17/11/2017 - Οδηγίες Ηλεκτρονικής Ψηφοφορίας

ΠΡΟΣΟΧΗ: Αν δεν πατήσετε το "Cast this ballot" στο βήμα 8, δε μετράει η ψήφος σας

 

 

1. Λήψη Κωδικών

Σημείωση: Οι εικόνες παρακάτω αφορούν σε παλιότερη ψηφοφορία (Μάιος 2015), ωστόσο η διαδικασία κατά την ψηφοφορία μέσω του Helios Voting δεν αλλάζει στην τωρινή διαδικασία.

Μόλις ανοίξει η ψηφοφορία, θα λάβετε ένα email, στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχετε δηλώσει στα στοιχεία εγγραφής σας στο site της ΕΠΕ, παρόμοιο με το παρακάτω:

Dear voter_id,

Election URL:  vote.heliosvoting.org/helios/e/epe_election/vote
Election Fingerprint:  hZUhrcdRm0YU6r4j5iO/Ape74pStPRROYayJZ+oVsew

Your voter ID: voter_id
Your password: voter_password

In order to protect your privacy, this election is configured to never display your voter login ID, name, or email address to the public. Instead, the ballot tracking center will only display your alias.

Your voter alias is VOTERALIAS.

IMPORTANTLY, when you are prompted to log in to vote, please use your *voter ID*, not your alias.
--
Helios

2. Είσοδος στο Σύστημα Helios Voting και Πρώτο Βήμα

Ακολουθώντας το url της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας θα οδηγηθείτε στο σύστημα HeliosVoting όπου θα σας ζητηθεί να δώσετε τα διαπιστευτήριά σας που σας στάλθηκαν με email όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα:

3. Αρχική Σελίδα Ψηφοφορίας

Αφού συνδεθείτε στο σύστημα HeliosVoting τότε θα δείτε την αρχική σελίδα της ψηφοφορίας όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα και πατώντας “Start” θα αρχίσει η διαδικασία της ψηφοφορίας σας:

4. Επιλογή Υποψηφίων για ΔΣ

Επιλέγοντας “Start” θα εμφανιστεί η οθόνη για την επιλογή σας για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Π.Ε. όπου έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε από 0 – 2 υποψηφίους.

5. Επιλογή Υποψηφίων για Ελεγκτική Επιτροπή και Επιτροπή Δεοντολογίας

Όμοια, όπως φαίνεται στις παρακάτω εικόνες, ψηφίζετε για Ελεγκτική Επιτροπή και Επιτροπή Δεοντολογίας με τη διαφορά ότι εδώ μπορείτε να επιλέξετε έως και 1 το πολύ υποψήφιο:

6. Σε κάθε βήμα μπορείτε να επιστρέφετε στο προηγούμενο όπου μπορείτε να αλλάξετε τις επιλογές σας

Σε κάθε βήμα μπορείτε να επιστρέφετε στο προηγούμενο όπου μπορείτε να αλλάξετε τις επιλογές σας.

7. Συγκεντρωτικά Στοιχεία

Επιλέγοντας “Proceed” εμφανίζονται συγκεντρωτικά οι επιλογές σας, όπου σας δίνετε η δυνατότητα να κάνετε αλλαγές όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα:

8. Τελικό Βήμα για την Εισαγωγή της Ψήφου

Για να κλείσει τελικά η ψηφοφορία σας επιλέγετε “Sumbit this Vote!” στην προηγούμενη οθόνη, οπότε και θα έχεις τη δυνατότητα να “ρίξετε την ψήφο σας” (CAST this ballot) ή να ζητήσετε “ακύρωση” (cancel) όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα:

ΠΡΟΣΟΧΗ: Αν δεν πατήσετε το "Cast this ballot", δε μετράει η ψήφος σας!

9. Υποβολή Ψήφων

Επιλέγοντας τελικά “Cast this ballot” η ψηφοφορία σου κατοχυρώνεται και θα δεις ένα μήνυμα όπως αυτό στην παρακάτω εικόνα:

ΜΠΟΡΕΙΤΕ να ξαναψηφίσετε όσες φορές επιθυμείτε κατά τη διάρκεια που θα είναι ανοικτή η ψηφοφορία ΑΛΛΑ κάθε φορά η τελευταία ψήφος θα είναι αυτή που θα μετρά!

Τεχνικές Πληροφορίες

Τεχνικές πληροφορίες για το σύστημα Helios Voting, περιλαμβανομένων θεμάτων που άπτονται της ασφάλειας και της μυστικότητας της ψήφου, παρέχονται στη διεύθυνση vote.heliosvoting.org/docs