Η Ένωση Πληροφορικών Ελλάδας (ΕΠΕ) για το Φορητό Μαθητικό Η/Υ

Παρέμβαση της Ένωσης Πληροφορικών Ελλάδας (ΕΠΕ) στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης που έχει προκηρύξει το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών και το Υπ.Ε.Π.Θ. σχετικά με το Σχέδιο Ενσωμάτωσης του φορητού μαθητικού Η/Υ (laptop) στις σχολικές τάξεις.

Το παρόν κείμενο αποτελεί την παρέμβαση της Ένωσης Πληροφορικών Ελλάδας (ΕΠΕ) στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης που έχει προκηρύξει το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών και το Υπ.Ε.Π.Θ. σχετικά με το Σχέδιο Ενσωμάτωσης του φορητού μαθητικού Η/Υ (laptop) στις σχολικές τάξεις.

Το πλήρες κείμενο είναι διαθέσιμο από τις παρακάτω διευθύνσεις: