Νέες Τεχνολογίες Πληροφορικής Επικοινωνιών και η Ελληνική Πραγματικότητα στην Επαγγελματική Κατοχύρωση & Δικαιώματα στην Πληροφορική

03/10/2005 Παλαιότητα 13 yrs

Ομιλία του Αναπληρωτή Γενικού Διευθυντή της ΕΠΕ κ. Δημήτρη Κυριακού στη '2η Συνάντηση για την Απασχόληση για Επαγγέλματα Νέων Τεχνολογιών του Δήμου Αλίμου' που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 2 Οκτωβρίου 2005


<o:p> </o:p>Νέες Τεχνολογίες Πληροφορικής

Επικοινωνιών και η Ελληνική Πραγματικότητα στην Επαγγελματική Κατοχύρωση &

Δικαιώματα στην Πληροφορική<o:p />

 

 

 

 

 

 

 

<o:p>
</o:p>

 

Δημήτρης Κυριακός BSc, MSc, MBA<o:p />

 

Καθηγητής Πληροφορικής

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης<o:p />

 

Εργαστηριακός Συνεργάτης ΤΕΙ

Πειραιά<o:p />

 

Αναπλ. Γεν. Δ/ντής Ε.Π.Ε.<o:p />

 

<o:p> Επισυναπτόμενες Διαφάνειες Παρουσίασης
</o:p>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<o:p>
</o:p>Η ΕΠΕ<o:p />

 

Η Ένωση Πληροφορικών Ελλάδος (ΕΠΕ) υπάρχει για να δημιουργεί τις προϋποθέσεις για

την προαγωγή της Πληροφορικής, αξιοποιώντας τις δυνάμεις των Πληροφορικών και

ικανοποιώντας τις εργασιακές και επιστημονικές τους ανάγκες όπου και αν

εργάζονται ή διαμένουν. Εκπροσωπεί τον

κλάδο των 40.000 περίπου πτυχιούχων Πληροφορικής και διπλωματούχων μηχανικών

υπολογιστών ΑΕΙ. Δραστηριοποιείτε μέσω

13 Παραρτημάτων σε όλη την Ελλάδα, με ισχυρή παρουσία σε ΑΕΙ με τμήματα

Πληροφορικής. <o:p />

 

Τα μέλη

της Ένωσης είναι τακτικά, δόκιμα και επίτιμα. <o:p />

 

Ως τακτικά

μέλη της Ένωσης εγγράφονται εθελοντικά όλοι οι πτυχιούχοι και διπλωματούχοι

τμημάτων Πληροφορικής Ελληνικών Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) ή

ισοτίμων τμημάτων του εξωτερικού.<o:p />

 

Ως δόκιμα

μέλη εγγράφονται εθελοντικά οι φοιτητές τμημάτων ΑΕΙ, των οποίων οι απόφοιτοι

εντάσσονται ως τακτικά μέλη στην Ένωση.<o:p />

 

<o:p> </o:p>

 

Η υφιστάμενη κατάσταση στην Ελλάδα <o:p />

 


Η Κοινωνία της Πληροφορίας,

βασιζόμενη στην ραγδαία εξέλιξη των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών

(ΤΠΕ), κατευθύνει την παραδοσιακή οικονομία σε μία νέα άϋλη οικονομία βασισμένη

στη γνώση, δημιουργώντας, παράλληλα, νέες ευκαιρίες για ανάπτυξη και ποιότητα

ζωής. Με τη διάδοση της Κοινωνίας της Πληροφορίας συντελείται μία διαδικασία απο-υλοποίησης

της οικονομικής δραστηριότητας. Οι διαδικασίες της παραγωγής υλικών αγαθών

τείνουν να υποχωρήσουν απέναντι στις διαδικασίες παραγωγής, επεξεργασίας και

μετάδοσης της πληροφορίας και άρα στις νέες οικονομίες μετατίθεται προοδευτικά

το κέντρο βάρους στην παραγωγή, επεξεργασία και μετάδοση της πληροφορίας.<o:p />

 

Η συνεισφορά των ΤΠΕ στην αναπτυξιακή

διαδικασία εξαρτάται από την εξέλιξη των ίδιων των κλάδων της πληροφορικής και

των τηλεπικοινωνιών σε όλη την επικοινωνία. Δυστυχώς η ελληνική οικονομία δεν παρουσίαζε

ικανοποιητική εικόνα στον τομέα αυτό: χαμηλό ποσοστό διάχυσης νέων τεχνολογιών,

μικρό μερίδιο ειδικευμένων στο σύνολο των εργαζόμενων, υψηλό μη εργασιακό

κόστος και ελάχιστα παραδείγματα ανάπτυξης νέων μορφών εργασίας, όπως η

τηλε-εργασία., εξαγωγική εξειδίκευση σε προϊόντα ευάλωτα στον έντονο

ανταγωνισμό. <o:p />

 

Σήμερα

η ελληνική αγορά τηλεπικοινωνιών και πληροφορικής παρουσιάζει

ικανοποιητική ανάπτυξη σε σχέση με την

δεκαετία του 90, ενώ έχει αυξηθεί σημαντικά και το ποσοστό απασχόλησης στην υψηλής

τεχνολογίας βιομηχανία. Παρά τους υψηλούς ρυθμούς προσαρμογής που παρουσιάζει η

χώρα, εξακολουθεί να κινείται βραδύτερα από το μέσο όρο της Ε.Ε. ως προς τους

δείκτες της καινοτομίας , γι' αυτό απαιτείται μεγιστοποίηση των προσπαθειών. <o:p />

 

Στην πρόσφατη ημερίδα για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες της

Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) επισημάνθηκε η

καθυστέρηση της χώρας μας στην ανάπτυξη στο χώρο της πληροφορικής.

Χαρακτηριστικό είναι ότι κατατασσόμαστε δυστυχώς στις τελευταίες θέσεις της

Ε.Ε. –ουσιαστικά ουραγοί στους κρίσιμους τομείς της Πληροφορικής και των

Τηλεπικοινωνιών<o:p />

 

<o:p> </o:p>

 

Πάντως, τα τελευταία χρόνια γίνονται

συνεχή βήματα βελτίωσης του εύρους, της ποιότητας και του κόστος των

τηλεπικοινωνιακών υποδομών και υπηρεσιών. Η ταχεία ολοκλήρωση της απελευθέρωσης

της αγοράς τηλεπικοινωνιών έχει οδηγήσει σε σημαντικές μειώσεις του μέσου

κόστους και σε περαιτέρω βελτίωση της ποιότητας και του εύρους των

προσφερόμενων υπηρεσιών.

Στο πλαίσιο του Γ' ΚΠΣ έχουν

επενδυθεί χρήματα στη δημιουργία υποδομών τοπικής πρόσβασης ευρυζωνικών δικτύων

σε ακριτικές περιοχές της χώρας, υποδομές που θα βοηθήσουν με τη σειρά τους

στην ανάπτυξη σημαντικών εφαρμογών όπως η τηλεϊατρική, η τηλεργασία και η εξ

αποστάσεως μάθηση.


<o:p />

 

Δαπάνες<o:p />

 

<o:p> </o:p>

 

Οι συνολικές δαπάνες σε ΤΠΕ αποτελούν τον πιο

διαδεδομένο δείκτη ανάπτυξης της ΚτΠ. Οι δαπάνες αυτές αντιπροσώπευαν στην

Ελλάδα το 1998 περίπου το 4% του ΑΕΠ και ήταν σημαντικά ενισχυμένες σε σχέση με

το 2,4% του ΑΕΠ το 1992. Εξακολουθούν, πάντως, να παραμένουν στο χαμηλότερο επίπεδο

στην Ε.Ε., όπου ο μέσος όρος είναι περίπου 6% του ΑΕΠ. Ένας από τους στόχους

του Ε.Π. της ΚτΠ (Άξονας Προτεραιότητας 3: Ανάπτυξη και Απασχόληση στην ψηφιακή

οικονομία) είναι η αύξηση των δαπανών αυτών σε 6,2% μέχρι το 2006.


<o:p />

 

Εξάπλωση ΤΠΕ<o:p />

 

Η

εξάπλωση του Διαδικτύου αποτελεί έναν δεύτερο καθοριστικό παράγοντα για την

ανάπτυξη της ΚτΠ, αλλά και για συγκεκριμένες εφαρμογές, όπως το ηλεκτρονικό

εμπόριο. Ο βαθμός διείσδυσης του Διαδικτύου θα πρέπει να είναι γύρω στο 20% στο

μέσον του 2005, ενώ ο αριθμός των χρηστών δείχνει να παρουσιάζει αλματώδη

αύξηση κάθε χρόνο. Η Ελλάδα παρουσιάζει καθυστέρηση στην ανάπτυξη του

ηλεκτρονικού εμπορίου. Σήμερα το ηλεκτρονικό εμπόριο προσελκύει ελάχιστες

επιχειρηματικές δραστηριότητες (σύμφωνα με έρευνα του ΟΠΑ μόνο 12,5% των

επιχειρήσεων κάνει χρήση εφαρμογών του ηλεκτρονικού εμπορίου), ενώ ελάχιστοι

είναι και οι καταναλωτές που συναλλάσσονται μέσω Internet .<o:p />

 

<o:p> </o:p>

 

<o:p> </o:p>

 

Εκπαίδευση Τι πρέπει να γίνει;<o:p />

 

<o:p> </o:p>

 

Το εκπαιδευτικό σύστημα μεταμορφώνεται

σταδιακά, αλλά άνισα, με την εισαγωγή των νέων ΤΠΕ. Στην πρωτοβάθμια

εκπαίδευση, λίγες σχολικές μονάδες έχουν υπολογιστικό εξοπλισμό και πρόσβαση

στο Ίντερνετ. Στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, η πληροφορική διδάσκεται από τα

μέσα της δεκαετίας του 80 στα Γυμνάσια, Ενιαία Λύκεια & ΤΕΕ της χώρας. Γενικά

η πληροφορική εκπαίδευση χρειάζεται σημαντική αναβάθμιση και αυτό γιατί οι ώρες διδασκαλίας είναι περιορισμένες, τα

σχολικά βιβλία χρειάζονται αλλαγή και επικαιροποίηση ενώ αναγκαία είναι η

αξιοποίηση των καθηγητών πληροφορικής σε υψηλότερου τεχνολογικού επιπέδου

διδασκαλία μαθημάτων με έντονη την χρήση

του Internet. <o:p />

 

Σημαντική

είναι η ανάγκη για την αναβάθμιση της Τεχνικής εκπαίδευσης με την ουσιαστική

ενίσχυση του ρόλου των ΤΕΕ στην κοινωνία. Η μετεξέλιξη του σε Επαγγελματικό

Λύκειο με την ταυτόχρονη δυνατότητα εισαγωγής μαθητών στα ΑΕΙ θα οδηγήσει σε

ουσιαστική ενίσχυση της ειδικότητας Πληροφορικής & Δικτύων στα ΤΕΕ. (Στην

Ε.Ε το 70 % κατά μ.ο. των μαθητών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης φοιτάει σε

Τεχνικά Λύκεια και μόλις 30 % σε Γενικού

Τύπου Λύκεια ενώ στην Ελλάδα τα ποσοστά είναι της τάξης του 10% και 90%

αντίστοιχα !!!)<o:p />

 

Τέλος αναγκαία είναι η αναζήτηση ρόλου

για τα ΙΕΚ της χώρας τα επόμενα χρόνια , μετά το πέρας των χρηματοδοτήσεων από

την Ε.Ε.το 2006 ίσως και με την

ενσωμάτωση τους με την δομή των νέων Επαγγελματικών Λυκείων.<o:p />

 

<o:p> </o:p>

 

Στην

τριτοβάθμια εκπαίδευση η εφαρμογή του προγράμματος GU-NET έχει συνδέσει τα 32

ιδρύματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (18 ΑΕΙ και 14 ΤΕΙ) και το Ανοιχτό

Παν/μιο σε ένα ενιαίο δίκτυο, το οποίο έχει να συνδεθεί με το πανελλήνιο

σχολικό δίκτυο, δημιουργώντας έτσι στην Ελλάδα ένα ενιαίο εκπαιδευτικό δίκτυο

για όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης, παρέχοντας υψηλές δυνατότητες στα μαθήματα

ΤΠΕ να χρησιμοποιήσουν ευρυζωνικές δικτυακές υπηρεσίες.<o:p />

 


<o:p />

 

<o:p />

 

<o:p />

 

Αναγκαία

τέλος κρίνεται η περεταίρω

επιμόρφωση και πιστοποίηση των 76.000 εκπαιδευτικών των ελληνικών δημοσίων

σχολείων της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με περεταίρω και πιο ουσιαστική γνώση της

χρήσης των νέων τεχνολογιών ιδιαίτερα αυτής του διαδικτύου ώστε μεγάλο μέρος

των μαθημάτων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης να γίνεται με την χρήση των νέων

τεχνολογιών.<o:p />

 

<o:p> </o:p>

 

<o:p> </o:p>

 

Επιχειρήσεις<o:p />

 


Σύμφωνα με την 1η Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τους δείκτες καινοτομίας,

ο ιδιωτικός τομέας εμφανίζεται να υστερεί σε τεχνολογική καινοτομία. Η υστέρηση

αυτή συνδέεται με την αδυναμία αναζήτησης τόσο από δημόσιους όσο και από

ιδιωτικούς φορείς επιχειρηματικών τρόπων συγκριτικού πλεονεκτήματος και υψηλού

οφέλους.

Η κατάσταση στην Ελλάδα σήμερα σε

σχέση με τη διείσδυση των ΤΠΕ στις επιχειρήσεις χαρακτηρίζεται από δυϊσμό.

