Υπόμνημα του Πανελλήνιου Συλλόγου Διπλωματούχων Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

24/10/2003 Παλαιότητα 16 yrs

Υπόμνημα από τον Πανελλήνιο Σύλλογο Διπλωματούχων Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής για το νομοσχέδιο του ΥΠΕΠΘ «Ρύθμιση εκπαιδευτικών θεμάτων και άλλες διατάξεις»


Πανελλήνιος Σύλλογος

Διπλωματούχων Μηχανικών

Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

και Πληροφορικής

Υπόμνημα για το νομοσχέδιο ΥΠΕΠΘ

Ρύθμιση εκπαιδευτικών θεμάτων και άλλες διατάξεις»

Προς: Βουλευτές, Κόμματα, Φορείς, ΥΠΕΠΘ

Επικοινωνούμε μαζί σας για να αποτρέψουμε την ψήφιση το προτεινόμενου νομοσχεδίου «Ρύθμιση εκπαιδευτικών θεμάτων και άλλες διατάξεις» του ΥΠΕΠΘ μια και περιλαμβάνει δυσμενείς διατάξεις όχι μόνο για τον κλάδο μας (διπλωματούχοι Μηχανικοί Η/Υ & πτυχιούχοι τμημάτων Πληροφορικής) αλλά και για την ποιότητα της Β/θμιας εκπαίδευσης στην πληροφορική και στις νέες τεχνολογίες.

Ο κλάδος μας αριθμεί χιλιάδες μέλη ? απόφοιτοι από δέκα πέντε (15) τμήματα ΑΕΙ Πληροφορικής και εκπροσωπείται από τον σύλλογό μας τον Πανελλήνιο Σύλλογος Διπλωματούχων Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής (ΠΑΣΥΔΙΜΗΥΠ) καθώς και από άλλους συλλόγους σχολών Πληροφορικής

Στον χώρο αυτό υπόγειες ομάδες πίεσης από το 1993 έχουν καταφέρει να επιβάλλουν τις απόψεις τους και να διορίσουν πτυχιούχους αλλών ειδικοτήτων στον κλάδο μας με ορατές συνέπειες ως προς το παρεχόμενο εκπαιδευτικό έργο για χιλιάδες παιδιά και τις οικογένειές τους.

Δυστυχώς έπειτα από ένα μικρό διάλειμμα επιχειρείται εκ νέου εισβολή ατόμων χωρίς προσόντα μέσω διάσπαρτων διατάξεων μέσα στο νομοσχέδιο αυτό ώστε εύκολα να μην γίνεται αντιληπτή η προσπάθεια αυτή. Ετσι με τα σημεία:

   

 1. (Άρθρο 8 παρ 8-Διορισμός μονίμων) ορίζεται ότι μπορούν να διορίζονται ως μόνιμοι καθηγητές πληροφορικής και κάτοχοι άλλων προσόντων (!!!) οι κάτοχοι οποιουδήποτε (πτυχίου ΑΕΙ ? ΤΕΙ. Αυτό ουσιαστικά δίνει την δυνατότητα σε μη πτυχιούχους πληροφορικής ΑΕΙ ? ΤΕΙ να διοριστούν μόνιμοι μέσω του επόμενου διαγωνισμού ΑΣΕΠ. Μέχρι τώρα διορίζονταν μόνιμοι μόνο πτυχιούχοι πληροφορικής έτσι στον τελευταίο διαγωνισμό του ΑΣΕΠ συμμετείχαν μόνο πτυχιούχοι πληροφορικής ΑΕΙ ? ΤΕΙ)

 2. (Άρθρο 8 παρ 2 -χαρακτηρισμός καθηγητικής σχολής -παιδαγωγικό προσόν ) Επίσης το σχέδιο νόμου αφαιρεί τον χαρακτηρισμό ως καθηγητικών των σχολών των πτυχιούχων πληροφορικής (χαρακτηρισμός καθηγητικών σχολών) Αυτή η ρύθμιση ουσιαστικά αναιρεί όλες τις δικαστικές αποφάσεις: του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών 14/2002 , 2432/2001 και 2433/2001 , του Συμβουλίου της Επικρατείας 3470/1999 και του ΑΣΕΠ 1859/30.7.2003) αποφάσεις που έχουν παρθεί και έχουν αναγνωρίσει όλα τα τμήματα Πληροφορικής ως Καθηγητικές Σχολές και σε συνδιασμό με τα παραπάνω θα υπολείπονται των γνωστών ειδικοτήτων πίεσης (Φυσικοί, μαθηματικοί, φιλόλογοι,κλπ) που έχουν το παιδαγωγικό προσόν (καθηγητικές σχολές) και θα προηγούνται σε βάρος όλων των πτυχιούχων πληροφορικής σε όλους τους πίνακες διοριστέων (ΑΣΕΠ, διορισμός από αναπληρωτές 25%)

 3. (Άρθρο 1 παρ. 1 έως 6 ?Διορισμός αναπληρωτών) Ορίζεται ότι μπορούν να προσλαμβάνονται αναπληρωτές και ωρομίσθιοι και «προσοντούχοι» άλλων ειδικοτήτων. Μπορούν δε να προσληφθούν χωρίς να έχει εξαντληθεί ο αριθμός των πτυχιούχων πληροφορικής (Άρθρο 1 παρ. 4) που μέχρι τώρα προηγούνταν δικαιωματικά !!!...(Και αυτό το σημείο μπορεί να λειτουργήσει ώστε να πολλαπλασιάσει και να δειυκολύνει ομάδες πίεσης μη πτυχιούχων πληροφορικής να επεκταθούν και σε μόνιμους διορισμούς - Βλέπε τα παραπάνω 1,2)
 4.  

Εντελώς παραπλανητικά έχει διατυπωθεί ότι «Οι υποψήφιοι που έχουν πτυχίο πληροφορικής τμήματος πανεπιστημίου ή ΤΕΙ και παιδαγωγική κατάρτιση δεν επαρκούν για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών » (Εισηγητική Έκθεση 2/10/2003). Αυτό όμως δεν είναι ακριβές δεδομένου:

Για τους μεν μόνιμους διορισμούς στον περισινό διαγωνισμό του ΑΣΕΠ προσήλθαν 1961 πτυχιούχοι πληροφορικής για 1520 θέσεις, για δε τους αναπληρωτές αυτή τη στιγμή υπάρχουν 902 άτομα στους πίνακες αναπληρωτών, όλοι πτυχιούχοι πληροφορικής που μπορούν να προσληφθούν ως αναπληρωτές άρα το επιχείρημα της εισηγητικής έκθεσης δεν ισχύει. Χρόνο με τον χρόνο δε, λόγω της ύπαρξης πολλών νέων τμημάτων πληροφορικής οι απόφοιτοι θα αυξάνονται με πολύ γρήγορο ρυθμό βοηθώντας το ΥΠΕΠΘ αλλά και ευρύτερα το ελληνικό δημόσιο να μην έχει κανένα πρόβλημα κάλυψης κενών θέσεων.... Στην συγκεκριμένη περίπτωση όμως χρησιμοποιεί ανυπόστατες δικαιολογίες!!!

Συνεπώς προτείνουμε:

   

 • Την πλήρη διαγραφή του άρθρου 1

 • Την διαγραφή της φράσης «καθώς και τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 1, πίνακας Δ΄ , περίπτωση α και πίνακας Ε΄ του άρθρου 1του παρόντος νόμου» στο εδάφιο α΄ και την διαγραφή του εδαφίου β? στην παραγράφο 8 του άρθρου 8

 • Την προσθήκη στο άρθρο 8, παρ. 2 ως καθηγητικών σχολών και αυτών των σχολών και τμημάτων πληροφορικής ΑΕΙ
 •  

Σας καλούμε να επιμείνετε να αποσυρθούν/τροποποιηθούν άμεσα οι διατάξεις αυτές φτάνοντας μέχρι και την καταψήφιση του νομοσχεδίου.

Επαναλαμβάνουμε ότι δεν είναι θέμα μόνο αξιοκρατίας για εκατοντάδες ανθρώπους μέλη συλλόγων που εκπροσωπούν χιλιάδες νέους και μορφωμένους ανθρώπους, αλλά και ποιότητας και κύρους της δημόσιας εκπαίδευσης.

Με τιμή

Ο Γραμματέας Γιάννης Βέργαδος

Ο πρόεδρος Μανόλης Γιαμπουράς

Πανελλήνιος Σύλλογος Διπλωματούχων Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής