Κεντρικά Γραφεία και Στοιχεία Επικοινωνίας

Ταχυδρομική Διεύθυνση

Ένωση Πληροφορικών Ελλάδας
Λυκούργου 1 και Αιόλου, 1ος Όροφος,
Αθήνα
Τ.Κ. 10551
Τηλέφωνο: (+30) 2113332456

Ηλεκτρονική Διεύθυνση

info(στο)epe.org.gr

Διοικητικό Συμβούλιο

epeds(στο)epe.org.gr

Τομέας Εκπαίδευσης

ekp-ds(στο)epe.org.gr

Στοιχεία Επικοινωνίας για τα Τοπικά Παραρτήματα

Η Ένωση Πληροφορικών Ελλάδας διαθέτει τοπικά παραρτήματα σε πολλές περιοχές της Ελλάδας. Για τα αναλυτικά στοιχεία επικοινωνίας για κάθε παράρτημα επιλέξτε εδώ.

Κεντρικές Λίστες Επικοινωνίας

Η ΕΠΕ, πέραν των λιστών επικοινωνίας για τα τοπικά παραρτήματα, λειτουργεί επίσης κεντρικές ηλεκτρονικές λίστες επικοινωνίας.

Η εγγραφή/διαγραφή των μελών ρυθμίζεται από τη σελίδα επιλογές μελών.

Ψηφιακό πιστοποιητικό Ένωσης Πληροφορικών Ελλάδας

Μπορείτε να κατεβάσετε το ψηφιακό πιστοποιητικό από εδώ για την επαλήθευση των ψηφιακά υπογεγραμμένων εγγράφων/αρχείων της Ένωσης.

Παρουσίαση στο Διαδίκτυο

Για σχόλια και παρατηρήσεις που αφορούν την παρουσίαση των ιστοσελίδων μπορείτε να απευθυνθείτε στο διαχειριστή του ιστότοπου

Εικόνες και Λογότυπα

Μπορείτε να προσθέσετε σύνδεσμο στον ιστότοπο της ΕΠΕ χρησιμοποιώντας έτοιμες εικόνες και λογότυπα. Σχετικά παραδείγματα μπορείτε να βρείτε εδώ.