Επικείμενες νομοθετικές ρυθμίσεις για την Πληροφορική στη Δευτεροβάθμια

Ανοικτή επιστολή της ΕΠΕ προς τους βουλευτές για την αποτροπή νέας

νομοθετικής ρύθμισης η οποία φημολογείται ότι θα έρθει σύντομα στη Βουλή και

με την οποία θα δοθεί δικαίωμα μόνιμου διορισμού σε μη Πτυχιούχους

Πληροφορικής ως καθηγητών Πληροφορικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Ένωση Πληροφορικών Ελλάδας

Στουρνάρη 63 7ος όροφος

ΤΚ 10432, Αθήνα

Τηλ: 210-5222161

 

www.epe.org.gr


e-mail: info@epe.org.gr


ΠΡΟΣ: κκ. Βουλευτές

ΘΕΜΑ: Επικείμενες νομοθετικές ρυθμίσεις για την Πληροφορική στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση


Αθήνα, 12 Ιανουαρίου 2004Κυρίες και Κύριοι Βουλευτές,


Επικοινωνούμε μαζί σας για ένα θέμα που συνδέεται με την ποιότητα της

παιδείας μας και τη λειτουργία των δημοκρατικών μας θεσμών. Αφορά τις

προσλήψεις καθηγητών Πληροφορικής στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Η εισαγωγή της Πληροφορικής στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση αποτέλεσε

έμπρακτη απόδειξη του ενδιαφέροντος της Πολιτείας να ανταποκριθεί στις

ανάγκες των καιρών. Σταθμός σε αυτή την πορεία, ήταν η δημιουργία, το

1992, των κλάδων ΠΕ19 Πληροφορικής ΑΕΙ και ΠΕ20 Πληροφορικής ΤΕΙ,

προκειμένου να εμπλουτιστεί το εκπαιδευτικό δυναμικό των σχολείων με

Πληροφορικούς. Έκτοτε, με διάφορες διατάξεις μεταβατικού χαρακτήρα, το

Υπουργείο Παιδείας, αφενός διόρισε πτυχιούχους άλλων κλάδων στους

κλάδους της Πληροφορικής και αφετέρου αποθάρρυνε συστηματικά τους

Πληροφορικούς από το να διορίζονται στις θέσεις που τους ανήκουν. Αυτό

έχει οδηγήσει σε αλλοίωση της φυσιογνωμίας των κλάδων ΠΕ19 και ΠΕ20,

γεγονός που αποτελεί τροχοπέδη στην ομαλή εξέλιξη της πληροφορικής

παιδείας και την προσαρμογή της στις ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις.

Το πρόσχημα που χρησιμοποιήθηκε, όλα αυτά τα χρόνια, για να

αποκλειστούν οι Πληροφορικοί από την εκπαίδευση ήταν ότι δήθεν τα

τμήματα Πληροφορικής ΑΕΙ δεν είναι καθηγητικές σχολές. Υπόγειες ομάδες

πίεσης που εμπορεύονται την αδιοριστία χιλιάδων επιστημόνων, κατάφεραν

να επιβάλλουν στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας την παράλογη

απαίτησή τους αφενός να μη διορίζει τους δήθεν παιδαγωγικά ακατάλληλους

πληροφορικούς και αφετέρου να προσλαμβάνει στη θέση τους ως καθηγητές

Πληροφορικής πρόσωπα χωρίς σπουδές Πληροφορικής. Αδιάσειστα τεκμήρια

αποδεικνύουν ότι τα τμήματα Πληροφορικής ΑΕΙ είναι καθηγητικές σχολές

και η εξαίρεσή τους από αυτές έγινε πράγματι τελείως προσχηματικά:

 • Με έντονα γραπτά διαβήματα, εδώ και δέκα χρόνια, τα τμήματα Πληροφορικής ΑΕΙ και τα συλλογικά όργανα των Πανεπιστήμιων τους, γνωμοδοτούν και ζητούν την αναγνώριση των τμημάτων αυτών ως καθηγητικών σχολών.
 • Με ατομικές υπουργικές αποφάσεις (Δ2/9375/27.8.1998 και Δ2/3754/20.4.2001) που βασίστηκαν σε σχετική γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (500/1998), αναγνωρίστηκε σε μεμονωμένους Πληροφορικούς ότι είναι πτυχιούχοι καθηγητικής σχολής.
 • Με 17 αποφάσεις του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών (428/1998, 429/1998, 1841/1998, 1909/ 1998, 1907/1998, 2895/1999, 40/2000, 41/2000, 443/2000 2929/2000, 81/2001, 1733/2001, 1797/2001, 2432/2001, 2433/2001, 14/2002, 120/2002) και 2 αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας (3470/1999, 3114/2002) αναγνωρίστηκε ότι οι Πληροφορικοί έχουν προτεραιότητα στις προσλήψεις και είναι πτυχιούχοι καθηγητικών σχολών. Η σχετική νομολογία έγινε δεκτή και από το ΑΣΕΠ στον τελευταίο διαγωνισμό πρόσληψης εκπαιδευτικών (απόφ. 1859/30.7.2003).

Η ογκούμενη αντίδραση του κλάδου μας και η σαφής νομολογία των

διοικητικών δικαστηρίων ανάγκασαν το Υπουργείο Παιδείας να περιορίσει

την καταστροφική του πολιτική. Όμως οι καρεκλοκένταυροι που μεθόδευσαν

και υλοποίησαν τον αποκλεισμό μας από τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση,

επεχείρησαν να ανατρέψουν την κατάσταση, σύροντας κυριολεκτικά το

κοινοβούλιο να νομιμοποιήσει τις επιλογές τους: Με συνοπτικές

διαδικασίες και χωρίς καμία ενημέρωση των ενδιαφερομένων, έφεραν τον

περασμένο Οκτώβριο νομοσχέδιο το οποίο:

 • Εκχωρούσε τις μισές θέσεις αναπληρωτών και ωρομισθίων καθηγητών Πληροφορικής σε μη Πληροφορικούς! Παρά την ύπαρξη, εκατοντάδων υποψηφίων Πληροφορικών (αδιορίστων μέχρι σήμερα) και παρά τη γενική διάταξη του ίδιου νομοσχεδίου ότι εν γένει οι Πληροφορικοί προηγούνται στους διορισμούς!
 • Εξαιρούσε τα τμήματα Πληροφορικής ΑΕΙ από την απαρίθμηση των καθηγητικών σχολών. Παρά την ύπαρξη αντίθετης νομολογίας!

Οι αντιδράσεις μας ήταν έντονες. Οι διαμαρτυρίες μας υιοθετήθηκαν από

βουλευτές όλων των κομμάτων. Η ΟΛΜΕ και το ΤΕΕ έστειλαν γραπτά

διαβήματα υπέρ των αιτημάτων μας. Για να τηρήσει τα προσχήματα, η

πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας περιορίστηκε να τροποποιήσει

μια τρίτη διάταξη που, στην αρχική της διατύπωση, έδινε δικαίωμα

μόνιμου διορισμού σε θέσεις καθηγητών Πληροφορικής σε πρόσωπα που δεν

έχουν βασικό πτυχίο Πληροφορικής. Έγινε τελικά δεκτό, ότι μόνο οι

έχοντες βασικό πτυχίο Πληροφορικής μπορούν να καταλαμβάνουν μόνιμες

θέσεις. Το καθηγητικό προσόν των Πληροφορικών δεν αναγνωρίστηκε. Οι

μισές θέσεις αναπληρωτών και ωρομισθίων καθηγητών Πληροφορικής

λεηλατήθηκαν προς εξυπηρέτηση μικροπολιτικών σκοπιμοτήτων.

Το τροποποιημένο νομοσχέδιο πέρασε από την ολομέλεια του κοινοβουλίου

τη νύχτα της 29ης Οκτωβρίου 2003. Το επόμενο διάστημα, οι αντιδράσεις

μας συνεχίστηκαν και σοβαρές καταγγελίες είδαν το φως της δημοσιότητας:

