Επιστολή της Ένωσης Πληροφορικών Ελλάδας προς τον Υπουργό Παιδείας

24/10/2003 Παλαιότητα 16 yrs

Αναγνώριση των τμημάτων Πληροφορικής ΑΕΙ ως καθηγητικών σχολών και θεσμοθέτηση του βασικού πτυχίου στην Πληροφορική ως πάγιου και αποκλειστικού προσόντος διορισμού στους κλάδους Πληροφορικής ΠΕ19 και ΠΕ20


ΠΡΟΣ: Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων

ΚΟΙΝ: Υφυπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων


Γενικό Γραμματέα Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων

ΘΕΜΑ: Αναγνώριση των τμημάτων Πληροφορικής ΑΕΙ ως καθηγητικών σχολών και θεσμοθέτηση του βασικού πτυχίου στην Πληροφορική ως πάγιου και αποκλειστικού προσόντος διορισμού στους κλάδους Πληροφορικής ΠΕ19 και ΠΕ20

 

 

 

24 Οκτωβρίου 2003

 

Κύριε Υπουργέ,

 

Είστε εδώ και καιρό γνώστης των τεράστιων προβλημάτων που υπάρχουν σε σχέση με την απρόσκοπτη εισαγωγή της Πληροφορικής στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Προβλήματα που οφείλονται στην αλλοίωση της φυσιογνωμίας των κλάδων Πληροφορικής ΠΕ19 και ΠΕ20 λόγω του διορισμού προσώπων χωρίς βασικές σπουδές στην Πληροφορική και κατά τεκμήριο ακατάλληλων να εγγυηθούν υψηλή ποιότητα διδασκαλίας και ευελιξία προσαρμογής στις ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις, οι οποίες επιβάλλουν διαρκή βελτίωση των αναλυτικών προγραμμάτων, εισαγωγή νέων μαθημάτων και εκσυγχρονισμό του εργαστηριακού εξοπλισμού Πληροφορικής.

Γνωρίζετε τα αποτελέσματα των δικαστικών αγώνων που από το 1996 διεξάγουμε εμείς οι Πληροφορικοί, προκειμένου να άρουμε το καθεστώς αποκλεισμού μας από τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Ο αποκλεισμός αυτός οφείλεται σε λανθασμένη νομικά ερμηνεία του όρου «καθηγητική σχολή» από τις αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου σας, γεγονός που έχει καταδειχθεί από τις δεκαεπτά (17) δικαστικές αποφάσεις που έχετε ήδη στα χέρια σας.

Το νομοσχέδιο, το οποίο καταθέσατε στο Βουλή αρχές Οκτωβρίου υπό τον τίτλο «Ρύθμιση εκπαιδευτικών θεμάτων και άλλες διατάξεις», αντί να επιλύει το πρόβλημα στη βάση της νομολογίας που έχουμε δημιουργήσει και της φροντίδας για την ποιότητα της παρεχόμενης πληροφορικής παιδείας, δημιουργεί εκ νέου συνθήκες αποκλεισμού μας αφού:

   

 1. Εξαιρεί αυθαίρετα τα τμήματα Πληροφορικής ΑΕΙ από τις καθηγητικές σχολές (άρθρο 8 παρ. 8) παρά την υφιστάμενη νομολογία που τα αναγνωρίζει ως τέτοια.

 2. Επιτρέπει το διορισμό, σε θέσεις μονίμων ή αναπληρωτών καθηγητών Πληροφορικής, προσώπων που δεν έχουν βασικό τίτλο σπουδών στην Πληροφορική, σε αντίθεση με ό,τι συμβαίνει σε όλους τους υπόλοιπους κλάδους εκπαιδευτικού προσωπικού.

   

Η Ένωσή μας, εκπροσωπώντας το σύνολο των πτυχιούχων και διπλωματούχων Πληροφορικής ΑΕΙ, εκφράζει την διαφωνία της με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις και ζητά την άμεση αναθεώρηση του νομοσχεδίου στα εξής σημεία:

   

 1. Πλήρης διαγραφή του άρθρου 1.

 2. Προσθήκη στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 8 της φράσης «καθώς και ΠΕ19 Πληροφορικής Πτυχιούχων ΑΕΙ».

 3. Τροποποίηση της παραγράφου 8 του άρθρου 8 του νομοσχεδίου με τη διαγραφή της φράσης «καθώς και τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 1, πίνακας Δ΄, περίπτωση α΄ και πίνακας Ε΄ περίπτωση α΄ του άρθρου 1 του παρόντος νόμου» στο τέλος του εδαφίου α΄ όπως επίσης και την πλήρη διαγραφή του εδαφίου β΄ αυτής.

   

Παρακαλούμε όπως μας δεχθείτε το συντομότερο δυνατόν προκειμένου να σας εκθέσουμε με λεπτομέρεια τις απόψεις μας επί των παραπάνω θεμάτων. Αν και τα χρονικά περιθώρια, μέχρι την ψήφιση του νομοσχεδίου από την ολομέλεια του Κοινοβουλίου, είναι στενά, εντούτοις έχετε θεσμικά τη δυνατότητα, έστω και την τελευταία στιγμή, να βελτιώσετε τις διατάξεις του νομοσχεδίου, όπως σας προτείνουμε. Σε διαφορετική περίπτωση θα αναγκαστούμε εκ νέου σε μακροχρόνιες δικαστικές διαμάχες που θα πλήξουν καίρια το κύρος τόσο το δικό σας όσο και του Υπουργείου Παιδείας.

 

 

Με τιμή

Νεκτάριος Μουμουτζής

Πρόεδρος της

Ένωσης Πληροφορικών Ελλάδας