Παρέμβαση της ΕΠΕ στο ΣΑΠΕ

14/01/2010 Παλαιότητα 9 yrs

Παρέμβαση της Ένωσης Πληροφορικών Ελλάδας (ΕΠΕ) στη Συνεδρίαση της Ολομέλειας του ΣΑΠΕ 15/24-11-2009 σχετικά με 1) Την Πρόταση για την επαγγελματική κατοχύρωση των πτυχιούχων των τμημάτων Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πολυτεχνείου Κρήτης και του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και 2) Κείμενο ορισμένων από τα μέλη επιτροπής (βάσει της 26ης/5/2009 απόφασης του Ε.ΣΥ.Π. και της 4ης/6/2009 απόφασης του Ε.ΣΥ.Π.) για τη διαμόρφωση ενιαίου πλαισίου πρόσβασης σε επαγγελματικές δραστηριότητες βάσει προσόντων.


Αυτό το άρθρο είναι διαθέσιμο και σε μορφή pdf

Αθήνα, 23 Νοεμβρίου 2009

ΠΡΟΣ: Συμβούλιο Ανώτατης Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΣΑΠΕ)

ΚΟΙΝ.:


α) Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας


β) Συμβούλιο Ανώτατης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΣΑΤΕ)

 

ΘΕΜΑ: Παρέμβαση της Ένωσης Πληροφορικών Ελλάδας (ΕΠΕ) στη Συνεδρίαση της Ολομέλειας του ΣΑΠΕ 15/24-11-2009

Σχετικά:


1.Επιστολή ΕΠΕ προς ΕΣΥΠ, ΣΑΠΕ, ΣΑΤΕ, ΥΠΕΠΘ, ΤΕΕ, Τμήματα Πληροφορικής, Βουλευτές σχετικά με την πιστοποίηση τεχνικών επαγγελμάτων (www.epe.org.gr/showarticle.jsp)


2.Επιστολή ΕΠΕ προς ΣΑΠΕ σχετικά με τις μετονομασίες τμημάτων (www.epe.org.gr/showarticle.jsp)

 

Αξιότιμοι Κύριοι,

 

Εν όψει της επικείμενης συνεδρίασης του ΣΑΠΕ με αρ. 15/24-11-2009, θα θέλαμε να σας εκφράσουμε τις απόψεις μας αναφορικά με τα παρακάτω θέματα που έχουν συμπεριληφθεί στην ημερήσια διάταξη και τις ανακοινώσεις της συνεδρίασης:

 1. Την Πρόταση για την επαγγελματική κατοχύρωση των πτυχιούχων των τμημάτων Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πολυτεχνείου Κρήτης και του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.

 2. Κείμενο ορισμένων από τα μέλη επιτροπής (βάσει της 26ης/5/2009 απόφασης του Ε.ΣΥ.Π. και της 4ης/6/2009 απόφασης του Ε.ΣΥ.Π.) για τη διαμόρφωση ενιαίου πλαισίου πρόσβασης σε επαγγελματικές δραστηριότητες βάσει προσόντων.

Πριν, όμως, διατυπώσουμε τις επισημάνσεις μας για τα ανωτέρω ζητήματα, θεωρούμε σκόπιμο να διευκρινίσουμε τις θέσεις μας για το πολύ σοβαρό ζήτημα της μορφής των προπτυχιακών σπουδών στα Ελληνικά Πανεπιστήμια και τους λόγους που οδηγούν την ηγεσία του ΤΕΕ να επιδιώκει την εξίσωση των 5ετών προπτυχιακών σπουδών με master. Όπως θα αναλύσουμε στη συνέχεια, εκτίμησή μας είναι ότι η επιδίωξη αυτή αποσκοπεί στην εσωτερική της νομιμοποίηση, ιδίως έναντι των νέων ειδικοτήτων μηχανικών των οποίων τα επαγγελματικά δικαιώματα υπονομεύονται από τις παραδοσιακές ειδικότητες. Η ανάγκη εσωτερικής νομιμοποίησης καθίσταται επιτακτική εν όψει και της προσπάθειας της ηγεσίας του ΤΕΕ να επιβάλει ένα νέο μοντέλο αδειοδότησης των τεχνικών επαγγελμάτων, υπερβαίνοντας τις αρμοδιότητές της, σε συνεργασία με ιδιωτικές εταιρείες πιστοποιήσεων (βλ. σχετική επιστολή της Ένωσής μας προς ΕΣΥΠ, ΣΑΠΕ, ΣΑΤΕ, ηλεκτρονικά διαθέσιμη στη διεύθυνση:

www.epe.org.gr/showarticle.jsp).

Στην προσπάθειά της αυτή, η ηγεσία του ΤΕΕ, βρίσκει πρόθυμους συνεργάτες στους διοικούντες των Πολυτεχνείων και των Πολυτεχνικών Σχολών των Πανεπιστημίων της χώρας μας, καθώς και σε μεμονωμένα μέλη ΔΕΠ, δεδομένου ότι σε δημόσιες ανακοινώσεις, πορίσματα σχετικών επιτροπών κ.λ.π., διατυπώνονται πρωτοφανείς ισχυρισμοί και ανακρίβειες περί της δήθεν ανωτερότητας των πολυτεχνικών τμημάτων έναντι των υπολοίπων πανεπιστημιακών τμημάτων. Το ολίσθημα αυτό οφείλεται, όπως είναι προφανές, στο ότι τα εν λόγω πρόσωπα αφήνονται να καθοδηγούνται από κύκλους του ΤΕΕ που για χρόνια κρατούν χωρίς διακριτά επαγγελματικά δικαιώματα τις νέες ειδικότητες μηχανικών, μεγάλη μερίδα των ΤΕΙ και πληθώρα μη-πολυτεχνικών πανεπιστημιακών τμημάτων που έχουν ξεκάθαρο τεχνικό προσανατολισμό, όπως είναι και τα τμήματα Πληροφορικής. Προφανώς, οι συντηρητικοί αυτοί κύκλοι του ΤΕΕ, επιδιώκουν να διασφαλίσουν την εξουσιαστική τους επιβολή στον Ελληνικό μικρόκοσμο, όπως πράττουν σε όλες τις περιπτώσεις νέων και δυναμικά εξελισσόμενων επιστημονικών πεδίων, παραμένοντας προσκολλημένοι στους επιστημονικούς κλάδους του 1934 και αγνοώντας τις σύγχρονες επιστημονικές και τεχνολογικές εξελίξεις, καθώς και το σύγχρονο ευρωπαϊκό και διεθνές ακαδημαϊκό περιβάλλον.

 

Η δημόσια επιχειρηματολογία των Πολυτεχνείων και του ΤΕΕ για εξίσωση των 5ετών πτυχίων με master εστιάζει, όπως είναι γνωστό, στην ανάγκη διαφοροποίησης των αποφοίτων προπτυχιακών σπουδών 5ετούς διάρκειας από τους αποφοίτους προπτυχιακών σπουδών 3ετούς με ένα πρόσθετο έτος master, βάζοντας ως προμετωπίδα την αντιπαράθεση με τα κολλέγια. Σε σχέση με αυτή τη διάσταση του ζητήματος, είναι ανάγκη να επισημανθούν τα ακόλουθα:

 • Δεν έχει μέχρι στιγμή διατυπωθεί ένα λογικό επιχείρημα για τους λόγους που επιβάλλουν τη διαφοροποίηση της χώρας μας από τη σύγχρονη ευρωπαϊκή και διεθνή πραγματικότητα, όπου οι προπτυχιακές σπουδές μηχανικών διαρκούν κατά κανόνα 4 έτη. Οι δε μεταπτυχιακές σπουδές πάντοτε έπονται των προπτυχιακών, ενώ ταυτόχρονα παρέχουν ίσες δυνατότητες αξιοκρατικής πρόσβασης σε όλους τους κατόχους βασικού τίτλου σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

 • Η αντιπαράθεση του ΤΕΕ και των κύκλων του προς τα κολλέγια είναι ένα ακόμη χαρακτηριστικό παράδειγμα της διγλωσσίας ή και πολυγλωσσίας τους, καθώς επιλεκτικά και ανάλογα με το ακροατήριο επιλέγεουνι ως αντίπαλο είτε τα κολλέγια, είτε τα ΤΕΙ είτε τα μη-Πολυτεχνικά Πανεπιστημιακά Τμήματα. Σε άρθρο που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του e-TEE  (δραστηριότητα-μόρφωμα του ΤΕΕ) διαφημίζεται η συνεργασία του με το ALBA μέσω της πώλησης, έναντι μειωμένου αντιτίμου, μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών από το εν λόγω Κέντρο Ελευθέρων Σπουδών (βλ. διαφήμιση των υπηρεσιών του ALBA στο e-TEE www.e-tee.org.gr/index.php). Αυτό και μόνο είναι ενδεικτικό τόσο της αξιοπιστίας του δημόσιου λόγου του ΤΕΕ όσο και της "σθεναρότητας" της αντιπαράθεσής του με τα κολλέγια. Πραγματικός και σταθερός τους στόχος είναι τα ΤΕΙ, τα μη-Πολυτεχνικά Πανεπιστημιακά Τμήματα, αλλά και οι απόφοιτοι Πολυτεχνικών Σχολών που δεν ανήκουν στις παραδοσιακές ειδικότητες του 1934, έναντι των οποίων επιδιώκουν συσπείρωση των παραδοσιακών κλάδων του ΤΕΕ προκειμένου να επιτύχουν τη διαιώνιση των αποκλεισμών χιλιάδων αποφοίτων από την πρόσβαση σε ουσιαστικά επαγγελματικά δικαιώματα.

Στο πλαίσιο των παραπάνω, καλούμε το ΣΑΠΕ, τη Σύνοδο των Πρυτάνεων και το ΥΠΕΠΘ, να απορρίψει τη σχετική επιχειρηματολογία του ΤΕΕ, ώστε να μην κληθεί στη συνέχεια (από οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο) να αποδώσει άμεσα (και με αναδρομική ισχύ βεβαίως) ένα master of science σε όλους τους κατόχους τίτλου σπουδών πανεπιστημιακής εκπαίδευσης 4ετούς διάρκειας.

Δεν είναι δυνατό να αγνοείται συστηματικά το γεγονός ότι ανώτατη τεχνική εκπαίδευση παρέχεται εδώ και δεκαετίες σε πάρα πολλά Τμήματα Πανεπιστημίων που ανήκουν σε διάφορες σχολές (Πολυτεχνικές, Θετικών Επιστημών, Οικονομικών, Διοίκησης, Γεωπονικές, κλπ), με χαρακτηριστικό παράδειγμα τα τμήματα Πληροφορικής.

 

Το εύλογο ερώτημα στο οποίο καλούνται να απαντήσουν όσοι υιοθετούν τις απόψεις περί ύπαρξης Πανεπιστημίων δύο ταχυτήτων στη χώρα μας, είναι το εξής:

Άραγε, τα μέλη ΔΕΠ που διδάσκουν στα μη-Πολυτεχνικά τμήματα των Πανεπιστημίων είναι κατώτερης βαθμίδας ή κατώτερης επιστημονικής ή διδακτικής ή ερευνητικής στάθμης από τα μέλη ΔΕΠ που διδάσκουν στα Πολυτεχνικά τμήματα;

Αυτό, δυστυχώς, έχει επισήμως διατυπωθεί, σε αποφάσεις πρόσφατων "συναντήσεων εργασίας" ή "Συνόδων" (βλ. σχετικές αναφορές στο:

www.esos.gr/index.php και στο www.eng.auth.gr/meeting/20090611b.pdf).

