Διοίκηση - Επιτροπές

Τα μέλη του τρέχοντος Διοικητικού Συμβουλίου, της Ελεγκτικής Επιτροπής και της Επιτροπής Δεοντολογίας

Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ)

Πρόεδρος: Κυριακός Δημήτρης
Αντιπρόεδρος: Παπαδόπουλος Μάριος
Γενικός Γραμματέας: Γεωργίου Χάρης
Ειδικός Γραμματέας: Αλεξάκος Φώτης
Ταμίας: Καπετανάκη Λένα

Ελεγκτική Επιτροπή (ΕΕ)

Κάκνα Ελένη
Μαγουλιώτη Θεοδώρα
Τσαϊρίδης Σταύρος

 

Επιτροπή Δεοντολογίας (ΕΔ)

Μουμουτζής Νεκτάριος
Κατσάλης Νικόλαος
Μουγγολιάς Ανδρέας