Διοίκηση - Επιτροπές

Τα μέλη του τρέχοντος Διοικητικού Συμβουλίου, της Ελεγκτικής Επιτροπής και της Επιτροπής Δεοντολογίας

Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ)

Πρόεδρος: Σιδηρόπουλος Αντώνιος
Αντιπρόεδρος: Κιομουρτζής Ιωάννης
Γενικός Γραμματέας: Γεωργίου Χαρίλαος
Ειδικός Γραμματέας: Αλεξάκος Φώτης
Ταμίας: Φάκας Ιωάννης

Ελεγκτική Επιτροπή (ΕΕ)

Πρόεδρος: Σερβετάς Αλέξανδρος
Αντιπρόεδρος: Τσιάμη Χριστοφίλη​​​​​​​
Γραμματέας: Συριτζίδου Ελένη

Επιτροπή Δεοντολογίας (ΕΔ)

Πρόεδρος: Μουμουτζής Νεκτάριος​​​​​​​
Αντιπρόεδρος: Χριστόπουλος Δημήτριος​​​​​​​
Γραμματέας: Φαρσάρης Ιωάννης