Μεθοδεύεται η απόλυση πληροφορικών από τις υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας

Προωθείται υπουργική απόφαση για την ανάκληση διορισμού των πρώτων 6 καθηγητών Πληροφορικής. Έντονη η αντίδραση της ΟΛΜΕ. Ανάγκη συσπείρωσης όλων των πληροφορικών.

Παρά τις

προσπάθειες των υπηρεσιών του ΥΠΕΠΘ να κρατήσουν μυστικές τις κινήσεις τους για

την την απόλυση 6 συναδέλφων πληροφορικών που έχουν διοριστεί από το 1998,

τελικά το «μυστικό» διέρρευσε και πλέον οφείλουν να απολογηθούν για τις

καταπληκτικές μεθοδεύσεις τους εδώ και ένα περίπου χρόνο που εκθέτουν την

Κυβέρνηση και το κύρος της Πολιτείας. <o:p />

 

Η υπόθεση

είναι πολύ σοβαρή και δεν αφορά μόνο τους έξι συναδέλφους που αντιμετωπίζουν

άμεσα τον κίνδυνο της απόλυσης αλλά και δεκάδες άλλους που βρίσκονται στην ίδια

κατάσταση με αυτούς και των οποίων η θέση αμφισβητείται ανοικτά καθώς διάφοροι

υπηρεσιακοί παράγοντες εκτοξεύουν απειλές και για τη δική τους απόλυση. <o:p />

 

Η ΟΛΜΕ

έχει ήδη ενεργοποιηθεί και με επείγον έγγραφό της προς

το ΥΠΕΠΘ ζητά να μην τεθεί σε ισχύ καμία απόφαση απόλυσης και να δοθεί

μια άμεση και δίκαιη ρύθμιση ώστε να παύσει κάθε αμφισβήτηση της θέσης των

συναδέλφων ούτε και των υπολοίπων που βρίσκονται στην ίδια κατάσταση με αυτούς.<o:p />

 

Για την

πλήρη κατανόηση του ζητήματος που έχει προκύψει, παραθέτουμε ένα σύντομο ιστορικό

που αφορά τους έξι συναδέλφους:<o:p />

 

Ακολουθεί

μια σύντομη ιστορική αναδρομή των γεγονότων, που σχετίζονται με την υπόθεση μας

στο οποίο καταδεικνύεται ο παραλογισμός των υπηρεσιών του ΥΠΕΠΘ και η πλήρης

έλλειψη διαφάνειας και δικαιοσύνης στην αντιμετώπιση των πτυχιούχων

πληροφορικής.<o:p />

 

<o:p> </o:p>

1992<o:p />

Οι έξι συνάδελφοι εγγράφονται στην επετηρίδα του Κλάδου ΠΕ 19 (Πληροφορικής) ως
απόφοιτοι του Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών της Σχολής Θετικών Επιστημών του
Πανεπιστημίου Κρήτης. Μάλιστα έχει χορηγηθεί στον καθένα από αυτούς επίσημο έγγραφο
της Δ/νσης Β/θμιας Εκπ/σης Ν. Ηρακλείου (με αριθμό πρωτοκόλλου, χαρτοσημασμένο και
υπογεγραμμένο από τον Προϊστάμενο και με την ένδειξη για κάθε νόμιμη χρήση) που
βεβαιώνει «ότι υπέβάλλαν όλα τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για το διορισμό τους ως
καθηγητές Β/θμιας Εκπαίδευσης
.»<o:p />

1996<o:p />

Υποβάλλουν Αιτήσεις Διορισμών αλλά δεν διορίζονται, ενώ τα προηγούμενα χρόνια
(1993, 1994 και 1995) είχαν διοριστεί συνάδελφοί τους που είχαν καταταγεί σε επόμενες
από αυτούς θέσεις στην επετηρίδα. <o:p />

Μετά από έρευνα που γίνεται διαπιστώνεται ότι για πρώτη φορά στους διορισμούς καθηγητών
του κλάδου Πληροφορικής δεν διορίζεται κανείς πτυχιούχος Πληροφορικής, εγγεγραμμένος στην
επετηρίδα, που έχει υποβάλλει αίτηση διορισμού, με το πρόσχημα ότι οι εν λόγω πτυχιούχοι
στερούνται παιδαγωγικής κατάρτισης. Αντίθετα στις θέσεις τους διορίζονται πρόσωπα με
εμπειρικές γνώσεις στην απλή χρήση υπολογιστών που έχουν ενταχθεί στην επετηρίδα του
κλάδου ΠΕ19 σε μεταγενέστερα έτη με ρυθμίσεις μεταβατικού χαρακτήρα οι οποίες ελέγχονται
ως προς τη συνταγματικότητά τους.<o:p />

Προσφεύγουν στην δικαιοσύνη ισχυριζόμενοι ότι κακώς εξαιρέθηκαν από τους διορισμούς,
προσκομίζοντας στοιχεία (Οδηγούς Σπουδών, Καταστάσεις Μαθημάτων, Αναλυτικές Βαθμολογίες,
καθώς και έγγραφα της Συγκλήτου και του Πρυτανικού Συμβουλίου του Παν. Κρήτης) που
αποδεικνύουν με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο ότι κατά τη διάρκεια των ακαδημαϊκών σπουδών
τους λαμβάνουν ακριβώς όμοια παιδαγωγική κατάρτιση με αυτή των αποφοίτων των λοιπών
τμημάτων της Σχολής Θετικών Επιστημών που αναγνωρίζονται ως απόφοιτοι καθηγητικών σχολών.
Το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών αποφαίνεται ότι σύμφωνα με το νόμο είναι απόφοιτοι καθηγητικής
σχολής, και θα έπρεπε να διοριστούν. <o:p />

Μάρτιος 1998<o:p />

Δικαιώνονται με τις υπ? αριθμ. 428/1998 και 429/1998 αποφάσεις του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών
με τις οποίες ακυρώνονται οι διορισμοί των ετών 1996 και 1997 αντίστοιχα διότι κρίνεται ότι το τμήμα
Επιστήμης Υπολογιστών είναι καθηγητική σχολή. <o:p />

Μάιος 1998<o:p />

Το ΥΠΕΠΘ ασκεί έφεση κατά των αποφάσεων 428/1998 και 429/1998, ισχυριζόμενο ότι κακώς
θεωρήθηκαν πτυχιούχοι καθηγητικής σχολής. <o:p />

Αύγουστος 1998<o:p />

Με την 500/1998 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, που έγινε δεκτή από τον
Υπουργό Παιδείας (Δ2/9375/27.8.1998), κρίθηκε ότι απόφοιτοι του τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών
είναι πτυχιούχοι καθηγητικής σχολής. Με βάση αυτή τη γνωμοδότηση διορίζονται αρκετοί μεμονωμένοι
πτυχιούχοι Επιστήμης Υπολογιστών χωρίς να προσφύγουν στα δικαστήρια!
(Δ2/9375/27.8.1998)<o:p />

Οκτώβριος 1998<o:p />

Οι έξι συνάδελφοι καλούνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΕΠΘ να υποβάλλουν νέες δηλώσεις
διορισμού και διορίζονται με τις υπουργικές αποφάσεις (199Γ/21.10.1998,
201Γ/23.10.1998).
Ορκίζονται, αναλαμβάνουν υπηρεσία και υπηρετούν ευδοκίμως μέχρι σήμερα.<o:p />

1999 <o:p />

Εκδίδονται και άλλες υπουργικές αποφάσεις που κρίνουν ότι μεμονωμένοι συνάδελφοί τους είναι
πτυχιούχοι καθηγητικής σχολής και διορίζονται αναδρομικά, χωρίς να προσφύγουν στη Δικαιοσύνη!<o:p />

2000<o:p />

Με άρθρο 6 του Ν2834/2000, που ισχύει μέχρι σήμερα, καταργείται ρητά η απαίτηση πτυχίου
ΠΑ.ΤΕ.Σ./Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε. για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό ή για το διορισμό πτυχιούχων Πληροφορικής
σε θέσεις μόνιμων εκπαιδευτικών είτε για την πρόσληψη σε θέσεις αναπληρωτών η ωρομίσθιων
εκπαιδευτικών σε θέσεις καθηγητών Πληροφορικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.<o:p />

2000-2002<o:p />

Η αλλαγή της πολιτικής του Υπουργείου Παιδείας επιβεβαιώνεται και από το γεγονός ότι αποδέχεται τις
αποφάσεις των Διοικητικών Εφετείων που εκδίδονται από το 2000 και εξής και δεν ασκεί πλέον εφέσεις.
Ειδικότερα ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΑΣΚΗΘΕΙ ΕΦΕΣΕΙΣ για τις παρακάτω αποφάσεις του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών:<o:p />

Αριθμός Απόφασης<o:p />

Πλήθος αιτούντων<o:p />

Υπόθεση<o:p />

443/2000<o:p />

3 αιτούντες<o:p />

διορισμοί του έτους 1998<o:p />

1733/2001<o:p />

25 αιτούντες<o:p />

διορισμοί τους έτους 1999<o:p />

2432/2002<o:p />

15 αιτούντες<o:p />

διορισμοί του έτους 2000<o:p />

2433/2002<o:p />

29 αιτούντες<o:p />

διορισμοί του έτους 2000<o:p />

Με τις παραπάνω τελεσίδικες αποφάσεις έχει κριθεί ότι οι απόφοιτοι του Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών
του Πανεπιστημίου Κρήτης είναι πτυχιούχοι καθηγητικής σχολής και έχουν τα πλήρη προσόντα διορισμού
στον κλάδο καθηγητών Πληροφορικής
.<o:p />

Το Υπουργείο Παιδείας συμμορφώθηκε, όπως όφειλε, με τις παραπάνω τελεσίδικες αποφάσεις και διόρισε
τους δικαιωθέντες πτυχιούχους Πληροφορικής. <o:p />

2001 και εξής<o:p />

Κατά τους διορισμούς που διεξάγονται κατ΄ έτος μέσω ΑΣΕΠ, το ίδιο το ΥΠΕΠΘ αναγνωρίζει ότι όλοι οι
πτυχιούχοι Πληροφορικής που προέρχονται από Σχολές Θετικών Επιστημών, είναι πτυχιούχοι καθηγητικής
σχολής και τους αντιμετωπίζει, κατά τους διορισμούς, με τον ίδιο τρόπο που αντιμετωπίζει και τους λοιπούς
πτυχιούχους καθηγητικών σχολών διορίζοντάς τους κατά προτεραιότητα.<o:p />

2002<o:p />

Με τις αποφάσεις τις 5μελούς συνθέσεως του Γ΄ τμήματος του ΣτΕ 3113/2002 και 3114/2002 κρίνεται ότι η
μη αναγνώριση των πτυχιούχων πληροφορικής κατά τα έτη 1996 και 1997 ως πτυχιούχων καθηγητικής σχολής
είναι αντισυνταγματική, και παραβιάζει την θεμελιώδη αρχή της ισότητας. Ειδικότερα επισημάνθηκε
ότι η διοίκηση όφειλε: <o:p />

«κατά τον καθορισμό των προσόντων διορισμού εκπαιδευτικού προσωπικού να τηρεί τις αρχές της ισότητας
σε περίπτωση δε που διαφοροποιεί, κατ? αρχήν, όμοιες περιπτώσεις πρέπει να προκύπτουν οι λόγοι και τα
κριτήρια που επιβάλλουν τη διαφοροποίηση αυτή.<o:p />

Επειδή, όπως προκύπτει από τις παρατεθείσες διατάξεις του π.δ/τος 118/1995, ο νομοθέτης θέσπισε ως 
πρόσθετο προσόν των υποψηφίων εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ 19 πτυχίο παιδαγωγικών σπουδών, ή
πτυχίο καθηγητικής σχολής χωρίς να εξαιρέσει από την απαίτηση αυτή τους πτυχιούχους τμημάτων
Πληροφορικής ή Επιστήμης των Υπολογιστών των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων. Οι ρυθμίσεις όμως
αυτές, καθό μέρος διαφοροποιούν τους πτυχιούχους πληροφορικής από τους πτυχιούχους των γνωστών
ως «καθηγητικών σχολών», είναι κατά τη γνώμη του τμήματος, αντίθετες προς την συνταγματική αρχή
της ισότητας (άρθρ. 4 παρ. 1 Συντ.), διότι δεν προκύπτουν οι λόγοι και τα κριτήρια που επέβαλαν στο
νομοθέτη τη διαφοροποίηση αυτή. Λόγω όμως της σπουδαιότητας του ζητήματος αυτού η υπόθεση πρέπει
να παραπεμφθεί στην επταμελή σύνθεση του Τμήματος.» (ΣΤΕ 3113/2002)
<o:p />

2003<o:p />

Εκδίδονται οι 3325/2003 και 3326/2003 από την 7μελή σύνθεση του Γ΄ τμήματος του ΣτΕ, με τις οποίες διατυπώνεται η γνώμη ότι: η κρίση ότι τα Τμήματα Πληροφορικής είναι καθηγητικές σχολές είναι «ανέλεκτη από τον ακυρωτικό δικαστή» και για το λόγω αυτό εξαφανίζονται οι αποφάσεις 428/1998 και 429/1998, όχι για ουσιαστικό αλλά για τυπικό λόγο. Επί της ουσίας είχε ήδη αποφανθεί το δικαστήριο (ΣΤΕ 3113/2002 και 3114/2002 ) κρίνοντας το μη διορισμό τους παράνομο και αντισυνταγματικό. <o:p />

Κατά τη γνώμη των δικαστών της 7μελούς σύνθεσης το ζήτημα δεν είναι νομικό αλλά επιστημονικό και δεν είναι αρμόδια τα δικαστήρια αλλά το ίδιο το Υπουργείο Παιδείας να κρίνει αν είμαστε καθηγητική σχολή ή όχι.<o:p />

Όμως, και σε αυτή την περίπτωση το πλέον αρμόδιο όργανο, η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Κρήτης, έχει βεβαιώσει, στην υπ? αριθμό 83/14-4-1995 συνεδρίασή της, ότι κατά τη διάρκεια των ακαδημαϊκών σπουδών τους, οι πτυχιούχοι του Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κρήτης λαμβάνουν ακριβώς όμοια παιδαγωγική κατάρτιση με αυτή των αποφοίτων των λοιπών τμημάτων της Σχολής Θετικών Επιστημών που αναγνωρίζονται ως απόφοιτοι καθηγητικών σχολών. Το ίδιο συμπέρασμα προκύπτει και από την κατά αντιπαραβολή μελέτη των οδηγών σπουδών του Τμήματος με εκείνους των λοιπών καθηγητικών σχολών.<o:p />

2005<o:p />

Οι υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας βασιζόμενες στις αποφάσεις 3325/2003 και 3326/2003 της 7μελούς συνθέσεως του Γ΄ τμήματος του ΣτΕ, παίρνουν μια πρωτοφανή πρωτοβουλία: να προωθήσουν την απόλυση εν ενεργεία καθηγητών. Η σχετική Υπουργική Απόφαση βρίσκεται προς υπογραφή στο γραφείο της Υπουργού κ. Γιαννάκου.<o:p />

 

<o:p> </o:p>

 

 

 

Από την παραπάνω σύντομη ιστορική αναδρομή προκύπτουν τα

εξής:<o:p />

  • Κατά τις σπουδές τους, οι απειλούμενοι σήμερα με απόλυση συνάδελφοι, στο Πανεπιστήμιο Κρήτης στη Σχολή Θετικών Επιστημών παρακολούθησαν από κοινού δίπλα-δίπλα, στο ίδιο αμφιθέατρο, τα ίδια παιδαγωγικά μαθήματα και εξετάστηκαν επίσης μαζί, με τους ίδιους ακριβώς όρους, με τους συναδέλφους τους φυσικούς, μαθηματικούς, χημικούς και βιολόγους, οι οποίοι θεωρούνται απόφοιτοι καθηγητικών σχολών!<o:p />
  • Από το Ν2834/2000 έχει σε μεγάλο βαθμό αρθεί η αδικία σε βάρος των πτυχιούχων Πληροφορικής και όλοι πλέον μπορούν να διορίζονται χωρίς το πτυχίο της ΠΑΤΕΣ-ΣΕΛΕΤΕ και χωρίς να αναγκάζονται να προσφεύγουν στη δικαιοσύνη.<o:p />
  • Όλοι όσοι προσέφυγαν στην δικαιοσύνη και δικαιώθηκαν από το 1999 και εξής είναι διορισμένοι και δεν απειλείται η θέση τους αφού το ΥΠΕΠΘ από το 1999 και μετά, αναθεωρώντας τη στάση του, έπαψε να ασκεί εφέσεις. Επιπλέον, το ΥΠΕΠΘ από το 2001 αναγνώριζε σε όλους τους πληροφορικούς που προέρχονται από Σχολές Θετικών Επιστημών την ιδιότητα του πτυχιούχου καθηγητικής σχολής κατά την διενέργεια των διορισμών από τους πίνακες επιτυχόντων του ΑΣΕΠ.<o:p />
  • Πολλοί συνάδελφοι που έπονταν από αυτούς στην επετηρίδα έχουν διοριστεί σε μεταγενέστερα από μας έτη όπου το Υπουργείο Παιδείας διόριζε χιλιάδες καθηγητές πληροφορικής κάθε χρόνο.<o:p />
  • Αρκετοί άλλοι συνάδελφοι διορίστηκαν και μάλιστα αναδρομικά με την συνδρομή της Υπηρεσίας που υπέβαλε ειδικά ερωτήματα στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους αν θα πρέπει να τους διορίσει ως πτυχιούχους καθηγητικής σχολής και η απάντηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους ήταν πάντα καταφατική. Γιατί οι υπηρεσιακοί παράγοντες δεν υπέβαλαν αντίστοιχα ερωτήματα για τους έξι υπό απόλυση συναδέλφους; Αντιθέτως, φρόντισαν με ιδιαίτερη σπουδή και μυστικότητα να μεθοδεύσουν την απόλυση τους!<o:p />

