Ανωτατοποίηση ΤΕΙ

26/10/2001 Παλαιότητα 18 yrs

Η ανωτατοποίηση των ΤΕΙ πρόσχημα για να ωφεληθούν πολιτικά κάποιοι καθηγητές των ΤΕΙ. Αν τα ΑΕΙ δεν ενισχύσουν την ποιότητα των σπουδών σύντομα η ανωτατοποίηση θα οδηγήσει σε υποβάθμιση όλης της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Χρέος μας να συμβάλλουμε στην ουσιαστική αναβάθμιση των σπουδών στα τμήματα Πληροφορικής ΑΕΙ που αντιμετωπίζουν τεράστια προβλήματα λόγω της απρογραμμάτιστης αύξησης των εισακτέων.


1200 ενστάσεις κατά του νόμου για την ανωτατοποίηση των ΤΕΙ έχουν γίνει από καθηγητές των ΤΕΙ (περίπου το 70% του συνόλου) ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας και του Διοικητικού Εφετείου. Η εικόνα που δημιουργείται δείχνει την ανεπάρκεια του Υπουργείου Παιδείας να σχεδιάσει μια εκπαιδευτική πολιτική και πολύ περισσότερο να δημιουργήσει ένα κλίμα συνεργασίας στους κόλπους της εκπαίδευσης.

Φαίνεται τελικά ότι ο νόμος έγινε όπως έγινε για να ωφελήσει συγκεκριμένα συμφέροντα ομάδων καθηγητών των ΤΕΙ που θέλουν να ελέγξουν τη διοίκηση των ιδρυμάτων. Έτσι, αποκλείονται από τη διοίκηση οι "άλλοι" με την αιτιολογία ότι δεν έχουν διδακτορικά, ενώ οι ημέτεροι λαμβάνουν με συνοπτικές διαδικάσίες τα διδακτορικά και τα προσόντα που πρέπει να έχουν. Έτσι έκανε και ο κ. Τσουροπλής, Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας και καθηγητής στο Τμήμα Πληροφορικής του ΤΕΙ ΑΘήνας. Με συνοπτικές και ταχύτατες διαδικασίες φρόντισε να εξελιχθεί σε τακτικό καθηγητή με εφαρμογή των διαδικασιών του νόμου που ο ίδιος σχεδίασε! Το ίδιο και ο ειδικός Γραμματέας του Υπουργείου για θέματα ΤΕΙ.

Γνώμη μας είναι τελικά ο νόμος για την Ανωτατοποίηση έγινε (δυστυχώς) για την εξυπηρέτηση κάποιων προσώπων που κινούνται ανάμεσα στα ΤΕΙ, τα Υπουργεία και τα κόμματα. Η ανωτατοποίηση των ΤΕΙ, δηλ. η εξομοίωσή τους με τα Πανεπιστημία θα καταρρέυσει συντομότατα στην πράξη. Εν τω μεταξύ όμως, θα έχουν αναρριχηθεί οι ημέτεροι στις θέσεις που επιδιώκουν ενώ η ποιότητα σπουδών στα ΤΕΙ θα εξακολουθήσει να υποβαθμίζεται.

Η καλύτερη απάντηση σε όλα αυτά και η ασφαλέστερη θωράκιση των ΑΕΙ είναι η αναβάθμιση της ποιότητας των σπουδών και η βελτίωση των συνθηκών εκπαίδευσης. Ειδικότερα στα τμήματα Πληροφορικής ΑΕΙ, πρέπει να απαιτήσουμε βελτίωση των υποδομών ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν στις εκπαιδευτικές ανάγκες του αυξημένου αριθμού εισακτέων, εξορθολογισμό του πλήθους των εισακτέων, αύξηση των μελών ΔΕΠ, αύξηση του τεχνικού και διοικητικού προσωπικού, ενίσχυση των μεταπτυχιακών και της έρευνας, βελτίωση και εκσυγχρονισμό των προγραμμάτων σπουδών, περισσότερα εργαστηριακά μαθήματα εκεί που δεν γίνονται αρκετά και εμπλουτισμός των σπουδών με μαθήματα οικονομίας, διοίκησης, νομικών, παιδαγωγικά και άλλα.

Η αναβάθμιση των σπουδών και το υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης είναι η καλύτερη απάντηση στην προσπάθεια εξευτελισμού των πτυχίων και ισοπέδωσης των πτυχιούχων. Αυτό πρέπει ιδιαίτερα να το συνειδητοποιήσουν οι φοιτητές και να επιδιώξουν την αναβάθμιση τόσο σε προσωπικό όσο και σε συλλογικό επίπεδο.