Ανοικτή επιστολή της ΕΠΕ προς τους Βουλευτές

25/10/2003 Παλαιότητα 16 yrs

Η Ένωση Πληροφορικών Ελλάδας απαιτεί ενεργό υποστήριξη εν όψει της συζήτησης του νομοσχεδίου του Υπουργείου Παιδείας την Τετάρτη 29 Οκτωβρίου στη Βουλή


Ανοικτή επιστολή προς Βουλευτές

 

 

 

ΘΕΜΑ: «Αναγκαίες τροποποιήσεις στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας με τίτλο "Ρύθμιση εκπαιδευτικών θεμάτων και άλλες διατάξεις", ώστε να αποκατασταθούν οι πτυχιούχοι Πληροφορικής ΑΕΙ»

 

Την Τετάρτη 29 Οκτωβρίου 2003, ξεκινά στην ολομέλεια του Κοινοβουλίου η συζήτηση του νομοσχεδίου του Υπουργείου Παιδείας με τίτλο «Ρύθμιση εκπαιδευτικών θεμάτων και άλλες διατάξεις». Περιλαμβάνει διατάξεις σχετικά με τις προσλήψεις καθηγητών Πληροφορικής στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση που, αν υιοθετηθούν, θα καταστρατηγήσουν τα επαγγελματικά δικαιώματα των πτυχιούχων και διπλωματούχων τμημάτων Πληροφορικής, θα απαξιώσουν πλήρως την Πληροφορική και θα εξανεμίσουν κάθε προοπτική πληροφορικού αλφαβητισμού στη δημόσια εκπαίδευση.

Η Ένωσή μας, εκπροσωπώντας το σύνολο των πτυχιούχων και διπλωματούχων Πληροφορικής ΑΕΙ, εκφράζει την διαφωνία της με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις και ζητά την άμεση αναθεώρηση του νομοσχεδίου στα εξής σημεία:

 

   

 1. Πλήρης διαγραφή του άρθρου 1, ώστε να σταματήσει οριστικά κάθε διορισμός προσώπων που δεν διαθέτουν βασικό τίτλο σπουδών στην Πληροφορική σε θέσεις αναπληρωτών καθηγητών Πληροφορικής.

 2. Προσθήκη στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 8 της φράσης «καθώς και ΠΕ19 Πληροφορικής Πτυχιούχων ΑΕΙ», ώστε να αναγνωριστεί ότι όλα τα τμήματα Πληροφορικής ΑΕΙ είναι καθηγητικές σχολές σύμφωνα με την υφιστάμενη νομολογία.

 3. Τροποποίηση της παραγράφου 8 του άρθρου 8 του νομοσχεδίου με τη διαγραφή της φράσης «καθώς και τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 1, πίνακας Δ΄, περίπτωση α΄ και πίνακας Ε΄ περίπτωση α΄ του άρθρου 1 του παρόντος νόμου» στο τέλος του εδαφίου α΄ όπως επίσης και την πλήρη διαγραφή του εδαφίου β΄ αυτής. Για να θεσμοθετηθεί η κατοχή βασικού τίτλου σπουδών στην Πληροφορική ως μόνο πάγιο προσόν διορισμού στους κλάδους Πληροφορικής ΠΕ19 και ΠΕ20.

   

 

Οφείλουμε να επισημάνουμε ότι το Υπουργείο Παιδείας, αν και γνωρίζει το άμεσο ενδιαφέρον μας, δεν μας ενημέρωσε για την πρόθεσή του να προβεί στις επίμαχες ρυθμίσεις. Δεν είχαμε έτσι την ευκαιρία να σας ενημερώσουμε ζητώντας ακρόαση από την Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας του νομοσχεδίου. Έμειναν χωρίς αντίλογο οι παραπλανητικές και αστήρικτες αιτιάσεις περί δήθεν μειωμένου ενδιαφέροντος των πτυχιούχων Πληροφορικής να διοριστούν στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Όταν ήδη χιλιάδες αδιόριστοι πτυχιούχοι Πληροφορικής συνωστίζονται στους πίνακες αναπληρωτών και επιτυχόντων του ΑΣΕΠ κινδυνεύοντας με οριστικό αποκλεισμό αν, παρά τη νομολογία, εξαιρεθούν τα τμήματα Πληροφορικής ΑΕΙ από τις καθηγητικές σχολές.