Άλλωστε στις ανακοινώσεις της 8ης "Συνόδου" Πρυτάνεων Πολυτεχνείων και Κοσμητόρων Πολυτεχνικών Σχολών σαφώς διατυπώθηκε η άποψη ότι στα τμήματα μηχανικών τα μέλη ΔΕΠ πρέπει να είναι κατά πλειοψηφία μηχανικοί, αγνοώντας επιδεικτικά το θεσμικό πλαίσιο που προσδιορίζει τον τρόπο αξιοκρατικής εκλογής των μελών ΔΕΠ των Πανεπιστημίων. Υποκύπτουμε στον πειρασμό να αναπαράγουμε σχετικό απόσπασμα κειμένου από τα πρακτικά της "Συνόδου" αυτής: "Τα γνωστικά αντικείμενα στα οποία εκλέγονται μέλη ΔΕΠ να είναι αντικείμενα μηχανικού, ώστε τα μέλη ΔΕΠ που διορίζονται να είναι στην μεγάλη πλειοψηφία τους μηχανικοί στο βασικό πτυχίο, ενώ οι μεταπτυχιακές σπουδές και το διδακτορικό θα πρέπει επίσης να είναι συναφείς με τα γνωστικά αντικείμενα του Τμήματος. Τα μέλη ΔΕΠ, που δεν έχουν βασικό δίπλωμα μηχανικού, θα πρέπει να έχουν μεταπτυχιακές σπουδές και διδακτορικό δίπλωμα σε απολύτως συναφές αντικείμενο με τα γνωστικά αντικείμενα του Τμήματος."

Είναι εξαιρετικά χρήσιμο το παραπάνω απόσπασμα, καθώς ενδεχομένως φανερώνει το πρωταρχικό κριτήριο επιλογής των μελών ΔΕΠ των τμημάτων αυτών. Να υποθέσουμε ότι οι υπογράφοντες τα παραπάνω έχουν όλοι σπουδές μηχανικού; Υποθέτουμε (μετά λόγου γνώσεως) ότι δεν ισχύει κάτι τέτοιο - και ούτε εξάλλου είναι απαραίτητο ή κρίσιμο ακαδημαϊκά και επιστημονικά.

Δεν μπορεί κάποιοι να προσπαθούν να σύρουν καταξιωμένους πανεπιστημιακούς, σε πρωτοφανείς λογικούς ακροβατισμούς προκείμενου να δώσουν επιστημονικό επίχρισμα σε κινήσεις πανικού μιας ομάδας αδιαφανούς άσκησης δημόσιας εξουσίας που επιχειρεί να συσπειρώσει τους ψηφοφόρους της, πείθοντάς τους ότι δήθεν αγωνίζεται για τα συμφέροντά τους. Πέρα όμως από τις ευθύνες όσων θέτουν την υπογραφή τους σε τέτοια κείμενα, υπάρχουν και οι ευθύνες των υπολοίπων Πανεπιστημιακών, των Πρυτάνεων, του ΣΑΠΕ, της ΠΟΣΔΕΠ και κάθε συλλογικού οργάνου της πανεπιστημιακής κοινότητας. Το πανεπιστήμιο δεν μπορεί να μείνει πανεπιστήμιο αν πάρει διαζύγιο από τη λογική.

Το πανεπιστήμιο οφείλει να πει όχι σε συντεχνιακές λογικές που στοχεύουν στην αυτο-αναπαραγωγή μιας παρασιτικής γραφειοκρατίας. Η επαπειλούμενη απαξίωση των προπτυχιακών σπουδών των Ελληνικών Πανεπιστημίων θα πρέπει να βρει απέναντί της το σύνολο της ακαδημαϊκής κοινότητας της χώρας μας, η οποία καλείται να συνειδητοποιήσει για μια ακόμη φορά τις μεθοδεύσεις και τους σκοπούς της διευθύνουσας ομάδας του ΤΕΕ.

Καλούμε δε τη Σύνοδο των Πρυτάνεων όλων των Πανεπιστημίων να μεριμνήσει έτσι ώστε να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τόσο τις τάσεις δημιουργίας Πανεπιστημίων και Τμημάτων 2 ταχυτήτων στη χώρα μας, όσο και τις προσπάθειες λειτουργίας συντεχνιακών παρασυνόδων ψευδοελιτίστικου χαρακτήρα.

 

Προχωρώντας πέρα από τις εισαγωγικές αυτές διευκρινήσεις, στις επισημάνσεις μας επί των θεμάτων που τίθενται προς συζήτηση στην επικείμενη συνεδρίαση του ΣΑΠΕ, έχουμε να παρατηρήσουμε τα παρακάτω.

Αναφορικά με το πρώτο ζήτημα που αφορά την πρόταση για την επαγγελματική κατοχύρωση των πτυχιούχων των τμημάτων Μηχανικών Περιβάλλοντος, έχουμε τις ακόλουθες επισημάνσεις:

 1. Να αντικατασταθεί παντού η λέξη "διπλωματούχος" σε όλες τις πτώσεις με τη λέξη "πτυχιούχος" στην αντίστοιχη πτώση, έτσι ώστε να είναι σύμφωνο το σχέδιο ΠΔ με το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο οργάνωσης των σπουδών στη χώρα μας (άρθρο 14, παρ. 1.α του Ν.3549/2007 και άρθρο 6 του Ν.1268/1982).

 2. Ο τίτλος του σχεδίου προεδρικού διατάγματος είναι "Ενιαίο Πλαίσιο Πρόσβασης Διπλωματούχων Μηχανικών Περιβάλλοντος σε Επαγγελματικές Δραστηριότητες με Ανάληψη Τεχνικών Ευθυνών Βάσει Προσόντων". Ο τίτλος αυτός είναι καταφανώς εκτός των υφιστάμενων εξουσιοδοτικών διατάξεων. Στο πλαίσιο αυτό επιβάλλεται η αλλαγή του τίτλου του Σχεδίου ΠΔ ως εξής: "Επαγγελματική Κατοχύρωση Πτυχιούχων Μηχανικών Περιβάλλοντος".

 3. Στο Άρθρο 1 αναφέρεται "και γ.) κάθε άλλου ισότιμου και αντιστοίχου Τμήματος που τυχόν ιδρυθεί ή αναγνωρισθεί στο μέλλον από το Κράτος, καθώς και οι κατέχοντες ισότιμα και αντίστοιχα διπλώματα Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων του εξωτερικού, νομίμως αναγνωρισμένα, στην Ελλάδα". Η φράση αυτή είναι νομικώς παράτυπη και καταφανώς εκτός των υφιστάμενων εξουσιοδοτικών διατάξεων. Επιπρόσθετα, αποτελεί περιττό πλεονασμό καθώς αναφέρεται σε αρμοδιότητα του ΔΟΑΤΑΠ, όπως προκύπτει από το σχετικό νομοθετικό πλαίσιο. Στο πλαίσιο αυτό πρέπει να διαγραφεί πλήρως.

 4. Στην παράγραφο 2.2 της σχετικής εισήγησης αναφέρεται ότι "Οι Μηχανικοί περιβάλλοντος αποκτούν τα προσόντα τους από ένα ενιαίο και αδιάσπαστο 5ετή κύκλο σπουδών, που οδηγεί σε Δίπλωμα επιπέδου master of science και αποτελεί προϋπόθεση για την άδεια άσκησης του επαγγέλματος". Η φράση επιχειρεί να υφαρπάξει την έγκριση του ΣΑΠΕ και της Υπουργού Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης, προσδίδοντας με τον τρόπο αυτό μανδύα νομιμότητας στις παράνομες βεβαιώσεις του ΕΜΠ, το οποίο "χαρίζει" ένα μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στους αποφοίτους των προπτυχιακών σπουδών του, πέρα από κάθε συνταγματική, ακαδημαϊκή, αξιοκρατική και επιστημονική λογική (βλ.

  www.epe.org.gr/showarticle.jsp). Οι ακαδημαϊκοί τίτλοι σπουδών δεν μπορεί να αντιμετωπίζονται από τα Ελληνικά Πανεπιστήμια ως προϊόντα που προωθούνται σε "συσκευασίες των 2 σε 1". Είναι προφανές ότι με την ανωτέρω διατύπωση η Επιτροπή υπερέβη τις αρμοδιότητές της και αντί για εισήγηση επαγγελματικών δικαιωμάτων επιχείρησε την αναδιάταξη της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της χώρας μας. 

  Επιπρόσθετα, επιχειρείται να εισαχθεί η κατοχή του τίτλου αυτού ως αποκλειστική προϋπόθεση για την άδεια άσκησης του επαγγέλματος. Τέτοια προϋπόθεση όμως δεν προκύπτει από κανένα επιστημονικό ή επαγγελματικό κριτήριο. Το επάγγελμα του Περιβαλλοντολόγου ή του Μηχανικού Περιβάλλοντος δεν προϋποθέτει αναγκαστικά σπουδές 5ετούς κύκλου σπουδών. Στα μεγαλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου τα Τμήματα Περιβάλλοντος είναι 4ετή και δεν ανήκουν σε σχολές μηχανικής. Είναι άλλωστε γνωστό ότι τα Ελληνικά Πανεπιστήμια (π.χ Πανεπιστήμιο Αιγαίου) έχουν ήδη παράγει Περιβαλλοντολόγους πολύ πριν δημιουργηθούν τα εν λόγω τμήματα Μηχανικών Περιβάλλοντος.

  Η φράση αυτή πρέπει, επομένως, να διαγραφεί στο σύνολό της ως υπερβαίνουσα, μεταξύ άλλων, και τη σχετική νομοθετική εξουσιοδότηση.

 5. Στο Άρθρο 4, Παράγραφος 1, πρέπει να διαγραφεί η φράση "υπογράφοντας παράλληλα ή από κοινού με άλλες ειδικότητες μηχανικών ", έτσι ώστε να γίνει "Οι Πτυχιούχοι Μηχανικοί Περιβάλλοντος αναλαμβάνουν επαγγελματική και επιστημονική ευθύνη υπογράφοντας σύμφωνα με τον νόμο μελέτες τόσο για δημόσια έργα όσο και για τα ιδιωτικά έργα στις κάτωθι κατηγορίες:". Η φράση αυτή πρέπει να διαγραφεί διότι οι λεπτομέρειες αναφορικά με την υπογραφή των μελετών και έργων ορίζονται με ξεχωριστές νομοθετικές πράξεις. Επειδή το ΤΕΕ και οι κύκλοι του έχουν φανερώσει πλέον τον τρόπο σκέψης και τις πρακτικές τους με σαφήνεια, δεν θα τους επιτρέψουμε να υποβαθμίσουν περαιτέρω τα επαγγελματικά δικαιώματα κανενός επιστημονικού κλάδου. Διαφωνούμε κάθετα με τη λογική της λεηλασίας των δικαιωμάτων των περιβαλλοντολόγων/μηχανικών περιβάλλοντος από άλλες άσχετες ειδικότητες, όπως άλλωστε επιχειρείται συστηματικά και στον κλάδο της Πληροφορικής.

 6. Στο Άρθρο 4, Παράγραφος 2, πρέπει να διαγραφούν οι φράσεις "5ετούς κύκλου σπουδών" και "στο υψηλότερο επίπεδο Τεχνικής Ευθύνης", και το άρθρο να διατυπωθεί ως εξής: "Οι πτυχιούχοι Μηχανικοί Περιβάλλοντος έχουν πλήρη δικαιώματα στην άσκηση του επαγγέλματος, όσον αφορά στη μελέτη, σχεδιασμό, παρακολούθηση, έλεγχο, επίβλεψη, αποτίμηση, αξιολόγηση και ολοκληρωμένη λειτουργία, συντήρηση και διαχείριση συστημάτων, εγκαταστάσεων και διεργασιών προβλημάτων περιβάλλοντος". Οι ανωτέρω διορθώσεις είναι επιβεβλημένες διότι: α) η έννοια της "ανώτατης τεχνικής ευθύνης" δεν αποτελεί αποκλειστικό προνόμιο πτυχιούχων με 5ετείς προπτυχιακές σπουδές και β) υπάρχουν βαθμίδες της εκπαίδευσης που είναι ανώτερες από το πτυχίο (ή "δίπλωμα") μηχανικού.

