Νόμος για τις Τηλεπικοινωνίες: η αμηχανία της Πολιτείας στην αξιοποίηση των Πληροφορικών

Μια ανασκόπηση του περιεχομένου του νέου νόμου για την απελευθέρωση των τηλεπικοινωνιών που ψηφίστηκε στη Βουλή το Νοέμβριο του 2000. Κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας του, η Ένωση Πληροφορικών σε συνεργασία και με άλλους φορείς προσπάθησε να βελτιώσει τις διατάξεις που αφορούν τα επαγγελματικά δικαιώματα των πληροφορικών.

Το νομοσχέδιο συζητήθηκε στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων την Τρίτη 7 Νοεμβρίου ενώ η συζήτηση και ψήφισή του στην Ολομέλεια του Κοινοβουλίου πραγματοποιήθηκε το τριήμερο 14-16 Νοεμβρίου.

Πριν και κατά τη διάρκεια των συζητήσεων υπήρξαν επαφές της Ένωσης Πληροφορικών με κοινοβουλευτικούς και κυβερνητικούς παράγοντες με στόχο την προώθηση τροπολογιών για την αναγνώριση του κλάδου των Πληροφορικών.

Τελικά οι προτάσεις μας δεν ενσωματώθηκαν στο τελικό κείμενο. Επιπλέον, απαλείφθηκαν οι ρυθμίσεις με τις οποίες δημιουργούνταν νέοι κλάδοι Μηχανικών.

Η θέση μας

Η πολιτεία, δυστυχώς δεν έχει μελετήσει διεξοδικά το θέμα των επαγγελματικών δικαιωμάτων των Πληροφορικών. Διατηρεί την παρωχημένη άποψη περί Μηχανικών που είναι ειδικοί στο υλικό και Επιστημόνων που είναι ειδικοί στο λογισμικό.

Η αμηχανία της πολιτείας πηγάζει από την έλλειψη επιστημονικής έρευνας, άγνοιας των κανόνων που θέτει η ίδια η αγορά και τέλος, από την αποσπασματική και βιαστική εφαρμογή των οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η πολιτεία έδειξε ότι και πάλι δεν είναι έτοιμη να νομοθετήσει. Η απάντησή της στις παρεμβάσεις των Πληροφορικών ήταν η απόσυρση μιας διάταξης που κανένας δεν της ζήτησε να αλλάξει! Φάνηκε έτσι ότι η προετοιμασία ήταν ανεπαρκής.

Το ζητούμενο, με βάση τις Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι η ποιότητα και αρτιότητα των Έργων Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών. Αυτό δεν μπορεί να συμβεί εάν επικρατήσει η άποψη ότι η Πληροφορική δεν απαιτεί επιστημονική εκπαίδευση. Μια άποψη που συστηματικά καλλιεργείται από εκείνους που χωρίς να έχουν την απαιτούμενη επιστημονική επάρκεια επιζητούν από την Πληροφορική εύκολο κέρδος!

Πιστεύουμε ότι οι Πληροφορικοί, ενωμένοι, μπορούν να αναδείξουν την Πληροφορική και να βοηθήσουν έτσι όλους τους πολίτες και τη χώρα να αξιοποιήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το ανθρώπινο δυναμικό και τις ευκαιρίες ανάπτυξης που δημιουργούνται.

Πιστεύουμε ακόμη ότι οι θέσεις μας θα πρέπει να είναι καθαρές και σταθερές. Μόνη αρχή στην οποία μπορούμε να στηριχτούμε είναι ότι στις οργανωμένες κοινωνίες η εκπαίδευση πρέπει να έχει αντίκρισμα και είναι η μόνη αξιοκρατική διαδικασία που τεκμηριώνει αδιάσειστα ειδικές γνώσεις.

Οι κρίσιμες διατάξεις του νομοσχεδίου...

Οι ρυθμίσεις που είχαν επισημανθεί ως σημαντικές ήταν:

 • Η παράγραφος 3 του άρθρου 4 (Στελέχωση της ΕΕΤΤ).

 • Η παράγραφος 6 του άρθρου 13 (πρόβλεψη για έκδοση Υπουργικής απόφασης που θα καθορίσει τις προϋποθέσεις για την αναγνώριση τηλεπικοινωνιακών φορέων).

 • Η παρ. 11 του άρθρου 13 (πρόβλεψη για την έκδοση Προεδρικού Διατάγματος που θα ρυθμίζει θέματα κατάρτισης και εκτέλεσης των συμβάσεων εκτέλεσης δημοσίων έργων, μελετών και παροχής δημόσιων υπηρεσιών).

 • Η παρ. 12 του άρθρου 13 (πρόβλεψη για την έκδοση Προεδρικού Διατάγματος για τον καθορισμό προδιαγραφών για τη μελέτη, κατασκευή, συντήρηση και επίβλεψη εγκαταστάσεων τηλεπικοινωνιών και πληροφορικής).

 • Η παρ. 10 του άρθρου 13 (τροποποίηση του Ν. 6422/1934 ώστε να δημιουργηθούν στο ΤΕΕ νέοι επαγγελματικοί κλάδοι.)

  Οι προτάσεις της ΕΠΕ!

  Από τις ρυθμίσεις του νομοσχεδίου ήταν σαφές ότι μπαίνουμε σε μια διαδικασία καθορισμού επαγγελματικών δικαιωμάτων στην Πληροφορική και τις Τηλεπικοινωνίες. Όμως, η διαδικασία αυτή συνάντησε σοβαρές δυσκολίες εφόσον μια μεγάλη ομάδα Πληροφορικών (απόφοιτοι μη Πολυτεχνικών Σχολών) παρέμενε χωρίς αναγνώριση. Και το χειρότερο είναι η εμφανής προσπάθεια κλάδων Μηχανικών μη Πληροφορικών, που δεν έχουν σχέση με το αντικείμενο ή κι αν έχουν δεν έχει επιστημονικό βάθος, να συμπεριληφθούν στις σχετικές ρυθμίσεις.

