Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Συλλόγου Φοιτητών Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Πολυτεχνείου Κρήτης

23/10/2003 Παλαιότητα 16 yrs

Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για το νομοσχέδιο του ΥΠΕΠΘ «Ρύθμιση εκπαιδευτικών θεμάτων και άλλες διατάξεις»


Μετά το νέο νομοσχέδιο για την αξιολόγηση και την δια βίου εκπαίδευση το υπουργείο παιδείας ξαναχτυπά, με ένα νέο νομοσχέδιο που αφορά τα εργασιακά δικαιώματα των αποφοίτων της πληροφορικής.

Σύμφωνα με το νέο νομοσχέδιο:

   

 • Εισάγεται σειρά προτεραιότητας για την πρόσληψη καθηγητών στην Α?βαθμια-Β?βαθμια εκπαίδευση όσον αφορά τα μαθήματα πληροφορικής. Χαρακτηριστικό είναι ότι στην πρώτη κατηγορία βρίσκονται άτομα με δεκαεξάμηνη προϋπηρεσία στο σχολείο ανεξάρτητα από το πτυχίο τους (μπορούν να διοριστούν ακόμα και θεολόγοι!!!). Οι απόφοιτοι του τμήματος ΗΜΜΥ και των υπόλοιπων τμήματων, που είναι σχετικά με την πληροφορική, κατατάσσονται στις χαμηλότερες κατηγορίες, με απαραίτητη προϋπόθεση την ετήσια παρακολούθηση επιμόρφωσης (ΣΕΛΕΤΕ). (άρθρο 1 παράγραφοι 1,2)

 • Το τμήμα ΗΜΜΥ δεν αναγνωρίζεται πλέον ως καθηγητική σχολή. Με λίγα λόγια το υπουργείο παιδείας θεωρεί ότι δεν έχουμε διδασκαλική εμπειρία, παρά την δεκατρείς αντίθετες δικαστικές αποφάσεις (428, 429, 1841, 1909, 1907-1998/ 2895-1999/ 40, 41, 443, 2929-2000/ 81, 1733, 1797-2001). (αρθρο 8 παράγραφος 2).

   

Αν το νομοσχέδιο για την αξιολόγηση και την δια βίου εκπαίδευση αποσυνδέει το πτυχίο μας από κάθε έννοια εργασιακού και επαγγελματικού δικαιώματος, το νέο νομοσχέδιο έρχεται να υλοποιήσει στην πράξη τις παραπάνω επιδιώξεις. Αυτός είναι ο κοινωνικός διάλογος που ευαγγελίζεται το υπουργείο παιδείας. Άλλο ένα νομοσχέδιο που αντιτίθεται στις συλλογικές διεκδικήσεις. Αυτό είναι τελικά το αποτέλεσμα της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης.

Ουσιαστικά αυτό το νομοσχέδιο έρχεται να αποψιλώσει τα επαγγελματικά μας δικαιώματα.

Θεωρεί σαν κύρια προϋπόθεση για την πρόσληψη στη Β/βάθμια εκπαίδευση τη διδασκαλική εμπειρία και δε λαμβάνει καθόλου υπόψη του το γνωστικό αντικείμενο των υποψηφίων (στη συγκεκριμένη περίπτωση των αποφοίτων πληροφορικής). Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να δούμε το θέμα ανταγωνιστικά με τους συναδέλφους από τις υπόλοιπες σχολές θετικών επιστημών (μαθηματικό, φυσικό κλπ.), αλλά πρέπει να υπάρχει σαφής ορισμός γνωστικών αντικειμένων, επιστημονικών πεδίων και αντίστοιχων επαγγελματικών δικαιωμάτων. Κατά συνέπεια δεν είναι δυνατόν να θεωρείται ο μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών ικανή και απαραίτητη συνθήκη για την απόκτηση επαγγελματικών-εργασιακών δικαιωμάτων. Η τακτική αυτή υπονομεύει και τη θέση του επιστημονικού χώρου της πληροφορικής και τον καθιστά σε ένα μόνιμο πεδίο πειραματισμών και «καινοτομιών», που αργότερα θα σηματοδοτήσουνε τις ίδιες αλλαγές και στους υπόλοιπους επιστημονικούς κλάδους.

Αποφασίζουμε:

   

 • Αποστολή δελτίου τύπου και ενημέρωση μέσω των Μ.Μ.Ε.

 • Προώθηση της απόφασης στη Γενική Συνέλευση Τμήματος ΗΜΜΥ και Σύγκλητο.

 • Συντονισμό των σχολών για κοινή δράση και περαιτέρω δυναμικές κινητοποιήσεις πριν και κατά τη διάρκεια ψήφισης του νομοσχεδίου.

   

Απαιτούμε:

   

 • Αναγνώριση της σχολής ΗΜΜΥ ως καθηγητικής σχολής.

 • Όλα τα επαγγελματικά δικαιώματα στο πτυχίο.

 • Άμεσος διορισμός καθηγητών στη Β?βάθμια εκπαίδευση στο αντικείμενο τους, ανάλογα με τις εκπαιδευτικές ανάγκες ώστε να καταργηθεί ο θεσμός των αναπληρωτών.

 • Μία σχολή ανά γνωστικό αντικείμενο.

 • Τέλος στον αναλφαβητισμό της πληροφορικής.

   

Σύλλογος Φοιτητών Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Πολυτεχνείου Κρήτης