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μένουν

λοιπόν αυτοί, που η επιλογή τους να προσφύγουν στην δικαιοσύνη, αντί να

συμβιβαστούν με την άδικη και παράνομη πρακτική

των ετών 1996-1998 των υπηρεσιών του ΥΠΕΠΘ οδήγησε στην δικαίωση ενός

ολόκληρου κλάδου, να απειλούνται με απόλυση, το έτος 2005, ύστερα από 7 έτη

ευδόκιμης υπηρεσίας και έχοντας μονιμοποιηθεί και εξελιχθεί μέχρι το Α βαθμό. <o:p />

 

<o:p> </o:p>

 

<o:p> </o:p>

 

Το

μέγεθος του παραλογισμού πιστοποιείται περαιτέρω από το γεγονός ότι ουδεμία

μέριμνα έλαβαν οι υπηρεσιακοί παράγοντες του ΥΠΕΠΘ για να ερευνήσουν κατά πόσο

η ενδεχόμενη απόλυσή τους βλάπτει την υπηρεσία ή κατά πόσο έχουν τα αυξημένα

προσόντα που υποτίθεται ότι δεν έχουν ! Τα γεγονότα είναι αμείλικτα:<o:p />

  • Οι απειλούμενοι με απόλυση συνάδελφοι έχουν συμβάλει ενεργά στη Διοίκηση των Σχολείων τους (ως Υποδιευθυντές ή Υπεύθυνοι Εργαστηρίων) συμμετέχοντας και σε πρωτοποριακές Δράσεις προώθησης εναλλακτικών τρόπων μάθησης με κεντρικό άξονα την ανάπτυξη έργων μαθητών που συντονίζουν ως Συντονιστές-καθοδηγητές (όπως τα προγράμματα ΔΑΙΔΑΛΟΣ και ΤΕΧΝΟΜΑΘΕΙΑ)<o:p />
  • Οι απειλούμενοι με απόλυση συνάδελφοι διαθέτουν, εκτός από το βασικό πτυχίο Πληροφορικής, επιπλέον παιδαγωγικές σπουδές (πτυχία ΠΑΤΕΣ/ΣΕΛΕΤΕ), μεταπτυχιακά πτυχία στην Πληροφορική, ενώ συμμετέχουν στα ΠΕΚ επιμορφώνοντας τους νεοδιόριστους συναδέλφους μας!<o:p />

 

 

 

Προειδοποιούμε

την πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΠΘ ότι τυχόν νομιμοποίηση εκ μέρους της των

μεθοδεύσεων που έχουν γίνει με την υπογραφή της Υπουργικής Απόφασης απόλυσης

των συναδέλφων θα ξεσηκώσει τη δικαιολογημένη αντίδραση όλου του κλάδου των

πληροφορικών και συνολικά των εκπαιδευτικών.<o:p />

 

Καλούμε

όλα τα μέλη της ΕΠΕ και τα τοπικά παραρτήματα της ΕΠΕ να ξεκινήσουν εκστρατεία

ενημέρωσης της εκπαιδευτικής κοινότητας και των τοπικών ΕΛΜΕ επιδιώκοντας την

έκδοση ψηφισμάτων αντίστοιχων με το κείμενο που εξέδωσε το ΔΣ της ΟΛΜΕ προκειμένου

να ασκηθεί η μέγιστη δυνατή πίεση προς την πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΠΘ και να

αποφευχθούν δυσμενείς εξελίξεις.<o:p />