Παρέμβαση ΕΠΕ για τα Επαγγελματικά Δικαιώματα των Πληροφορικών

Παρατηρήσεις της Ένωσης Πληροφορικών Ελλάδας αναφορικά με το Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος σχετικά με την επαγγελματική κατοχύρωση των διπλωματούχων και πτυχιούχων πανεπιστημιακής εκπαίδευσης στα αντικείμενα πληροφορικής και επικοινωνιών

Αθήνα, 31/3/2008

Προς: κο.

Ε. Στυλιανίδη, Υπουργό Εθνικής Παιδείας

και Θρησκευμάτων

Κοιν: κ.

Σ. Ταλιαδούρο, Υφυπουργό

κ. Δ. Πλατή, Γενικό

Γραμματέα

Καθ. Α. Κυριαζή, Ειδικό

Γραμματέα

Καθ. Χ. Μασσαλά, Πρόεδρο

του ΣΑΠΕ

ΘΕΜΑ:

Σχέδιο

Προεδρικού Διατάγματος σχετικά με την

επαγγελματική κατοχύρωση των διπλωματούχων

και

πτυχιούχων

πανεπιστημιακής εκπαίδευσης στα

αντικείμενα πληροφορικής και επικοινωνιών

ΣΥΝ.:

Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος από ΕΠΕΑξιότιμε κ. Υπουργέ,

Σας διαβιβάζουμε

συνημμένα τις παρατηρήσεις της Ένωσης

Πληροφορικών Ελλάδας αναφορικά με το

Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος σχετικά

με την επαγγελματική κατοχύρωση των

διπλωματούχων και πτυχιούχων

πανεπιστημιακής εκπαίδευσης στα

αντικείμενα πληροφορικής και επικοινωνιών,

το οποίο πρόκειται να συζητηθεί στην

προσεχή συνεδρίαση του ΣΑΠΕ, την ερχόμενη

Πέμπτη 3/4/2008.

Κρίνουμε ότι το

προτεινόμενο σχέδιο είναι σαφώς

βελτιωμένο, σε σύγκριση με σχέδια που

είχαν δημοσιοποιηθεί τον Ιούλιο του

2007 και για τα οποία η ΕΠΕ έχει εκφράσει

τις απόψεις της (βλ.

(http://www.epe.org.gr/showarticle.jsp?articleid=299).

Οι αντιρρήσεις της

ΕΠΕ παραμένουν ως τα παρακάτω σημεία:

  1. το προτεινόμενο σχέδιο συνεχίζει να συμπεριλαμβάνει στον κλάδο Πληροφορικής και Επικοινωνιών τους αποφοίτους των Τμημάτων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, καθώς και τους αποφοίτους της Ενεργειακής κατεύθυνσης των Τμημάτων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών. Με τον τρόπο αυτό επιχειρείται να δημιουργηθεί η «υπερειδικότητα» των Ηλεκτρολόγων Μηχανικών οι οποίοι έχουν ταυτόχρονα τα δικαιώματα τόσο των ηλεκτρολόγων όσο και των πληροφορικών, θεωρώντας την πληροφορική ως υποτομέα της ηλεκτρολογίας!

  2. το προτεινόμενο σχέδιο διαφοροποιεί τους επιστημονικούς τομείς που παρατίθενται στα άρθρα 1 και 2, χωρίς να προσδιορίζει κάποιο λόγο για τη διαφοροποίηση αυτή. Για το λόγο αυτό, στο κείμενο που σας επισυνάπτουμε έχει γίνει διόρθωση και εξορθολογισμός των επιστημονικών τομέων μεταξύ των άρθρων 1 και 2. Επισημαίνουμε ότι ο αναλυτικός προσδιορισμός του αντικειμένου των επιστημονικών τομέων πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο περαιτέρω ανάλυσης, στην οποία η Ένωσή μας είναι διατεθειμένη να συμβάλει (βλ. Μελέτη επισκόπησης της Πληροφορικής (διαθέσιμο στη διεύθυνση http://www.epe.org.gr/meleth/)

  3. Επιπρόσθετα, η ύπαρξη της φράσης «τη Μελέτη, τη Σχεδίαση, την Ανάλυση, την Κατασκευή, την Επίβλεψη Κατασκευής και Λειτουργίας, την Αξιολόγηση, τη Συντήρηση, τη Διενέργεια Πραγματογνωμοσύνης και την Πιστοποίηση Τήρησης Προτύπων στις Εγκαταστάσεις τους και στις πάσης Φύσεως Εφαρμογές τους» στο άρθρο 1, ενώ αυτή επαναλαμβάνεται αυτούσια στο άρθρο 3, παρ. γ., χωρίς ταυτόχρονα να περιλαμβάνεται στο άρθρο 2, δημιουργεί την εντύπωση ότι περιορίζονται τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων των τμημάτων που αναφέρονται στο άρθρο 1 μόνο σε αυτά, και όχι στα υπόλοιπα που αναφέρονται στο άρθρο 3. Για το λόγο αυτό, προτείνουμε την ομογενοποίηση της διατύπωσης των άρθρων 1 και 2.

Επισυνάπτουμε τις

συγκεκριμένες αλλαγές που ζητούμε να

γίνουν στο προταθέν σχέδιο, περιλαμβανομένης

και βελτίωσης του τίτλου του διατάγματος,

έτσι ώστε να ανταποκρίνεται στο πραγματικό

του περιεχόμενο.

Αξιότιμε κ. Υπουργέ,

Η ανάπτυξη της

Πληροφορικής στη χώρα μας και η ισότιμη

συμμετοχή της στην Κοινωνία της

Πληροφορίας και της Γνώσης που

διαμορφώνεται παγκοσμίως, απαιτεί νέες

προσεγγίσεις που υπερβαίνουν τα

αποτυχημένα επαγγελματικά πρότυπα,

καθώς και τις αποσπασματικές και

πρόχειρες προσεγγίσεις του παρελθόντος,

και θέτουν σε πρώτη προτεραιότητα τις

ανάγκες της κοινωνίας και της οικονομίας.

 

Αναμένουμε από την

Πολιτεία να προχωρήσει άμεσα στην ίδρυση

ενός ενιαίου Εθνικού Επιμελητηρίου

Επικοινωνιών και Πληροφορικής αξιοποιώντας

το επιστημονικό δυναμικό του κλάδου

για την ανάπτυξη της χώρας.

Η σύσταση του Εθνικού Επιμελητηρίου

Επικοινωνιών και Πληροφορικής αποτελεί

τη μοναδική διέξοδο ως εργαλείο

διασφάλισης της ποιότητας των εκτελούμενων

έργων και των παρεχόμενων υπηρεσιών. Ο

κλάδος της Πληροφορικής & Επικοινωνιών

έχει πλέον το εύρος, το μέγεθος και τη

σημασία που απαιτούνται ώστε να έχει

αυτόνομη επιμελητηριακή υπόσταση.


Με ιδιαίτερη τιμή,

Τα Μέλη του ΔΣ της

Ένωσης Πληροφορικών Ελλάδας


 

 

Ο Πρόεδρος

Δημήτρης Τσίγγος

proedros<στο>epe.org.gr

Ο Αντιπρόεδρος

Δημήτρης Κυριακός

antiproedros<στο>epe.org.gr


Ο Γενικός Γραμματέας

Φώτης Λιοτόπουλος

gen_grammateas<στο>epe.org.gr


Ο Ταμίας

Θωμάς Μαυροφίδης

tamias<στο>epe.org.gr

Ο Ειδικός Γραμματέας

Άλκης Σερβετάς

eid_grammateas<στο>epe.org.gr