Κινητοποίηση Πληροφορικών για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

01/09/2009 Παλαιότητα 9 yrs

Συνάντηση στην Αθήνα το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου και ώρα 15:00 στην αίθουσα Α2 του Τμήματος Πληροφορικής


Μετά την ψήφιση της τροπολογίας με την οποία εντάσσονται νέα τμήματα στους κλάδους Πληροφορικής και την επιλεκτική αναγνώριση της παιδαγωγικής επάρκειας για τους αποφοίτους ενός μόνο εκ των δεκάδων τμημάτων Πληροφορικής ΑΕΙ και ενόψει της εφαρμογής των νέων ρυθμίσεων που αφορούν τις αναθέσεις μαθημάτων, η Ένωση Πληροφορικών Ελλάδας καλεί όλους τους Πληροφορικούς του Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού τομέα των ΑΕΙ σε συνάντηση προκειμένου να γίνει εκτίμηση της τρέχουσας κατάστασης και να προγραμματιστούν οι δικαστικές και πολιτικές κινήσεις που θα λάβουν χώρα στους επόμενους μήνες για την προώθηση των προτάσεων της ΕΠΕ.


Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου και ώρα 15:00 στην αίθουσα Α2 του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών στις εγκαταστάσεις του Τμήματος στην Πανεπιστημιούπολη στο Ζωγράφου.