Διοίκηση - Επιτροπές

Τα μέλη του τρέχοντος Διοικητικού Συμβουλίου, της Ελεγκτικής Επιτροπής και της Επιτροπής Δεοντολογίας

Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ)

Πρόεδρος: Χαρά Ξανθάκη
Αντιπρόεδρος:
Γενικός Γραμματέας: Χάρης Γεωργίου
Ειδικός Γραμματέας: Φώτης Αλεξάκος
Ταμίας: Γιάννης Φάκας
 

Ελεγκτική Επιτροπή (ΕΕ)

Πρόεδρος: Χριστοφίλη Τσιάμη
Αντιπρόεδρος: Δημήτρης Κονετάς
Γραμματέας: Λένα Καπετανάκη

 

Επιτροπή Δεοντολογίας (ΕΔ)

Πρόεδρος: Νίκος Κατσάλης
Αντιπρόεδρος: Γιάννης Κιομουρτζής
Γραμματέας: Νεκτάριος Μουμουτζής