Τοπικά Παραρτήματα

Η Ένωση Πληροφορικών Ελλάδας διαθέτει τοπικά παραρτήματα ανά την επικράτεια.