ΣΤΑΜΑΤΗΣΤΕ ΤΟΝ ΨΗΦΙΑΚΟ ΑΝΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΟ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΑΣ

Επιστολή προς γονείς. Παρακαλούνται όλοι οι Πληροφορικοί να μεριμνήσουν για την ευρύτερη δυνατή διανομή της.

<style type="text/css">p { margin-bottom: 0.21cm; }</style>

 

H παρακάτω επιστολή απευθύνεται σε γονείς και έχει ήδη αρχίσει να διανέμεται σε αρκετές περιοχές.

 

Με

δεδομένα ότι:

 • οι "ανεπίσημες" ενημερώσεις οι οποίες προβλέπουν σταδιακή κατάργηση της πληροφορικής από τα λύκεια πυκνώνουν
 • το αποτελεσματικότερο όπλο μας είναι η κοινή γνώμη
 • αυτοί οι οποίοι διεξάγουν τις διαπραγματεύσεις δεν φαίνεται να έχουν τα επιθυμητά αποτελέσματα σε αντίθεση με άλλους κλάδους (πχ θεολόγους)

 

 

 

 

 

 

είναι

επιτακτική ανάγκη να ενημερώσουμε

τουλάχιστον τους γονείς των μαθητών

μας. Για να

επιτευχθεί αυτό παρακαλείστε όπως αξιοποιήσετε το κείμενο που ακολουθεί για ενημέρωση. Μπορείτε, για παράδειγμα, να την

διανείμετε σε κάθε έναν από τους μαθητές

σας με την παράκληση να την προωθήσουν στους

γονείς τους. Προωθήστε την επίσης σε άλλους συναδέλφους για να τη διανείμουν κι εκείνοι. Μπορείτε και να την τροποποιήσετε αν απαιτηθεί.


<style type="text/css">p { margin-bottom: 0.21cm; }</style>

 

ΣΤΑΜΑΤΗΣΤΕ ΤΟΝ ΨΗΦΙΑΚΟ

ΑΝΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΟ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΑΣ

Αγαπητοί

γονείς,

με

αίσθημα ευθύνης ως καθηγητές των παιδιών

σας, αλλά και ως γονείς, σας ενημερώνουμε

για τις προτάσεις που διέρρευσε το

Υπουργείο Παιδείας και αφορούν το

σχεδιασμό του «Νέου Λυκείου». Στις

προτάσεις αυτές:

Σας

λένε για ένα αναβαθμισμένο, εκσυγχρονισμένο

Ψηφιακό Σχολείο.

 • Δεν σας λένε ότι καταργούν τα μαθήματα Πληροφορικής από το Λύκειο !

 • Δε σας λένε ότι το υπό κατάργηση μάθημα αλγοριθμική-προγραμματισμός στο Λύκειο αυξάνει την αναλυτική, συνθετική και κριτική σκέψη των μαθητών και εμβαθύνει στις διαδικασίες κατανόησης και επίλυσης προβλημάτων, βασικό εφόδιο για κάθε πολίτη και επαγγελματία στο σύγχρονο ανταγωνιστικό περιβάλλον.

 • Δε σας λένε ότι τα υπό κατάργηση μαθήματα επιλογής στο Λύκειο είναι από τα λίγα μαθήματα μεθόδου εργασίας (ατομικής και ομαδικής) όπου οι μαθητές έχουν αναπτύξει ιστοσελίδες, ιστολόγια, διαδραστικές εφαρμογές κ.α., αποκτώντας σημαντικές γνώσεις για τις νέες τεχνολογίες. Σε αυτή την απόφαση, αγνοείται ακόμα και η έρευνα του ίδιου του υπουργείου σύμφωνα με την οποία μαθητές – γονείς – εκπαιδευτικοί θεωρούν ότι η Πληροφορική πρέπει να είναι υποχρεωτική στο Νέο Λύκειο και μάλιστα στην 4η θέση προτίμησης (84% το θέλουν υποχρεωτικό μάθημα) σε σύνολο 19 μαθημάτων.

