Επιστολή της ΕΠΕ σχετικά με την εκτέλεση τριών έργων ευθύνης του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων

02/09/2010 Παλαιότητα 9 yrs

Η ΕΠΕ ζητάει τη δημοσίευση των τεχνικών προδιαγραφών και απαιτήσεων που δικαιολογούν τον συνολικό προϋπολογισμό για τα έργα 3 που ανέλαβε η Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ


Το έγγραφο σε μορφή pdf

 

 

 

ΠΡΟΣ:


Κύριο Δημήτρη Ρέππα, Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων


Κύριο Θεοχάρη Τσιόκα, Γενικό Γραμματέα Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων


Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.

KOIN.:


Γραφείο Πρωθυπουργού


Βουλευτές Ελληνικού Κοινοβουλίου


Συλλόγους και Γραμματείες Τμημάτων Πληροφορικής Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού Τομέα των ΑΕΙ (βλ. πίνακα τμημάτων Πληροφορικής που συνοδεύει την παρούσα επιστολή)


Μέσα ενημέρωσης

 

ΘΕΜΑ: “Προγραμματική Συμφωνία και εξουσιοδότηση της σχετικά με τον Ορισμό της εταιρείας «Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.» ως Δικαιούχου για την εκτέλεση τριών έργων ευθύνης του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων”

 

Αθήνα, 27 Αυγούστου 2010

Αξιότιμες Κυρίες / Αξιότιμοι Κύριοι,

Στο Φ.Ε.Κ Β 1300 περιλαμβάνεται η υπογραφή Προγραμματικής Συμφωνίας μεταξύ του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και της Εταιρείας με την Επωνυμία «Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ» (ΚτΠ ΑΕ) για τον ορισμό της ως Δικαιούχου για την υλοποίηση των ακόλουθων τριών έργων ευθύνης του Υπουργείου, με τίτλους:

   

 1. «Δημιουργία Knowledge Portal με ευφυείς υπηρεσίες ταξινόμησης και αναζήτησης περιεχομένου για κανονιστικές και συναφείς υποθέσεις»

 2. «Ανάπτυξη και Λειτουργία ολοκληρωμένης ηλεκτρονικής υπηρεσίας ψηφιακής πληροφόρησης επιβατών για τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς προσβάσιμη σε εθνικό επίπεδο − «e−Public Transport»»

 3. «Ανάπτυξη και λειτουργία «Ηλεκτρονικής Ακαδημίας Οδήγησης − Drive Academy» του ΥΜΕ.

Μεταξύ άλλων αναφέρεται:

"Ο συνολικός προϋπολογισμός του ανωτέρω αναφερομένου έργου, ανέρχεται στο ποσό των είκοσι ένα εκατομμυρίων οκτακοσίων δεκαεννέα χιλιάδων εβδομήντα ευρώ (21.819.070,00 €), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%."

Σύμφωνα με τα ανωτέρω θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι στο εν λόγω Φ.Ε.Κ δεν υφίσταται καμία τεχνική περιγραφή, όπως ανάλυση απαιτήσεων, προδιαγραφές έργου κτλ, καθώς επίσης και καμία αναφορά σε ρήτρες ή προϋποθέσεις, που να δικαιολογεί το ποσό του συνολικού προϋπολογισμού.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, είναι φανερό ότι η ΚτΠ ΑΕ λαμβάνει "εν λευκώ" το ποσό των περίπου είκοσι δύο εκατομμυρίων ευρώ για τα οποία θα πρέπει να εκδώσει εκ των υστέρων τις προδιαγραφές, οι οποίες προφανώς πρέπει να δικαιολογήσουν το κόστος.

Επιπρόσθετα θεωρούμε πως το ποσό του συνολικού προϋπολογισμού δεν συνάδει με προσπάθειες μείωσης του κόστους κατασκευής ιστοσελίδων και portals ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, όπως για παράδειγμα η κατασκευή της νέας ιστοσελίδας του Υπ. Παιδείας με κόστος μόνο 150 ευρώ, καθώς και με τις εξαγγελίες της κυβέρνησης και του πρωθυπουργού για διαφάνεια στα δημόσια έργα.