Λίγες μεγάλες επιχειρήσεις έχουν κατανοήσει τα οφέλη της καλής διαχείρισης της

πληροφορίας για την εσωτερική τους οργάνωση και λειτουργία, ενώ η πλειοψηφία

των ΜΜΕ βρίσκεται πίσω από τις εξελίξεις, χρησιμοποιώντας παραδοσιακές μεθόδους

οργάνωσης και επικοινωνίας. <o:p />

 

Ειδικότερα για τις ΜΜΕ, η εισαγωγή νέων

τεχνολογιών και η είσοδος στη "νέα οικονομία" είναι μία δύσκολη

διαδικασία και επιχειρείται κατά κανόνα κάτω από την πίεση του ανταγωνισμού και

όχι επιθετικά ως κρίσιμο ανταγωνιστικό όπλο. Μόνο 13% έχουν σύνδεση με το

Διαδίκτυο, μόλις 1,2% έχουν παρουσία σε αυτό, ενώ ελάχιστες έχουν δυνατότητα

πραγματοποίησης συναλλαγών.

Η Ελλάδα κατατάσσεται τρίτη πριν

το τέλος όσον αφορά στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που συνεργάζονται στον τομέα

της πληροφορίας, οι οποίες εμφανίζονται να δαπανούν το μικρότερο ποσό για

καινοτομία σε σχέση με τις πωλήσεις τους και έρχονται τελευταίες σε ενδοεπιχειρησιακή

καινοτομία. Η πλειοψηφία των ΜΜΕ επενδύει σε επέκταση εγκαταστάσεων και

ανανέωση εξοπλισμού, ενώ η πλειοψηφία των ευρωπαϊκών ΜΜΕ επενδύει κατ' εξοχήν

στη βελτίωση των προϊόντων τους και στην ανάπτυξη νέων. Σοβαρότερο έλλειμμα

φαίνεται ότι αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις του κλάδου του εμπορίου και των

ξενοδοχείων - εστιατορίων , καθώς και οι αγροτικές επιχειρήσεις.

Το τεχνολογικό επίπεδο των

ελληνικών επιχειρήσεων επιδρά άμεσα στην ανταγωνιστικότητά τους, η οποία

εξαρτάται από την ικανότητα τεχνολογικής προσαρμογής, δηλαδή την ικανότητα

εντοπισμού, υιοθέτησης, απορρόφησης και διάχυσης της νέας παραγωγικής

τεχνολογικής γνώσης, που διαρκώς εξελίσσεται διεθνώς. Έτσι, το συγκριτικό

πλεονέκτημα των επιχειρήσεων στην εποχή της παγκοσμιοποίησης κρίνεται σε χαρακτηριστικά

που αφορούν στην ποιότητα, την πρωτοτυπία του σχεδίου και την καινοτομικότητα

των προϊόντων, στοιχεία στα οποία η χώρα μας παρουσιάζει μεγάλη καθυστέρηση<o:p />

 

<o:p> </o:p>

 

Πίνακας Επαγγελμάτων Πληροφορικής<o:p />

 

Αλλά ας δούμε ποιά είναι τα

επαγγέλματα πληροφορικής αναλυτικά και πώς ορίζνται.Το Υπουργείο Εργασίας των

Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής για την ταξινόμηση των επαγγελμάτων στηρίζεται

μεθοδολογικά στο Dictionary of Occupational Titles, του Ο*ΝΕΤ, το οποίο δεν

αναφέρεται σε εργαζόμενους αλλά περιγράφει το περιεχόμενο των

ειδικοτήτων-επαγγελμάτων, διαβαθμίζοντας τις απαιτήσεις για κάθε ένα επάγγελμα

ξεχωριστά. Ειδικότερα, τα επαγγέλματα που προτείνονται από το O*NET, τα οποία αποτυπώνουν το

περιεχόμενο των θέσεων εργασίας του ενεργού πληθυσμού της χώρας και σχετίζονται

με τις Νέες Τεχνολογίες, παρουσιάζονται στον Πίνακα που ακολουθεί.


<o:p />

 


Πίνακας. Επαγγέλματα στις Νέες Τεχνολογίες σύμφωνα με το O*NET <o:p />

 

 

1 <o:p />

 
 

Computer Hardware Engineers <o:p />

 
 

Ερευνά, σχεδιάζει, αναπτύσσει και ελέγχει υπολογιστές και ανάλογο εξοπλισμό που χρησιμοποιείται για εμπορικούς, βιομηχανικούς, στρατιωτικούς ή επιστημονικούς σκοπούς. Μπορεί να εποπτεύει την κατασκευή και εγκατάσταση υπολογιστών ή σχετικού εξοπλισμού. <o:p />

 
 

2 <o:p />

 
 

Computer Operators <o:p />

 
 

Παρακολουθεί και ελέγχει ηλεκτρονικούς υπολογιστές και ηλεκτρονικό εξοπλισμό επεξεργασίας δεδομένων, προκειμένου να διεκπεραιωθούν επιχειρησιακές, επιστημονικές κλπ εργασίες σύμφωνα με συγκεκριμένες οδηγίες. Μπορεί να εισαγάγει εντολές σε κάποιο σταθμό εργασίας και να θέσει διαδικασίες ελέγχου των υπολογιστών και των περιφερειακών τους. Χειρίζεται τα μηνύματα και τα μηνύματα λάθους του λειτουργικού συστήματος. <o:p />

 
 

3 <o:p />

 
 

Computer Programmers <o:p />

 
 

Μετατρέπει τις οδηγίες για ένα έργο και τις εντολές των διαφόρων προβλημάτων και διαδικασιών σε αναλυτικό λογικό διάγραμμα προκειμένου να μετατραπεί σε κάποια γλώσσα προγραμματισμού. Αναπτύσσει και γράφει προγράμματα υπολογιστών για αποθήκευση και ανάκτηση κειμένων, δεδομένων και πληροφοριών. Μπορεί να προγραμματίζει εφαρμογές στο Web. <o:p />

 
 

4 <o:p />

 
 

Computer Science Teachers, Postsecondary <o:p />

 
 

Διδάσκει μαθήματα της Επιστήμης Υπολογιστών. Μπορεί να ειδικεύεται σε ένα τομέα της Επιστήμης Υπολογιστών, όπως στη σχεδίαση και λειτουργία των υπολογιστών ή των λειτουργιών τους. <o:p />

 
 

5 <o:p />

 
 

Computer Security Specialists <o:p />

 
 

Σχεδιάζει, συντονίζει και εφαρμόζει διαδικασίες ασφάλειας για πληροφοριακά συστήματα προκειμένου να προσδιορίζεται κάθε φορά η πρόσβαση σε αρχεία δεδομένων των υπολογιστών και να προστατεύει από αναρμόδια τροποποίηση, καταστροφή ή αποκάλυψή τους. <o:p />

 
 

6 <o:p />

 
 

Computer Software Engineers, Applications <o:p />

 
 

Αναπτύσσει, δημιουργεί και τροποποιεί συστήματα εφαρμογών λογισμικού ή εξειδικευμένα προγράμματα. Αναλύει τις ανάγκες των χρηστών και αναπτύσσει λύσεις λογισμικού. Σχεδιάζει λογισμικό ή προσαρμόζει λογισμικό σύμφωνα με τις ανάγκες των χρηστών με στόχο την λειτουργικότερη απόδοσή του. Μπορεί να αναλύει και να σχεδιάζει τράπεζες δεδομένων που αφορούν μια εφαρμογή λογισμικού εργαζόμενος μόνος του ή να συντονίζει την ανάπτυξη μιας βάσης δεδομένων από μια ομάδα. <o:p />

 
 

7 <o:p />

 
 

Computer Software Engineers, Systems Software <o:p />

 
 

Ερευνά, σχεδιάζει, αναπτύσσει και ελέγχει τα λειτουργικά συστήματα, σε επίπεδο λογισμικού, τους compilers και το λογισμικό δικτύου για ιατρικές, στρατιωτικές, επικοινωνιακές, αεροναυτικές, επιχειρηματικές, επιστημονικές και γενικές εφαρμογές. Ρυθμίζει τις λειτουργικές απαιτήσεις και μορφοποιεί και αναλύει τις απαιτήσεις λογισμικού. Εφαρμόζει τις αρχές και τεχνικές της επιστήμης των υπολογιστών, των μηχανικών και της μαθηματικής ανάλυσης. <o:p />

 
 

8 <o:p />

 
 

Computer Support Specialists <o:p />

 
 

Αναλαμβάνει τεχνική υποστήριξη & εκπαίδευση των χρηστών. Ερευνά και επιλύει προβλήματα S/W & H/W που αντιμετωπίζουν οι χρήστες. Απαντά σε ερωτήματα πελατών είτε με προσωπική επίσκεψη ή τηλεφωνικά, τα οποία αφορούν τη χρήση εξοπλισμού και λογισμικού, περιλαμβανομένων των εκτυπώσεων, επεξεργασίας κειμένου, γλωσσών προγραμματισμού, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και λειτουργικών συστημάτων. <o:p />

<o:p />

 
 

9 <o:p />

 
 

Computer Systems Analysts <o:p />

 
 

Αναλύει επιστημονικού, επιχειρηματικού και άλλου τύπου προβλήματα επεξεργασίας δεδομένων μέσω συστημάτων ηλεκτρονικής επεξεργασίας. Αναλύει τις απαιτήσεις των χρηστών, τις διαδικασίες και τα προβλήματα αυτοματοποίησης ή βελτίωσης υπαρχόντων συστημάτων και αναθεωρεί τις διαδικασίες για την καλύτερη απόδοση των υπολογιστών, τη ροή των εργασιών και τα προγραμματισμένα όρια. Μπορεί να αναλύει ή να συστείνει το εμπορικά διαθέσιμο λογισμικό. Μπορεί να επιβλέπει τους προγραμματιστές. <o:p />

 
 

10 <o:p />

 
 

Computer and Information Scientists, Research <o:p />

 
 

Αναλαμβάνει έρευνα σε θεμελιώδη ζητήματα των υπολογιστών και της επιστήμης των υπολογιστών, ως θεωρητικός, σχεδιαστής ή εφευρέτης. Λύνει ή αναπτύσσει λύσεις σε προβλήματα στον τομέα του εξοπλισμού και λογισμικού υπολογιστών. <o:p />

 
 

11 <o:p />

 
 

Computer and Information Systems Managers <o:p />

 
 

Σχεδιάζει, διευθύνει και συντονίζει δραστηριότητες σε τομείς όπως της ηλεκτρονικής επεξεργασίας δεδομένων, των πληροφοριακών συστημάτων, της ανάλυσης συστημάτων και του προγραμματισμού. <o:p />

 
 

12 <o:p />

 
 

Computer, Automated Teller, and Office Machine Repairers <o:p />

 
 

Επιδιορθώνει, συντηρεί ή εγκαθιστά υπολογιστές, συστήματα επεξεργασίας κειμένου, μηχανήματα αυτόματων τηλεφωνητών και ηλεκτρονικών μηχανών γραφείου, όπως μηχανήματα φαξ. <o:p />

 
 

13 <o:p />

 
 

Computer-Controlled Machine Tool Operators, Metal and Plastic <o:p />

 
 

Λειτουργεί μηχανές ελεγχόμενες από υπολογιστή ή ρομπότ, οι οποίες αναλαμβάνουν εργασίες σε μεταλλικά ή πλαστικά τεμάχια. <o:p />

 
 

14 <o:p />

 
 

Network and Computer Systems Administrators <o:p />

 
 

Εγκαθιστά, σχηματίζει και υποστηρίζει τοπικά δίκτυα, WAN, και Internet συστήματα ή τμήματα δικτύων. Υποστηρίζει εξοπλισμό και λογισμικό δικτύων. Παρακολουθεί και ελέγχει το δίκτυο ώστε να διασφαλίζεται διαθεσιμότητα προς όλους τους χρήστες του συστήματος και εκτελεί την απαραίτητη συντήρηση. Μπορεί να εποπτεύει άλλους ειδικούς υποστήριξης δικτύου, να συντονίζει και να εφαρμόζει πολιτικές ασφάλειας δικτύων. <o:p />

 
 

15 <o:p />

 
 

Network Systems & Data Communications Analysts <o:p />

 
 

Αναλύει, σχεδιάζει, ελέγχει και αξιολογεί συστήματα δικτύων , όπως LAN, WAN, Internet, Intranet και άλλα συστήματα επικοινωνίας. Αναλαμβάνει πρότυπη σχεδίαση δικτύου, ανάλυση, και σχεδιασμό. Ερευνά και συστήνει το απαραίτητο λογισμικό και εξοπλισμό δικτύων και επικοινωνίας δεδομένων. Περιλαμβάνει ειδικούς σε θέματα τηλεπικοινωνίας, οι οποίοι αλληλεπιδρούν με τους υπολογιστές και τον τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό. Μπορεί να εποπτεύει στους προγραμματιστές. <o:p />

 
 

16 <o:p />

 
 

DataBase Administrators <o:p />

 
 

Συντονίζει τις αλλαγές στις βάσεις δεδομένων, ελέγχει και παρέχει τη γνώση της βάσης σε συστήματα διαχείρισης βάσεων δεδομένων. Μπορεί να σχεδιάζει, συντονίζει και εφαρμόζει πολιτικές ασφάλειας των βάσεων δεδομένων. <o:p />

 
 

17 <o:p />

 
 

Desktop Publishers <o:p />

 
 

Μορφοποιεί το δακτυλογραφημένο κείμενο και τα γραφικά, χρησιμοποιώντας ειδικά προγράμματα προκειμένου να ετοιμάσει έτοιμο έντυπο υλικό. <o:p />

 

 

<o:p />

 

<o:p> </o:p>

 

Αγορά Εργασίας και Επαγγελματικά

Δικαιώματα σε Παγκοσμιοποιημένο

περιβάλλον …<o:p />

 

<o:p> </o:p>

 

Στον τομέα των ΤΠΕ, η Ελλάδα όπως

και η υπόλοιπη Ευρώπη, αντιμετώπιζε πρόβλημα έλλειψης προσφοράς εργατικού

δυναμικού υψηλών δεξιοτήτων μέχρι πρόσφατα . Η

ανάγκες όμως της αγοράς έχουν μειώσει το σύνολο των κενών θέσεων εργασίας στον τομέα

. Η εκτιμήσεις των αναλυτών πλέον μιλούν για μεγάλη ύφεση στην αγορά της πληροφορικής , με αποτέλεσμα οι αρχικές προβλέψεις για ανάγκη 50.000 θέσεων εργασίας να μην είναι τόσο αισιόδοξες. Ενδεικτικό

είναι ότι ετησίως αποφοιτούν από τα τμήματα ΑΕΙ & ΤΕΙ της χώρας αλλά και

απόφοιτοι από άλλες χώρες , περισσότεροι από 11000 πτυχιούχοι σχολών πληροφορικής , οδηγώντας πολλούς από

αυτούς στην ανεργία .<o:p />

 

<o:p> </o:p>

 

Τα επαγγελματικά δικαιώματα των

πληροφορικών ουσιαστικά δεν υπάρχουν: Πολλοί μπορεί να αντιπαραθέσουν τους

διπλωματούχους πολυτεχνικών τμημάτων πληροφορικής οι οποίοι εγγράφονται στο

ΤΕΕ. Αυτό όμως πρέπει να γνωρίζουμε ότι γίνεται κυρίως σε μια προσπάθεια

χειραγώγησής των από τους παλαιότερους και πολυπληθέστερους συλλόγους που

«συστεγάζονται» στο ΤΕΕ και επιθυμούν να συμμετέχουν στην διανομή της πίτας της

πληροφορικής χωρίς να έχουν αντίστοιχες σπουδές. Οπότε σε αντίθεση με κλάδους

όπως οι Ηλεκτρολόγοι και οι Μηχανολόγοι Μηχανικοί, η ένταξη στο ΤΕΕ δεν τους

δίνει ουσιαστικά επαγγελματικά δικαιώματα. Στην ουσία μέσω της παραγκώνισης ακόμα και των ΜΗΥΠ υποβαθμίζεται με την ανοχή του ΤΕΕ ο κλάδος

συνολικά των πληροφορικών.<o:p />

 

Στις άλλες σχολές ΑΕΙ και ΤΕΙ

πληροφορικής τα πράγματα είναι τουλάχιστον εξίσου δυσοίωνα. Τα ζητούμενα είναι

αυτονόητα. Πρέπει πολιτεία και κοινωνία να κατανοήσουν καταρχάς ότι όπως

ακριβώς τα στατικά ενός σπιτιού πιστοποιούνται από έναν πολιτικό μηχανικό, η

δικαστική εκπροσώπηση γίνεται από δικηγόρους και η διάγνωση μίας ασθένειας

γίνεται από έναν γιατρό αντίστοιχα ένα έργο πληροφορικής Δημόσιο ή ιδιωτικό

πρέπει να εκτελείται με την εποπτεία και την ευθύνη τεχνικών επιστημόνων της

πληροφορικής.<o:p />

 

Γιατί όμως λέμε ότι ο κλάδος μας

στην ουσία δεν έχει επαγγελματικά δικαιώματα; Ας αρχίσουμε από την ιδιωτική

αγορά εργασίας. Επικρατεί η αντίληψη ότι εκεί έχουμε

αξιοκρατία και ο καθένας κρίνεται από τις γνώσεις και την εμπειρία του. Η

πραγματικότητα όμως είναι διαφορετικά οδυνηρή: Η ανυπαρξία κανόνων στην

εκτέλεση έργων αποδυναμώνει την θέση μας. Για παράδειγμα όταν μια εταιρία που

αναλαμβάνει ένα έργο, δεν είναι υποχρεωμένη να έχει κάποιον ή κάποιους απόφοιτους

πληροφορικής να επιβλέψουν την μελέτη, την εγκατάσταση την κατασκευή και να

υπογράψουν την παράδοσή του, αυτό αποδυναμώνει την διαπραγματευτική ικανότητα

του συνόλου των πληροφορικών καθώς και την σταδιακή εξέλιξή τους σε μια

εταιρία. Παράλληλα κρίνοντας κοντόφθαλμα η εταιρεία αυτή θα προσλάβει πιθανόν

και άλλες παρεμφερείς ειδικότητες δίνοντας μικρότερο μισθό. Χωρίς την παρέμβαση

συλλογικών οργάνων των εργαζομένων στην πληροφορική οι συνθήκες εργασίας

διαμορφώνονται μονομερώς από τις επιχειρήσεις. Έτσι ενώ οι ηλεκτρονικές

υπηρεσίες δημιουργούν προϋποθέσεις αύξησης της παραγωγικότητας που θα μπορούσαν

να αξιοποιηθούν για μείωση του χρόνου εργασίας ο τρόπος με τον οποίο

αναπτύσσονται οδηγεί σε μεγαλύτερη εκμετάλλευση των εργαζομένων. Η

καταστρατήγηση του ωραρίου, η εργασία με συμβάσεις έργου και όχι εργασίας, η

έλλειψη ασφάλισης είναι φαινόμενα που συναντιούνται συχνά. Δεν είναι τυχαίο ότι

φέτος καταγράφονται αν και επιδιώκεται η αποσιώπησή τους οι πρώτες απεργίες

στην Intracom και οι μαζικές απολύσεις στην TIM. Η απαισιοδοξία για τις

προοπτικές στον ιδιωτικό τομέα είναι

έντονη και χρωματίζεται έντονα και από τις πρόσφατες «απώλειες» διευθυντικών στελεχών κορυφαίων ελληνικών

επιχειρήσεων πληροφορικής. <o:p />

 

Πριν από 4-6 χρόνια είχαμε πράγματι

μια έκρηξη στην ζήτηση αποφοίτων τμημάτων Πληροφορικής. Δυστυχώς όμως τα

τελευταία 3 χρόνια η παγκόσμια κάμψη των Εταιρειών Νέας Οικονομίας χτύπησε και

την πόρτα της Ελλάδος. Οι μετεγκαταστάσεις (φαινόμενο outsourcing), προς χώρες (πχ Κίνα και Ινδία)

με πληθυσμό πάνω από το ένα τρίτο του παγκόσμιου σε συνδυασμό με την κατάργηση των αποστάσεων

χάρη στις νέες τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας διατηρούν την μεγάλη

αξία της ειδικευμένης εργασίας των πληροφορικών μειώνοντας όμως το κόστος της.

Ουσιαστικά προδιαγράφεται μια σχετική μείωση της αμοιβής της εξειδικευμένης

εργασίας των πληροφορικών παγκόσμια. Όλες οι κατηγορίες εργασίας της

πληροφορικής ως εκ τούτου υπόκεινται σταδιακά στον κίνδυνο της ανεργίας ή της

απώλειας εισοδήματος λόγω μιας νέας τροπής που φαίνεται να παίρνει η παγκοσμιοποίηση.<o:p />

 

Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με την

κατακόρυφη αύξηση των εισακτέων στα τμήματα Πληροφορικής ΑΕΙ και ΤΕΙ (πάνω από 6000 θα είναι περίπου οι φετινοί

εισακτέοι) αλλά και την προσπάθεια που κάνουν πολλοί άλλοι κλάδοι όπως φυσικοί,

μαθηματικοί κλπ, να πάρουν το «χρίσμα του πληροφορικού» μέσω μεταπτυχιακών

προγραμμάτων μετατροπής (conversion courses) και σεμιναρίων, έχουν περιορίσει

κατά πολύ τον αριθμό των θέσεων που προορίζονται για απόφοιτους Τμημάτων

Πληροφορικής στον Ιδιωτικό Τομέα ενώ και οι αμοιβές έχουν συρρικνωθεί κατά

πολύ. <o:p />

 

Τα παραπάνω ουσιαστικά έχουν

στρέψει μεγάλο μερίδιο των πληροφορικών στην Ελλάδα προς τη «σιγουριά» του

Δημοσίου. Όσο αφορά το Δημόσιο τα

πράγματα μέχρι τώρα είναι πράγματι ανεξέλεγκτα. <o:p />

 

Πιο εμφανή είναι τα στοιχεία που

σχετίζονται με την εκπαίδευση, όπου δεν

κρατιούνται ούτε τα προσχήματα. Καθηγητές έχουν χριστεί απόφοιτοι ΑΕΙ και ΤΕΙ με την παρακολούθηση

σεμιναρίων 400 ωρών στο Word, Excel και Internet Explorer και μετά διορίζονται

πρώτα αναπληρωτές και μετά μόνιμοι καθηγητές πληροφορικής. Αυτή τη στιγμή οι

απόφοιτοι άλλων ειδικοτήτων που είναι μόνιμοι διορισμένοι καθηγητές

πληροφορικής είναι περίπου 50-60% και έχοντας μεγαλύτερη προϋπηρεσία ουσιαστικά

ασκούν και διοίκηση στον χώρο αναπαράγοντας την στρεβλή κατάσταση. Αρκετοί

τελειώνοντας τις σπουδές , και χωρίς εργασιακή εμπειρία, και ενημέρωση,

προσδοκούν σε μια αξιοπρεπή επαγγελματική σταδιοδρομία, εργαζόμενοι σκληρά σε

ένα δυναμικά αναπτυσσόμενο και αξιοκρατικό ιδιωτικό τομέα. Αλλά επειδή Ελλάδα δεν

είναι μόνο Αθήνα ,όταν αναφερόμαστε σε μια

επαρχιακή πόλη και σε συνάρτηση με την καθυστέρηση της ανάπτυξης του κλάδου

στην Ελλάδα και τις δυσκολίες στον ιδιωτικό τομέα που προαναφέρθηκαν η

εκπαίδευση είναι από τις βασικές και σε κάποιες περιπτώσεις η μόνη, επιλογή. Για παράδειγμα

από όλους του πρώτους απόφοιτους του τμήματος Ηλεκτρονικής και Μηχανικών

Υπολογιστών του Πολυτεχνείου Κρήτης, από όσους δεν βρίσκονται στην Αθήνα αλλά

στην επαρχία, περίπου το 80% απασχολείται στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση. <o:p />

 

Όσο αφορά τις Δημόσιες προμήθειες

και τα Δημόσια έργα και εκεί δυστυχώς δεν υπάρχουν κανόνες που να εξασφαλίζουν

τη συμμετοχή μας. Οι επιτροπές που φτιάχνουν τις προδιαγραφές, που αξιολογούν

τις προσφορές, που ελέγχουν την πρόοδο των έργων και υπογράφουν την τελική

παραλαβή τους δεν υποχρεούνται να έχουν τουλάχιστον έναν Πληροφορικό ανάμεσα

τους. Αν ο φορέας που εκτελεί το έργο έχει τέτοιο υπάλληλο ίσως αυτός μπει σε

μια επιτροπή αλλιώς το έργο αυτό θα το αναλάβουν υπάλληλοι από άλλες

ειδικότητες. Είναι χαρακτηριστικό ότι στους περισσότερους δήμους που

δημιουργήθηκαν με το πρόγραμμα Καποδίστριας δεν υπάρχουν πτυχιούχοι πληροφορικής. <o:p />

 

Το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών, μετά την ψήφιση

του νόμου 2867/2000 για την απελευθέρωση των Τηλεπικοινωνιών είχε αναλάβει να

επεξεργαστεί προεδρικό διάταγμα για τον καθορισμό των προδιαγραφών και των

κανόνων για την εκτέλεση δημοσίων έργων Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών. Στο

συγκεκριμένο αυτό Π.Δ., διάφοροι κύκλοι με πρώτους αυτούς των

"επιχειρηματιών" της πληροφορικής αντέδρασαν στην υπογραφή πχ

(Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής και Επικοινωνιών) Με άλλα λόγια ο ΣΕΠΕ

πιστεύει ότι στην πληροφορική δεν χρειάζεται πολυάριθμο τεχνικό προσωπικό ούτε

κριτήρια για την πιστοποίηση της αξιοπιστίας των επιχειρήσεων που αναλαμβάνουν

την εκτέλεση των δημοσίων έργων πληροφορικής...<o:p />

 

<o:p> </o:p>

 

Πιστοποίηση

δεξιοτήτων <o:p />

 

<o:p> </o:p>

 

Στο παραπάνω πλαίσιο

του κλάδου της πληροφορικής , οι παραδοσιακές δομές εκπαίδευσης οφείλουν (όπως

και σε κάθε κλάδο) να εντοπίζουν

τις επαγγελματικές απαιτήσεις ώστε να υπάρχει διασύνδεση του μηχανισμού παροχής

γνώσεων και δεξιοτήτων με τον μηχανισμό της αγοράς εργασίας και την πολιτεία.

