Υπενθύμιση πρότασης της ΕΠΕ για μετατάξεις εκπαιδευτικών ΠΕ19-20

Υπενθύμιση πρότασης της ΕΠΕ για μετατάξεις εκπαιδευτικών ΠΕ19-20

Το έγγραφο σε μορφή pdf

Σχετική ερώτηση στη Βουλή από το Βουλευτή κο Αρβανιτίδη

και απάντηση του Υπουργείου

 

 

ΠΡΟΣ:
Πολιτική ηγεσία Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων

KOIN:
Βουλευτές Ελληνικού Κοινοβουλίου

Συλλόγους και Γραμματείες Τμημάτων Πληροφορικής Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού Τομέα των ΑΕΙ (βλ. πίνακα τμημάτων Πληροφορικής στην εκ νέου αποστελλόμενη επιστολή μας της 9ης Σεπτεμβρίου 2010)

Μέσα Ενημέρωσης

ΘΕΜΑ: "Υπενθύμιση πρότασης της ΕΠΕ για μετατάξεις εκπαιδευτικών ΠΕ19-20"

Αθήνα, 25/07/2011

Αξιότιμη Κυρία Υπουργέ,

Σε σχέση με την πρόσφατη πρωτοβουλία του Υπουργείου σας για την απονομή δεύτερης ειδικότητας σε εκπαιδευτικούς της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και τις ειδικές ρυθμίσεις που προβλέπονται για τους υπηρετούντες στους κλάδους Πληροφορικής ΠΕ19 και ΠΕ20, σας υπενθυμίζουμε την παρέμβασή μας για το θέμα με το έγγραφο που σας γνωστοποιούμε εκ νέου με την παρούσα και σας καλούμε να λάβετε υπόψη τις προτάσεις μας στις διαδικασίες που προβλέπονται από την πρόσφατη εγκύκλιο.

Για τη δική σας διευκόλυνση σας ενημερώνουμε ότι οι αριθμοί πρωτοκόλλου της περυσινής μας επιστολής έχουν ως ακολούθως:

  1. Γραφείο Υπουργού Κυρίας Διαμαντοπούλου: αρ. πρ. 2127/13.09.2010

  2. Γραφείο Υφυπουργού Κυρίας Χριστοφιλοπούλου 1467 /13.09.2010

  3. Γραφείο Υφυπουργού Καθ. Πανάρετου 2313/13.09.2010
ΠΡΟΣ:
Κυρία Άννα Διαμαντοπούλου, Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων

KOIN:
Κυρία Φώφη Γεννηματά, Αναπλ. Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων

Καθ. Ιωάννη Πανάρετο, Υφυπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων

Καθ. Εύη Χριστοφιλοπούλου, Υφυπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων

Καθ. Βασίλειο Κουλαϊδή, Γ. Γραμματέα Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων

Ομοσπονδία Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης

Βουλευτές Ελληνικού Κοινοβουλίου

Συλλόγους και Γραμματείες Τμημάτων Πληροφορικής Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού Τομέα των ΑΕΙ (βλ. πίνακα τμημάτων Πληροφορικής που συνοδεύει την παρούσα επιστολή)

Μέσα Ενημέρωσης

ΘΕΜΑ: "Μετατάξεις εκπαιδευτικών ΠΕ19-20"

Αθήνα, 09/09/2010

Αξιότιμη Κυρία Υπουργέ,

Όπως γνωρίζετε, χιλιάδες εκπαιδευτικοί έχουν ήδη καταθέσει αιτήσεις συνταξιοδότησης [4]. Την ίδια στιγμή υπάρχει αδυναμία πρόσληψης επαρκούς αριθμού εκπαιδευτικών για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων. Τα δύο αυτά δεδομένα οδηγούν σε σημαντικά κενά στα Γυμνάσια και Λύκεια της χώρας ήδη από την έναρξη της σχολικής χρονιάς. Η κατάσταση επιδεινώνεται από το γεγονός ότι οι προσλήψεις αναπληρωτών και ωρομισθίων χρειάζονται αρκετό χρόνο. Η απώλεια μεγάλου αριθμού ωρών είναι βέβαιη αν δεν εξευρεθούν εφικτές και αποτελεσματικές λύσεις άμεσα.