 • Δεκάδες Πληροφορικοί που είχαν ήδη διορισθεί ως αναπληρωτές ή ωρομίσθιοι καθηγητές Πληροφορικής σε όλη την Ελλάδα, ενημερώθηκαν τηλεφωνικώς ότι απολύονται διότι δήθεν δεν είναι πτυχιούχοι καθηγητικής σχολής και κακώς διορίστηκαν.
 • Πριν ακόμη συζητηθεί το νομοσχέδιο στο κοινοβούλιο, το Υπουργείο Παιδείας είχε ήδη διορίσει ως αναπληρωτές καθηγητές Πληροφορικής 39 ιδιώτες χωρίς πτυχίο (Υ.Α. 113399/Δ2/16-10-03)! Μάλιστα οι 16 από αυτούς, δεν ήταν ούτε καν απόφοιτοι καθηγητικών σχολών! Μια ακόμη απόδειξη της προσχηματικής επίκλησης του όρου "καθηγητική σχολή".
 • Πριν ακόμη δημοσιευθεί στην εφημερίδα της κυβερνήσεως ο νέος νόμος 3194/2003, πριν δηλαδή αρχίσει να ισχύει, κλήθηκαν οι κατά τόπους διευθύνσεις δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, με το 117680/Δ2/31.10.2003 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας, να αρχίσουν να προσλαμβάνουν μη Πληροφορικούς σε θέσεις ωρομισθίων καθηγητών Πληροφορικής. Η αξιοσημείωτη και νομικά κολάσιμη αυτή βιασύνη επιδείχτηκε προκειμένου να παρακαμφθούν, και πράγματι παρακάμφθηκαν, οι μόνοι νόμιμοι δικαιούχοι Πληροφορικοί που ήταν ήδη εγγεγραμμένοι στους πίνακες αναπληρωτών και είχαν σειρά να διοριστούν.

Τα παραπάνω περιστατικά καταγγείλαμε όχι μόνο στα μέσα ενημέρωσης, αλλά

και στις αρμόδιες υπηρεσίες. Κανείς υπεύθυνος από τη γραφειοκρατία ή

την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας δεν συγκινήθηκε από τη

πρωτοφανή καταρράκωση των θεσμών ούτε μετά την αποκάλυψη των

αντιδημοκρατικών τους μεθοδεύσεων και την αξίωσή τους να υποκαθιστούν

τη νομοθετική εξουσία με αυθαίρετες και νομικά ανυπόστατες υπουργικές

αποφάσεις και εγκυκλίους. Γνωστοποιήσαμε την πρόθεσή μας να προβούμε σε

μαζικές αγωγές αποζημίωσης, όπως ήδη έχουμε κάνει για την παράνομο

αποκλεισμό των μελών μας από τους διορισμούς των ετών 1996, 1997 και

1998. Καμία ανταπόκριση.

Τις τελευταίες μέρες, έντονες φήμες θέλουν την πολιτική ηγεσία του

Υπουργείου Παιδείας να υποκύπτει ακόμη μια φορά στις υπόγειες πιέσεις

και να προωθεί, εν μέσω προεκλογικής περιόδου, νέα νομοθετική ρύθμιση

με την οποία θα δίνεται δικαίωμα μόνιμου διορισμού στους παρανόμως ή

νομοτύπως προσληφθέντες αναπληρωτές και ωρομίσθιους "καθηγητές

Πληροφορικής" χωρίς πτυχίο. Ένα θέμα, το οποίο είχε κλείσει, όπως

έκλεισε, ξανανοίγει εκ νέου, πριν ακόμη παρέλθουν τρεις μήνες από την

τελευταία νομοθετική ρύθμιση. Και αντί να ανοίξει για να αναγνωριστούν

τα τμήματα Πληροφορικής ως καθηγητικές σχολές, όπως ζήτησαν δεκάδες

βουλευτές, ανοίγει για να αλλοιωθεί η ρύθμιση περί μονίμων διορισμών, η

οποία υποτίθεται πως ήταν το σημείο υποχώρησης του Υπουργείου Παιδείας

στις έντονες αντιδράσεις, τις δικές μας, των βουλευτών, του ΤΕΕ, της

ΟΛΜΕ, των Πανεπιστημίων μας.

Οι δικαιολογίες που θα προβληθούν είναι γνωστές και αστείες: "Πρόκειται

για λίγες εκατοντάδες άτομα που έχουν στηρίξει την πολιτική του

Υπουργείου Παιδείας όταν οι Πληροφορικοί απουσίαζαν και πρέπει να

αποκατασταθούν". Κι όμως, έχουν ήδη αποκατασταθεί καθώς με τον

ψηφισθέντα στις 29 Οκτωβρίου ν. 3194/2003 (άρθρο 1 παρ. 5) έχουν

δικαίωμα συνυπολογισμού της προϋπηρεσίας τους στην Πληροφορική για να

διοριστούν στο φυσιολογικό τους κλάδο. Μια προϋπηρεσία που δεν

αποκτήθηκε εξαιτίας της απροθυμίας των Πληροφορικών να διδάξουν, αλλά

λόγω της πολιτικής του ΥΠΕΠΘ να μας αποκλείει από την εκπαίδευση και να

μας αποθαρρύνει ποικιλοτρόπως από το να διοριστούμε. Οι πληροφορικοί

που απουσίαζαν από τα σχολεία όλα αυτά τα χρόνια, ήταν παρόντες στις

δικαστικές αίθουσες διεκδικώντας και κερδίζοντας τελικά την αναγνώριση

των δικαιωμάτων τους.

Ας σταματήσει ο εμπαιγμός. Έχουμε αποδείξει στην εκπαίδευση και

γενικότερα στην παραγωγική διαδικασία την ποιότητα και τις δυνατότητές

μας. Το πλήθος των υποψηφίων Πληροφορικών για την Β/θμια εκπαίδευση

(ΑΣΕΠ, πίνακες αναπληρωτών) καθώς και η αποφοίτηση χιλιάδων νέων

συναδέλφων ετησίως, διαψεύδουν οποιουσδήποτε ισχυρισμούς για έλλειψη

καθηγητών Πληροφορικής. Η Πολιτεία οφείλει να αξιοποιήσει τις

ικανότητές μας προς όφελος της κοινωνίας και να σταματήσει να

παραβιάζει τα δικαιώματά μας υποκύπτοντας σε υπόγειες ομάδες πίεσης, σε

βάρος της τάξης και της αξιοκρατίας.

Τα γεγονότα και η στάση των κυβερνώντων έχουν προκαλέσει αγανάκτηση στο

σύνολο των 60.000 μελών του κλάδου μας (20.000 πτυχιούχοι και 20.000

φοιτητές ΑΕΙ Πληροφορικής, 5.000 πτυχιούχοι και 15.000 σπουδαστές ΤΕΙ

Πληροφορικής). Εμείς και οι οικογένειές μας ζητούμε να προστατευθούν

επιτέλους οι θεσμοί. Δεν είναι δυνατόν να καταστρέφεται η πληροφορική

παιδεία, να διασύρεται ο επιστημονικός μας κλάδος και να κακοποιείται η

αλήθεια και η δικαιοσύνη. Δεν είναι δυνατόν οι πολιτικοί μας ταγοί να

είναι απλοί θεατές ή, το χειρότερο, να δίνουν άφεση αμαρτιών και ασυλία

στους αυταρχικούς γραφειοκράτες. Ζητούμε από εσάς το αυτονόητο:

 • Να αντιταχθείτε σθεναρά σε οποιαδήποτε προσπάθεια αιφνιδιαστικής ρύθμισης και μεταβολής των παγίων προσόντων μόνιμου διορισμού στους κλάδους της Πληροφορικής που είναι πλέον το βασικό πτυχίο Πληροφορικής και μόνο.
 • Να προτείνετε την συμπερίληψη των τμημάτων Πληροφορικής ΑΕΙ στις καθηγητικές σχολές με κατάλληλη συμπλήρωση της παρ. 2 του άρθρου 8 του Ν.3194/2003, αν και εφόσον συζητηθεί οποιοδήποτε εκπαιδευτικό νομοσχέδιο στο προσεχές διάστημα μέχρι τις εκλογές,.
 • Να προστατεύσετε το κύρος των θεσμών και ιδίως του κοινοβουλίου, καταγγέλλοντας τις μεθοδεύσεις εναντίον του επιστημονικού μας κλάδου και της πληροφορικής παιδείας.


Εκ μέρους του Δ.Σ. της Ένωσης Πληροφορικών Ελλάδας


Ο Πρόεδρος

Νεκτάριος Μουμουτζής


Ο Γενικός Γραμματέας

Γιώργος Ανδρεαδάκης