Κατατέθηκε η αίτηση ακυρώσεως στο Συμβούλιο της Επικρατείας για τις Αναθέσεις

Ο Νομικός Σύμβουλος της Ένωσης κ. Μιχάλης Τσαγκατάκης, σε συνέχεια της απόφασης του ΔΣ της Ένωσης, κατέθεσε την αίτηση ακυρώσεως ενώ ετοιμάζεται και η αίτηση αναστολής της ισχύος της υπουργικής απόφασης περί αναθέσεων με την οποία επιχειρείται να απαξιωθεί η Πληροφορική Παιδεία και οι Πληροφορικοί.

Προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας κατέθεσαν, διά του πληρεξουσίου

δικηγόρου τους Μιχάλη Τσαγκατάκη, η Ένωση Πληροφορικών Ελλάδος, ο

Σύλλογος Πτυχιούχων Επιστήμης Υπολογιστών Πανεπιστημίου Κρήτης και 142

Πληροφορικοί που εργάζονται ως μόνιμοι ή αναπληρωτές/ωρομίσθιοι

καθηγητές Πληροφορικής στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση καθώς και αδιόριστοι

Πληροφορικοί ενταγμένοι στους πίνακες αναπληρωτών. Με την αίτηση αυτή

ζητείται η ακύρωση απόφασης του υπουργού Παιδείας, η οποία εκδόθηκε τον

περασμένο Σεπτέμβριο και αφορά σε αναθέσεις μαθημάτων στους

εκπαιδευτικούς κατά το μέρος που αφαιρούνται μαθήματα Πληροφορικής και

Εφαρμογών Υπολογιστών από τους Πληροφορικούς.Στο δικόγραφο αναπτύσσονται τα επιχειρήματά μας και τεκμηριώνεται ότι με

την συγκεκριμένη υπουργική απόφαση και τη σχετική εγκύκλιο που

ακολούθησε, η διδασκαλία της πληροφορικής αντί να επαφίεται στους

Πληροφορικούς, ανατίθεται σε κλάδους και ειδικότητες εκπαιδευτικών με

άλλο γνωστικό αντικείμενο από εκείνου που όρισε ο νόμος 2009/92 (άρθρο

30) με αποτέλεσμα οι μαθητές των επαγγελματικών λυκείων (ΕΠΑΛ) και

επαγγελματικών σχολών (ΕΠΑΣ) να υφίστανται άνιση μεταχείριση έναντι των

μαθητών γυμνασίων και γενικών λυκείων που διδάσκονται την Πληροφορική

από Πληροφορικούς. Περαιτέρω τεκμηριώνεται ότι με την εν λόγω υπουργική

απόφαση υποβαθμίζεται η ποιότητα της εκπαίδευσης, προσλαμβάνονται για τα

μαθήματα πληροφορικής αναπληρωτές ή ωρομίσθιοι άλλων ειδικοτήτων με

επιβάρυνση του προϋπολογισμού και ότι πλήττονται τα συνταγματικά

δικαιώματα των μαθητών λόγω της υποβάθμισης του επιπέδου διδασκαλίας των

μαθημάτων πληροφορικής.Θα ακολουθήσει και αίτηση αναστολής των ανωτέρω αποφάσεων ώστε να

αποτραπεί η εφαρμογή τους μέχρι την έκδοση απόφασης επί της αιτήσεως

ακυρώσεως, σύμφωνα με τη σχετική απόφαση του ΔΣ της ΕΠΕ.