22/10/2017 - Πρόσκληση Υποβολής Υποψηφιοτήτων

Η Γενική Συνέλευση της 7ης Οκτωβρίου 2017, προκήρυξε τις επόμενες εκλογές της ΕΠΕ, που θα πραγματοποιηθούν με διαδικασία ηλεκτρονικής ψηφοφορίας. Προκειμένου να διευκολυνθούν τα μέλη και να δοθεί η ευκαιρία σε όλους να ψηφίσουν η Συνέλευση αποφάσισε οι εκλογές να διεξαχθούν το διάστημα 18-20 Νοεμβρίου 2017.

Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται σύμφωνα με το άρθρο 34 του καταστατικού. Παρακαλούνται τα μέλη της ΕΠΕ που επιθυμούν να είναι υποψήφιοι για το Διοικητικό Συμβούλιο (5 μέλη), την Επιτροπή Δεοντολογίας (3 μέλη) ή την Ελεγκτική Επιτροπή (3 μέλη), να γνωστοποιήσουν στην Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή στο e-mail: kee<στο>epe.org.gr την υποψηφιότητά τους, χρησιμοποιώντας το έντυπο που ακολουθεί στον σύνδεσμο παρακάτω. Όσοι υποψήφιοι επιθυμούν, μπορούν να καταθέσουν και το βιογραφικό τους σημείωμα το οποίο και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Ένωσης.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν τις υποψηφιότητες τους μέχρι τις 08/11/2017. Κατά τη γνωστοποίηση των υποψηφιοτήτων, οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ταμειακώς τακτοποιημένοι μέχρι 31/12/2016.

Έντυπο υποβολής υποψηφιοτήτων doc (Microsoft Word) και odt (Libreoffice Writer). Το έντυπο θα πρέπει να συμπληρωθεί, να υπογραφεί χειρόγραφα, να σαρωθεί ή φωτογραφηθεί και να αποσταλεί με e-mail στο kee<στο>epe.org.gr. Σε περίπτωση που διαθέτετε ψηφιακή υπογραφή που έχει εκδοθεί από φορέα αναγνωρισμένο από το Ελληνικό Δημόσιο, μπορείτε να το συμπληρώσετε ηλεκτρονικά στο αρχείο που παρατίθεται παραπάνω, να το μετατρέψετε σε pdf, να το υπογράψετε με την ψηφιακή σας υπογραφή και να το στείλετε στο παραπάνω e-mail της ΚΕΕ.

Για την Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή:

1. Ανδρεαδάκης Γιώργος

2. Μαστοράκης Χαράλαμπος

3. Συριτζίδου Ελίνα

4. Φάκας Γιάννης

5. Μαυροφίδης Θωμάς