Το ΤΕΕ εκπροσωπεί μόνο τα μέλη του

03/10/2010 Παλαιότητα 8 yrs

Το νομικώς ανύπαρκτο e-TEE δεν μπορεί να εμφανίζεται ως φορέας εκπροσώπησης όλων των Πληροφορικών


Το κείμενο σε μορφή pdf

 

 

 

 

Ανακοίνωση

Το ΤΕΕ εκπροσωπεί μόνο τα μέλη του

Το

νομικώς ανύπαρκτο e-TEE δεν μπορεί

εμφανίζεται ως φορέας εκπροσώπησης

όλων των Πληροφορικών

 

 

 

 

Αθήνα, 3 Οκτωβρίου 2010

Εν όψει των “εκλογών” που διοργανώνει

στις 17 Οκτωβρίου 2010 το νομικώς ανυπόστατο

μόρφωμα του ΤΕΕ με το διακριτικό τίτλο

e-TEE, διακινούνται κείμενα προς φοιτητές

και αποφοίτους Πληροφορικής όπου το

e-TEE εμφανίζεται ως φορέας εκπροσώπησης

όλων των Πληροφορικών.

Για την αποφυγή συγχύσεων, το Διοικητικό

Συμβούλιο της Ένωσης Πληροφορικών

Ελλάδας, επισημαίνει ότι:

 1. Έχει αποσταλεί

  ερώτημα προς το e-TEE και το ΤΕΕ για να

  διευκρινιστεί η νομική υπόσταση του

  ανωτέρω μορφώματος. Ερώτημα που παραμένει

  αναπάντητο.

 2. Έχει αποσταλεί

  αίτημα προς το e-TEE για τη χορήγηση

  αντιγράφων των πρακτικών της Διοικούσας

  Επιτροπής. Το αίτημα αυτό παραμένει

  επίσης αναπάντητο.

Επί της δυνατότητας του TEE και του

μορφώματος που κατασκεύασε για να

εκπροσωπήσει, δήθεν, το σύνολο των

Πληροφορικών, η απάντηση έχει ήδη δοθεί

σε επιστολή των Προέδρων των Πανεπιστημιακών

Τμημάτων Πληροφορικής τον Απρίλιο του

2008 προς την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου

Παιδείας και τον Πρόεδρο του Συμβουλίου

Ανώτατης Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης:

Το ΤΕΕ

δεν αποτελεί Επαγγελματικό Επιμελητήριο

στο χώρο της Πληροφορικής και των

Τηλεπικοινωνιών και δεν μπορεί να

παίζει τέτοιο ρόλο όσο δρα ως συντεχνία

Μηχανικών με αποκλεισμούς και διασπαστικές

ενέργειες για τον κλάδο, όπως είναι η

μεροληπτική αντιμετώπιση των Μηχανικών

H/Y και Πληροφορικής έναντι των άλλων

επιστημόνων του κλάδου. Αυτό αποδεικνύεται

περίτρανα με την πρόσκληση που απηύθυνε

αποκλειστικά προς τους Κοσμήτορες και

Προέδρους των Τμημάτων Μηχανικών Η/Υ

και Πληροφορικής για να συζητήσει μαζί

τους τα θέματα των επαγγελματικών

δικαιωμάτων. Η ενέργεια αυτή μπορεί να

εκληφθεί μάλιστα και ως προσπάθεια

παρέμβασης στην ακαδημαϊκή ελευθερία.

Σε κάθε περίπτωση όμως κλονίζει σοβαρά

την εμπιστοσύνη πολλών επιστημόνων

Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών στο

e-ΤΕΕ που θα το αντιμετωπίζουν πλέον ως

μια προσπάθεια εγκλωβισμού τους στην

κυριαρχία μιας συντεχνίας.

Η ανωτέρω επιστολή είχε σταλεί με

αφορμή την προσπάθεια του ΤΕΕ να ματαιώσει

την έκδοση του Προεδρικού Διατάγματος

για την επαγγελματική κατοχύρωση των

Πληροφορικών. Η προσπάθειά του έπεσε

στο κενό και, τελικώς, το Προεδρικό

Διάταγμα υπογράφηκε και δημοσιεύθηκε

παρά τη λυσσαλέα αντίδραση του “επισήμου

τεχνικού συμβούλου της Πολιτείας” (ΠΔ

44/2009, ΦΕΚ Α' 58/8-4-2009).

Μη έχοντας άλλο τρόπο να ποδηγετήσει

τους Πληροφορικούς και να κάμψει το

αγωνιστικό τους φρόνημα για διασφάλιση

των επαγγελματικών δικαιωμάτων στα

πλαίσια της εξυπηρέτησης των γενικότερων

συμφερόντων της κοινωνίας, το ΤΕΕ

επιχειρεί με τη διαδικασία της 17ης

Οκτωβρίου να τους εγκλωβίσει και να

εμφανιστεί ως εκπρόσωπός τους. Στόχος

είναι ο αποκλεισμός των

Πληροφορικών και η λεηλασία των υπό

διαμόρφωση επαγγελματικών τους

δικαιωμάτων από εκείνες τις ομάδες

που έχουν ενταχθεί στο e-TEE (μηχανικοί

ανεξαρτήτως ειδικότητας με δύο χρόνια

'εμπειρία” στην Πληροφορική κ.λ.π.).

Καλούμε όλες και όλους τους Πληροφορικούς

να πουν ένα ηχηρό ΟΧΙ στα σχέδια

λεηλασίας της Πληροφορικής και να

μεριμνήσουν για την ενημέρωση όλων των

συναδέλφων ώστε να μην πέσουν θύματα

της επιχείρησης “εγκλωβισμού τους

στην κυριαρχία μιας συντεχνίας”.