 

Αναφορικά με το δεύτερο ζήτημα που αφορά τη διαμόρφωση ενιαίου πλαισίου πρόσβασης σε επαγγελματικές δραστηριότητες, επιθυμούμε να επικεντρώσουμε στο κείμενο που παρουσιάζεται στην επερχόμενη συνεδρίαση του ΣΑΠΕ, χωρίς όμως να φαίνεται ότι αποτελεί θέμα της ημερήσιας διάταξης. Εν πάσει περιπτώσει, δεδομένου ότι σε συνδυασμό με άλλα κείμενα που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, το κείμενο αυτό είναι ενδεικτικό των προθέσεων του ΤΕΕ και των κύκλων του, επιτρέψτε μας να κάνουμε τις ακόλουθες επισημάνσεις:

 1. Τίτλος Επιτροπής. Προκύπτει ότι ο τίτλος της επιτροπής είναι "Διαμόρφωση ενιαίου πλαισίου πρόσβασης σε επαγγελματικές δραστηριότητες βάσει προσόντων των Διπλωματούχων Μηχανικών και των Πτυχιούχων ΤΕΙ και άλλων". Από τον τίτλο αυτό απουσιάζουν οι απόφοιτοι των μη-Πολυτεχνικών Πανεπιστημιακών Τμημάτων, ωσάν οι επαγγελματικές δραστηριότητες και τα επαγγελματικά δικαιώματα να αποτελούν αποκλειστικό προνόμιο και πεδίο διαπραγμάτευσης μεταξύ πολυτεχνικών σχολών και ΤΕΙ. Φανταζόμαστε ότι αυτό αποτελεί ακούσια παράλειψη του ΕΣΥΠ, του ΣΑΠΕ και του ΣΑΤΕ, καθώς όπως πολύ καλά γνωρίζετε το θέμα των επαγγελματικών δικαιωμάτων απασχολεί το σύνολο των αποφοίτων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της χώρας μας. Ειδικά στο κλάδο της Πληροφορικής, η ΕΠΕ έχει διεξάγει μακροχρόνιους αγώνες για το σκοπό αυτό. Κατά συνέπεια, το εύρος της επιτροπής αυτής είναι εκ των πραγμάτων ιδιαίτερα περιορισμένο, καθώς δεν μπορεί να αντιμετωπίσει το θέμα της πρόσβασης σε επαγγελματικές δραστηριότητες βάσει προσόντων των αποφοίτων της μεγάλης πλειοψηφίας των Πανεπιστημιακών Τμημάτων. Εκτός και εάν το "και άλλων" του τίτλου αναφέρεται στους αποφοίτους αυτών των τμημάτων. Επί του θέματος αυτού θα είναι χρήσιμη η διευκρίνηση του τοπίου από το ΕΣΥΠ και το ΣΑΠΕ, καθώς και από την πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΠΘ. Προκαταβολικά βέβαια ενημερώνουμε τους ενδιαφερόμενους ότι τουλάχιστον οι Πληροφορικοί δεν κατατάσσονται στους "άλλους", καθώς διαθέτουν σαφή επιστημονική και τεχνική φυσιογνωμία που τους προσδιορίζει επακριβώς (βλ. review.epe.org.gr για την αξιολόγηση των τμημάτων πληροφορικής, καθώς και www.epe.org.gr/showarticle.jsp περί της πρότασης διεύρυνσης της ΕΠΕ για να συμπεριλάβει όλους τους Πληροφορικούς, αποφοίτους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης).

 2. Σύνθεση Επιτροπής. Ως συνέχεια της παραπάνω αδυναμίας στον προσδιορισμό του τίτλου της επιτροπής, η σύνθεσή της απηχεί τις απόψεις του ΤΕΕ και των Πολυτεχνικών Σχολών, αγνοώντας με τον τρόπο αυτό τις απόψεις της συντριπτικής πλειοψηφίας των πανεπιστημιακών τμημάτων. Η δε συμπερίληψη εκπροσώπων από το ΣΑΤΕ και ΤΕΙ είναι προσχηματική, όπως προκύπτει από το ύφος του κειμένου που αποκαλύπτει τις ασφυκτικές πιέσεις που δέχονται οι εν λόγω εκπρόσωποι αλλά και τις προϋποθέσεις του "διαλόγου" που διεξάγεται στο πλαίσιο της επιτροπής αυτής. Με την ευκαιρία αυτής της παρέμβασής μας θέλουμε να διαβεβαιώσουμε τους εκπροσώπους του ΣΑΤΕ και των ΤΕΙ ότι οι απόψεις διαφόρων "επιτροπών" που κατά καιρούς εκφράζονται απαξιωτικά τόσο για τα ΤΕΙ, όσο και σε ορισμένες περιπτώσεις για τα πανεπιστημιακά τμήματα που δεν εντάσσονται στις πολυτεχνικές σχολές, απηχούν μόνο μια μικρή μειοψηφία της ακαδημαϊκής κοινότητας, γεγονός που θα επιβεβαιωθεί σύντομα.

 3. "Συνάντηση Επιτροπής". Το εν λόγω κείμενο μας πληροφορεί ότι ορισμένα μέλη της επιτροπής συναντήθηκαν στο Ε.Μ.Π. στις 9/11/2009. Η αναφορά αυτή δημιουργεί θέματα δεοντολογίας: Από τους συμμετέχοντες απουσιάζουν οι εκπρόσωποι του ΣΑΤΕ και των ΤΕΙ και επομένως δεν μπορεί να συζητούμε για συνάντηση και πορίσματα της Επιτροπής, όπως τεχνηέντως αφήνεται να εννοηθεί, αλλά για συνάντηση ορισμένων μόνο μελών της. Το κείμενο δεν μας εξηγεί εάν προσκλήθηκαν τα λοιπά μέλη της επιτροπής και το γιατί δεν παρέστησαν, εάν προσκλήθηκαν. Παρατηρούμε ταυτόχρονα μια "καταιγίδα" συναντήσεων των ίδιων προσώπων σε διαφορετικά "όργανα" που διατυπώνουν απόψεις-όψεις του ίδιου νομίσματος και χωρίς να προσφέρουν τίποτε ουσιώδες στο πεδίο των επαγγελματικών δικαιωμάτων, καθώς ούτε αρμοδιότητα επί παντός θέματος επαγγελματικού διαθέτουν, ούτε νομιμοποίηση από επιστήμονες τους οποίους δεν εκπροσωπούν.

