Ανακοίνωση της ΕΠΕ για τα θέματα στο μάθημα "Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον της Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Γ' Λυκείου"

Παραθέτονται και προτεινόμενες λύσεις.

Σας παραθέτουμε τις λύσεις στις εξετάσεις στο μάθημα Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον της Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Γ' Λυκείου, του σχολικού έτους 2006-2007.

Τα θέματα απαιτούσαν γνώση ολόκληρης της ύλης του μαθήματος και κατανόηση της θεωρίας, και όχι αποστήθιση, και ήταν κλιμακούμενης, αν και ελαφρώς ανεβασμένης δυσκολίας.

Τις Λύσεις Θεμάτων Πανελλαδικών Εξετάσεων 2007 στο μάθημα Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον θα τις βρείτε ΕΔΩ

.