Ζητείται όραμα για την Πληροφορική

25/01/2008 Παλαιότητα 12 yrs

Δελτίο Τύπου της ΕΠΕ για τη συμφωνία με τη Microsoft. "Η Βουλή σύρεται σε μια αντιαναπτυξιακή και αντιευρωπαϊκή πολιτική"


Η Βουλή σύρεται σε μια αντιαναπτυξιακή και αντιευρωπαϊκή πολιτική

Δύο χρόνια μετά την υπογραφή της, η συμφωνία που υπέγραψε η Κυβέρνηση με τη Microsoft έρχεται για επικύρωση στο Κοινοβούλιο. Είχε προηγηθεί η προσπάθεια απόκρυψης του κειμένου της συμφωνίας, παρά τα αιτήματα φορέων και κομμάτων, να δοθεί στη δημοσιότητα και να τεκμηριωθεί η αναγκαιότητά της.

Η έλλειψη οράματος και μακρόπνοης στρατηγικής για την ανάπτυξη της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών είναι ολοφάνερη. Έχουμε μια Κυβέρνηση που προτιμά να λειτουργεί ως πελάτης μιας εταιρείας, δημιουργώντας τεράστια κόστη για τους έλληνες φορολογουμένους παρά να αξιοποιήσει το επιστημονικό δυναμικό της Χώρας στα πλαίσια και των ευρωπαϊκών πολιτικών για την Κοινωνία της Πληροφορίας.

Ως Χώρα είμαστε (και με την προς κύρωση συμφωνία θα παραμείνουμε) ουραγοί στην Πληροφορική και τις Επικοινωνίες. Οι Έλληνες Πληροφορικοί θα συνεχίσουν να αναζητούν καλύτερες συνθήκες εργασίας και σταδιοδρομίας στο εξωτερικό και η Ελληνική Κοινωνία θα συνεχίσει να είναι απλός καταναλωτής εισαγόμενων τεχνολογιών με τεράστιες οικονομικές, κοινωνικές και εθνικές συνέπειες. Κρίσιμα συστήματα θα λειτουργούν χωρίς κανείς Έλληνας να έχει πρόσβαση στον κώδικα του χρησιμοποιούμενου λογισμικού.

Πριν είναι αργά, η Κυβέρνηση οφείλει να αποσύρει άμεσα τη συμφωνία και να προχωρήσει σε ειλικρινή διάλογο με την επιστημονική κοινότητα και τους Κοινωνικούς Φορείς ώστε να διαμορφώσει γνώμη για τους κινδύνους που συνεπάγονται οι επιπόλαιες κινήσεις της. Οφείλει, περαιτέρω, να διαμορφώσει μια στρατηγική τεχνολογικής ανάπτυξης με στόχο την υιοθέτηση ανοικτών προτύπων εξασφαλίζοντας το δημόσιο συμφέρον και την εθνική μας ασφάλεια ενισχύοντας παράλληλα την απασχόληση του επιστημονικού δυναμικού και την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας.