Επιστολή της ΕΠΕ προς τα μέλη ΕΣΥΠ, ΣΑΠΕ, ΣΑΤΕ σχετικά με την πιστοποίηση τεχνικών επαγγελμάτων

14/07/2009 Παλαιότητα 10 yrs

Επιστολή της ΕΠΕ προς τα μέλη ΕΣΥΠ, ΣΑΠΕ, ΣΑΤΕ σχετικά με την πιστοποίηση τεχνικών επαγγελμάτων


Ένωση Πληροφορικών Ελλάδας

 


Αθήνα, 8 Ιουλίου 2009

 

ΠΡΟΣ: Μέλη ΕΣΥΠ, ΣΑΠΕ, ΣΑΤΕ

ΚΟΙΝ: Πολιτική ηγεσία ΥΠΕΠΘ, Πρόεδρο ΤΕΕ, Τμήματα Πληροφορικής ΑΕΙ (Πανεπιστημιακού

και Τεχνολογικού Τομέα), Βουλευτές όλων των κομμάτων

ΘΕΜΑ: Πιστοποίηση τεχνικών επαγγελμάτων

Η Ολομέλεια του Συμβουλίου Ανώτατης Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΣΑΠΕ) στην υπ’ αριθ.

14/30.3.09 συνεδρίασή του συγκρότησε κοινή Επιτροπή ΣΑΠΕ – ΣΑΤΕ με θέμα: «διαμόρφωση

ενιαίου πλαισίου πρόσβασης σε επαγγελματικές δραστηριότητες βάσει προσόντων των

Διπλωματούχων Μηχανικών και των Πτυχιούχων ΤΕΙ και άλλων» ορίζοντας συντονίστρια της

Επιτροπής την Καθηγήτρια του ΕΜΠ κ. Α. Μοροπούλου.

Ακολούθως, στις 18-19 Ιουνίου 2009, έλαβε χώρα στην Αθήνα ημερίδα, που διοργάνωσε το

Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδας (TEE), με θέμα "Πιστοποίηση επαγγελματικής επάρκειας για

την άσκηση τεχνικών επαγγελμάτων και εξειδικεύσεων". Όπως προκύπτει από τα

δημοσιοποιημένα ντοκουμέντα της ημερίδας (βλ. σχετική ιστοσελίδα στο

portal.tee.gr/portal/page/portal/SCIENTIFIC_WORK/EKDILOSEIS_P/EPISTHMONIKES_EVENTS/PISTOPOIHSH) καθώς και από σχετικό σχολιασμό που εμφανίστηκε στις σελίδες του

Ενημερωτικού Δελτίου του TEE, το τελευταίο προσανατολίζεται σε συνεργασία με Βρετανικό

οργανισμό προκειμένου να δημιουργήσει έναν ιδιωτικό φορέα πιστοποίησης των τεχνικών

επαγγελμάτων. Ο οργανισμός αυτός λειτουργεί εδώ και χρόνια στην Βρετανία χορηγώντας, επί

πληρωμή, πιστοποιητικά διαφόρων επιπέδων. Παρά το γεγονός ότι χορηγεί πιστοποιητικά

ανωτάτου επιπέδου, δεν απαιτεί οι υποψήφιοι να έχουν αντίστοιχες σπουδές.

Εκτιμώντας ότι τα ανωτέρω γεγονότα ενδέχεται να συνδέονται άμεσα μεταξύ τους, θα θέλαμε

να σας ενημερώσουμε ότι η Ένωση Πληροφορικών Ελλάδας έχει εγκαίρως αναδείξει την

πραγματικότητα των "επαγγελματικών πιστοποιήσεων" όσο αφορά τον τομέα της Πληροφορικής

στη χώρα μας. Μια πραγματικότητα που καμία σχέση δεν έχει με το "κοινωνικό προσωπείο" που

εμφανίζουν σε δημόσιες εκδηλώσεις μοιράζοντας δωρεάν πιστοποιητικά σε άτομα με αναπηρία

και σε άμοιρους μετανάστες, Επιπρόσθετα, η ΕΠΕ είχε εγκαίρως προβλέψει τα επόμενα βήματα

των εταιριών πιστοποιήσεων: Αφού "πιστοποιήθηκαν" μαθητές, άνεργοι, φοιτητές, γονείς, και

μόλις προσφάτως μηχανικοί, και αφού πουλήθηκαν εκατοντάδες χιλιάδες πιστοποιητικά χρήσης

Η/Υ, κατόπιν της εξωφρενικής απαίτησης για την κατοχή τέτοιων πιστοποιητικών για τη

διεκδίκηση οποιασδήποτε θέσης στο δημόσιο μέσω του ΑΣΕΠ, το επόμενο βήμα ήταν οι

εξειδικευμένες "επαγγελματικές δεξιότητες".

Η Ένωσή μας αντιστάθηκε και συνεχίζει να αντιστέκεται στο απαράδεκτο αυτό φαινόμενο,

διατυπώνοντας παράλληλα προτάσεις διεξόδου και διασφάλισης του κύρους του εκπαιδευτικού

μας συστήματος στο σύνολό του. Κάποιοι επιχειρηματίες, όμως, θεώρησαν ότι υπονομεύουμε τα

κέρδη τους και δεν δίστασαν να μας απευθύνουν εγγράφως "συστάσεις" χωρίς, ωστόσο, να

έχουν μέχρι στιγμής υλοποιήσει τις έγγραφες απειλές τους για ποινικές διώξεις και αποζημιώσεις

(βλέπε συνημμένο). Δυστυχώς, όμως, άλλοι φορείς είτε συνεργάζονταν με τις εταιρίες

πιστοποίησης, είτε "δεν γνωρίζουν", είτε απλώς σιωπούν. Είναι δε χαρακτηριστικό ότι πρόσφατα

 

επιχειρήθηκε να εμφανιστεί η Ελλάδα, από μεγάλη εφημερίδα πανελλήνιας εμβέλειας, ως χώρα

με έλλειμμα Πληροφορικών, προκειμένου να προβληθούν οι δραστηριότητας εταιρείας

προώθησης "Πακιστανών προγραμματιστών" τη στιγμή που λειτουργούν πάνω από 40 τμήματα

Πληροφορικής ΑΕΙ στη χώρα (Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού τομέα) με πάνω από 8.000

νέους φοιτητές κατ' έτος! (βλ. www.epe.org.gr/showarticle.jsp).

Επειδή το ζήτημα της πιστοποίησης των τεχνικών επαγγελμάτων συνδέεται άμεσα με τη

λειτουργία του εκπαιδευτικού μας συστήματος καθώς και με την εξασφάλιση της ποιότητας των

παρεχομένων υπηρεσιών και υλοποιούμενων έργων με όρους προστασίας του δικαιώματος

εργασίας των αποφοίτων όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης, η ευθύνη οργάνων όπως το

ΣΑΠΕ, το ΣΑΤΕ και το ΕΣΥΠ είναι, νομίζουμε, κορυφαία, και για το λόγο αυτό σας απευθύνουμε

το παρόν.

Η Ένωσή μας και τα μέλη μας έχουν πραγματικά εξοργιστεί με τα συμβαίνοντα στο χώρο της

εμπορίας πιστοποιήσεων. Περισσότερο, όμως, μας εξοργίζει η στάση της ηγεσίας του ΤΕΕ:

Περιμέναμε να μεριμνήσει, επιτέλους, για την αποκατάσταση της νομιμότητας και του

ορθολογισμού στο χώρο των παραδοσιακών κατασκευών. Να σταματήσει να εθελοτυφλεί στη

διπλή εκμετάλλευση της ελληνικής κοινωνίας αφενός και των νομικά ανύπαρκτων μεταναστών-

εργαζομένων αφετέρου, από τους ποικιλώνυμους "εργολάβους", που συμπιέζουν το κόστος

κατασκευής εις βάρος των εργασιακών και ανθρωπίνων δικαιωμάτων των εργαζομένων και

παράλληλα εκτινάσσουν τις τιμές των παντός είδους κατασκευών πέραν του πραγματικού

