Όλα τα Άρθρα

Αιφνιδιαστική κίνηση του ΥΠΕΠΘ με την οποία αμφισβητεί τα προσόντα των διορισμένων Πληροφορικών του κλάδου ΠΕ19 Πληροφορικής Α.Ε.Ι.

Μεθοδεύεται ο η υπηρεσιακή και μισθολογική στασιμότητα των πτυχιούχων Πληροφορικής που έχουν διοριστεί στον κλάδο ΠΕ19 τα έτη 2000, 2001 και 2002. Απαιτείται η άμεση κινητοποίηση τους και η κατάθεση αιτήσεων που θα ματαιώσουν τις απαράδεκτες μεθοδεύσεις.

Με αιφνιδιαστική εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας, που έχει σταλεί από τις 3 Απριλίου σε όλες τις περιφερειακές υπηρεσίες, αμφισβητούνται τα προσόντα των πτυχιούχων Πληροφορικής Α.Ε.Ι., οι οποίοι έχουν διοριστεί σε θέσεις καθηγητών του κλάδου ΠΕ19 Πληροφορικής Α.Ε.Ι.

Η εγκύκλιος αυτή είναι η 32498/Γ2/3-4-2003 και αναφέρει τα εξής:

"Παρακαλούμε να μας γνωστοποιήσετε μέχρι 15-4-2003 τον αριθμό των υπηρετούντων εκπαιδευτικών, σε σχολεία της αρμοδιότητας σας, των κλάδων ΠΕ12, ΠΕ14, ΠΕ17, ΠΕ18, ΠΕ19 και ΠΕ20 κατά κλάδο και ειδικότητα που διορίστηκαν κατά τα έτη 2000, 2001 και 2002 χωρίς να διαθέτουν το πρόσθετο τυπικό προσόν διορισμού του πτυχίου της ΠΑΤΕΣ της ΣΕΛΕΤΕ η άλλο από τα οριζόμενα στις διατάξεις του Ν-2525/1997 (άρθρο 6, παρ. 4), Σημειώνεται ότι μόνο για τους κλάδους ΠΕ19 και ΠΕ20 πέραν του ΑΣΕΠ θα μας γνωστοποιήσετε και τους διορισθέντες μέσω επετηρίδας χωρίς το προαναφερθέν προσόν.

Τα παραπάνω στοιχεία είναι απαραίτητα για να προγραμματίσουμε τη διαδικασία εκτέλεσης του προβλεπομένου από τις κείμενες διατάξεις (παρ. 6 του άρθρου 1 Ν 2834/2000 και παρ. 21 του άρθρου 6, Ν. 2909/2001) υποχρεωτικού επιμορφωτικού προγράμματος παιδαγωγικής επιμόρφωσης τους."

Οι αρμόδιοι του Υπουργείου Παιδείας ισχυρίζονται ότι όσοι εκ των πληροφορικών αρνηθούν να συμμετέχουν στα "υποχρεωτικά επιμορφωτικά προγράμματα" δεν θα έχουν καμία υπηρεσιακή και μισθολογική εξέλιξη! Προσθέτουν ότι αυτά τα προγράμματα θα είναι ετήσια, θα γίνονται στη ΣΕΛΕΤΕ και στα κατά τόπους παραρτήματά της και κατά τη διάρκειά τους οι συμμετέχοντες δεν θα απαλλάσσονται από τα καθήκοντά τους ως καθηγητών. Οι σχετικές αποφάσεις, που θα επιβάλλουν αυτό τον ιδιότυπο εκβιασμό, θα εκδοθούν εν μέσω καλοκαιριού, ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι αντιδράσεις.

Προκειμένου να προλάβουμε τις αρνητικές εξελίξεις που κυοφορούνται και να θεμελιώσουμε το δικαίωμά μας να προσφύγουμε αργότερα στα αρμόδια δικαστήρια, αν το Υπουργείο Παιδείας επιμείνει στην αμφισβήτηση των προσόντων των πτυχιούχων Πληροφορικής Α.Ε.Ι., πρέπει επειγόντως να προχωρήσουμε σε μαζική κατάθεση αιτήσεων από όλους τους συναδέλφους που έχουν διοριστεί στον κλάδο ΠΕ19 Πληροφορικής Α.Ε.Ι. τα έτη 2000, 2001 και 2002.

Λεπτομερείς οδηγίες και υπόδειγμα της αίτησης, που πρέπει να κατατεθεί, υπάρχουν στη διεύθυνση

http://www.epe.org.gr/various/monimos.zip

Παρακαλούμε ενημερώστε με κάθε τρόπο όλους τους διορισμένους τα έτη 2000-2002 συναδέλφους Πληροφορικούς που γνωρίζετε, ώστε να καταθέσουν τη σχετική αίτηση άμεσα. Βοηθείστε κι εσείς να περιοριστεί η παραπληροφόρηση και η συσκότιση που αποτελεί πλέον το μόνο όπλο και το έσχατο καταφύγιο του Υπουργείο Παιδείας, προκειμένου να υπονομεύσει τα αποτέλεσματα των αγώνων μας.