 4. Διεύρυνση Σκοπού Επιτροπής. Στη συνέχεια, στην πρώτη παράγραφο του κειμένου, γίνεται  αναφορά ότι συμφώνησαν: "Στην ανάγκη επιβεβαίωσης της στρατηγικής για Ενιαίο Πλαίσιο Πρόσβασης και Πιστοποίησης σε Επαγγελματικές Δραστηριότητες βάσει προσόντων των διπλωματούχων Μηχανικών, των Πτυχιούχων Τ.Ε.Ι. και των άλλων βαθμίδων της Τεχνικής Εκπαίδευσης σε όλο το φάσμα των τεχνικών επαγγελμάτων με διαβάθμιση τεχνικής ευθύνης. Η επίτευξη του Ενιαίου Πλαισίου θα αποτελέσει προϋπόθεση για την επιδιωκόμενη αναδιάρθρωση της Τεχνικής Εκπαίδευσης στη χώρα. Η ενοποιημένη λειτουργία ΣΑΠΕ-ΣΑΤΕ στο πλαίσιο του Ε.ΣΥ.Π., ως ανεξάρτητης αρχής, θα συμβάλλει αποφασιστικά στην κατεύθυνση αυτή." Η διατύπωση αυτή επιχειρεί να παγιδεύσει τα μέλη του ΣΑΠΕ ποικιλοτρόπως. Η πρώτη παγίδα αφορά στη διεύρυνση του σκοπού της Επιτροπής, καθώς υποδηλώνει την πρόθεση του ΤΕΕ και των κύκλων του να έχουν αποκλειστική αρμοδιότητα σε όλες τις βαθμίδες της Τεχνικής Εκπαίδευσης και σε όλο το φάσμα των τεχνικών επαγγελμάτων. Η δεύτερη παγίδα αφορά στις κατηγορίες των αποφοίτων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που αφορά η τεχνική εκπαίδευση, η οποία δεν μπορεί να περιοριστεί στους αποφοίτους πολυτεχνικών σχολών και τους πτυχιούχους ΤΕΙ, δεδομένου ότι υπάρχουν και πτυχιούχοι πανεπιστημιακής τεχνικής εκπαίδευσης πέραν των πολυτεχνείων, όπως ισχύει για παράδειγμα σε πολλά τμήματα πληροφορικής. Η τεχνική εκπαίδευση δεν αποτελεί αποκλειστικό προνόμιο των πολυτεχνικών σχολών, όπως επίσης δεν είναι αποκλειστικό τους προνόμιο τα επαγγελματικά δικαιώματα. Καλούμε το ΣΑΠΕ και κάθε μέλος του ξεχωριστά να μεριμνήσει ώστε να μην τεθεί υπό την ομηρία του ΤΕΕ και των κύκλων του το σύνολο της τεχνικής εκπαίδευσης της χώρας μας.

 5. Ουραγός η Ελλάδα στα Επαγγελματικά Δικαιώματα. Στη συνέχεια, στη δεύτερη παράγραφο πληροφορούμαστε ότι συμφώνησαν "Στην άμεση προτεραιότητα της θέσπισης του ως άνω Ενιαίου Πλαισίου, αφού η Ελλάδα δεν μπορεί να μένει ουραγός σε ένα τόσο σοβαρό θέμα, τονίζοντας την υποχρέωση της Πολιτείας προς την Κοινωνία να ρυθμίσει με σαφώς προσδιορισμένα κριτήρια και διαφάνεια τη δυνατότητα πρόσβασης βάσει προσόντων στις επαγγελματικές δραστηριότητες.".  Η Ένωσή μας εδώ και πολλά χρόνια μάχεται για την ίδρυση Επιμελητηρίου Πληροφορικής (www.epe.org.gr/various/EThEEP.zip), ως αναγκαίου εργαλείου αποτελεσματικής αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών και του εξαιρετικού ανθρώπινου δυναμικού που διαθέτει η χώρα μας. Σταθερά απέναντί μας βρίσκουμε το ΤΕΕ και τους κύκλους του (ενδεικτικά βλ.

  www.epe.org.gr/showarticle.jsp και

  www.epe.org.gr/showarticle.jsp και

  www.epe.org.gr/showarticle.jsp).

  Δεν μπορεί - και δεν πρέπει - σε ένα κρίσιμο για τη χώρα ζήτημα, να εμφανίζεται διγλωσσία, ακόμη και πολυγλωσσία και κάτι τέτοιο δεν πρέπει να χαρακτηρίζει κανέναν από τους εμπλεκομένους. Όσοι μεταξύ μας κατέχουν ή κατείχαν δημόσιες θέσεις ευθύνης, από λάθη ή παραλείψεις, δημιούργησαν ένα περιβάλλον που εμποδίζει επί δεκαετίες την πρόσβαση σε συγκεκριμένες επαγγελματικές δραστηριότητες σε ομάδες μελών των ίδιων των φορέων που εκπροσωπούν (π.χ. πληροφορικοί πολυτεχνικών σχολών, χημικοί μηχανικοί, μηχανικοί παραγωγής και διοίκησης, κλπ) αλλά και άλλων επιστημόνων που δεν είναι καν μέλη τους (π.χ. πληροφορικοί εκτός πολυτεχνικών σχολών, πληροφορικοί από ΤΕΙ, περιβαλλοντολόγοι, χημικοί, κλπ). Λαμβάνοντας υπόψη ότι αποτελούν τους προνομιακούς (θεσμικά) συμβούλους της Πολιτείας, είναι αντιφατικό τώρα να εγκαλούν την ίδια αυτή Πολιτεία, επισημαίνοντας ότι η Ελλάδα έχει μείνει ουραγός των εξελίξεων. Καθένας μας, ας αναλάβει πλέον τις ευθύνες του απέναντι στο ρόλο που πρέπει πλέον να έχει η ίδια η χώρα στο Ευρωπαϊκό και διεθνές γίγνεσθαι.

