Υπόμνημα της ΕΠΕ με θέμα "Μέτρα για την αναβάθμιση της Πληροφορικής Παιδείας και την εναρμόνισή της με τις πραγματικές ανάγκες της κοινωνί

Υπόμνημα της ΕΠΕ με θέμα "Μέτρα για την αναβάθμιση της Πληροφορικής Παιδείας και την εναρμόνισή της με τις πραγματικές ανάγκες της κοινωνίας και της οικονομίας" προς Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Υφυπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Γενικό Γραμματέα Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων

Ολόκληρο το κείμενο είναι διαθέσιμο από τη διεύθυνση http://www.epe.org.gr/various/YpomnhmaDiorismoi_2008-10-08.pdf

 

 

ΠΡΟΣ:

- κ. Ευριπίδη Στυλιανίδη, Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων


- κ. Ανδρέα Λυκουρέντζο, Υφυπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων


- κ. ∆ημήτριο Πλατή, Γενικό Γραμματέα Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και

Θρησκευμάτων

ΚΟΙΝ:

- Γραφείο Πρωθυπουργού


- Βουλευτές όλων των πολιτικών κομμάτων

 

ΘΕΜΑ: “Μέτρα για την αναβάθμιση της Πληροφορικής Παιδείας και την εναρμόνισή της με τις

 

πραγματικές ανάγκες της κοινωνίας και της οικονομίας.”

Αθήνα, 8 Οκτωβρίου 2008

Αξιότιμοι Κύριοι,

Με ιδιαίτερη ανησυχία παρακολουθούμε τη λήψη αποσπασματικών μέτρων και την απροθυμία

ολοκλήρωσης θετικών πρωτοβουλιών του πρόσφατου παρελθόντος σε σχέση με τη διδασκαλία της

Πληροφορικής στην πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, καθώς και την υπονόμευση κάθε

θετικής προοπτικής που δημιουργήθηκε τα προηγούμενα χρόνια σε σχέση με τον Ψηφιακό Αλφαβητισμό και

την αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διοικητική υποστήριξη και το εκπαιδευτικό έργο των σχολείων. Έχουν

δημιουργηθεί πλασματικές υπεραριθμίες Καθηγητών Πληροφορικής που απειλείται να αυξηθούν, γεγονός που

έχει ανησυχήσει ιδιαίτερα τα χιλιάδες μέλη του κλάδου μας, και ιδιαίτερα τους χιλιάδες νέους αποφοίτους

Πληροφορικούς, οι περισσότεροι εκ των οποίων έρχονται αντιμέτωποι με το φάσμα της ανεργίας και

αγωνιούν για το μέλλον τους.

Οι κυριότεροι λόγοι για την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί και πλήττει το μέλλον του κλάδου είναι οι

ακόλουθοι:

