Ομόφωνη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης Τμήματος Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών

27/10/2003 Παλαιότητα 16 yrs

Με υπόμνημά της, η Γενική Συνέλευση Τμήματος ζητά την αναγνώριση των Τμημάτων Πληροφορικής ΑΕΙ ως καθηγητικών σχολών και τον τερματισμό των διορισμών χωρίς βασικό τίτλο σπουδών στην ΠληροφορικήΠάτρα : 27-10-2003


Αριθ. Πρωτ. : 1938


Αξιότιμον Υπουργόν Παιδείας Κ. Πέτρο Ευθυμίου

ΘΕΜΑ: «Υπόμνημα - πρόταση για διορθώσεις στο νομοσχέδιο του ΥΠΕΠΘ «Ρύθμιση εκπαιδευτικών θεμάτων και άλλες διατάξεις»».

Αξιότιμε κ. Υπουργέ,

Το Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών, στη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσής του στις 23-10-2003, ενέκρινε ομόφωνα σχετικό υπόμνημα, το οποίο σας διαβιβάζουμε και αφορά διορθώσεις στο νομοσχέδιο, «Ρύθμιση εκπαιδευτικών θεμάτων και άλλες διατάξεις» το οποίο θα συζητηθεί, την Τετάρτη 29-10-2003, στην Βουλή.

Πιστεύουμε ότι, οι τροποποιήσεις που ζητούμε να γίνουν είναι δίκαιες για τους αποφοίτους μας και γενικότερα για τους πτυχιούχους Πληροφορικής, αλλά κυρίως για την άρτια και υψηλού επιπέδου εκπαίδευση στην Πληροφορική των μαθητών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Γνωρίζοντας την ευαισθησία που σας χαρακτηρίζει για την ποιότητα της εκπαίδευσης πιστεύουμε ότι, θα λάβετε υπόψη σας την ομόφωνη γνώμη του Τμήματός μας- το οποίο είναι και το αρχαιότερο της χώρας- και θα γίνει δεκτό το αίτημά μας.


Επισυνάπτεται : Υπόμνημα για το νομοσχέδιο ΥΠΕΠΘ

«Ρύθμιση εκπαιδευτικών θεμάτων και άλλες διατάξεις».


Για τη Γενική Συνέλευση του Τμήματος

Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής του

Πανεπιστημίου Πατρών


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ


ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ

 

Υπόμνημα για το νομοσχέδιο ΥΠΕΠΘ «Ρύθμιση εκπαιδευτικών θεμάτων και άλλες διατάξεις»

κ. Υπουργέ,

Το τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής θέλει να εκφράσει τη διαμαρτυρία του για διατάξεις του προτεινόμενου προς ψήφιση σχεδίου νόμου του ΥΠΕΠΘ (16-10-2003) με τίτλο «Ρύθμιση εκπαιδευτικών θεμάτων και άλλες διατάξεις» οι οποίες αφορούν τον κλάδο ΠΕ19 και τους αποφοίτους σχολών Πληροφορικής.

Δυστυχώς μέσω διάσπαρτων διατάξεων μέσα στο σχέδιο νόμου:

   

 • Προστίθενται εκ νέου ως προσόντα μόνιμων διορισμών αυτά των πτυχιούχων ΑΕΙ/ΤΕΙ μη πτυχιούχων Πληροφορικής
  (Άρθρο 8 παρ 8: Ορίζεται ότι μπορούν να διορίζονται ως μόνιμοι καθηγητές Πληροφορικής και κάτοχοι άλλων προσόντων δηλαδή οι κάτοχοι οποιουδήποτε πτυχίου ΑΕΙ ? ΤΕΙ )

