Διαδικασία Καταβολής Συνδρομών Μελών της ΕΠΕ

Υπενθυμίζεται ότι:

Για την εγγραφή Τακτικών  μελών είναι υποχρεωτική η προπληρωμή της συνδρομής 2 ετών (36 Ευρώ) και καταβάλλεται μαζί με την αίτηση εγγραφής. (οδηγίες πληρωμής)

Για την συνδρομή Τακτικών  μελών το ποσό ανέρχεται από 1/1/2011 σε 1,50 € το μήνα και καταβάλλεται άπαξ του έτους (1,50 x 12 = 18 € ετησίως).
Η υποχρέωση καταβολής συνδρομής ξεκινά ένα (1) μήνα από την ημερομηνία έγκρισης από το ΔΣ της αίτησης εγγραφής του τακτικού μέλους.
Τα μέλη που υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής συνδρομής για το διάστημα που υπηρετούν, προσκομίζοντας, μετά το πέρας της θητείας τους, αντίγραφο πιστοποιητικού στρατολογικής κατάστασης τύπου Α΄.

Η διαδικασία καταβολής της συνδρομής μας στην ΕΠΕ είναι η ακόλουθη

1. Ενημέρωση για το ποσό της οφειλής και τον αριθμό μητρώου μας

Μέσω της σελίδας μέλους μπορούμε να έχουμε πρόσβαση στα στοιχεία μας που είναι καταχωρημένα στο σύστημα και να ενημερωθούμε για το ποσό της οφειλής μας, καθώς επίσης και για τον αριθμό μητρώου μας (ο αριθμός μητρώου θα χρειαστεί κατά την κατάθεση των χρημάτων).

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ

1.1. Σε περίπτωση που επισκεπτόμαστε πρώτη φορά τη σελίδα ή έχουμε ξεχάσει το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης, εισάγουμε την ηλεκτρονική μας διεύθυνση (εκείνη στην οποία λαμβάνουμε τα μηνύματα από τις λίστες της ΕΠΕ) στο πεδίο "Email" και πατάμε το κουμπί "Αποστολή στοιχείων", προκειμένου να μας αποσταλούν από το σύστημα το όνομα χρήστη και ο κωδικός πρόσβασης.

1.2. Σε περίπτωση που στο βήμα (1.1) εμφανιστεί το μήνυμα "Δε βρέθηκε αυτή η διεύθυνση", αφού βεβαιωθούμε ότι εισάγαμε σωστά τη διεύθυνση στην οποία λαμβάνουμε τα μηνύματα από τις λίστες της ΕΠΕ, στέλνουμε μήνυμα στο eid_grammateas(στο)epe.org.gr αναφέροντας το πρόβλημα.

1.3. Σε περίπτωση που νομίζουμε ότι το σύστημα μάς εμφανίζει να οφείλουμε περισσότερα από όσα θα έπρεπε (επειδή ίσως δεν έχει καταχωρηθεί κάποια προηγούμενη πληρωμή), δεν προχωράμε στο επόμενο βήμα αλλά στέλνουμε μήνυμα στο tamias(στο)epe.org.gr αναφέροντας το πρόβλημα, προκειμένου να γίνει σχετική διερεύνηση.

1.4. Σε περίπτωση που αυτή τη στιγμή υπηρετούμε τη στρατιωτική μας θητεία δεν θα πληρώσουμε τη συνδρομή μας τώρα. Μετά το πέρας της θητείας μας, θα προχωρήσουμε στο βήμα (1.5).

1.5. Σε περίπτωση που κάποιους από τους μήνες της περιόδου χρέωσης υπηρετούσαμε τη στρατιωτική μας θητεία, στέλνουμε στην ταχυδρομική διεύθυνση της ΕΠΕ πιστοποιητικό στρατολογικής καταστάσεως τύπου Α΄, προκειμένου να απαλλαγούμε από την υποχρέωση καταβολής συνδρομής για εκείνους τους μήνες. Θα προχωρήσουμε στο βήμα (2) μόνο όταν λάβουμε μήνυμα (από το μέλος της ΕΠΕ που είναι αρμόδιο για το θέμα) που θα αναφέρει το ποσό που πρέπει να πληρώσουμε.

1.6. Σε περίπτωση που το ποσό της οφειλής μας είναι μηδενικό, δεν προχωράμε στα επόμενα βήματα παρά στέλνουμε μήνυμα στο tamias(στο)epe.org.gr αναφέροντας το επώνυμο, το όνομά μας, τον αριθμό μητρώου μας.

2. Πληρωμή οφειλής

Η πληρωμή της οφειλής μπορεί να γίνει με κατάθεση σε λογαριασμό της ΕΠΕ στην Alpha Bank ή μέσω της υπηρεσίας Winbank Easypay.

Υπενθυμίζουμε ότι χρησιμοποιώντας την υπηρεσία winbank Easypay, η Ένωση Πληροφορικών Ελλάδας επιβαρύνεται με προμήθεια

2.1. Πληρωμή με κατάθεση στο λογαριασμό της ΕΠΕ στην Alpha Bank:

2.1.1. Καταθέτουμε στο λογαριασμό της Alpha Bank 813002002005723 (IBAN: GR75 0140 8130 8130 0200 2005 723) Ένωση Πληροφορικών Ελλάδας (προτεινόμενη μέθοδος), το ποσό της οφειλής μας. Κατά την κατάθεση, στην αιτιολογία αναφέρουμε υποχρεωτικά τα εξής στοιχεία κατά σειρά: τον αριθμό μητρώου μέλους (μόνο σε περίπτωση συνδρομής), το επώνυμο και το όνομά μας.

2.1.2. Φυλάμε το αντίγραφο γραμματίου πληρωμής μέχρι το βήμα (3).

2.1.3. Στέλνουμε μήνυμα στο tamias(στο)epe.org.gr αναφέροντας:

  • Τον αριθμό μητρώου μας (μόνο σε περίπτωση συνδρομής),
  • Το επώνυμο και το όνομά μας,
  • Το ποσό κατάθεσης,
  • Την ημερομηνία κατάθεσης,
  • Την ταυτότητα πράξης (Κωδικός Συναλλαγής - Transaction ID)

Έχουμε φροντίσει να ενημερώσουμε στο σύστημα τη διεύθυνση στην οποία θέλουμε να μας αποσταλεί ταχυδρομικώς η απόδειξη πληρωμής.

3. Επιβεβαίωση καταχώρησης της πληρωμής στο σύστημα

Μέσω της διαδικασίας που περιγράφεται στο βήμα (1), δύο εβδομάδες μετά την κατάθεση της οφειλής μας επιβεβαιώνουμε ότι έχει ενημερωθεί το σύστημα για την πληρωμή μας.

ΕΙΔΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ

3.1. Σε περίπτωση που το σύστημα δεν έχει ενημερωθεί για την πληρωμή μας μετά από δύο εβδομάδες, στέλνουμε μήνυμα στο tamias(στο)epe.org.gr αναφέροντας το πρόβλημα.

4. Παραλαβή της απόδειξης πληρωμής:

Σε διάστημα ενός μηνός από την κατάθεση της οφειλής μας, θα λάβουμε στη διεύθυνση που δηλώσαμε στο βήμα (2) φάκελο με την απόδειξη πληρωμής.

ΕΙΔΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ

4.1. Σε περίπτωση που σε διάστημα ενός μηνός από την κατάθεση της οφειλής μας δε έχουμε λάβει το φάκελο, στέλνουμε μήνυμα στο tamias(στο)epe.org.gr αναφέροντας το πρόβλημα.