 • Δε σας λένε ότι οι σχολές Πληροφορικής ΑΕΙ και ΤΕΙ είναι περισσότερες από 40, ενώ στις περισσότερες σχολές θετικών επιστημών απαιτούνται θεμελιώδεις γνώσεις Πληροφορικής που μόνο στο Λύκειο μπορούν να αποκτηθούν. Με τι εφόδια θα εισάγονται οι μαθητές στην τριτοβάθμια εκπαίδευση;

 • Δε σας λένε ότι οι εκπαιδευτικοί φορείς και οι επιστημονικές ενώσεις πληροφορικής (ΕΠΕ), ενώ έχουν καταθέσει προτάσεις για την αναβάθμιση των μαθημάτων Πληροφορικής, δεν προσκαλούνται στο σχεδιασμό των προγραμμάτων σπουδών.

Σας

λένε ότι δεν χρειάζεται η πληροφορική

στο Λύκειο γιατί θα διδάσκεται στο

Δημοτικό και στο Γυμνάσιο και μάλιστα

τα παιδιά σας θα αποκτούν Πιστοποιητικό

Χρήσης Η/Υ.

 • Δε σας λένε ότι στις ηλικίες Γυμνασίου μπορεί να υπάρξει ως κάποιο επίπεδο εμβάθυνση, κατανόηση και απόκτηση θεμελιωδών γνώσεων Πληροφορικής και νέων Τεχνολογιών, η οποία πρέπει να πλαισιώνονται από τις δεξιότητες στη χρήση συγκεκριμένων Εφαρμογών Η/Υ, οι οποίες ξεπερνιούνται εύκολα με δεδομένο ότι αλλάζουν με ταχύτατους ρυθμούς.

 • Δε σας λένε ότι τα διάφορα πιστοποιητικά του εμπορίου διαρκούν μόνο 3 χρόνια μετά την πάροδο των οποίων θα πρέπει να αναλάβετε εσείς το κόστος απόκτησης νέου πιστοποιητικού από τις ιδιωτικές εταιρείες που τα εμπορεύονται. Εμείς ζητάμε την αναγνώριση των γνώσεων Πληροφορικής του Δημόσιου Σχολείου και τη θεσμοθέτηση ενός αδιάβλητου και μη κερδοσκοπικού συστήματος πιστοποίησης γνώσεων χρήσης Η/Υ, που θα είναι υπό την εποπτεία και τον έλεγχο της πολιτείας.

 • Δεν σας λένε ότι η εξίσωση της Επιστήμης με πιστοποίηση χρήσης είναι αντί-επιστημονική και επικίνδυνη. Οδηγεί σε ημιμάθεια και εξάρτηση κάνοντας τα παιδιά μας χρήστες-καταναλωτές τεχνολογίας που θα παράγουν τα άλλα κράτη και όχι κατόχους γνώσης και δημιουργούς. Αυτό είναι το μέλλον που θέλουμε για τα παιδιά μας;

Σας

λένε ότι θα ακολουθήσουμε σύγχρονα

μοντέλα εκπαίδευσης όπως σε άλλες

Ευρωπαϊκές χώρες !

 • Δεν σας λένε ότι σε ΟΛΕΣ τις ανεπτυγμένες χώρες η πληροφορική εντάσσεται στο λύκειο ως ανεξάρτητη επιστήμη.

 • Δεν σας λένε ότι σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Ένωση το 50% της παραγωγικότητας την επόμενη δεκαετία θα προέλθει από την Πληροφορική και τις Τηλεπικοινωνίες.

Ζητάμε

τη Στήριξη σας στη Διατήρηση και

Αναβάθμιση των μαθημάτων Πληροφορικής

σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης.

Ζητάμε

ίσες ευκαιρίες για τα παιδιά μας στη

νέα Παγκόσμια Ψηφιακή Κοινωνία !