Παρά την διευκρινιστική ανακοίνωση του Υπουργείου στις 24 Αυγούστου 2010 (www.yme.gr) περί επικαιροποίησης και επανακαθορισμού του περιεχομένου και των στόχων του έργου, δεν υφίσταται αιτιολόγηση του προϋπολογισμού βάσει προδιαγραφών ή ειδικών απαιτήσεων.

Παρακαλούμε όπως δημοσιεύσετε τις τεχνικές προδιαγραφές και απαιτήσεις που δικαιολογούν τον συνολικό προϋπολογισμό του έργου.

 

 

Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Πληροφορικών Ελλάδας

 

Πίνακας

τμημάτων Πληροφορικής

 

 1. Βιομηχανικής

  Πληροφορικής, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό

  Ίδρυμα Καβάλας

 2. Επιστήμης και

  Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών, Πανεπιστήμιο

  Πελοποννήσου

 3. Επιστήμης και

  Τεχνολογίας Υπολογιστών, Πανεπιστήμιο

  Πελοποννήσου

 4. Επιστήμης Υπολογιστών,

  Πανεπιστήμιο Κρήτης

 5. Εφαρμοσμένης

  Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

 6. Εφαρμοσμένης

  Πληροφορικής και Πολυμέσων, Τεχνολογικό

  Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης

   

 7. Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

  και Μηχανικών Υπολογιστών, (μόνο)

  Κατεύθυνση Ηλεκτρονικής και Ηλεκτρονικών

  Υπολογιστών, ΑΠΘ

 8. Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

  και Μηχανικών Υπολογιστών, (μόνο)

  Κατεύθυνση Πληροφορικής, ΕΜΠ

 9. Ηλεκτρονικών Μηχανικών

  και Μηχανικών Υπολογιστών, Πολυτεχνείο

  Κρήτης

 10. Ηλεκτρονικών

  Υπολογιστικών Συστημάτων, Τεχνολογικό

  Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά

 11. Μηχανικών Η/Υ και

  Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Πατρών

 12. Μηχανικών Η/Υ

  Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων, Πανεπιστήμιο

  Θεσσαλίας

   

 13. Μηχανικών Πληροφοριακών

  και Επικοινωνιακών Συστημάτων,

  Πανεπιστήμιο Αιγαίου

 14. Μηχανικών Πληροφορικής

  και Τηλεπικοινωνιών, Πανεπιστήμιο

  Δυτικής Μακεδονίας

 15. Πληροφορικής,

  Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

 16. Πληροφορικής,

  Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας

 17. Πληροφορικής,

  Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό

  Ίδρυμα Θεσσαλονίκης

 18. Πληροφορικής, Ελληνικό

  Ανοικτό Πανεπιστήμιο

   

 19. Πληροφορικής, Ιόνιο

  Πανεπιστήμιο

 20. Πληροφορικής,

  Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

 21. Πληροφορικής,

  Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

 22. Πληροφορικής,

  Πανεπιστήμιο Πειραιά

 23. Πληροφορικής και

  Επικοινωνιών, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό

  Ίδρυμα Σερρών

 24. Πληροφορικής και

  Τεχνολογίας Υπολογιστών, Τεχνολογικό

  Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Λαμίας

   

 25. Πληροφορικής και

  Τεχνολογίας Υπολογιστών, Τεχνολογικό

  Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Δυτικής Μακεδονίας

 26. Πληροφορικής και

  Τηλεματικής, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

 27. Πληροφορικής και

  Τηλεπικοινωνιών, Πανεπιστήμιο Αθηνών

 28. Πληροφορικής με

  εφαρμογές στη Βιοϊατρική, Πανεπιστήμιο

  Στερεάς Ελλάδας

 29. Τεχνολογίας Πληροφορικής

  και Τηλεπικοινωνιών, Τεχνολογικό

  Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου

 30. Τεχνολογίας Πληροφορικής

  και Τηλεπικοινωνιών, Τεχνολογικό

  Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καλαμάτας

   

 31. Τεχνολογίας Πληροφορικής

  και Τηλεπικοινωνιών, Τεχνολογικό

  Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Λάρισας

 32. Τηλεπικοινωνιακών

  Συστημάτων και Δικτύων (Ναυπάκτου),

  Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα

  Μεσολογγίου

 33. Ψηφιακών Συστημάτων,

  Πανεπιστήμιο Πειραιά