Για την αντιμετώπιση αυτής της κατάστασης η Ένωσή μας προτείνει τη μετάταξη όσων εκπαιδευτικών άλλων ειδικοτήτων έχουν ενταχθεί στους κλάδους ΠΕ19-20 Πληροφορικής, στην ειδικότητα που αντιστοιχεί στο βασικό τους πτυχίο με αξιοποίηση της υφιστάμενης νομοθεσίας και των τυπικών προσόντων τους. Οι λόγοι που έχουν διαμορφώσει αυτή την πραγματικότητα είναι γνωστοί στους παροικούντες την "εκπαιδευτική Ιερουσαλήμ". Παραπέμπουμε σε σχετικό κείμενό μας (http://www.epe.org.gr/showarticle.jsp?articleid=303) για μια σύντομη υπενθύμιση. Ήρθε, νομίζουμε, το πλήρωμα του χρόνου για να επιχειρηθεί, από όλες τις πλευρές, η αντιμετώπιση των στρεβλώσεων του παρελθόντος. Να δούμε τα θετικά της πραγματικότητας που υπάρχει και να τα αξιοποιήσουμε. Χρειάζεται όλοι, Πολιτεία, Πληροφορικοί και μη Πληροφορικοί να δούμε το ζήτημα με πνεύμα ευρύ και ενωτικό, προτάσσοντας το κοινό συμφέρον και τις ανάγκες διασφάλισης υψηλής ποιότητας εκπαιδευτικών υπηρεσιών για όλους τους μαθητές. Το ζήτημα της αποσαφήνισης του ποιοι έχουν σπουδές Πληροφορικής και ως εκ τούτου μπορούν κατά τεκμήριο να επιτελέσουν το ρόλο του Καθηγητή Πληροφορικής έχει, κατά τη γνώμη μας, λυθεί. Η Ένωση Πληροφορικών Ελλάδος, βασισμένη σε διεθνή πρότυπα και πρακτικές [3] έχει καταθέσει εδώ και πολλά χρόνια μελέτη από την οποία προκύπτει ποια τμήματα έχουν την απαραίτητη επάρκεια διδασκαλίας της Πληροφορικής [2]. Ωστόσο, οι υπόλοιποι καθηγητές των κλάδων ΠΕ19-20, που δεν προέρχονται από τμήματα Πληροφορικής, σε καμία περίπτωση δεν περισσεύουν στην εκπαίδευση. Έχουν ρόλο σημαντικό και πρέπει να βρεθεί ο τρόπος να αναλάβουν, χωρίς να τους επιβληθεί, αυτό το ρόλο. Με την ανάθεση σε αυτούς της διδασκαλίας, σε πρώτη ανάθεση, των μαθημάτων του κλάδου του βασικού τους πτυχίου. Με την ενθάρρυνση εθελοντικών μετατάξεων στα πλαίσια του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου.

Η Ένωσή μας, έχει προτείνει και παλαιότερα τη μετάταξη των καθηγητών άλλων ειδικοτήτων που έχουν ενταχθεί στους κλάδους Πληροφορικής. Κάθε χρόνο καταγράφονται αρκετές τέτοιες μετατάξεις με αιτήσεις των ενδιαφερομένων. Υπάρχουν τρόποι να ενισχυθεί αυτή η τάση χωρίς να επιβληθεί σε κανέναν κάτι που δεν το επιθυμεί και ο ίδιος. Είναι, επίσης, σημαντικό να αναγνωριστεί το προσόν αυτών των προσώπων, το βασικό τους πτυχίο, ώστε να μπορούν να διδάξουν τα μαθήματα που εμπίπτουν στο επιστημονικό τους αντικείμενο σε πρώτη ανάθεση, ακόμη και αν αποφασίσουν να παραμείνουν στο κλάδο που βρίσκονται σήμερα. Τα δύο αυτά μέτρα εκτιμούμε ότι θα συνεισφέρουν στην κάλυψη πολλών κενών από έμπειρο προσωπικό. Τα προβλήματα που θα προκύψουν εξ' αιτίας των μαζικών συνταξιοδοτήσεων και της αδυναμίας μαζικών διορισμών μπορούν να αμβλυνθούν σημαντικά χωρίς καμία πρόσθετη δαπάνη για το Δημόσιο.

Ας σημειωθεί ότι οι υπάρχοντες Πληροφορικοί των κλάδων ΠΕ19-20 επαρκούν για να καλύψουν τις ανάγκες διδασκαλίας των μαθημάτων του κλάδου, δεδομένου μάλιστα και του γεγονότος ότι ουσιαστικά δεν έχουν μαθήματα δεύτερης ανάθεσης (μια στρέβλωση που πρέπει κι αυτή κάποια στιγμή να αντιμετωπιστεί). Επιφυλασσόμαστε να επανέλθουμε σύντομα με την υπενθύμιση της γενικότερης πρότασής μας για τις αναθέσεις στους κλάδους ΠΕ19-20, ένα ζήτημα που εξακολουθεί να παραμένει σε εκκρεμότητα.

Αναμένοντας τις δικές σας ενέργειες, παραμένουμε στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνηση, γραπτή ή προφορική, όποτε μας ζητηθεί.

Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου
της Ένωσης Πληροφορικών Ελλάδας

 

Ο Πρόεδρος

Μαυροφίδης Θωμάς


Ο Γενικός Γραμματέας

Μουμουτζής Νεκτάριος


 


[1] Γνωμοδότηση Παιδαγωγικού Ινστιτούτου http://www.pasyfoiepo.gr/sites/default/files/apanthsh.pdf

[2] ΕΠΕ: Αξιολόγηση Προγραμμάτων Σπουδών Πληροφορικής Γ'Βάθμιας Εκπαίδευσης http://review.epe.org.gr/

[3] IEEE, ACM, AIS Curricula Recommendations http://www.acm.org/education/curricula-recommendations

[4] Έθνος http://www.ethnos.gr/article.asp?catid=11424&pubid=24360948&subid=2