Εκλογές 2020

Σε αυτή τη σελίδα υπάρχουν όλες οι απαραίτητες πληροφορίες για τις αρχαιρεσίες των οργάνων της ΕΠΕ που θα διεξαχθούν από Παρασκευή 8 έως Κυριακή 10 Μαΐου 2020.

Ανακοινώθηκαν από την Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή τα αποτελέσματα της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας που διεξήχθη μέσω του συστήματος Helios Voting από τις 8 έως και τις 10 Μαΐου.

Ενημέρωση για την ακύρωση και την άμεση επανέναρξη της ψηφοφορίας

Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή ανακηρύσσει τους υποψήφιους για τις εκλογές

Εδώ θα βρείτε τις οδηγίες για την ηλεκτρονική ψηφοφορία μέσω του συστήματος Helios Voting.

Σε αυτή τη σελίδα σελίδα θα βρείτε γενικές οδηγίες για την εκλογική διαδικασία του 2020.

Έχει αναρτηθεί η πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων όπου μπορείτε να δείτε λεπτομέρειες σχετικά με την υποβολή των υποψηφιοτήτων για τα όργανα της Ένωσης, καθώς και τα αντίστοιχα έντυπα υποβολής.