Προϋποθέσεις και Διαδικασία Εγγραφής Μελών

Προϋποθέσεις

Τακτικά μέλη της Ένωσης μπορούν να γίνουν οι πτυχιούχοι και διπλωματούχοι (με βασικό πτυχίο ή δίπλωμα) τμημάτων Πληροφορικής Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι) Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού τομέα).

Δόκιμα μέλη της Ένωσης μπορούν να γίνουν οι προπτυχιακοί φοιτητές τμημάτων Πληροφορικής Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι) Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού τομέα).

Τα τμήματα αυτά είναι:

 • Βιομηχανικής Πληροφορικής, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας
 • Επιστήμης και Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
 • Επιστήμης και Τεχνολογίας Υπολογιστών, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
 • Επιστήμης Υπολογιστών, Πανεπιστήμιο Κρήτης
 • Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
 • Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Πολυμέσων, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης
 • Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, (μόνο) Κατεύθυνση Ηλεκτρονικής και Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, ΑΠΘ
 • Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, (μόνο) Κατεύθυνση Πληροφορικής, ΕΜΠ
 • Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, (μόνο) Τομέας Ηλεκτρονικής, Δημοκρίτειο Παν. Θράκης
 • Ηλεκτρονικών Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών, Πολυτεχνείο Κρήτης
 • Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά
 • Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Πατρών
 • Μηχανικών Η/Υ Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
 • Μηχανικών Πληροφοριακών & Επικοινωνιακών Συστημάτων, Πανεπιστήμιο Αιγαίου
 • Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
 • Πληροφορικής, Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης
 • Πληροφορικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
 • Πληροφορικής, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο
 • Πληροφορικής, Ιόνιο Πανεπιστήμιο
 • Πληροφορικής με εφαρμογές στη Βιοϊατρική, Πανεπιστήμιο Στερεάς Ελλάδας
 • Πληροφορικής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
 • Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
 • Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
 • Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Πειραιά
 • Πληροφορικής, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας
 • Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών, Πανεπιστήμιο Αθηνών
 • Πληροφορικής και Τηλεματικής, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
 • Πληροφορικής και Επικοινωνιών, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών
 • Πληροφορικής και Τεχνολογίας Υπολογιστών, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Λαμίας
 • Πληροφορικής και Τεχνολογίας Υπολογιστών, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Δυτικής Μακεδονίας
 • Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου
 • Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καλαμάτας
 • Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Λάρισας
 • Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων και Δικτύων (Ναυπάκτου), Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Μεσολογγίου
 • Ψηφιακών Συστημάτων, Πανεπιστήμιο Πειραιά

Επίσης τακτικά μέλη της Ένωσης μπορούν να γίνουν οι απόφοιτοι ισοτίμων τμημάτων της αλλοδαπής που έχουν λάβει αναγνώριση από το ΔΟΑΤΑΠ (παλαιό ΔΙΚΑΤΣΑ).

Για την εγγραφή Τακτικών Μελών προκαταβάλλεται η συνδρομή 2 ετών, που είναι αυτή τη στιγμή 36 Ευρώ (1,5 Ευρώ το μήνα). Καταβάλλεται μαζί με την αίτηση εγγραφής με οδηγίες που εμφανίζονται στο τέλος της ηλεκτρονικής αίτησης.

Επίσης δόκιμα μέλη της Ένωσης μπορούν να γίνουν οι φοιτητές ισοτίμων τμημάτων της αλλοδαπής που είναι αναγνωρισμένα από το ΔΟΑΤΑΠ (παλαιό ΔΙΚΑΤΣΑ). Τον κατάλογο με τα αναγνωρισμένα από το ΔΟΑΤΑΠ (παλαιό ΔΙΚΑΤΣΑ) τμήματα μπορείτε να τον βρείτε στην διεύθυνση http://www.doatap.gr/gr/

 • Τονίζεται ότι για τα Δόκιμα Μέλη δεν υπάρχει καμία οικονομική επιβάρυνση.

Η εγγραφή στην ΕΠΕ γίνεται με κριτήριο το βασικό πτυχίο και όχι τους μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών. Επειδή υπάρχουν πολλά και ετερόκλητα τμήματα που επικαλούνται σχέση με την επιστήμη της Πληροφορικής, η ΕΠΕ εφαρμόζει ένα σύστημα αξιολόγησης των επίσημων προγραμμάτων σπουδών, με το οποίο εξετάζεται η πληρότητά σε μαθήματα πληροφορικής, και βάσει αυτού η Γενική Συνέλευση αποφασίζει την ένταξη νέων τμημάτων στους κόλπους της ΕΠΕ (http://review.epe.org.gr/).

Όσον αφορά τα τμήματα με προγράμματα σπουδών που έχουν χαμηλή πληρότητα σε μαθήματα πληροφορικής (βαθμολογία μικρότερη του 0.5) αλλά οι απόφοιτοί τους επιθυμούν να γίνουν μέλη μας, η ΕΠΕ διατίθεται να συνεργαστεί με τα αντίστοιχα τμήματα ώστε να βελτιώσουν την πληρότητα των προγραμμάτων τους αναφορικά με την επιστήμη της πληροφορικής.

Σε περίπτωση που κάποιο πρόγραμμα σπουδών δεν περιλαμβάνεται στην αξιολόγησή μας, ή κάποιος οδηγός σπουδών έχει τροποποιηθεί από την τελευταία αξιολόγησή μας, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στη διεύθυνση info<στο>epe.org.gr.

Διαδικασία

Η διαδικασία εγγραφής έχει ως εξής:

 1. Συμπληρώνετε την ηλεκτρονική φόρμα που ακολουθεί.
 2. Στέλνετε το έγγραφο που παράγεται καθώς και ό,τι δικαιολογητικά απαιτούνται (αντίγραφο πτυχίου, κτλ.) σε ψηφιακή μορφή με e-mail στη διεύθυνση eggrafh<στο>epe.org.gr. Στο e-mail επιπλέον θα επισυνάψετε μια φωτογραφία σας σε μορφή jpg ή png διαστάσεων τουλάχιστον 200px X 200px.
 3. Για τακτικά μέλη, προπληρώνετε τη συνδρομή 2 ετών.
 4. Τέλος, συμπληρώνετε και υπογράφετε μια υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 όπου θα αναφέρετε πως «όλα τα δικαιολογητικά που στείλατε μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας είναι ακριβή αντίγραφα πρωτοτύπων που έχετε στη διάθεσή σας και μπορείτε να επιδείξετε όποτε και αν ζητηθεί». Αυτήν τη δήλωση μόνο στέλνετε υπογεγραμμένη ως έγγραφο (hard copy) στην ταχυδρομική διεύθυνση που εμφανίζεται αμέσως μόλις συμπληρώσετε την ηλεκτρονική φόρμα εγγραφής.

Προχωρήστε στη συμπλήρωση της φόρμας εγγραφής