  Η ΕΠΕ, μετά από μελέτη των προτάσεων και των οδηγιών της ΕΕ, διαμόρφωσε ένα Υπόμνημα με συγκεκριμένες τροπολογίες για να ενσωματωθούν στον τελικό νόμο. Οι βασικοί άξονες των προτάσεών μας ήταν τρεις:

 • Αναγνώριση του επαγγέλματος του Πληροφορικού ώστε να εξασφαλισθεί η επιστημονική και όχι κερδοσκοπική αντιμετώπιση των έργων Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών.

 • Ενιαία αντιμετώπιση όλων των Πληροφορικών αφού η τεχνολογική σύγκλιση έχει ακυρώσει στην πράξη τη διάκριση μεταξύ επιστημόνων και μηχανικών της Πληροφορικής.

 • Αξιοποίηση των Πληροφορικών στην πράξη ώστε με τη συμμετοχή των Πληροφορικών να εξασφαλισθεί η επιστημονική υπόσταση σε δραστηριότητες σχετικές με την Πληροφορικής και τις Τηλεπικοινωνίες.

  Στη συνέχεια, σε συνεργασία με Τμήματα Πληροφορικής έγιναν επαφές με κυβερνητικούς και κοινοβουλευτικούς παράγοντες με στόχο την προώθηση των τροπολογιών, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται το δικαίωμα των συναδέλφων Πληροφορικών Μηχανικών να έχουν τους δικούς τους κλάδους στα πλαίσια του ΤΕΕ. Για το λόγο αυτό, οι προτάσεις μας δεν περιελάμβαναν καμία τροποποίηση της παρ. 10 του άρθρου 13.

  Η συνέχεια

  Με τη ψήφιση του τηλεπικοινωνιακού νόμου ολοκληρώνεται η πρώτη φάση των παρεμβάσεών μας για την αναγνώριση του επαγγέλματος του Πληροφορικού. Στη νέα περίοδο που ξεκινά, έχουμε μπροστά μας τα προεδρικά διατάγματα που θα καθορίσουν τις λεπτομέρειες για τα έργα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών. Επιπλέον, απαιτείται η νομοθετική αναγνώριση του κλάδου των Πληροφορικών.

  Απαιτείται, λοιπόν, η διεξαγωγή ημερίδας στην οποία θα επισημοποιηθούν οι θέσεις των φορέων της Πληροφορικής και θα καθορισθούν οι άξονες των αιτημάτων μας.

  Οι θέσεις αυτές πρέπει να μελετηθούν προσεκτικά και να πάρουν τη μορφή συγκεκριμένων προτάσεων με επιστημονική τεκμηρίωση.

  Στη συνέχεια, οι προτάσεις αυτές θα γνωστοποιηθούν στους αρμόδιους φορείς και θα προωθηθούν ώστε να ενσωματωθούν σε επόμενη νομοθετική ρύθμιση.

  Ανασκόπηση Γεγονότων

  Στη συνέχεια παρουσιάζονται οι κινήσεις που έγιναν και πώς διαμορφώθηκε τελικά ο νόμος που ψήφισε το Κοινοβούλιο.

 • 3 Νοεμβρίου: Συνάντηση με παράγοντες του Υπουργείου Μεταφορών

  Η συνάντηση κατέληξε με την αμοιβαία υπόσχεση να συνεχιστούν οι επαφές ενόψει και της σύνταξης των προεδρικών διαταγμάτων.

 • 6 Νοεμβρίου: Συνάντηση με το Βουλευτή Καρδίτσας κ. Σαλαγιάννη, εισηγητή του νομοσχεδίου

  Δεν υπήρξαν δεσμεύσεις αφού, όπως δήλωσε ο βουλευτής, θέματα που άπτονται επαγγελματικών δικαιωμάτων πρέπει να είναι αντικείμενο διεξοδικής συζήτησης.

 • 7 Νοεμβρίου: Συζήτηση του νομοσχεδίου στην επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής

  Εγκρίθηκε η υποβολή του νομοσχεδίου για συζήτηση και ψήφιση στην ολομέλεια.

 • 9 Νοεμβρίου: Ενημέρωση στη Θεσσαλονίκη

  Ενημερώθηκαν οι πρόεδροι των Τμημάτων Πληροφορικής του Αριστοτελείου και του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

 • 14 Νοεμβρίου: Συνάντηση επιτροπής μελών της ΕΠΕ και φοιτητών με τον βουλευτή Εύβοιας κ. Δ. Πιπεργιά. Έναρξη της συζήτησης στη Βουλή. Ο κ. Πιπεργιάς προωθεί με τη μορφή προσθήκης στο νομοσχέδιο την πρόταση της ΕΠΕ.

 • 15 Νοεμβρίου: Συνάντηση επιτροπής μελών της ΕΠΕ και φοιτητών με τον εισηγητή του ΚΚΕ κ. Σκοπελίτη

 • 16 Νοέμβριου: Συγκέντρωση 300 φοιτητών έξω από τη Βουλή. Ψήφιση του Νομοσχεδίου. Ο Σύλλογος φοιτητών της Πληροφορικής Αθήνας δίνει το ρυθμό πραγματοποιώντας μια μεγάλη συγκέντρωση. "Αυτό το νομοσχέδιο είναι της ντροπής Όχι στην υποβάθμιση της Πληροφορικής".

 •