Το τριπολικό αυτό σύστημα μπορεί να διασφαλίσει ένα ολοκληρωμένο περιβάλλον

ανάπτυξης ενός σύγχρονου μοντέλου εκπαίδευσης, το οποίο μέσω αλληλεπιδράσεων

και συνεχούς ανταπόκρισης στα τρέχοντα δεδομένα, θα εκσυγχρονίζεται συνεχώς και

θα ανταποκρίνεται στις εξελίξεις. Πρέπει να τονιστεί επίσης ότι ο σύγχρονος

άνθρωπος, λόγω της εξέλιξης της επιστήμης και της τεχνολογίας αποκτά γνώσεις και

δεξιότητες μέσω διαδικασιών που ξεφεύγουν από τις τυπικές μορφές μάθησης, όπως

είναι η αυτομόρφωση, η μάθηση μέσω της ομαδικής εργασίας, η κατάρτιση στο χώρο

εργασίας, η εξ αποστάσεως εκπαίδευση κλπ. Όλες αυτές οι σύγχρονοι μέθοδοι

άτυπης εκπαίδευσης σε συνδυασμό με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας δημιουργούν

την ανάγκη για τη δημιουργία ενός πλαισίου το οποίο θα παρέχει εγκεκριμένους

τίτλους, μέσω κάποιου συστήματος πιστοποίησης των γνώσεων και δεξιοτήτων το

οποίο θα σέβεται τα προσόντα και τις γνώσεις που έχουν αποκτηθεί από

εκπαιδευτικές διαδικασίες τυπικής μάθησης ή/και εκείνα που αποκτώνται με

γνώμονα τις απαιτήσεις της αγοράς. <o:p />

 

Ειδικότερα, όσον αφορά τις γνώσεις και δεξιότητες στον

τομέα της πληροφορικής τις οποίες αποκτούν οι σύγχρονοι άνθρωποι μέσω όποιας

διαδικασίας τυπικής ή άτυπης μορφής, παρατηρούμε ότι ενώ κατά το παρελθόν

τέτοιου είδους γνώση αποτελούσε προνόμιο για λίγους σήμερα αποτελεί συστατικό

στοιχείο σχεδόν κάθε εργασίας. Αυτό συμβαίνει, διότι όπως τονίστηκε η

τεχνολογία και οι δυνατότητες που προσφέρει αποτελούν πλέον το μέσο εργασίας,

κι επομένως και η απόκτηση ανάλογων γνώσεων και δεξιοτήτων αποτελεί προσόν για

τους περισσότερους εργαζόμενους ή αυτούς που επιθυμούν να ενταχθούν στην αγορά

εργασίας. Επομένως, προκύπτει η ανάγκη υιοθέτησης διαδικασιών αξιολόγησης και

πιστοποίησης των γνώσεων και δεξιοτήτων στον ευρύτερο τομέα της πληροφορικής,

ως μια διαδικασία η οποία θα δώσει περισσότερη διαφάνεια στα προσόντα των

εργαζομένων ή υποψηφίων για εργασία.<o:p />

 

Εκμεταλλευόμενοι την αδράνεια της πολιτείας η ΕΠΥ (και όχι

η ΕΠΕ) υιοθέτησε πλήρως το μοντέλο πιστοποίησης που προωθούν οι μεγάλες

εταιρείες πληροφορικής και μάλιστα με την προκλητική προώθηση μόνο ενός

σχετικού προϊόντος (ECDL). Είναι χαρακτηριστικό της ιδιοτέλειας της προσπάθειας ότι

στελέχη της είναι και ιδιοκτήτες της εταιρίας που το αντιπροσωπεύει στην Ελλάδα. Επιχείρησε να το

εμφανίσει ως «αποκλειστικό» και "τεχνολογικά ουδέτερο". Το μοντέλο

αυτό αμφισβητούσε και αμφισβητεί καίρια το κύρος των τίτλων πληροφορικής.

Υπάρχουν χαρακτηριστικά παραδείγματα προκηρύξεων οι οποίες απαιτούσαν από άτομα

που κατέχουν Διδακτορικό σε τομείς πληροφορικής να προσκομίσουν και ECDL ! <o:p />

 

Παρά την αποτυχία της πρότασης, η

"ιδέα" της πιστοποίησης και της αντικατάστασης των σπουδών

πληροφορικής με σεμινάρια και κύκλους επαγγελματικής κατάρτισης, συνεχίζει να

προβάλλεται από διάφορους κύκλους και να δημιουργεί αρνητικές εξελίξεις σε

διάφορους επιμέρους επαγγελματικούς χώρους με πρώτο αυτόν της δευτεροβάθμιας

εκπαίδευσης.<o:p />

 

Είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι η ΕΠΕ δεν αντιτίθεται στο ECDL ή σε κάποιο συγκεκριμένο άλλο

πιστοποιητικό. Απλά είμαστε κάθετα αντίθετοι στην υποκατάσταση των πτυχίων και

διπλωμάτων Πληροφορικής και θεωρούμε ότι βασική προϋπόθεση για την επιτυχία της

αναβάθμισης της πληροφορικής παιδείας του ανθρώπινου δυναμικού της δημόσιας

διοίκησης είναι η θεσμοθέτηση και η οργάνωση ενός αδιάβλητου, αξιόπιστου,

έγκυρου, μη κερδοσκοπικού, ευρέως αποδεκτού και ανοικτού σε όλους συστήματος

πιστοποίησης των γνώσεων χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών. <o:p />

 

Το μοντέλο της χορήγησης ενός

κρατικού πιστοποιητικού δεξιοτήτων έχει ήδη επιτυχημένα εφαρμοστεί και

συναντήσει ευρεία απήχηση σε πολλές χώρες στην Ευρώπη και στην Ελλάδα υπάρχει

ένα πετυχημένο ανάλογο παράδειγμα: αυτό της πιστοποίησης γνώσεων στις ξένες

γλώσσες που υλοποιείται από το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας και έχει

συναντήσει την ευρύτατη αποδοχή της ελληνικής κοινωνίας.<o:p />

 

Αν και οι περισσότερες δραστηριότητες του σύγχρονου

ανθρώπου, είτε στην εργασία ή στο σπίτι, βασίζονται όλο και περισσότερο στις

τεχνολογίες πληροφορικής, δεν προβλέπεται ένα διαφανές σύστημα κατάρτισης και

απόκτησης σχετικών προσόντων. Συνήθως, οι πρωτοβουλίες κατάρτισης εκ μέρους

ιδιωτικών ή δημόσιων οργανισμών στοχεύουν κυρίως στην κάλυψη των αναγκών της

αγοράς. Όμως, οι αποκληθείσες γνώσεις και δεξιότητες πληροφορικής έχουν

περιορισμένη αξία στην αγορά εργασίας λόγω της απουσίας μιας έγκυρης αρχής, η

οποία θα αναλαμβάνει τις διαδικασίες πιστοποίησης των αποκτηθέντων προσόντων,

μέσω καθορισμού στάνταρτς κι επιπέδων γνώσεων & δεξιοτήτων. Είναι αναγκαία η ανάπτυξη μιας μεθοδολογίας

αξιολόγησης των προσόντων & δεξιοτήτων στον τομέα της πληροφορικής ενώ συνεχώς αυξάνουν σε Ευρωπαϊκό επίπεδο οι

πρωτοβουλίες προσδιορισμού των προφίλ των επαγγελμάτων. Τέτοια λύση ίσως να

δοθεί από τον ΟΕΕΚ με την νέα δημιουργία ενός συστήματος κρατικής πιστοποίησης

γνώσης χειρισμού Η/Υ. <o:p />

 

Θα θέλαμε όμως να τονίσουμε,

κλείνοντας αυτή την ενότητα, ότι οι διαδικασίες πιστοποίησης πρέπει πάντα να

λειτουργούν επικουρικά προς το επίσημο εκπαιδευτικό σύστημα. Σε καμία περίπτωση

δεν θα πρέπει να υποκαθιστούν την επίσημη πιστοποίηση γνώσεων που

πραγματοποιείται μέσα από τις διαδικασίες αξιολόγησης γνώσεων του εκπαιδευτικού

μας συστήματος. Και γι΄ αυτό επιμένουμε στην ανάγκη αναγνώρισης των γνώσεων και

των προσόντων πληροφορικής που προσφέρει το εκπαιδευτικό μας σύστημα σε όλες

τις βαθμίδες του: από το επίπεδο βασικών δεξιοτήτων χρήσης Η/Υ που παρέχει το

Γυμνάσιο (και σύντομα το Δημοτικό) μέχρι το επίπεδο των επιστημονικών προσόντων

πληροφορικής που παρέχει το Πανεπιστήμιο.<o:p />

 

<o:p> </o:p>

 

Συνοψίζοντας<o:p />

 

Όπως διαφαίνεται και από όσα

αναλύθηκαν <o:p />

 

Τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο

κλάδος της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών τα τελευταία χρόνια είναι πολλά

και σοβαρά. Όλα όμως έχουν μια κοινή αιτία: την έλλειψη κανόνων και επιτελικού

σχεδιασμού. Συνακόλουθα, προκαλούνται τεράστιες στρεβλώσεις που ακυρώνουν τις

προϋποθέσεις για υγιή ανταγωνισμό. Ο κλάδος απειλείται με συρρίκνωση.

Υπονομεύεται η ομαλή αναπτυξιακή πορεία της χώρας. <o:p />

 

Έχουμε την πεποίθηση ότι η λύση δεν μπορεί να προέλθει από

τις κρατικές υπηρεσίες. Εξακολουθούν να χαρακτηρίζονται από τις γραφειοκρατικές

αγκυλώσεις του παρελθόντος. Δεν έχουν ακόμη στελεχωθεί επαρκώς από στελέχη

ικανά να ανταποκριθούν στις σύγχρονες ανάγκες. Η λύση θα πρέπει να προέλθει από

το ίδιο το επιστημονικό δυναμικό του κλάδου. Αρκεί αυτό να περιβληθεί με την

αναγκαία θεσμική κατοχύρωση, ώστε να αναλάβει τον κρίσιμο ρόλο του

θεματοφύλακα:<o:p />

 

Ø της τεχνικής και επιστημονικής

αρτιότητας των αναπτυσσόμενων υποδομών, καθώς και <o:p />

 

Ø της ορθολογικής λειτουργίας των

πληροφορικών συστημάτων που υπάρχουν ή αναπτύσσονται. <o:p />

 

Με αυτό το πνεύμα έχει συνταχθεί η πρόταση νόμου που

καταθέτουμε περί ιδρύσεως Εθνικού Επιμελητηρίου Επικοινωνιών και Πληροφορικής

(ΕΘΕΕΠ). Τα κυριότερα χαρακτηριστικά της είναι: <o:p />

 

1.

Η

υπέρβαση στενών συντεχνιακών αντιλήψεων και η επιστημονική επάρκεια των μελών

του προτεινόμενου επιμελητηρίου, καθώς μέλη του θα μπορούν να γίνουν οι

απόφοιτοι και οι καθηγητές όλων των τμημάτων Πληροφορικής και Επικοινωνιών ΑΕΙ

και ΤΕΙ, ακόμη και αυτοί που σταδιοδρομούν εκτός των ελληνικών συνόρων<o:p />

 

2.

Η

εξασφάλιση μιας αποκεντρωμένης και ουσιαστικής λειτουργίας, καθώς η έδρα του

ΕΘΕΕΠ προτείνεται να βρίσκεται εκτός Αθηνών

και η οργανωτική του συγκρότηση θα βασίζεται σε περιφερειακά

επιμελητήρια που θα οριοθετούνται από τις διοικητικές περιφέρειες της χώρας.<o:p />

 

Το πλήρες κείμενο της πρότασης νόμου είναι διαθέσιμο από

τις ιστοσελίδες της Ένωσής μας (www.epe.org.gr). Είναι μια

πρόταση που προέκυψε μέσα από επίπονες διαδικασίες διαλόγου στα τοπικά μας

παραρτήματα. Συμμετείχαν εκατοντάδες Πληροφορικοί από όλη την Ελλάδα, φοιτητές

και σπουδαστές Πληροφορικής, καθώς και Τεχνολόγοι Μηχανικοί πτυχιούχοι ΤΕΙ

Πληροφορικής. Μεγάλη είναι και η ανταπόκριση που βρίσκουμε ευρύτερα, μέσω των

ηλεκτρονικών υπογραφών που συλλέγουμε ήδη από τη διεύθυνση www.epe.org.gr/ethep/ethep.jsp.

<o:p />

 

Το ενδιαφέρον των τεχνικών επιστημόνων του κλάδου στο ώριμο

αίτημα που εκφράζουμε, μας δημιουργεί την πεποίθηση ότι σύντομα θα έχουμε και

την πολιτική στήριξη που απαιτείται για να καταστεί η πρότασή μας Νόμος του

Κράτους. Για να μπορέσει, επιτέλους, η χώρα μας να διεκδικήσει πρωταγωνιστικό

ρόλο στην Κοινωνία των Πληροφοριών που οικοδομείται παγκοσμίως.<o:p />

 

Σημαντικό δε είναι να τονιστεί ότι παρακολουθούμε από κοντά

την προσπάθεια ίδρυσης Τμήματος Πληροφορικής (αρχικά ΤΠΕ-ΤΕΕ και στη συνέχεια e-TEE ) υπό την αιγίδα του ΤΕΕ. Η πρόταση

ανεξαρτήτως των προθέσεων της ομάδας που εργάζεται για αυτήν, είναι ιδιαίτερα

δύσκολο να φύγει έξω από την εμβέλεια του ΤΕΕ. Εν δυνάμει αρχικά ελπιδοφόρα η

διάθεση της ομάδας των πληροφορικών του ΤΕΕ, κατά πάσα πιθανότητα θα υποκύψει

στις πιέσεις των υπολοίπων κλάδων του Τεχνικού Επιμελητηρίου. Αν δημιουργηθεί

ένα τέτοιο τμήμα θα πρέπει να γίνει σαφές σε όλους ότι ΔΕΝ θα αποτελεί

Επιμελητήριο Πληροφορικής ούτε υποκατάστατό του . <o:p />

 

<o:p> </o:p>

 

Σας ευχαριστώ πολύ.<o:p />

 

<o:p> </o:p>