της Ένωσης Πληροφορικών Ελλάδας, στο Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) της ΕΠΕ, όπως έχουμε ήδη ενημερώσει, αποφασίσαμε την αναδιοργάνωση της εσωτερικής λειτουργίας της Ένωσης με σκοπό την αποτελεσματικότερη λειτουργία και τη βελτίωση της ποιότητας αλλά και της συχνότητας των δράσεών μας σε κάθε τομέα ενδιαφέρντος. Σε αυτό το πλαίσιο, δρομολογείται η ανασύσταση των Εργασιακών Τομέων (Ε.Τ.) και των Θεματικών Επιτροπών (Θ.Ε.).


Αρχαιρεσίες - Προκήρυξη εκλογών ανάδειξης Συντονιστικών Συμβουλίων για εσωτερικά όργανα

Αθήνα, 3-3-2018

Αγαπητά μέλη της Ένωσης Πληροφορικών Ελλάδας,

Στο Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) της ΕΠΕ, όπως έχουμε ήδη ενημερώσει, αποφασίσαμε την αναδιοργάνωση της εσωτερικής λειτουργίας της Ένωσης με σκοπό την αποτελεσματικότερη λειτουργία και τη βελτίωση της ποιότητας αλλά και της συχνότητας των δράσεών μας σε κάθε τομέα ενδιαφέρντος.

Σε αυτό το πλαίσιο, δρομολογείται η ανασύσταση των Εργασιακών Τομέων (Ε.Τ.) και των Θεματικών Επιτροπών (Θ.Ε.), όπως προβλέπεται από το Καταστατικό (άρθρα 29, 46) και τον Εσωτερικό Κανονισμό (άρθρα 28-33, 34-39) της ΕΠΕ, καθώς και την παρουσίασή τους στην τελευταία Γενιή Συνέλευση (.

Με την παρούσα ανακοίνωση προκηρύσσεται επίσημα η διεξαγωγή αρχαιρεσιών1 και καλεί όλα τα μέλη να συμμετάσχουν σε αυτές, θέτοντας διαθεσιμότητα για την 3μελή Εφορευτική Επιτροπή, υποψηφιότητα για εκλογή στα αντίστοιχα όργανα και φυσικά ως ψηφοφόροι στην εκλογική διαδικασία

Οι Ε.Τ. και οι Θ.Ε. έχουν ως έργο την ενημέρωση των μελών της Ένωσής μας με σχετικές ανακοινώσεις και θέματα που άπτονται του ενδιαφέροντός μας, την σύνταξη σχετικών κειμένων, εισηγήσεων και παρεμβάσεων που επιθυμούμε να κοινοποιήσουμε σε αρμόδιους φορείς, καθώς και την αποτελεσματικότερη λειτουργία της ΕΠΕ.

Η ένταξη στους Ε.Τ. είναι υποχρεωτική για όλα τα τακτικά μέλη2 και στις Θ.Ε. προαιρετική3. Ο κάθε Ε.Τ. και Θ.Ε. θα αποτελείται από τουλάχιστον 3μελές Συντονιστικό Συμβούλιο (Σ.Σ.), το οποίο θα εκλεγεί από όλα τα ταμειακώς τακτοποιημένα τακτικά μέλη και θα στελεχωθεί σύμφωνα με αντίστοιχες αρχαιρεσίες. Κάθε (τακτικό) μέλος μπορεί να δηλώσει την υποψηφιότητά του να ενταχθεί σε κάποιο Σ.Σ., αποστέλλοντας αίτημα στην Εφορευτική Επιτροπή τουλάχιστον 10 ημέρες πριν τη διεξαγωγή των εκλογών, όπως περιγράφεται παρακάτω και σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό4.

Οι Ε.Τ. και Θ.Ε. που καθορίστηκαν είναι οι εξής:

Εργασιακοί Τομείς:

1. Παιδείας & Έρευνας: Α/θμια, Β/θμια, Γ/θμια εκπαίδευση, Έρευνα & Ανάπτυξη (R&D).

2. Εργασίας & Εμπορίου: Δημόσιος & ιδιωτικός τομέας, ελευθέρων επαγγελματιών, εμπόριο προϊόντων & παροχής υπηρεσιών.

3. Ανάπτυξης & ΤΠΕ: Αναπτυξιακά έργα, ηλεκτρονική διακυβέρνηση, ανοικτά πρότυπα, έργα ΤΠΕ (διασφάλιση ποιότητας & ασφάλεια).

Θεματικές Επιτροπές:

1. Μητρώου Πληροφορικών: Σχεδιασμός & διαχείριση μητρώου επιστημόνων & επαγγελματιών Πληροφορικής.

2. Εθνικής Ψηφιακής Στρατηγικής: Σχεδιασμός βασικών κατευθύνσεων & στρατηγικών επιλογών, κείμενα θέσεων.

3. Οδηγός σπουδών Τμ. Πληροφορικής: Επαναξιολόγηση οδηγών σπουδών, επικαιροποίηση μελέτης, ένταξη νέων σχολών/τμημάτων, γενικές κατευθύνσεις για ξένα πτυχία.

4. Επικοινωνίας & Ενημέρωσης: Αποστολή ενημερωτικών δελτίων, επικαιροποίηση επαφών/εθιμοτυπίας, περιοδικού ΕΠΕ (“Πληροφορικός”), εύρεσης & διοργάνωσης εκδηλώσεων.

Καλούμε όλα τα μέλη της Ένωσης Πληροφορικών Ελλάδας να εκδηλώσουν ενδιαφέρον, ώστε να στελεχωθούν οι Ε.Τ. και οι Θ.Ε., καθώς και η Εφορευτική Επιτροπή που θα διεξάγει τις αρχαιρεσίες.

