Το νομοσχέδιο για τις Τηλεπικοινωνίες

Σύντομη ανασκόπηση του νομοσχεδίου και πώς σχετίζεται με τα επαγγελματικά δικαιώματα των Πληροφορικών.

Αυτές τις μέρες αναμένεται να συζητηθεί στη Βουλή νομοσχέδιο με τίτλο "Ρύθμιση θεμάτων τηλεπικοινωνιών και άλλες διατάξεις". Περιλαμβάνει τις αναγκαίες ρυθμίσεις για να καταστεί δυνατή η απελεύθερωση της τηλεπικοινωνιακής αγοράς και στη χώρα μας.

Η Ελλάδα είναι από τις τελευταίες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δεν έχει ακόμη ολοκληρώσει τις διαδικασίες για την απελευθέρωση της αγοράς τηλεπικοινωνιών. Η σχετική προθεσμία λήγει στις 31.12.2000.

Οι επιπτώσεις της απελευθέρωσης και η ανάγκη ρύθμισης

Μέχρι σήμερα, ο ΟΤΕ κατέχει μονοπωλιακά πολλούς τύπους από δίκτυα επικοινωνιών και μια σειρά υπηρεσίες. Το κράτος, μέσω του ΟΤΕ ασκεί τηλεπικοινωνιακή πολιτική. Με την απελευθέρωση, θα λειτουργεί σε συνθήκες ανταγωνισμού. Δεν μπορεί, συνεπώς, να έχει αρμοδιότητες που παραβιάζουν τις αρχές του ελεύθερου ανταγωνισμού.

Είναι όμως αυτονόητο ότι η ελεύθερη αγορά, για να λειτουργήσει προς όφελος του καταναλωτή, πρέπει να ακολουθεί συγκεκριμένους κανόνες. Δεν μπορεί να είναι ανεξέλγκτη. Απαιτείται η ρυθμιστική παρέμβαση της πολιτείας. Για το λόγο αυτό έχει συσταθεί η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) η οποία θα αναλάβει τις ρυθμιστικές αρμοδιότητες που χρειάζεται η αγορά για να λειτουργήσει σωστά.

Το εν λόγω νομοσχέδιο περιγράφει τις αρμοδιότητες, τη στελέχωση και τη λειτουργία της ΕΕΤΤ. Διαμορφώνει το πλαίσιο λειτουργίας της αγοράς τηλεπικοινωνιών. Επιπλέον περιέχει ρυθμίσεις για την έκδοση Υπουργικών Αποφάσεων και Προεδρικών Διαταγμάτων σχετικά με τα έργα και μελέτες Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών καθώς και τις προδιαγραφές τους.

Αδυναμίες του νομοσχεδίου

Σε αρκετά σημεία οι προτεινόμενες ρυθμίσεις δεν είναι ολοκληρωμένες με κίνδυνο να δημιουργηθούν στρεβλώσεις. Η κυριότερη αδυναμία είναι η απουσία ρυθμίσεων που αφορούν την αναγνώριση του επαγγέλματος και του ρόλου των Πληροφορικών.

Η Ένωση Πληροφορικών, έχει επεξεργαστεί συγκεκριμένες τροποποιήσεις των προτεινόμενων ρυθμίσεων και προσθήκες. Οι προτάσεις αυτές προωθούνται στα συναρμόδια Υπουργεία και σε μεμονωμένους Βουλευτές, σε συνεργασία με τα Τμήματα Πληροφορικής με στόχο να ενσωματωθούν στον τελικό νόμο.