 6. Προεδρικά Διατάγματα Επαγγελματικών Δικαιωμάτων. Στη συνέχεια, στην τρίτη παράγραφο το κείμενο μάς πληροφορεί ότι: "Αντιθέτως, πιστεύουμε ότι η έκδοση αποσπασματικών Προεδρικών Διαταγμάτων, τόσο για τα Πανεπιστήμια όσο για τα Τ.Ε.Ι., δεν λύνει το πρόβλημα των επαγγελματικών δικαιωμάτων των Διπλωματούχων Μηχανικών, των Πτυχιούχων των Τ.Ε.Ι. και των αποφοίτων των άλλων βαθμίδων. Κατόπιν τούτου καλούμε το Υπουργείο Παιδείας να επαναβεβαιώσει την εμπιστοσύνη στην λειτουργία και στους σκοπούς αυτής της Επιτροπής και να υπαγάγει στο Ενιαίο Πλαίσιο την ρύθμιση θεμάτων επαγγελματικών δικαιωμάτων των Κλάδων αυτών." Γεγονός πάντως είναι ότι,  κύκλοι του ΤΕΕ προσπάθησαν να αφαιρέσουν από το ΥΠΕΠΘ την αρμοδιότητα προσδιορισμού των επαγγελματικών δικαιωμάτων. Αυτό μάλιστα, σε συνδυασμό με την προσπάθεια εμπλοκής του ΤΕΕ στον αμφιλεγόμενο τομέα των "επαγγελματικών πιστοποιήσεων" σε συνεργασία με ιδιωτικές εταιρίες πιστοποίησης, όπως αναλυτικά σας ενημερώσαμε με σχετική μας επιστολή (Επιστολή ΕΠΕ προς ΕΣΥΠ, ΣΑΠΕ, ΣΑΤΕ, ΥΠΕΠΘ, ΤΕΕ, Τμήματα Πληροφορικής, Βουλευτές σχετικά με την πιστοποίηση τεχνικών επαγγελμάτων

  (www.epe.org.gr/showarticle.jsp). Προτείνουμε σε όλους τους αποδέκτες της παρούσας να ξαναμελετήσουν προσεκτικά την εν λόγω επιστολή μας (σχετικό 1). Είναι ιδιαίτερα διαφωτιστική.

 7. Ασφυκτικό Χρονοδιάγραμμα . Στη συνέχεια, έχουμε τον προσδιορισμό ασφυκτικού χρονοδιαγράμματος και τη διατύπωση τελεσίγραφου προς τον Πρόεδρο του ΤΕΙ Αθήνας: "Όσον αφορά στις δικές μας ευθύνες προσβλέπουμε σε ολοκλήρωση των διαδικασιών της Επιτροπής μέχρι το τέλος του 2009 και καλούμε τον Πρόεδρο του Τ.Ε.Ι. Αθήνας σε εύθετο χρόνο και μέχρι το τέλος του Νοεμβρίου να φιλοξενήσει την επόμενη συνεδρία της Επιτροπής και να προεδρεύσει σε αυτήν." Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Αθήνας είναι εκλεγμένος θεσμικός εκπρόσωπος ενός συγκεκριμένου τριτοβάθμιου ΤΕΙ και προφανώς εκπροσωπεί την επιστημονική υπόσταση του ιδρύματός του επαρκώς. Προς τι οι παραινέσεις; Άλλωστε, πώς να διενεργηθεί ένας ουσιαστικός διάλογος σε τόσο στενά χρονικά πλαίσια; Ποιός βιάζεται και γιατί; Οι κύκλοι που για δεκαετίες κωφεύουν στην αγωνία χιλιάδων επιστημόνων για την απόκτηση επαγγελματικών δικαιωμάτων, ξαφνικά θέτουν χρονοδιαγράμματα ημερών. Εμείς πάντως δεν βιαζόμαστε. Περιμένουμε για αρκετό καιρό και θα περιμένουμε όσο χρειαστεί ακόμη. Προτείνουμε αναμονή και σε όσους διαφωνούν με τις ειλημμένες αποφάσεις που επιχειρείται να περιβληθούν με μανδύα νομιμότητας.

 8. Πλαίσιο Διαλόγου. Τέλος, το υπό συζήτηση κείμενο καταλήγει ότι συμφώνησαν: "Θεωρούμε ότι ένα κοινό πλαίσιο διαλόγου θα πρέπει να συμβάλλει:

  • στον στρατηγικό σχεδιασμό της τεχνικής εκπαίδευσης στη χώρα (ανώτατη τεχνική εκπαίδευση, τεχνική μεταλυκειακή, λυκειακή)

  • στην διασφάλιση του δημοσίου συμφέροντος από την άσκηση των τεχνικών επαγγελμάτων με ενιαία πιστοποίηση που προϋποθέτει:

   1. την κατάταξη των διπλωματούχων αποφοίτων των διαφόρων εκπαιδευτικών βαθμίδων σε επίπεδα επαγγελματικών προσόντων με βάση τις σπουδές τους.

   2. Την διαβάθμιση της άσκησης των τεχνικών επαγγελμάτων σε διαφορετικά επίπεδα τεχνικής ευθύνης βάσει προσόντων.

   3. Την θέσπιση ενιαίου φορέα πιστοποίησης για όλο το φάσμα των τεχνικών επαγγελμάτων και δραστηριοτήτων, ο οποίος θα έχει το δικαίωμα να διατηρεί το μητρώο για όλες τις κατηγορίες τεχνικών επαγγελμάτων και να πιστοποιεί την τεχνική επαγγελματική επάρκεια.

   4. Την διαμόρφωση της φυσιογνωμίας των διαφόρων ειδικοτήτων των τεχνικών."

  Προκαλεί πραγματική κατάπληξη ότι στο παραπάνω "πλαίσιο διαλόγου", οι κύκλοι του ΤΕΕ προσπαθούν και πάλι να επιβάλουν την εξωφρενική άποψη ότι δήθεν δεν υπάρχουν άλλα τμήματα που ανήκουν στην ανώτατη τεχνική εκπαίδευση, πέραν των πολυτεχνικών και των ΤΕΙ. Τους υπενθυμίζουμε την απλή πραγματικότητα που γνωρίζει και ο τελευταίος κάτοικος αυτής της χώρας εν έτει 2009: Ότι η ιδιότητα του τεχνικού επιστήμονα δεν είναι κάποια μεταφυσική ιδιότητα που αποκτάται μόνο υπό τις προϋποθέσεις που θέλει μια συντεχνία.