 • Καταργείται παρά την ύπαρξη δικαστικών αποφάσεων και γνωμοδοτήσεων του ΑΣΕΠ η αναγνώριση του παιδαγωγικού προσόντος για τους αποφοίτους σχολών Πληροφορικής
  (Άρθρο 8 παρ 2: Αυτή η ρύθμιση ουσιαστικά αναιρεί όλες τις δικαστικές αποφάσεις: του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών 14/2002 , 2432/2001 και 2433/2001 , του Συμβουλίου της Επικρατείας 3470/1999 και του ΑΣΕΠ 1859/30.7.2003, αποφάσεις που έχουν παρθεί και έχουν αναγνωρίσει όλα τα τμήματα Πληροφορικής ως Καθηγητικές Σχολές ). Να υπενθυμίσουμε στο υπουργείο ότι οι απόφοιτοι πολλών καθηγητικών σχολών δεν έχουν διδαχθεί μαθήματα παιδαγωγικών διότι είναι μαθήματα επιλογής.

 • Μοιράζονται αυθαίρετα στο μισό οι θέσεις για διορισμούς αναπληρωτών που ανήκαν δικαιωματικά μέχρι τώρα στους πτυχιούχους Πληροφορικής
  (Άρθρο 1 παρ. 1 έως 6 : Ορίζεται ότι μπορούν να προσλαμβάνονται αναπληρωτές και ωρομίσθιοι και «προσοντούχοι» άλλων ειδικοτήτων. Μπορούν δε να προσληφθούν χωρίς να έχει εξαντληθεί ο αριθμός των πτυχιούχων Πληροφορικής (Άρθρο 1 παρ. 4) που μέχρι τώρα προηγούνταν δικαιωματικά.)

   

 

Είναι επόμενο ότι για την αποκατάσταση της τάξης οφείλετε να προχωρήσετε στην:

   

 • Πλήρη διαγραφή του Άρθρου 1 Παράγραφο 1 έως 6

 • Διαγραφή της φράσης «καθώς και τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 1, πίνακας Δ΄ , περίπτωση α΄ και πίνακας Ε΄ περίπτωση α΄ του Άρθρου 1 του παρόντος νόμου» στο εδάφιο α΄ , και την διαγραφή του εδαφίου β΄ , στην Παράγραφο 8 του Άρθρου 8 καθώς και

 • Προσθήκη στο τέλος του Άρθρου 8 Παρ. 2 «καθώς και ΠΕ19 Πληροφορικής Πτυχιούχων ΑΕΙ»

   

 

κ. Υπουργέ οι Μηχανικοί Η/Υ και γενικότερα οι πτυχιούχοι Πληροφορικής ΑΕΙ έχουν αποδείξει και στην εκπαίδευση και γενικότερα στην παραγωγική διαδικασία την ποιότητα και τις δυνατότητες τους. Οι αριθμοί των υποψηφίων πτυχιούχων Πληροφορικής για την Β/θμια εκπαίδευση (ΑΣΕΠ, πίνακες αναπληρωτών) καθώς και η αποφοίτηση χιλιάδων κάθε χρόνο πτυχιούχων Πληροφορικής διαψεύδουν οποιουσδήποτε ισχυρισμούς για έλλειψη καθηγητών Πληροφορικής. Το υπουργείο όπως προκύπτει από το επιχειρούμενο νομοσχέδιο ενδιαφέρεται κυρίως για τη μείωση της ανεργίας συγκεκριμένων κλάδων. Οι συνέπειες όμως αυτού του νομοσχεδίου είναι η υποβάθμιση του επιπέδου σπουδών στη μέση εκπαίδευση με ολέθριες συνέπειες στο γνωστικό επίπεδο των αποφοίτων της. Είναι κρίμα που αντί η πολιτεία να εκμεταλλεύεται τις ικανότητές των πτυχιούχων Πληροφορικής προς όφελος της κοινωνίας για μια ακόμα φορά παραβιάζει τα δικαιώματά τους και υποκύπτει σε υπόγειες ομάδες πίεσης.

Περιμένουμε να ακολουθήσετε τις επισημάνσεις και να διορθώσετε την διαγραφόμενη αδικία που είναι σε βάρος της τάξης της αξιοκρατίας και της εκπαίδευσης γενικότερα.

 

Γενική Συνέλευση του Τμήματος Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών