Τακτική Γενική Συνέλευση 2018 - ΙΕΚ Αιγάλεω, Αθήνα

21/11/2018 Παλαιότητα 2 yrs
Κατηγορία: Επικαιρότητα

Η Ένωση Πληροφορικών Ελλάδας (Ε.Π.Ε.), καλεί όλα τα μέλη της (τακτικά και δόκιμα) σε τακτική Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.), που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 1/12/2018 στην Αθήνα και συγκεκριμένα στο ΙΕΚ Αιγάλεω.


Τακτική Γενική Συνέλευση 2018
ΙΕΚ Αιγάλεω, Αθήνα

 

Συμμετέχοντες:

 • Διοικητικό Συμβούλιο

 • Διοικητικά Όργανα (Ελεγκτική Επιτροπή, Επιτροπή Δεοντολογίας)

 • Γενικοί Διευθυντές (πρώτος & αναπληρωτές)

 • Τομέας Εκπαίδευσης & Θεματικές Επιτροπές

 • Τακτικά & δόκιμα μέλη της ΕΠΕ

Η Ένωση Πληροφορικών Ελλάδας (Ε.Π.Ε.), καλεί όλα τα μέλη της (τακτικά και δόκιμα) σε τακτική Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.), που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 1/12/2018 στην Αθήνα και συγκεκριμένα στο ΙΕΚ Αιγάλεω. Αναλυτικές πληροφορίες πρόσβασης βρίσκονται στο τέλος της παρούσας ανακοίνωσης.

Η ώρα έναρξης 13:00’ και εκτιμώμενη λήξη εργασιών στις 17:00’ περίπου.

Τα θέματα στην πάντα ανοικτή ατζέντα παρουσιάζονται αναλυτικά παρακάτω. Μεταξύ άλλων, θα συζητηθούν και τα εξής:

 1. Απολογισμός προηγούμενης περιόδου:

  1. Στρατηγικοί στόχοι – Ενημέρωση νέων μελών για την ΕΠΕ.

  2. Έκθεση πεπραγμένων (Οκτ.2017-Νοε.2018).

  3. Οικονομικός απολογισμός Ελεγκτικής Επιτροπής (περιόδου 2017).

  4. Στοιχεία ισολογισμού για το τρέχον έτος (2018).

  5. Αναδιοργάνωση εσωτερικής διαχείρισης & φορολογικών ζητημάτων.

 2. Παρουσίαση προγραμματισμού επόμενης περιόδου:

  1. Προτεινόμενο πλάνο δράσεων εντός του επόμενου έτους (2019).

  2. Προϋπολογισμός επόμενου έτους (2019).

  3. Εξεύρεση οικονομικών πόρων και συνεργασίες ΕΠΕ.

 3. Θέματα ειδικού ενδιαφέροντος – Θεσμικές παρεμβάσεις:

  1. Προτεινόμενες αλλαγές σε Καταστατικό & Εσωτερικό Κανονισμό.

  2. Νέοι Εργασιακοί Τομείς & Θεματικές Επιτροπές.

  3. Μέτρα ενίσχυσης της οικονομικής επάρκειας & δράσεων της ΕΠΕ.

  4. Ψήφισμα για την Πληροφορική, σχετικά με την αναθεώρηση του Συντάγματος.

  5. Ψήφισμα για τη διεθνή απαγόρευση αυτόνομων οπλικών συστημάτων.

  6. Διοργάνωση ανοικτού συνεδρίου/ημερίδας για την Πληροφορική.

  7. Σύσταση ομάδας διαχείρισης έκτακτης ανάγκης για υποστήριξη VOSOCC.

Τα παραπάνω θέματα θα συζητηθούν κατά προτεραιότητα στη σειρά που αναφέρονται, ενώ στην κύρια συζήτηση, ανταλλαγή απόψεων, σύνθεση προτάσεων και ψήφιση-έγκριση επί των θεμάτων ειδικού ενδιαφέροντος (θεσμικά) θα αφιερωθεί όπως πάντα το μεγαλύτερο μέρος του διαθέσιμου χρόνου.

Σύμφωνα με το άρθρο 15 παρ. 3 του Καταστατικού της Ε.Π.Ε., σε περίπτωση μη απαρτίας η Γ.Σ. μεταφέρεται αυτομάτως και χωρίς άλλη διατύπωση μία εβδομάδα αργότερα στην ίδια ώρα και τόπο διεξαγωγής, δηλαδή το Σάββατο 8/12/2018 ώρα 13:00’ στο ΙΕΚ Αιγάλεω. Αν και πάλι δεν υπάρξει απαρτία, η Γ.Σ. μεταφέρεται αυτομάτως και χωρίς άλλη διατύπωση μία εβδομάδα αργότερα στην ίδια ώρα και τόπο διεξαγωγής, δηλαδή το Σάββατο 15/12/2018 ώρα 13:00’ στο ΙΕΚ Αιγάλεω (τελική ημερομηνία σίγουρης διεξαγωγής).

Σημειώνεται ότι από τις 17/11/2018 έχει ανακοινωθεί ηλεκτρονική ψηφοφορία (e-poll)1 για τα μέλη σχετικά με την προτεινόμενη τοποθεσία διεξαγωγής της ΓΣ (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, άλλο). Παρότι βάσει των αποτελεσμάτων η τοποθεσία αποφασίστηκε να είναι η Αθήνα, η ηλεκτρονική ψηφοφορία θα διατηρηθεί ανοικτή μέχρι την Κυριακή 25/11/2018 και βάσει της συνολικής συμμετοχής σε αυτή θα υπάρξει ένδειξη αν προβλέπεται διεξαγωγή της ΓΣ στην ημερομηνία 1ης ή 2ης ή 3ης (τελικής) απαρτίας.

Προκειμένου να διευκολυνθούν όσοι επιθυμούν να κλείσουν από νωρίς εισιτήρια για την έλευσή τους στην Αθήνα, ας σημειωθεί πως από την μέχρι σήμερα εμπειρία σε συνδυασμό με την περιορισμένη συμμετοχή στο παραπάνω e-poll, η πιθανότερη ημερομηνία διεξαγωγής της ΓΣ είναι η 3η, δηλαδή το Σάββατο 15/12/2018. Aν βάσει δήλωσης πρόθεσης συμμετοχής προβλέπεται πραγματοποίηση της ΓΣ στην ημερομηνία της 1ης ή της 2ης απαρτίας, αντί της 3ης όπως αναμένεται, θα υπάρξει εκ μέρους του ΔΣ σχετική ανακοίνωση. Διαφορετικά ισχύει η παραπάνω τελική ημερομηνία (3ης απαρτίας).

Μέχρι και την ημέρα διεξαγωγής της Γ.Σ., όλα τα μέλη καλούνται να συνεισφέρουν με τις παρατηρήσεις και τις προτάσεις τους ως προς την ατζέντα μέσω:

Σημείωση: Η Γενική Συνέλευση θα μεταδοθεί μέσω live video streaming. Το link θα είναι διαθέσιμο στον ιστότοπο της ΕΠΕ, στην περιοχή μελών (απαιτείται login).

Γενική Συνέλευση ΕΠΕ - Ατζέντα Θεμάτων

ΩΡΑ

ΘΕΜΑ

13:00’

Καλωσόρισμα νέων μελών - Έναρξη εργασιών

13:15’

Γενική παρουσίαση θεμάτων Γ.Σ. - Θεματικές ενότητες:

 • Στρατηγικοί στόχοι

 • Απολογισμός ενεργειών

 • Προγραμματισμός δράσεων

 

13:30’

Στρατηγικοί στόχοι – Ενημέρωση νέων μελών ΕΠΕ:

 • Επίσημη αναγνώριση

 • Αναφορά στους τομείς παρέμβασης:

1. Εθνική Ψηφιακή Στρατηγική & Οικονομία

2. Εργασιακά (ΤΠΕ), Δημόσιος & ιδιωτικός τομέας

3. Παιδεία (Α', Β', Γ'), Έρευνα & Τεχνολογία

5. Έργα & υπηρεσίες ΤΠΕ

6. Ασφάλεια συστημάτων & δεδομένων

7. Ανοικτά συστήματα & πρότυπα, Χρήση ΕΛ/ΛΑΚ

9. Πνευματικά δικαιώματα

10. Κώδικας Δεοντολογίας (ΤΠΕ)

11. Κοινωνική μέριμνα (ICT4D)

 • Μέσα & τρόποι δράσης:

• Δημόσιες παρεμβάσεις, επιστολές, ανακοινώσεις

• Επαφές με φορείς, υπουργεία, άλλες Ενώσεις

• Θεσμοθέτηση Μητρώου Πληροφορικών

• Διεθνείς συνεργασίες

14:00’

Απολογισμός προηγούμενης περιόδου:

 • Έκθεση πεπραγμένων (Οκτ.2017-Νοε.2018)

 • Οικονομικός απολογισμός Ελεγκτικής Επιτροπής (περιόδου 2017)

 • Στοιχεία ισολογισμού για το τρέχον έτος (2018)

 • Αναδιοργάνωση εσωτερικής διαχείρισης & φορολογικών ζητημάτων

 

14:15’

Παρουσίαση προγραμματισμού επόμενης περιόδου:

 • Προτεινόμενο πλάνο δράσεων εντός του επόμενου έτους (2019)

 • Προϋπολογισμός επόμενου έτους (2019)

 • Εξεύρεση οικονομικών πόρων και συνεργασίες ΕΠΕ

 

14:30’

Θέματα ειδικού ενδιαφέροντος – Θεσμικές παρεμβάσεις:

 • Προτεινόμενες αλλαγές σε Καταστατικό & Εσωτερικό Κανονισμό

 • Νέοι Εργασιακοί Τομείς & Θεματικές Επιτροπές

 • Μέτρα ενίσχυσης της οικονομικής επάρκειας & δράσεων της ΕΠΕ

 • Ψήφισμα για την Πληροφορική, σχετικά με την αναθεώρηση του Συντάγματος

 • Ψήφισμα για τη διεθνή απαγόρευση αυτόνομων οπλικών συστημάτων

 • Διοργάνωση ανοικτού συνεδρίου/ημερίδας για την Πληροφορική

 • Σύσταση ομάδας διαχείρισης έκτακτης ανάγκης για υποστήριξη VOSOCC

 

15:30’

Ανοικτή συζήτηση:

 • Τομείς & προτεραιότητες δράσης

 • Θέματα επικαιρότητας

 • Κάλεσμα για εθελοντές

 

17:00’

Σύνοψη - Κλείσιμο εργασιών

 

 

Οδηγίες πρόσβασης στο ΙΕΚ Αιγάλεω

Οδηγίες πρόσβασης με Ι.Χ.:

(περίπου 15’ λεπτά από κέντρο της Αθήνας)

Από Πέτρου Ράλλη, προς Γ’ νεκροταφείο >> (Θηβών 252 στην άνοδο) >> στροφή δεξιά, στην προέκταση της Σκρά ευθεία (αρ.28).

Οδηγίες πρόσβασης με Μ.Μ.Μ.:

(περίπου 35’ λεπτά από κέντρο Αθήνας)

Μετρό Αιγάλεω (Εσταυρωμένος) >> λεωφορείο Ο.Α.Σ.Α., στάση “Γ. Ζαμπέτας” (λεωφορείο: 852) >> κάθοδος Θηβών (4 ή 5 στάσεις) >> στάση “Θεοχαράκη” (λεωφορεία: 703, 803, 820, 845, 852).


 

Το Διοικητικό Συμβούλιο
της Ένωσης Πληροφορικών Ελλάδας
URL: http://www.epe.org.gr , mailto:info<στο>epe.org.gr

1 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfFXpyyhxlOeL27yWLkCS8uxMaTOrQVlRBVlnfZKJrOeLYjEw/viewform?vc=0&c=0&w=1