08/05/2020 - Ακύρωση και άμεση επανάληψη ψηφοφορίας

Λόγω λάθους στη λίστα υποψηφίων για την Ελεγκτική Επιτροπή και Επιτροπή Δεοντολογίας (ανάποδα οι υποψήφιοι για κάθε όργανο), η ψηφοφορία που ξεκίνησε το πρωί, ακυρώνεται, και ξεκινάει νέα ψηφοφορία.

Θα σταλούν νέα στοιχεία πρόσβαση σε όλα τα μέλη για τη νέα ψηφοφορία.

Μέλη που ήδη ψήφισαν, θα λάβουν προσωπικό μήνυμα να ενημερωθούν για να ξαναψηφίσουν.