Όλα τα Άρθρα

Ανοικτή Επιστολή - «Σχετικά με το Ευρωπαϊκό πιστοποιητικό ψηφιακών δεξιοτήτων»

Πρόσφατα έχουν έρθει σε γνώση μας δημοσιεύματα που αναφέρονται σε ένα Ευρωπαϊκό πιστοποιητικό ψηφιακών δεξιοτήτων, το οποίο πιθανότατα θα τεθεί σε ισχύ μέσα στο επόμενο έτος. Με αφορμή αυτούς τους σχεδιασμούς, είμαστε υποχρεωμένοι να υπενθυμίσουμε τις πάγιες θέσεις της Ένωσής μας για το θέμα της πιστοποίησης στη χρήση Η/Υ και λοιπών ψηφιακών μέσων.

Προς: Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων

Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.)

Κοιν:

Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.)

Γραφεία Τύπου πολιτικών κομμάτων

ΜΜΕ

Αθήνα, 5/5/2023

ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ - «Σχετικά με το Ευρωπαϊκό πιστοποιητικό ψηφιακών δεξιοτήτων»

Αξιότιμοι Κύριοι,

Πρόσφατα έχουν έρθει σε γνώση μας δημοσιεύματα που αναφέρονται σε ένα Ευρωπαϊκό πιστοποιητικό ψηφιακών δεξιοτήτων, το οποίο πιθανότατα θα τεθεί σε ισχύ μέσα στο επόμενο έτος (π.χ. is.gd/ORxoZL). Με αφορμή αυτούς τους σχεδιασμούς, είμαστε υποχρεωμένοι να υπενθυμίσουμε τις πάγιες θέσεις της Ένωσής μας για το θέμα της πιστοποίησης στη χρήση Η/Υ και λοιπών ψηφιακών μέσων.

Ως Ένωση Πληροφορικών Ελλάδας (ΕΠΕ) θεωρούμε πως τέτοιου είδους πιστοποιητικά μπορούν και πρέπει να προσφέρονται δωρεάν μέσω της τυπικής σχολικής εκπαίδευσης σε όλους, δεδομένου ότι εδώ και δεκαετίες η χρήση των Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΤΠΕ) ορθώς και σαφώς περιλαμβάνεται στα προγράμματα σπουδών των Δημοτικών σχολείων, Γυμνασίων, Λυκείων και ΕΠΑΛ της χώρας μας. Παράλληλα, στα ιδιωτικά και δημόσια Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) παρέχονται πιο εξειδικευμένες γνώσεις σε συγκεκριμένα θέματα ψηφιακών τεχνολογιών. Συνεπώς, θεωρούμε αυτονόητο ότι ένας απόφοιτος Β-βάθμιας Εκπαίδευσης είναι ικανοποιητικά καταρτισμένος και αυτόματα πιστοποιημένος στη χρήση Η/Υ και γενικά βασικών ψηφιακών μέσων. Ακόμα περισσότερο, ένας απόφοιτος ΙΕΚ/ΚΕΚ που έχει πιστοποιηθεί επιτυχώς σε κάποια ειδικότητα σχετική με ΤΠΕ, όπως Τεχνικός Λογισμικού Η/Υ, Τεχνικός Η/Υ, Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής, κτλ, καθώς και αντίστοιχα ένας απόφοιτος του Τομέα Πληροφορικής των ΕΠΑΛ.

Τα παραπάνω φυσικά δεν αναιρούν την ανάγκη περαιτέρω ενίσχυσης της τυπικής εκπαίδευσης στις λεγόμενες “ψηφιακές δεξιότητες”, όπως άλλωστε προτείνει και η σχετική Επιτροπή (“task force”) που έχει συσταθεί από την Ε.Ε. στα πλαίσια του προγράμματος “Ψηφιακή δεκαετία” (https://is.gd/aHPG26). Επιπλέον, σε σχέση με την εκπαίδευση ενηλίκων, επαναφέρουμε το πάγιο αίτημά μας σχετικά με την πλήρη καθιέρωση του δωρεάν Ενδεικτικού Χρήσης Υπολογιστών (https://is.gd/uJ5cIV) για τους μεγαλύτερους σε ηλικία συμπολίτες μας που δεν έχουν προλάβει να αποκτήσουν τις σχετικές δεξιότητες μέσω της τυπικής εκπαίδευσης.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας,

Για το ΔΣ της Ένωσης Πληροφορικών Ελλάδας

Ο Πρόεδρος

Ο Γενικός Γραμματέας

Αντώνης Σιδηρόπουλος

Χάρης Γεωργίου

proedros(στο)epe.org.gr

gen_grammateas(στο)epe.org.gr

Ένωση Πληροφορικών Ελλάδας, Αθήνα

Email: info(στο)epe.org.gr