Απάντηση ΕΠΕ προς το Υπουργείο Εσωτερικών , Δημ. Διοίκ. και Αποκέντρωσης

31/07/2008 Παλαιότητα 12 yrs

Ίδρυση Εθνικού Επιμελητηρίου Επικοινωνιών και Πληροφορικής


Αθήνα, 28/7/2008

 

 

ΠΡΟΣ:


κ. Προκόπη Παυλόπουλο, Υπουργό Εσωτερικών, Δημ. Διοίκ. και Αποκέντρωσης


κ. Κωνσταντίνο Χατζηδάκη, Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών


κ. Γεώργιο Αλογοσκούφη, Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών


κ. Χρήστο Ζώη, Υφυπουργό Υπ.Εσ.Δ.Δ.Α.

ΚΟΙΝ:


Γραφείο Πρωθυπουργού,


Βουλευτές όλων των κοινοβουλευτικών κομμάτων

ΘΕΜΑ: Ίδρυση Εθνικού Επιμελητηρίου Επικοινωνιών και Πληροφορικής

 

Αξιότιμοι Κύριοι,

 

Στο έγγραφο με αρ. πρωτ. ΤΚΕ/Φ1/4326/29-5-2008 του Τμήματος Κοινοβουλευτικού Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Εσωτερικών, το οποίο υπογράφει ο Υφυπουργός κ. Χρήστος Ζώης και εκδόθηκε σε απάντηση των Αναφορών με αρ. πρωτ. 2967/15-5-08, 2990/15-5-08 και 3006/16-5-2008 που κατέθεσαν οι βουλευτές κ.κ. Βασίλειος Κεγκέρογλου, Φώτιος Φανούριος Κουβέλης και Αθανάσιος Αλευράς σχετικά με το Υπόμνημα της Ένωσης μας με θέμα "Ίδρυση Εθνικού Επιμελητηρίου Επικοινωνιών και Πληροφορικής" και το οποίο έχει κατατεθεί στα συναρμόδια Υπουργεία (1851/7-5-2008 του ΥΠΕΣΔΔΑ, 3328/7-5-2008 του ΥΠΟΙΟ και 1681/8-5-2008 του ΥΜΕ), διατυπώνεται ο ισχυρισμός ότι έχει συσταθεί ήδη νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου σωματειακής φύσεως με την επωνυμία «Τμήμα Πληροφορικής και Επικοινωνιών (e ΤΕΕ)» που λειτουργεί υπό την αιγίδα του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ) και το οποίο αποτελεί τον ενιαίο φορέα εκπροσώπησης του συνόλου των επιστημόνων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην Ελλάδα και ότι, επομένως, έχει καλυφθεί η ανάγκη ιδρύσεως Επιμελητηρίου Πληροφορικής και Επικοινωνιών.

Από την παραπάνω απάντηση του Υπουργείου Εσωτερικών προκύπτουν σημαντικά ερωτήματα, τα οποία παρακαλούμε να μας διευκρινίσετε:

  1. Με ποιο τρόπο και με βάση ποιο θεσμικό πλαίσιο δύναται ένα σωματείο να λειτουργεί ως επιμελητήριο;

  2. Ποια είναι ακριβώς η νομική μορφή του εν λόγω σωματείου, δεδομένου ότι σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις προβλέπονται διάφοροι τύποι σωματείων; Ποιο είναι το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία του; Ποιο είναι το καταστατικό του και ποια η πράξη ιδρύσεώς του; Ποια είναι τα μέλη του Διοικητικού του Συμβουλίου και πότε εξελέγησαν;

  3. Ποιο είναι το θεσμικό πλαίσιο που επιτρέπει τη λειτουργία ενός σωματείου ως "Τμήμα" ενός Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου όπως το ΤΕΕ; Ποια είναι η νομική έννοια του όρου "υπό την αιγίδα του ΤΕΕ", και πώς αυτό συνάδει με τη συνταγματικά κατοχυρωμένη αρχή της ελευθερίας του συνεταιρίζεσθαι που διέπει τη λειτουργία των σωματείων;

  4. Πώς ένα νεοσύστατο σωματείο αναγορεύεται ως φορέας εκπροσώπησης "του συνόλου των επιστημόνων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών", τη στιγμή που και άλλα τέτοια σωματεία υφίστανται και λειτουργούν; Πώς εφαρμόζεται η αρχή της αντιπροσωπευτικότητας στην περίπτωση αυτή;

  5. Ποια πρόσωπα έχουν δικαίωμα εγγραφής στο εν λόγω σωματείο; Πώς θα αντιμετωπιστεί το γεγονός ότι η πλειοψηφία των επιστημόνων ΑΕΙ Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών δεν έχουν δικαίωμα να γίνουν μέλη του ΤΕΕ; Που προτίθεται η πολιτεία να εντάξει τους πτυχιούχους ΤΕΙ και ΑΤΕΙ Πληροφορικής και Επικοινωνιών, οι οποίοι δεν έχουν δικαίωμα να γίνουν μέλη του ΤΕΕ;

Αναμένουμε με πραγματικό ενδιαφέρον τις απαντήσεις σας στα παραπάνω ερωτήματα το συντομότερο δυνατόν, δεδομένου ότι δεν κατέστη ακόμη δυνατό να αντλήσουμε επίσημα στοιχεία για το εν λόγω σωματείο, πέραν των αναφερομένων στο παραπάνω απαντητικό σας έγγραφο.

 

Με ιδιαίτερη τιμή,

 

Για το Δ.Σ. της Ένωσης Πληροφορικών Ελλάδας

Δημήτριος Τσίγκος, Πρόεδρος