Την απαράδεκτη προσπάθεια παραπλάνησης του νομοθετικού σώματος για την καταστρατήγηση του συντάγματος και της νομολογίας, θα προσπαθήσουμε να σας αποδείξουμε μέσα από τη σύντομη ιστορική αναδρομή που ακολουθεί.

Με το νόμο 2009/1992 (άρθρο 30) ιδρύθηκαν οι κλάδοι Πληροφορικής ΠΕ19 και ΠΕ20 και δόθηκε για πρώτη φορά η δυνατότητα στους πτυχιούχους και διπλωματούχους Πληροφορικής να υπηρετήσουν τη διδασκαλία της επιστήμης τους. Το ενδιαφέρον τους ήταν άμεσο και έσπευσαν να ανταποκριθούν.

Όμως η παράνομη και αντισυνταγματική ερμηνεία του όρου «καθηγητική σχολή» δημιούργησε τεράστια προβλήματα. Χιλιάδες Πληροφορικοί αποκλείστηκαν από τη διαδικασία των διορισμών. Οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας τους απαγόρευαν να εγγράφονται στην επετηρίδα (δεν είχε ακόμη θεσμοθετηθεί ο διαγωνισμός του ΑΣΕΠ) κατά τα έτη 1993, 1994, 1995, και 1997. Απαιτούσαν από τους ενδιαφερόμενους δεύτερο παιδαγωγικό πτυχίο το οποίο ελάχιστοι μπορούσαν να αποκτήσουν φοιτώντας στην ΠΑΤΕΣ/ΣΕΛΕΤΕ, καθώς ο αριθμός των εισαγομένων σε αυτήν αντιστοιχούσε σε περίπου 10% των αναγκαίων ετήσιων προσλήψεων. Απαγορεύτηκε η κατάθεση κάθε μορφής αιτήσεων διορισμού (αναπληρωτών ή μονίμων) τα έτη 1997, 1998 και 1999 καθώς και στον πρώτο διαγωνισμό του ΑΣΕΠ το 1998. Τα μέλη μας αναγκάστηκαν να καταθέτουν τις αιτήσεις τους με δικαστικούς επιμελητές!

Από το 1993, με τον πιο επίσημο τρόπο, δηλαδή ομόφωνες αποφάσεις: συλλόγων πτυχιούχων, συλλόγων φοιτητών, Γενικών Συνελεύσεων Τμημάτων Πληροφορικής, Πρυτανικών Συμβουλίων ως και Συγκλήτων των Πανεπιστημίων μας, ενημερώναμε το Υπουργείο Παιδείας, και κάθε αρμόδιο φορέα, ότι το περιεχόμενο των σπουδών μας είναι τουλάχιστο ίσο και σε πολλές περιπτώσεις ανώτερο, όσον αφορά την παιδαγωγική κατάρτιση, με αυτό των αποφοίτων των λοιπών καθηγητικών σχολών. Τα τμήματα Πληροφορικής έφτασαν μάλιστα να προχωρήσουν σε γενικευμένες κινητοποιήσεις και καταλήψεις το φθινόπωρο του 1996 με αίτημα να αναγνωριστούν ως καθηγητικές σχολές. Καμία ανταπόκριση. Προχωρήσαμε σε δικαστικούς αγώνες. Δικαιωθήκαμε. Με δεκάδες αποφάσεις τους, τα διοικητικά δικαστήρια της χώρας έκριναν ότι είμαστε πτυχιούχοι καθηγητικής σχολής, διότι πληρούμε όλες τις προϋποθέσεις τόσο τις ακαδημαϊκές όσο και του σκοπού που υπηρετούν τα τμήματα Πληροφορικής.

Και τώρα που η νομολογία των διοικητικών δικαστηρίων τους εξανάγκασε να μας αναγνωρίσουν ως καθηγητικές σχολές, οι καρεκλοκένταυροι του Υπουργείου Παιδείας, αντί να προτείνουν νομοθετική ρύθμιση που θα μας αποκαθιστά, κινούνται αυταρχικά και κουτοπόνηρα προτείνοντας νομοσχέδιο που θα τους επιτρέψει να μας αποκλείσουν εκ νέου και δήθεν νομότυπα από τη Βθμια Εκπαίδευση.

Στο Υπουργείο Παιδείας, όλοι οι γραφειοκράτες, η νομική υπηρεσία και η πολιτική ηγεσία, γνωρίζουν ότι δικαιωματικά κατέχουμε τον τίτλο του πτυχιούχου καθηγητικής σχολής διότι:

   

 • Έχουμε εργαστεί κατά τη διάρκεια των σπουδών μας για να αποκτήσουμε τις ακαδημαϊκές γνώσεις για να ανταποκριθούμε στο ρόλο μας ως καθηγητές Πληροφορικής.

 • Έχουμε δικαιωθεί από τα δικαστήρια της χώρας μας και αναγνωριστεί ως καθηγητικές σχολές με 17 αποφάσεις του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών (428/1998, 429/1998, 1841/1998, 1909/1998, 1907/1998, 2895/1999, 40/2000, 41/2000, 443/2000 2929/2000, 81/2001, 1733/ 2001, 1797/2001, 2432/2001, 2433/2001, 14/2002, 120/2002) και 2 του Συμβουλίου της Επικρατείας (3470/1999, 3114/2002). Το Υπουργείο Παιδείας τις γνωρίζει όλες επισήμως ως αντίδικο.

 • Το ίδιο το ΑΣΕΠ έχει δεχθεί την παραπάνω νομολογία και με την 1859/30.7.2003 απόφαση του 1ου Τμήματος Διακοπών του και αναγνωρίζει ότι όλοι οι πτυχιούχοι ή διπλωματούχοι Πληροφορικής ΑΕΙ είναι πτυχιούχοι καθηγητικής σχολής.

   

 

Αν ψηφιστεί από τη Βουλή ο νόμος που άδικα και αντισυνταγματικά μας στερεί τον τίτλο της καθηγητικής σχολής, θα αγωνιστούμε να τον ανατρέψουμε δικαστικά και πάλι θα δικαιωθούμε. Το Υπουργείο Παιδείας θα αναγκαστεί να μας διορίσει εκ των υστέρων, εφαρμόζοντας τις δικαστικές αποφάσεις που θα κηρύξουν αντισυνταγματική την προτεινόμενη ρύθμιση. Η Πολιτεία θα υποστεί τις οικονομικές συνέπειες που θα έχουν οι παρεπόμενες αγωγές αποζημίωσης που θα ασκήσουμε. Ποιος όμως θα αποζημιώσει την ελληνική νεολαία για τα εκατομμύρια των χαμένων διδακτικών ωρών;

Ζητούμε από εσάς να αναλάβετε τις ευθύνες σας και να αποτρέψετε την καταστροφή της ελληνικής παιδείας. Οφείλετε να προστατεύσετε τον κλάδο των Πληροφορικών, ο οποίος αυτή τη στιγμή αριθμεί ήδη 20.000 μέλη και κάθε χρόνο εμπλουτίζεται με 5.000 νέα, μετά την ραγδαία αύξηση των εισακτέων στα τμήματα Πληροφορικής ΑΕΙ και την ίδρυση νέων. Επίμονα ζητούμε να απαιτήσετε από τον Υπουργό Παιδείας να προχωρήσει στις τροπολογίες που προτείνουμε, φτάνοντας μέχρι και καταψήφιση των επίμαχων διατάξεων σε αντίθετη περίπτωση. Όλοι πρέπει πλέον να αναλάβουν τις προσωπικές τους ευθύνες ενόψει μάλιστα και των επικείμενων εθνικών εκλογών.

Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Πληροφορικών Ελλάδας

 

 

Ο Πρόεδρος, Μουμουτζής Νεκτάριος

Ο Γενικός Γραμματέας, Ανδρεαδάκης Γιώργος