κόστους. Με αυτά τα παρακμιακά φαινόμενα αναμέναμε να ασχοληθεί η ηγεσία του "επίσημου

τεχνικού συμβούλου της Πολιτείας". Αντιθέτως, με τις τελευταίες ενέργειές της, φαίνεται να

κινείται με στόχο τον έλεγχο κάθε επαγγελματικής δραστηριότητας στη χώρα μας, επιχειρώντας

να τον επιβάλει σε όλη την ελληνική κοινωνία, ακόμη και στα ίδια τα μέλη του ΤΕΕ, σε αγαστή

συνεργασία με τις εταιρίες πιστοποίησης. Παραπέμπουμε και πάλι στο πρόγραμμα της διημερίδας

για την "Πιστοποίηση Επαγγελματικής Επάρκειας για την άσκηση Τεχνικών Επαγγελμάτων και

Εξειδικεύσεων", όπου οι διοργανωτές ορίζουν ως συντονιστή τον Γενικό Διευθυντή εταιρίας

(βλ.

πιστοποιήσεων

portal.tee.gr/portal/page/portal/SCIENTIFIC_WORK/EKDILOSEIS_P/EPISTHMONIKES_EVENTS/PISTOPOIHSH). Επίσης σχετικό είναι και το έργο e-μηχανικοί

(βλ. www.e-engineers.tee.gr), το οποίο έχει ως σκοπό να αποδώσει "επαγγελματικές πιστοποιήσεις

εξειδικευμένων γνώσεων Πληροφορικής" σε μη-Πληροφορικούς μέλη του ΤΕΕ, κατά τα πρότυπα

βρετανικού ιδιωτικού φορέα πιστοποίησης "επαγγελματικών προσόντων". Για άλλη μία φορά

εξαργυρώνεται με αυτήν την μέθοδο το εμπόριο ελπίδας για απασχόληση στον κλάδο της

Πληροφορικής σε επιστήμονες άλλων κλάδων ενώ παράλληλα καταστρατηγούνται τα

επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων Πληροφορικής ΑΕΙ.

Ως επόμενο βήμα, ως εκ τούτου, προκύπτει η συνεργασία του ΤΕΕ με εταιρίες πιστοποίησης έτσι

ώστε να ελέγχουν όλα τα επαγγελματικά δικαιώματα σε όλους τους επαγγελματικούς τομείς στη

χώρα μας, κατόπιν "εξετάσεων πιστοποίησης" με το σχετικό αντίτιμο, κατά τα πρότυπα της

αντίστοιχης αντιμετώπισης του κλάδου της Πληροφορικής. Τα δικαίωμα στην εργασία στη χώρα

μας σταδιακά εκχωρείται, "με το αζημίωτο", σε φορείς που εμπορεύονται "επαγγελματικές

πιστοποιήσεις". Το εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας μας παρακάμπτεται και απαξιώνεται

παντελώς! Παράλληλα το ΤΕΕ φαίνεται να προωθεί τον έλεγχο των επαγγελματικών

δικαιωμάτων μη-μελών του, ενώ ταυτόχρονα προσπαθεί να καθησυχάσει τα μέλη του ότι δεν

τους αφορά το θέμα των πιστοποιήσεων, παρόλο που το ίδιο επιδοτείται για να διοργανώσει το

πρόγραμμα e-μηχανικοί σε αγαστή συνεργασία με τις εταιρίες πιστοποίησης (βλ. www.e-engineers.tee.gr

και www.ecdl.gr/el/presscenter/news/Pages/e-mixanikoi_newarticle.aspx).

 

 

Δυστυχώς, διαπιστώνουμε ότι η αποικιοκρατική λογική των πιστοποιήσεων βρήκε ανταπόκριση

και συμμάχους εντός του ΤΕΕ. Και είναι να τρομάζει πραγματικά κάθε πολίτης αναλογιζόμενος

το πού μπορεί να οδηγηθούμε από την "συνεργασία" εκείνων που ευθύνονται για τη ληστρική

εκμετάλλευση εκατοντάδων χιλιάδων λαθρομεταναστών με εκείνους που δεν δίστασαν να

επιβάλλουν δια νόμου την απαίτηση κατοχής "διεθνώς αναγνωρισμένων πιστοποιητικών

πληροφορικής" ακόμη και για τους αποφοίτους τμημάτων Πληροφορικής ΑΕΙ (βλ.

www1.rizospastis.gr/wwwengine/story.do) προκειμένου να μπορούμε να

συμμετέχουμε στους διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ ενώ παράλληλα επιδιώκουν τη νομοθετική

εξίσωση των πιστοποιητικών που εμπορεύονται με τους τίτλους σπουδών ΑΕΙ Πληροφορικής

(βλ. www.epe.org.gr/showarticle.jsp)!

Η κατάσταση είναι πλέον οριακή και απαιτείται η ενεργοποίηση, επιτέλους, των αρμοδίων

φορέων της Πολιτείας, του ΕΣΥΠ και των οργάνων του συμπεριλαμβανομένων. Μέχρι σήμερα

μιλούσαμε για τη δομική αδυναμία του ΤΕΕ, την ανεπάρκειά του να επιλύσει τα σύγχρονα

προβλήματα, την ηθική και επιστημονική λεηλασία των επαγγελματικών δικαιωμάτων σε βάρος

των Πληροφορικών, τις ευθύνες για την υποβάθμιση του φυσικού και του δομημένου

περιβάλλοντος. Τώρα πλέον μπορούμε να πούμε με σιγουριά ότι ο πανικός της ηγετικής του

ομάδας την οδηγεί σε επικίνδυνες για όλη την κοινωνία κινήσεις. Καλόπιστα τους ενημερώνουμε

για τα αναμενόμενα αποτελέσματα των ενεργειών τους. Οφείλουν άμεσα να επανεξετάσουν τις

κινήσεις τους, εάν έχουν παραπλανηθεί. Αυτό που μπορούμε να τους διαβεβαιώσουμε πάντως

είναι ότι η Ελλάδα δεν είναι τριτοκοσμική χώρα, ούτε πρόκειται να γίνει, όσο και εάν κάποιοι το

προσπαθούν. Ο κύκλος της αδιαφάνειας και της κερδοσκοπίας πρέπει να σταματήσει και θα

σταματήσει.

Κλείνοντας, δεν θα παραλείψουμε να τονίσουμε ότι τόσο τα προαναφερθέντα, όσο και συναφή

γεγονότα του τελευταίου χρόνου, που αφορούν στη νοοτροπία των διοικούντων το ΤΕΕ, οι

οποίοι δεν διστάζουν να παραπλανούν επίσημα κρατικά όργανα σχετικά με την (ανύπαρκτη)

επιμελητηριακή συγκρότηση του κλάδου μας (βλ.

www.epe.org.gr/showarticle.jsp), δικαιώνουν τη στρατηγική μας επιλογή

για την ίδρυση ενός ανεξάρτητου Εθνικού Επιμελητηρίου Πληροφορικής και Επικοινωνιών (βλ.

www.epe.org.gr/various/EThEEP.zip) στο οποίο θα έχουν τη θέση τους όλοι οι απόφοιτοι

των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, τόσο του Πανεπιστημιακού, όσο και του

Τεχνολογικού τομέα. Αποτελεί τη μόνη διέξοδο από την ομηρία στην οποία κρατάει τον κλάδο

μας η ηγετική ομάδα του ΤΕΕ και οι εταιρίες πιστοποιήσεων και την αποφυγή επιβολής του ίδιου

αντιαναπτυξιακού και παρασιτικού μοντέλου και σε άλλα επαγγέλματα.

 

Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Πληροφορικών Ελλάδας

Ο Πρόεδρος,Δημήτρης Τσίγκος

 

 


Ο Γενικός Γραμματέας, Φώτης Λιοτόπουλος


ΣΥΝ.: Εξώδικη δήλωση και διαμαρτυρία της ECDL Hellas ΑΕ κατά της Ένωσης Πληροφορικών

Ελλάδας