Αναθέσεις μαθημάτων στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση

09/07/2018 Παλαιότητα 1 year
Κατηγορία: Επικαιρότητα

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ. Με αφορμή τις πρόσφατες ρυθμίσεις που αφορούν τις αναθέσεις μαθημάτων στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, οφείλουμε να επαναφέρουμε στη δημοσιότητα πρόταση της Ένωσής μας για την ορθολογικότερη και αξιοκρατική αξιοποίηση του Εκπαιδευτικού δυναμικού της χώρας.


ΠΡΟΣ: Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
ΚΟΙΝ:

Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ)
Βουλευτές Ελληνικού Κοινοβουλίου
Περιφερειακές Δ/νσεις Εκπαίδευσης και Δ/νσης Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης
Τμήματα Πληροφορικής Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού Τομέα Α.Ε.Ι.
ΟΛΜΕ
Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης

Αθήνα, 7/7/2018

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ.

Με αφορμή τις πρόσφατες ρυθμίσεις που αφορούν τις αναθέσεις μαθημάτων στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, οφείλουμε να επαναφέρουμε στη δημοσιότητα πρόταση της Ένωσής μας για την ορθολογικότερη και αξιοκρατική αξιοποίηση του Εκπαιδευτικού δυναμικού της χώρας.

Θα γνωρίζετε ασφαλώς ότι στον κλάδο ΠΕ86 Πληροφορικής υπηρετούν και εκπαιδευτικοί με βασικό πτυχίο άλλων κλάδων, κυρίως των κλάδων ΠΕ03 Μαθηματικών και ΠΕ04 Φυσικών, Χημικών, κ.ά. Αυτό οφείλεται σε στρεβλώσεις που δημιουργήθηκαν στην δεκαετία του ’90 και στις οποίες η Ένωσή μας έχει αναφερθεί επανειλημμένα στο παρελθόν. Πολλοί Πληροφορικοί του κλάδου ΠΕ 86 θεωρούνται σήμερα υπεράριθμοι ενώ την ίδια στιγμή εμφανίζονται σημαντικά κενά στις ειδικότητες που θα μπορούσαν να καλυφθούν από εκπαιδευτικούς του κλάδου Πληροφορικής ΠΕ86, οι οποίοι έχουν βασικό πτυχίο στις ειδικότητες αυτές.

Ζητούμε, λοιπόν, να δοθεί στους εκπαιδευτικούς του κλάδου ΠΕ86 Πληροφορικής που έχουν βασικό πτυχίο άλλης ειδικότητας η διδασκαλία σε Α' ανάθεση των μαθημάτων που προκύπτουν από την ειδικότητα του βασικού τους πτυχίου. Η πρόταση αυτή έχει σημαντικά οφέλη για το σχολείο αλλά και για την πολιτεία, καθώς εξασφαλίζει υψηλού επιπέδου παρεχόμενη εκπαίδευση στα μαθήματα όπου προτείνονται οι ανωτέρω Α' αναθέσεις (λόγω της κατοχής του βασικού πτυχίου της κάθε ειδικότητας, το οποίο είναι και απαραίτητο προσόν διορισμού), σε αντίθεση με το ενδεχόμενο κάλυψής τους με Β' αναθέσεις από άλλες ειδικότητες. Επιπλέον, δεν δημιουργείται κανένα επιπλέον κόστος για την πολιτεία και σε πολλές περιπτώσεις γίνεται σημαντική εξοικονόμηση πόρων στις αναθέσεις μαθημάτων των ειδικοτήτων στις οποίες θα γίνουν οι προτεινόμενες αναθέσεις. Συνεπώς, τελικά, επιτυγχάνεται ορθολογικότερη αξιοποίηση του προσωπικού με βάση πάντα τα προσόντα του και την αξιοκρατία.

Σχετικά με τα παραπάνω, θα μας ενδιέφερε πολύ η τοποθέτηση της Ομοσπονδίας Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης (ΟΛΜΕ), καθώς και κάθε άλλου αρμόδιου φορέα.

Με εκτίμηση,

Το ΔΣ της Ένωσης Πληροφορικών Ελλάδας (ΕΠΕ)

Ο Πρόεδρος Ο Αντιπρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας Ο Ειδ. Γραμματέας Η Ταμίας
Δημήτρης Κυριακός Γιάννης Κιομουρτζής Χάρης Γεωργίου Φώτης Αλεξάκος Λένα Καπετανάκη
proedros<στο>epe.org.gr antiproedros<στο>epe.org.gr gen_grammateas<στο>epe.org.gr eid_grammateas<στο>epe.org.gr tamias<στο>epe.org.gr