Μοριοδότηση κλάδων ΠΕ19-ΠΕ20 στις ΤΠΕ

02/06/2015 Παλαιότητα 4 yrs
Κατηγορία: Επικαιρότητα

Σχετικά με τη μη μοριοδότηση εκπαιδευτικών των κλάδων ΠΕ19 και ΠΕ20 για την πιστοποιημένη γνώση στις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών


ΠΡΟΣ: Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων

ΚΟΙΝ:

  • Βουλευτές Ελληνικού Κοινοβουλίου
  • Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
  • ΟΛΜΕ
  • Μέσα Ενημέρωσης

Θέμα: «Μοριοδότηση κλάδων ΠΕ19-ΠΕ20 στις ΤΠΕ»

Αθήνα, 02-06-2015

Στις προβλέψεις του πρόσφατου νόμου 4327/14-05-2015 «Επείγοντα μέτρα για την Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια Εκπαίδευση» του ΥΠΟΠΑΙΘ και συγκεκριμένα στο άρθρο 19 «Αποτίμηση κριτηρίων επιλογής Διευθυντών Εκπαίδευσης, Προϊσταμένων ΚΕΔΔΥ και Διευθυντών σχολικών μονάδων και Ε.Κ.», αναφέρεται ρητά ότι οι εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ19 και ΠΕ20 δεν μοριοδοτούνται για την πιστοποιημένη γνώση στις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) επιπέδου 1.

Η πρόβλεψη αυτή αποτελεί κατάφωρη αδικία εις βάρος των Πληροφορικών σε σχέση με τους καθηγητές των άλλων κλάδων και καταργεί την ισονομία μεταξύ των υποψηφίων για τη διεκδίκηση των προκηρυσσόμενων θέσεων στελεχών εκπαίδευσης αφού από την κείμενη νομοθεσία σχετικά με τις διαδικασίες του ΑΣΕΠ για τις προκηρύξεις για πλήρωση θέσεων του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα η γνώση ΤΠΕ επιπέδου 1 πιστοποιείται και με το πτυχίο Πληροφορικής ΑΕΙ/ΑΤΕΙ (Π.Δ. 50/2001).

Όλοι οι εκπαιδευτικοί των άλλων κλάδων είχαν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν σε σεμινάρια ΤΠΕ και να εξασφαλίσουν την πιστοποίηση ΤΠΕ επιπέδου 1 (με έξοδα του υπουργείου) ενώ οι εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ19 και ΠΕ20 δεν είχαν το δικαίωμα συμμετοχής ως επιμορφούμενοι, αλλά μόνο ως επιμορφωτές. Νομικά είναι πάγια αντίληψη ότι το έλασσον (γνώσεις ΤΠΕ επιμορφούμενων) εμπεριέχεται στο μείζoν (γνώσεις ΤΠΕ επιμορφωτών ΠΕ19-20) οπότε σε προσφυγή των θιγόμενων κλάδων θα ανατραπούν οι πίνακες μοριοδότησης και θα ακολουθήσουν ανατροπές στους πίνακες κατάταξης μετά την τοποθέτηση των Διευθυντών. Υπενθυμίζουμε ότι στις προηγούμενες κρίσεις των Διευθυντών οι εκπαιδευτικοί ΠΕ19 και ΠΕ20 μοριοδοτήθηκαν με τις μονάδες της επιμόρφωσης στις Τ.Π.Ε. επιπέδου 1 (Υπ. Αρ. Πρωτ. 75451/Δ2/06-07-2011/ΥΠΔΒΜΘ).

Για την προάσπιση της ισονομίας, της ισοπολιτείας, των συμφερόντων των καθηγητών Πληροφορικής αλλά και της εκπαιδευτικής κοινότητας συνολικά, καλούμε την πολιτική ηγεσία του ΥΠΟΠΑΙΘ να άρει την αδικία στο θέμα της μοριοδότησης εκδίδοντας άμεσα σχετική διορθωτική τροπολογία. Επίσης καλούμε όλους τους συναδέλφους που θα συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής, στην αίτησή τους να σημειώσουν «ΝΑΙ» στο πεδίο που αναφέρεται στις γνώσεις ΤΠΕ επιπέδου 1 καθώς και να καταθέσουν μαζί σχετικό υπόμνημα που να ζητούν την προσμέτρηση των μορίων και να ενημερώνουν για την διεκδίκησή τους νομικά.

 Το Συντονιστικό Συμβούλιο του Εργασιακού Τομέα Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Ένωσης Πληροφορικών Ελλάδας