Για τους Ε.Τ., τα Σ.Σ. που θα εκλεγούν θα έχουν ως πρώτη προτεραιότητα την πρόσκληση δήλωσης ένταξης κάθε (τακτικού) μέλους υποχρεωτικά σε έναν και μόνο5 από αυτούς, σύμφωνα με δική του/της δήλωση ή αυτόματα σε κάποιον από αυτούς, με διαδικασίες και προθεσμίες που θα καθοριστούν από τα Σ.Σ.

Αντίστοιχα, για τις Θ.Ε., τα Σ.Σ. που θα εκλεγούν θα έχουν ως πρώτη προτεραιότητα την πρόσκληση δήλωσης ένταξης κάθε (τακτικού) μέλους προαιρετικά σε μία ή περισσότερες6 από αυτές, σύμφωνα με δική του/της δήλωση, με διαδικασίες και προθεσμίες που θα καθοριστούν από τα Σ.Σ.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

  • Δικαίωμα υποψηφιότητας για τα Σ.Σ., ορισμένα7 αρχικώς ως 3μελή, έχουν όλα τα τακτικά μέλη8 που είναι ταμειακώς τακτοποιημένα9.

  • Δικαίωμα ψήφου έχουν όλα τα τακτικά μέλη που είναι ταμειακώς τακτοποιημένα σύμφωνα με τις εκλογές του Νοεμβρίου 2017, δηλαδή με εξοφλημένες τις συνδρομές τους μέχρι και 31 Δεκεμβρίου 2016.

  • Η κάθε υποψηφιότητα για εκλογή σε Σ.Σ. αφορά μόνο έναν10 Ε.Τ. ή μία Θ.Ε.

  • Υποψήφιοι δεν μπορούν να είναι τα μέλη του ΔΣ, καθώς και τα τακτικά μέλη της Επιτροπής Δεοντολογίας και Ελεγκτικής Επιτροπής.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ-ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ:

  • Υποβολή υποψηφιοτήτων για 3μελή Εφορευτική Επιτροπή: 5-7 Μαρτίου 2018.

  • Σε περίπτωση άνω των 3 υποψηφιοτήτων, στις 8-10 Μαρτίου 2018 θα διεξαχθεί ηλεκτρονική ψηφοφορία με συμμετοχή όλων των μελών για την ανάδειξη της 3μελούς Εφορευτικής Επιτροπής, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα11.

  • Υποβολή υποψηφιοτήτων για τα Σ.Σ. σε Ε.Τ. και Θ.Ε.: 10-25 Μαρτίου 2018.

  • Η Εφορευτική Επιτροπή ελέγχει και επικυρώνει ή απορρίπτει τις υποψηφιότητες σύμφωνα με τους προβλεπόμενους περιορισμούς του Καταστατικού και του Εσωτ. Κανονισμού (ταμειακή τακτοποίηση, μη συμμετοχή σε άλλα όργανα) και οριστικοποιεί τα τελικά ψηφοδέλτια, τα οποία κοινοποιεί στα μέλη και στο Δ.Σ., το πολύ μέχρι τις 30 Μαρτίου 2018,

  • Η ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών ορίζεται από 31 Μαρτίου 2018 εώς 2 Απριλίου 2018.

Η ανάδειξη του Συντονιστικού Συμβουλίου κάθε Ε.Τ. & Θ.Ε. θα γίνει με ηλεκτρονική ψηφοφορία, όπως έχει θεσμοθετηθεί σχετικά12 για την ανάδειξη οργάνων στην ΕΠΕ.

Η εκδήλωση πρόθεσης συμμετοχής στην Εφορευτική Επιτροπή μπορεί να γίνει με σχετική αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος στο Δ.Σ. (email: ds@epe.org.gr).

Η υποβολή υποψηφιοτήτων για τα Σ.Σ. των Ε.Τ. και Θ.Ε. μπορεί να γίνει με σχετική αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος στην Εφορευτική Επιτροπή σε διεύθυνση που θα ανακοινωθεί τις επόμενες ημέρες (βλ. ημερομηνίες παραπάνω), με κοινοποίηση στο Δ.Σ. ώστε να διενεργηθεί ο απαραίτητος ταμειακός έλεγχος.

Παρακαλούμε για τη μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή όλων, καθώς οι εξελίξεις είναι πολλές, το έργο που καλούμαστε να διεκπεραιώσουμε μεγαλύτερο και οι μελλοντικές προκλήσεις τεράστιες.

Το Διοικητικό Συμβούλιο
της Ένωσης Πληροφορικών Ελλάδας

URL: https://www.epe.org.gr, mailto:info<στο>epe.org.gr

1 Εσωτ. Κανονισμός, άρθρο 24, παρ. 1.

2 Εσωτ. Κανονισμός, άρθρο 28, παρ. 7.

3 Εσωτ. Κανονισμός, άρθρο 34, παρ. 7.

4 Εσωτ. Κανονισμός, άρθρο 24.

5 Εσωτ. Κανονισμός, άρθρο 28, παρ. 7.

6Εσωτ. Κανονισμός, άρθρο 34, παρ. 7.

7 Εσωτ. Κανονισμός, άρθρο 14, παρ. 2.

8 Καταστατικό, άρθρο 30, παρ. 2.

9 Καταστατικό, άρθρο 33, παρ. 1-2.

10 Καταστατικό, άρθρο 30, παρ.3.

11 Εσωτ. Κανονισμός, άρθρο 22, παρ. 3 & άρθρο 24.

12 Καταστατικό, άρθρα 34 & 46 - Εσωτ. Κανονισμός, άρθρο 42.