Ανακοίνωση του Συμβουλίου των Αντιπροσώπων της ΕΠΕ

Ανακοίνωση του Συμβουλίου των Αντιπροσώπων της ΕΠΕ της 27/7/2008 για τη δημιουργία αυτόνομου και ανεξάρτητου Εθνικού Επιμελητηρίου Επικοινωνιών και Πληροφορικής

 

Αθήνα, 27 Ιουλίου 2008.

Το Συμβούλιο των Αντιπροσώπων της Ένωσης Πληροφορικών Ελλάδας λαμβάνοντας υπόψη τις εξελίξεις στην προσπάθεια επαγγελματικής κατοχύρωσης των Πληροφορικών, καλεί όλους τους Έλληνες επιστήμονες στις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών να αναλάβουν δράση ώστε να προασπίσουν την ενότητα του κλάδου και να προωθήσουν το αίτημα της δημιουργίας αυτόνομου και ανεξάρτητου Εθνικού Επιμελητηρίου Επικοινωνιών και Πληροφορικής.

Συγκεκριμένα, οι μεθοδεύσεις κύκλων του ΤΕΕ εν όψει της έκδοσης Προεδρικού Διατάγματος για την επαγγελματική κατοχύρωση των Πληροφορικών, με προφανή στόχο το σφετερισμό των υπό διαμόρφωση επαγγελματικών δικαιωμάτων στον κλάδο, αποκαλύπτουν μία από τις σημαντικότερες αιτίες για την γενικότερη τραγική τεχνολογική υστέρηση της χώρας μας: τη μεθοδευμένη προσπάθεια τριών δεκαετιών για τη μη αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων σε σύγχρονα τεχνολογικά πεδία. Σκοπός αυτής της μεθόδευσης είναι να παραμένουν ανοχύρωτοι κρίσιμοι τεχνολογικοί τομείς, έτσι ώστε να επιβιώνουν καιροσκοπικές πρακτικές, υπονομεύοντας το μέλλον της Ελληνικής Κοινωνίας και Οικονομίας.

Όπως προκύπτει από τις παρασκηνιακές μεθοδεύσεις και τις “προτάσεις” που διατυπώθηκαν εκ μέρους των εκπροσώπων του ΤΕΕ, διάφοροι κύκλοι παραδοσιακών κλάδων (π.χ. ηλεκτρολόγοι μηχανικοί, ηλεκτρολόγοι-μηχανολόγοι μηχανικοί) επιχειρούν να εμφανιστούν ως εκπροσωπούντες τον κλάδο της Πληροφορικής. Είναι, όμως, γνωστό ότι εδώ και τρεις δεκαετίες οι κύκλοι αυτοί, καθώς και σωματεία τα οποία συμπεριλαμβάνουν ως μέλη τους και μη Πληροφορικούς, ενθαρρύνουν συμπεριφορές σφετερισμού των δικαιωμάτων των Πληροφορικών. Το φαινόμενο δεν είναι μεμονωμένο, ούτε παρουσιάζεται για πρώτη φορά. Εντάσσεται σε μια ευρύτερη “στρατηγική” των παραδοσιακών κλάδων να ενσωματώσουν τα νέα τεχνικά-τεχνολογικά επαγγέλματα στο παραδοσιακό τους αντικείμενο, αμφισβητώντας την αυτοτέλεια των αντίστοιχων επιστημονικών πεδίων.

Η αντιεπιστημονική και αντιαναπτυξιακή αυτή “στρατηγική” υλοποιείται με την άρνηση δημιουργίας νέων ειδικοτήτων εντός του ΤΕΕ σε αντιστοιχία με τους χορηγούμενους τίτλους σπουδών και τις σύγχρονες τεχνολογικές και επιστημονικές εξελίξεις. Η ηγεσία του ΤΕΕ εμφανίζεται καθηλωμένη στην πραγματικότητα του μεσοπολέμου, όταν ουσιαστικά δημιουργήθηκαν οι 9 υφιστάμενες ειδικότητές του. Όντας εγκλωβισμένη σε παρασκηνιακά παιχνίδια χειραγώγησης των πολιτικών, επαγγελματικών και ακαδημαϊκών αποφάσεων, αδυνατώντας να αντιληφθεί τη σύγχρονη επιστημονική και τεχνολογική πραγματικότητα, ωθεί τμήματα ΑΕΙ που λειτουργούν για πολλά χρόνια να μετονομαστούν και ουσιαστικά να αυτοκαταργηθούν και να “προσχωρήσουν” στους παραδοσιακούς κλάδους μηχανικών, συντηρώντας έτσι έναν τεχνολογικό μεσαίωνα. Την ίδια στιγμή, η χώρα μας υποχωρεί τεχνολογικά, ο παραγωγικός της ιστός αποδιαρθρώνεται, το ενεργειακό της μέλλον υποθηκεύεται, το οικιστικό και φυσικό της περιβάλλον υποβαθμίζεται και οι καταδίκες από την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι συνεχείς για την μη εναρμόνιση του εθνικού πλαισίου επαγγελματικών προσόντων με τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς.

Με άλλα λόγια απαξιώνονται τόσο οι νέοι τεχνολογικοί κλάδοι μέσω της υποτίμησης του επιστημονικού τους πεδίου, όσο και οι παραδοσιακοί οι οποίοι προσανατολίζονται στο σφετερισμό επιστημονικών πεδίων που αγνοούν και δεν μεριμνούν για την αξιοποίηση των πραγματικών γνώσεων και ικανοτήτων τους. Οι καιροσκοπικές νοοτροπίες που επιβιώνουν ακόμη, κρατούν καθηλωμένη την πατρίδα μας στην υπανάπτυξη με αποτέλεσμα να χάνονται πολύτιμες ευκαιρίες αξιοποίησης των ποικίλων πλουτοπαραγωγικών πηγών της στην κατεύθυνση μιας πραγματικά βιώσιμης ανάπτυξης σε αρμονία με την προστασία του περιβάλλοντος και τα νέα γεωοικονομικά δεδομένα που διαμορφώνει η δημιουργία ενεργειακών, συγκοινωνιακών και τηλεπικοινωνιακών δικτύων στην ευρύτερη περιοχή μας. Το υψηλά καταρτισμένο επιστημονικό δυναμικό που διαθέτει η χώρα μας οδηγείται, τελικά, στην μετανάστευση ή στην ετεροαπασχόληση.

Αυτό συμβαίνει με όλες τις παραδοσιακές ειδικότητες όπως πολιτικούς μηχανικούς, μηχανολόγους μηχανικούς, ηλεκτρολόγους μηχανικούς κ.λ.π., που αρνούνται να αποδεχτούν και επιχειρούν να καταργήσουν τις νέες ειδικότητες που έχουν δημιουργηθεί όπως τους μηχανικούς περιβάλλοντος, τους μηχανικούς διαχείρισης ενεργειακών πόρων, τους μηχανικούς ορυκτών πόρων, τους μηχανικούς παραγωγής και διοίκησης και άλλους. Δεν προκαλεί, λοιπόν, έκπληξη το γεγονός ότι οι ηλεκτρολόγοι μηχανικοί επιχειρούν να υποκαταστήσουν και, συνεπώς, να εξαφανίσουν τους μηχανικούς υπολογιστών και όλους τους Πληροφορικούς εν γένει. Ούτε είναι τυχαίο το γεγονός ότι η ηγεσία του ΤΕΕ από το 1984 αρνείται προκλητικά να προασπίσει τα επαγγελματικά δικαιώματα των μελών του ΤΕΕ μηχανικών υπολογιστών. Η όψιμη ενασχόλησή της με τα επαγγελματικά δικαιώματα στον κλάδο της Πληροφορικής τους τελευταίους μόνο μήνες και η δημοσιοποίηση των απαράδεκτων επιδιώξεών της, μετά από παγερή αδιαφορία δεκαετιών για τις ανάγκες του κλάδου, αποτελεί μια ακόμη πρόκληση για τους Πληροφορικούς, αφού έρχεται να προστεθεί σε ένα γενικότερο κλίμα αντιμετώπισης της Πληροφορικής ως πεδίο εύκολου πλουτισμού και κατασπατάλησης των δημόσιων και ευρωπαϊκών πόρων σε αντίθεση με τις ανάγκες της χώρας: Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κοινωνία της Πληροφορίας δεν δημιούργησε τις αναγκαίες υποδομές καθώς τα έργα Πληροφορικής αντιμετωπίστηκαν ως προμήθειες επίπλων ενώ και το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ψηφιακή Σύγκλιση θα έχει τα ίδια αποτελέσματα καθώς διαθέτει το ίδιο υπόβαθρο με το προηγούμενο.

Θεωρούμε ότι είναι κατεπείγουσα ανάγκη το σύνολο του επιστημονικού δυναμικού της χώρας να αναγνωρίσει την κρισιμότητα των περιστάσεων και να αντιληφθεί τον ηγετικό ρόλο που πρέπει να παίξει στα πλαίσια της εξυπηρέτησης των ευρύτερων κοινωνικών συμφερόντων και της αυτοδύναμης ανάπτυξης της χώρας. Είμαστε αποφασισμένοι να συμβάλουμε με κάθε τρόπο στην εξασφάλιση των αναγκαίων συνθηκών, ώστε οι Έλληνες επιστήμονες να μπορέσουν να αξιοποιήσουν τις γνώσεις τους, δίνοντας διέξοδο στη δημιουργικότητά τους. Δεν συνθηκολογούμε με αντιαναπτυξιακές νοοτροπίες και θεωρούμε καθήκον μας να συγκρουστούμε με αυτούς που τις υιοθετούν. Κατανοούμε ότι η ανάπτυξη και η αξιοποίηση των Νέων Τεχνολογιών συνδέεται άρρηκτα με την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας μας και καλούμε όλους τους επιστήμονες να αναλάβουν δράση για την αναγέννηση των συλλογικών τους φορέων, έτσι ώστε οι φορείς αυτοί να διαδραματίσουν τον θεσμικό τους ρόλο, πέρα από σκοπιμότητες και κοντόφθαλμες λογικές.

Καλούμε την ηγετική ομάδα του ΤΕΕ, αναλαμβάνοντας τις ευθύνες της έναντι της Ελληνικής Κοινωνίας και των μελών του ΤΕΕ:

 1. Να εργαστεί δραστήρια για την αναγνώριση όλων των νέων τεχνολογικών ειδικοτήτων και να συμβάλλει εποικοδομητικά στη διαμόρφωση ενός σύγχρονου και δίκαιου πλαισίου επαγγελματικών δικαιωμάτων, διασφαλίζοντας τα ευρύτερα κοινωνικά συμφέροντα στην προοπτική της αυτοδύναμης ανάπτυξης της χώρας μας.
 2. Να σεβαστεί το θεσμοθετημένο ρόλο του ΤΕΕ ως νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου και να απέχει από δραστηριότητες συντεχνιακού χαρακτήρα που υπονομεύουν συνταγματικά κατοχυρωμένους θεσμούς και τα πρόσωπα που τους υπηρετούν.

Καλούμε την ακαδημαϊκή κοινότητα και τα τμήματα Πληροφορικής και Επικοινωνιών να υποστηρίξουν στην πράξη το κύρος της ανώτατης δημόσιας πανεπιστημιακής εκπαίδευσης:

 1. με την στήριξη της αξίας των προπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών που παρέχουν και την ενίσχυση των επαγγελματικών προοπτικών των αποφοίτων τους,
 2. με την ενίσχυση της επαγγελματικής υπόστασης των επιστημονικών πεδίων που θεραπεύουν,
 3. με την υποστήριξη της αξιοπιστίας και του κύρους των μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών των ελληνικών ΑΕΙ ως προγραμμάτων εξειδίκευσης, αποτρέποντας την μετατροπή τους σε εργαλεία διαιώνισης συντεχνιακών λογικών (λογικές 2 πτυχία σε 1) ή σε εργαλεία παραγωγής «Πληροφορικών» (conversion courses ή transition masters στην Πληροφορική για αποφοίτους άλλων επιστημονικών κλάδων).

Καλούμε, τέλος, την Ελληνική Κυβέρνηση και ειδικότερα την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, στα πλαίσια της διακηρυγμένης βούλησής της για προώθηση των ώριμων αιτημάτων επαγγελματικής κατοχύρωσης:

 1. Να ολοκληρώσει τις διαδικασίες έκδοσης του Προεδρικού Διατάγματος για την επαγγελματική κατοχύρωση των επιστημόνων με βασικό πτυχίο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΑΕΙ, λαμβάνοντας υπόψη τη σαφή διάκριση των αμιγών τμημάτων Πληροφορικής από τα τμήματα ή τις ειδικότητες που δεν καλύπτουν επαρκώς τα επιστημονικά αυτά αντικείμενα (π.χ. ενεργειακοί ηλεκτρολόγοι μηχανικοί, ηλεκτρολόγοι-μηχανολόγοι μηχανικοί κ.λ.π.).
 2. Να προχωρήσει παράλληλα στην ολοκλήρωση των διαδικασιών επαγγελματικής κατοχύρωσης αντίστοιχης των σπουδών των αποφοίτων τμημάτων Πληροφορικής ΑΤΕΙ, καθώς και να δρομολογήσει αντίστοιχες διαδικασίες για τους αποφοίτους Πληροφορικής δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ώστε να ανοίξει ο δρόμος για συνολικές ρυθμίσεις που θα καθορίσουν το επαγγελματικό τοπίο στον κλάδο.

  Ας συνειδητοποιήσουν όλοι ότι έχει παρέλθει οριστικά η εποχή που η Πληροφορική ήταν προνομιακό πεδίο λεηλασίας. Η τακτική του «διαίρει και βασίλευε» γίνεται αντιληπτή. Η απόφασή μας είναι σταθερή. Η Ένωση Πληροφορικών Ελλάδας, ανταποκρινόμενη στις προσδοκίες όλων των Ελλήνων Πληροφορικών και της Ελληνικής Κοινωνίας, συνεχίζει να αγωνίζεται για την:

  1. Συνεπή εκπροσώπηση όλων των Πληροφορικών ΑΕΙ στο δημόσιο διάλογο για τη διασφάλιση των επαγγελματικών τους δικαιωμάτων.
  2. Ενιαία επιμελητηριακή συγκρότηση του κλάδου στο πλαίσιο ενός Εθνικού Επιμελητηρίου Πληροφορικής και Επικοινωνιών, υπερβαίνοντας τις αντιαναπτυξιακές περιχαρακώσεις του παρελθόντος.
  3. Θεσμική διαμόρφωση του επαγγελματικού τοπίου στον τομέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, υπό το πρίσμα των αναγκών και των προοπτικών της Ελληνικής Οικονομίας.
  4. Αξιοποίηση του συνόλου του επιστημονικού δυναμικού της χώρας με όρους συνέργιας αντιδρώντας σε αντιαναπτυξιακές πρακτικές.

  ΤΟ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ

  Αλεξάκος Φώτης, Πρόεδρος

  Μουμουτζής Νεκτάριος, Αντιπρόεδρος

  Κονετάς Δημήτρης, Γραμματέας