  Σχετικά με τα παραπάνω σημεία α έως δ έχουμε εγκαίρως ενημερώσει αναλυτικά για τους σχεδιασμούς του ΤΕΕ με τη σχετική μας επιστολή (Επιστολή ΕΠΕ προς ΕΣΥΠ, ΣΑΠΕ, ΣΑΤΕ, ΥΠΕΠΘ, ΤΕΕ, Τμήματα Πληροφορικής, Βουλευτές σχετικά με την πιστοποίηση τεχνικών επαγγελμάτων (www.epe.org.gr/showarticle.jsp). Είναι ιδιαίτερα διαφωτιστική των προθέσεων του ΤΕΕ.

  Οι ανησυχίες μας ότι στόχος των κύκλων που ποδηγετούν την ανωτέρω Επιτροπή είναι ο πλήρης έλεγχος όλων των επαγγελμάτων, αποδεικνύεται ότι είναι βάσιμες. Επισημαίνουμε με έμφαση ότι ενώ (ορθώς) στην Επιτροπή μετέχει εκπρόσωπος του ΓΕΩΤΕΕ, απουσιάζουν εκπρόσωποι των ακαδημαϊκών μονάδων που εκπαιδεύουν γεωτεχνικούς (τμήματα γεωλογίας, κτηνιατρικής, δασολογίας, γεωπονικές σχολές, κλπ). Περαιτέρω, η αναφορά σε φορέα πιστοποίησης "για όλο το φάσμα των τεχνικών επαγγελμάτων και δραστηριοτήτων" καθώς και "στον στρατηγικό σχεδιασμό της τεχνικής εκπαίδευσης στη χώρα (ανώτατη τεχνική εκπαίδευση, τεχνική μεταλυκειακή, λυκειακή". Συγκεκριμένοι κύκλοι είναι προφανές ότι ανοίγουν τους ασκούς του Αιόλου για πλήρη έλεγχο επαγγελμάτων που αφορούν ειδικεύσεις όπως Πληροφορικής, λογιστικής, εμπορίας-διαφήμισης, διοίκησης επιχειρήσεων, τεχνολογίας τροφίμων καθώς και επαγγελματικές ειδικότητες   που ουδεμία σχέση δεν έχουν με την έννοια και, τολμούμε να πούμε, την κουλτούρα του "μηχανικού", όπως νοσηλευτές, κοινωνικούς λειτουργούς, βρεφονηπιοκόμους, μαίες, διατροφολόγους κ.λ.π. και μάλιστα σε αντίθεση με όλες τις σχετικές οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με ποιο κύρος μπορεί να μιλά μια Επιτροπή για τέτοια επαγγέλματα (τα οποία δεν τα έχει αποκλείσει από το φυσικό αντικείμενο των εργασιών της) χωρίς την παρουσία εκπροσώπων της Πληροφορικής, της Οικονομικής, της Ιατρικής, της Ψυχολογίας, της Κοινωνιολογίας και πλήθος άλλων διακριτών επιστημονικών πεδίων;

   

   

  Αξιότιμοι κύριοι,

   

  Ένα στρεβλά δομημένο εκπαιδευτικό σύστημα λειτουργεί ως μηχανισμός διαιώνισης και εμβάθυνσης των κοινωνικών ανισοτήτων, και αποκλεισμού της χώρας από τις δημιουργικές προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Λειτουργεί όχι μόνον ως  μηχανισμός κοινωνικού αποκλεισμού, αλλά και αποκλεισμού της χώρας από το ευρωπαϊκό και διεθνές γίγνεσθαι. Σε μια τέτοια προοπτική, η Ε.Π.Ε. είναι αντίθετη μιας και - εκτός της έντασης των διακρίσεων στην Εκπαίδευση - επιχειρείται (με καθαρά συντεχνιακά κίνητρα) να περιθωριοποιηθεί ολόκληρη η χώρα.

   

  Μας θλίβει ιδιαίτερα το γεγονός ότι άνθρωποι που επικαλούνται "προοδευτικές καταβολές" ασκούν εξουσία μέσω δημόσιων θεσμών τους οποίους αντιμετωπίζουν ως φέουδα, προκειμένου να επιβάλλουν ένα ιδιότυπο κοινωνικό, επιστημονικό, επαγγελματικό και ακαδημαϊκό σύστημα ολιγαρχικού τύπου. Οι συντεχνιακές μάχες χαρακωμάτων για την επιβίωση προτύπων του μεσοπολέμου, οδηγούν στην εικόνα μιας Ελλάδας προβληματικής, αντιπαραγωγικής, οπισθοδρομικής με ανυπολόγιστες συνέπειες για το μέλλον της Ελληνικής κοινωνίας. Μπορεί κάποιοι να μην καταλογίζουν πρόθεση στο ΤΕΕ για κάτι τέτοιο, αλλά ακόμα και η άγνοια των συνεπειών τέτοιων τακτικών είναι αδικαιολόγητη και - σ' αυτή τη χρονική περίοδο - απαράδεκτη. Την ώρα της ανάγκης για μια ανοικτή κοινωνία πρέπει καθένας να δηλώσει έμπρακτα τη θέση του.

   

  Στο παραπάνω πλαίσιο καλούμε τους πανεπιστημιακούς δασκάλους μας να αρθούν στο ύψος των περιστάσεων. Να κατανοήσουν σε βάθος τις συνέπειες αυτών των τακτικών, τόσο σε βάρος τους όσο και σε βάρος της ελληνικής κοινωνίας. Να μεριμνήσουν για τη διευκόλυνση της επαγγελματικής προοπτικής του συνόλου των φοιτητών και των αποφοίτων που αντιμετωπίζουν την ανεργία, την υποαπασχόληση και την ετεροαπασχόληση. Οι διαχωρισμοί σε πατρίκιους και πληβείους ανήκουν στο παρελθόν και σίγουρα δεν εναρμονίζονται με την κοινωνική αποστολή της ανώτατης εκπαίδευσης.

   

   

  Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου

  της Ένωσης Πληροφορικών Ελλάδας