ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ 400 ΩΡΩΝ ΑΠΟ ΑΕΙ

Η ΕΠΕ και το παράρτημα Ηπείρου στα πλαίσια αυτά πήρε έγκαιρα θέση σε ό,τι αφορά τη διοργάνωση σεμιναρίων "400 ωρών-πληροφορικής" από ΑΕΙ -ΤΕΙ καθώς και διάφορους επιστημονικούς φορείς και ενώσεις, διατυπώνοντας δημόσια και γνωστοποιώντας στο ΥΠΕΠΘ τις θέσεις της σύμφωνα με τις οποίες τα σεμινάρια αυτά.

Στην προσπάθεια συνέχισης της επικοινωνίας με την ακαδημαϊκή κοινότητα η Ένωση Πληροφορικής Ελλάδας (ΕΠΕ: Πανελλήνιο επιστημονικό σωματείο και συλλογικό όργανο των Διπλωματούχων και Πτυχιούχων Τμημάτων Πληροφορικής Ελληνικών ή ισοτίμων ΑΕΙ) αποστέλλει ενημέρωση για τις θέσεις και επιδιώξεις της όσον αφορά την ανάπτυξη της πληροφορικής και την πληροφορική παιδεία στην Ελλάδα.

 

Στα πλαίσια της εποχής της "Κοινωνίας της Πληροφορίας" βιώνουμε δυναμικές αλλαγές τόσο στο οικονομικό περιβάλλον όσο και τις κοινωνικές δομές και ανάγκες, αλλαγές που απορρέουν από τις ταχύτατες εξελίξεις στο χώρο των νέων τεχνολογιών και επικοινωνιών. Η σύγχρονη επιστημονικο-τεχνική πρόοδος είναι συνυφασμένη με την εμφάνιση των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και τη ραγδαία ανάπτυξη και ευρεία εφαρμογή της Επιστήμης της Πληροφορικής.

 

Στη χώρα μας τη μετάδοση της πληροφορικής παιδείας υπηρετούν πρωτίστως τα ΑΕΙ Πληροφορικής που ιδρύθηκαν στις αρχές της δεκαετίας του `80 με πρώτο το Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής του Πολυτεχνείου της Πάτρας το 1983. Τη σκυτάλη πήραν τα Τμήματα της Επιστήμης Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κρήτης (1985) και το Τμήμα Πληροφορικής της ΑΣΟΕΕ (1987) και αργότερα το Τμήμα Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (1990). Ακολούθησε πληθώρα νέων τμημάτων πληροφορικής στα Ελληνικά ΑΕΙ. Η κύρια συνεισφορά των Τμημάτων αυτών παραμένει η στελέχωση του παραγωγικού δυναμικού της χώρας με τον απαραίτητο αριθμό επιστημόνων-επαγγελματιών, ικανών να αντεπεξέλθουν στις προκλήσεις της σύγχρονης ανταγωνιστικής εποχής στον διεθνή στίβο. Οι επιστήμονες, απόφοιτοι των πιο πάνω τμημάτων καλούνται να αξιοποιήσουν τα εφόδια της επιστήμης που σπούδασαν και να την υπηρετήσουν πρωταγωνιστώντας στη σχεδίαση, επεξεργασία και υλοποίηση μιας Εθνικής Πολιτικής με συγκεκριμένους στρατηγικούς στόχους:

  • Tον πληροφορικό "αλφαβητισμό" της χώρας. Κάθε πολίτης, για να συμμετέχει ενεργά στο κοινωνικό γίγνεσθαι, για να προασπίζει το αναφαίρετο δικαίωμά του στην εργασία πρέπει να έχει γνώση και πρόσβαση στη χρήση των πληροφορικών αγαθών.
  • Τον πληροφορικό εκσυγχρονισμό. Όλοι πρέπει να αξιοποιήσουν την πληροφορική για να γίνουν αποδοτικότεροι: το κράτος, οι οργανισμοί, οι επιχειρήσεις, οι επαγγελματίες και γενικά κάθε παραγωγικός συντελεστής. Τα οφέλη της προσπάθειας πρέπει να γίνουν κτήμα όλης της κοινωνίας (με τη μείωση ωρών εργασίας, με την αποδοτικότερη λειτουργία δημοσίων υπηρεσιών, με την εξάλειψη στεγανών στην πληροφόρηση, με την σταδιακή κατάργηση του κρατικού συγκεντρωτισμού)
  • Την πληροφορική παραγωγή. Η χώρα μας πρέπει να διαθέτει τις προϋποθέσεις και το επιστημονικό προσωπικό για να αναπτύξει πρωτοποριακές παραγωγικές και ερευνητικές δραστηριότητες στο χώρο της πληροφορικής. Απαιτείται οργανωμένη δράση με κριτήρια συνέργιας και περιφερειακής ανάπτυξης. Οι ευρωπαϊκές πολιτικές και πόροι πρέπει να αξιοποιηθούν σε αυτήν την προοπτική.

Η αναγκαιότητα των παραπάνω γίνεται εντονότερη από την απροθυμία της πολιτείας να παρέμβει αποτελεσματικά στη θέσπιση κανόνων και ξεκάθαρων ρόλων όσο αφορά την ανάπτυξη της πληροφορικής στη χώρα μας. Αποτέλεσμα της κατάστασης αυτής είναι η απώλεια ή η ελλιπής απορρόφηση πολύτιμων πόρων από την Ευρωπαϊκή Ένωση, οι συνεχείς καθυστερήσεις έργων πληροφορικής στο Δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, οι αναθεωρήσεις πολιτικής και η έλλειψη στρατηγικού σχεδιασμού για τον κλάδο.

 

Η κατάσταση αυτή κορυφώνεται στην πληροφορική-εκπαίδευση με σαφέστατα αρνητικά αποτελέσματα στην ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης. Η υπαγωγή της πληροφορικής- εκπαίδευσης σε άλλα επιστημονικά πεδία υποθηκεύει τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα την προοπτική ανάπτυξης της Ελληνικής Οικονομίας. Ο θεμελιώδης ρόλος της εκπαίδευσης στη δομή της κοινωνίας μας αναιρείται με τη χρησιμοποίηση της πληροφορικής-εκπαίδευσης ως μέσο αντιμετώπισης της ανεργίας επιστημόνων διαφόρων άλλων κλάδων. Επιπρόσθετα, η πρακτική αυτή οδηγεί στην ανεργία και την υποαπασχόληση χιλιάδες πτυχιούχους αποφοίτους τμημάτων πληροφορικής της χώρας μας. Το φαινόμενο αυτό εντείνεται από τη δεδομένη μείωση των θέσεων εργασίας των πληροφορικών στον ιδιωτικό τομέα.

 

Η ΕΠΕ και το παράρτημα Ηπείρου στα πλαίσια αυτά πήρε έγκαιρα θέση σε ό,τι αφορά τη διοργάνωση σεμιναρίων "400 ωρών-πληροφορικής" από ΑΕΙ -ΤΕΙ καθώς και διάφορους επιστημονικούς φορείς και ενώσεις, διατυπώνοντας δημόσια και γνωστοποιώντας στο ΥΠΕΠΘ τις θέσεις της σύμφωνα με τις οποίες τα σεμινάρια αυτά:

  • Σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να εξομοιώνονται με τίτλους σπουδών 4ετούς ή 5ετούς φοίτησης σε ΑΕΙ-ΤΕΙ ανεξάρτητα του φορέα υλοποίησης των.
  • Σε καμία περίπτωση δεν στοιχειοθετούν προσόν απόκτησης επαγγελματικών δικαιωμάτων στην πληροφορική - εκπαίδευση.
  • Δίνουν συγκεκριμένες πρόσθετες δεξιότητες στους συμμετέχοντες στα πλαίσια χρήσης και αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών στο δικό τους επιστημονικό επίπεδο.

Στα πλαίσια των θέσεων αυτών με έκπληξη και λύπη πληροφορηθήκαμε ότι πρόσφατα χρησιμοποιήθηκαν βεβαιώσεις επιτυχούς παρακολούθησης σεμιναρίου 400 ωρών που παρασχέθηκαν από το Εργαστήριο Εικονικής Πραγματικότητας του Παιδαγωγικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και την Ελληνική Επιστημονική Ένωση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση ως προσόν διορισμού των συμμετεχόντων σε θέσεις καθηγητών πληροφορικής.

 

Σε επικοινωνία της ΕΠΕ- Παράρτημα Ηπείρου με τον Διευθυντή του εργαστηρίου πήραμε τις ακόλουθες διαβεβαιώσεις:

  1. οι συμμετέχοντες στην επιμόρφωση ενημερώθηκαν ότι το σεμινάριο δεν θα τους παρείχε προσόντα διορισμού τους ως καθηγητών πληροφορικής στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
  2. δεν υπήρξε οικονομική επιβάρυνση από μέρους των εκπαιδευομένων προς το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων για τη συμμετοχή τους στο σεμινάριο.
  3. Η συμμετοχή του εργαστηρίου αφορούσε την παροχή υλικοτεχνικής υποδομής για τις ανάγκες του σεμιναρίου.

Επειδή η διοργάνωση σεμιναρίων πληροφορικής από διαφόρους φορείς, στην κατεύθυνση της υποκατάστασης τίτλων Πανεπιστημιακών σπουδών τείνει να λάβει μορφή χιονοστιβάδας καλούμε το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων να προασπίσει την επιστημονική, παιδαγωγική και ερευνητική εγκυρότητά του αρνούμενο να συμμετάσχει στην υποβάθμιση των πτυχίων των οποίων παρέχει.

 

Ελπίζουμε η παραπάνω μορφή επικοινωνίας να λειτουργήσει ως καταλύτης για την έναρξη εποικοδομητικού διαλόγου της ΕΠΕ με το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, το Τμήμα Πληροφορικής, καθώς και κάθε επιστημονικό φορέα του κλάδου, έτσι ώστε να επαναδιατυπωθούν απόψεις - θέσεις σχετικές με την χάραξη μιας Εθνικής Πληροφορικής Πολιτικής που θα υπηρετεί τους παραπάνω στόχους.