 1. Η κατοχή 3.000 και πλέον θέσεων καθηγητών στους κλάδους ΠΕ19 και ΠΕ20 από πρόσωπα που δεν έχουν σπουδές Πληροφορικής, ως αποτέλεσμα μιας αλλοπρόσαλλης και παράνομης τακτικής που ακολουθήθηκε στο παρελθόν και τερματίστηκε μετά από πολύχρονους δικαστικούς και συνδικαλιστικούς αγώνες των Πληροφορικών.
 2. Η ανυπαρξία πρόνοιας για τη διενέργεια μόνιμων προσλήψεων Πληροφορικών στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, οι ανάγκες της οποίας προς το παρόν καλύπτονται από ωρομίσθιους Πληροφορικούς.
 3. Η καθυστέρηση της αναβάθμισης της Πληροφορικής Παιδείας στα Γυμνάσια και στα Λύκεια μέσω της αύξησης των ωρών διδασκαλίας στα μαθήματα Πληροφορικής, έτσι ώστε να καταστεί δυνατή η κάλυψη των πραγματικών αναγκών των μαθητών ως χρηστών των ΤΠΕ σε βασικό και προχωρημένο επίπεδο.
 4. Η καθυστέρηση στη δημιουργία του πλαισίου για τη διαθεματική συνεργατική διδασκαλία άλλων αντικειμένων στην πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, με την αξιοποίηση των ΤΠΕ και την κατάλληλη υποστήριξη από Πληροφορικούς.
 5. Η απουσία κατάλληλου πλαισίου για θέσεις προσωπικού τεχνικής-διοικητικής υποστήριξης που θα στελεχώνονται από Πληροφορικούς, για την κάλυψη των διοικητικών αναγκών των σχολείων και την εύρυθμη λειτουργία των υποδομών ΤΠΕ.
 6. Η κατάχρηση του θεσμού των αναπληρωτών και ωρομισθίων για την κάλυψη πάγιων και όχι μόνο περιστασιακών αναγκών.
 7. Η απουσία στρατηγικής ψηφιακού αλφαβητισμού για την ολοκλήρωση των διαδικασιών επιμόρφωσης του εκπαιδευτικού προσωπικού όλων των ειδικοτήτων στη χρήση των ΤΠΕ και την επιμόρφωση, στο πλαίσιο της δια βίου εκπαίδευσης ατόμων, που αποφοίτησαν την περίοδο πριν την ένταξη της Πληροφορικής στο εκπαιδευτικό σύστημα, με αποτέλεσμα να επιλέγονται λύσεις επιδότησης ιδιωτικών εταιρειών χωρίς επιστημονικές εγγυήσεις για την ποιότητα του τελικού αποτελέσματος και την κατασπατάληση δημόσιων πόρων σε διαδικασίες αποσπασματικές και χωρίς συνέχεια.

Είναι προφανές εκ των ανωτέρω ότι οι πραγματικές ανάγκες σε Πληροφορικούς στην πρωτοβάθμια και

τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση είναι τεράστιες, προκειμένου να επιτευχθεί η διεύρυνση της Πληροφορικής

Παιδείας σε αρμονία με τις κοινωνικές ανάγκες, οι οποίες προς το παρόν καλύπτονται με παιδαγωγικά και

επιστημονικά απαράδεκτο τρόπο.

Ο κλάδος μας βρίσκεται σε μια κρίσιμη στιγμή. Χιλιάδες άνεργοι Πληροφορικοί βλέπουν να

προκηρύσσονται μόνο 120 θέσεις στον επικείμενο διαγωνισμό του ΑΣΕΠ στους κλάδους ΠΕ19 και ΠΕ20, ενώ

 

την ίδια στιγμή οι διορισμένοι συνάδελφοί τους απειλούνται με αφαίρεση μαθημάτων που κατεξοχήν

εμπίπτουν στην ειδικότητά τους, εξαιτίας της αιφνιδιαστικής και αλλοπρόσαλλης Υπουργικής απόφασης περί

αναθέσεων για την οποία έχουμε τοποθετηθεί με πρόσφατο υπόμνημά μας. Φήμες περί μετατάξεων των

Πληροφορικών σε άλλες δημόσιες υπηρεσίες προκαλούν εντονότατη ανησυχία στους πλασματικά, όπως

εξηγήσαμε, υπεράριθμους Πληροφορικούς των κλάδων ΠΕ19 και ΠΕ20 τη στιγμή που οι διορισμένοι μη-

Πληροφορικοί των ίδιων κλάδων προηγούνται λόγω παλαιότητας στην επιλογή των μαθημάτων και, αν

χρειαστεί, συμπληρώνουν το ωράριο τους με μαθήματα “της ειδικότητας του βασικού τους πτυχίου”.

Αξιότιμοι κύριοι,

Η κατάσταση δεν πάει άλλο και οφείλετε να ενεργήσετε άμεσα. Προκειμένου να διευκολύνουμε την

έναρξη των σχετικών διαδικασιών και τη λήψη των απαιτούμενων μέτρων σε ένα χρονικό ορίζοντα 1-2 ετών,

προτείνουμε τα ακόλουθα:

 1. Προγραμματισμός της σταδιακής μετάταξης των μη-Πληροφορικών που είναι ενταγμένοι στους κλάδους ΠΕ19 και ΠΕ20 στους φυσιολογικούς τους κλάδους.
 2. Θεσμοθέτηση μονίμων θέσεων Πληροφορικών στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση για τη διδασκαλία μαθημάτων χρήσης υπολογιστών, την υποστήριξη άλλων μαθημάτων προκειμένου να διδάσκονται με τη χρήση υπολογιστών, την τεχνική - διοικητική υποστήριξη των σχολείων, καθώς και την επιμόρφωση σε μόνιμη βάση του υπολοίπου εκπαιδευτικού προσωπικού.
 3. Αύξηση των ωρών διδασκαλίας της Πληροφορικής στα Γυμνάσια και στα Λύκεια, ώστε να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες.
 4. Άμεση ανάκληση της πρόσφατης αιφνιδιαστικής και επιστημονικώς απαράδεκτης απόφασης περί αναθέσεων μαθημάτων στη δευτεροβάθμιας εκπαίδευση και συγκρότηση επιτροπής των εμπλεκόμενων επιστημονικών φορέων για τον προσδιορισμός των αναθέσεων με επιστημονικά κριτήρια και προσδιορισμός των δεύτερων αναθέσεων σε όλους τους κλάδους σε αρμονία με τις επιστημονικές γνώσεις των αντίστοιχων ειδικοτήτων.
 5. Προσλήψεις Πληροφορικών στα Γυμνάσια και τα Λύκεια όλων των τύπων για την κάλυψη των διοικητικών – τεχνικών αναγκών με αυτοτελείς θέσεις προσωπικού που θα αναλάβουν και τη διαρκή επιμόρφωση του εκπαιδευτικού προσωπικού των άλλων κλάδων.
 6. Λελογισμένη χρήση του θεσμού των αναπληρωτών και ωρομισθίων, αποκλειστικά και μόνο για την κάλυψη περιστασιακών και έκτακτων αναγκών.
 7. ∆ιεύρυνση των προγραμμάτων και παγίωση των δημόσιων δομών ψηφιακού αλφαβητισμού για την επιμόρφωση ενηλίκων.
 8. Καθιέρωση ενός κρατικού πιστοποιητικού χρήσης υπολογιστών σύμφωνα με τις εξαγγελίες των αρμοδίων Υπουργών την 1η ∆εκεμβρίου 2005, το οποίο θα παρέχεται για όσους δεν είχαν την ευκαιρία να εκπαιδευτούν στη χρήση υπολογιστών κατά τη διάρκεια των σπουδών τους.
 9. Αναγνώριση των προσόντων και των δεξιοτήτων χρήσης Η/Υ για όλους τους αποφοίτους του εκπαιδευτικού μας συστήματος.
 10. Άμεσο τερματισμό της σκανδαλώδους επιδότησης ιδιωτικών εταιρειών εμπορίας πιστοποιήσεων μέσω των προγραμμάτων e-κπαιδευτείτε και γονείς.gr και εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας, εγκυκλίων και οδηγιών των αρμοδίων φορέων σχετικά με την υποχρέωση ενημέρωσης των υποψηφίων πελατών των ανωτέρω εταιρειών σχετικά με τις διατάξεις του Π∆ 44/2005 και της χρονικής ισχύος των πιστοποιητικών χρήσης υπολογιστών.

Ευελπιστούμε στη θετική ανταπόκρισή σας στις παραπάνω προτάσεις και παραμένουμε στη διάθεσή σας

για κάθε αναγκαία διευκρίνηση και περαιτέρω εποικοδομητική συνεργασία.

Εκ μέρους του ∆ιοικητικού Συμβουλίου

της Ένωσης Πληροφορικών Ελλάδας